ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ข่าว


Facebook

สื่อคาทอลิกนครราชสีมา

สื่อคาทอลิกนครราชสีมา

จำนวนผู้เข้าชม

ข่าว สมเด็จพระสันตะปาปา

New update


โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการไทย (เลี้ยงไก่ไข่

เมื่อวันที่ 30 มิ.. – 1 .. 2565 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา  ได้จัดฝึกอบรมด้านอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ และการศึกษาดูงาน โดยได้วิทยากรจาก ปศุสัตว์อำเภอสีคิ้ว จันพาเพลินฟาร์มไก่ และเจ้าหน้าที่โคเออร์ หลังการฝึกอบรมคุณพ่ออนุสรณ์ สุริยัพ เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในพิธีปิด มอบป้ายโครงการ และกล่าวอวยพรแก่ผู้เข้ารับการอบรม

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

มิสซานักเรียนสายป.3 : มิสซาเปิดปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนสายประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพข่าว คุณพ่อเอกชัย

พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ นักพรตหญิงคณะพระมหาไถ่ นครราชสีมา โดยบิชอป ยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ สัตบุรุษร่วมพิธีฯ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2022 เวลา 10.00 .

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการไทย (เลี้ยงไก่ไข่

เมื่อวันที่ 28 -29 มิถุนายน 2565 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา  ได้จัดอบรมเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้พิการ ความปลอดภัยในการทำงาน และการทำบัญชีครัวเรือน โดยมี คุณพ่ออนุสรณ์ สุริยัพ เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมให้โอวาทแก่คนพิการและผู้ดูแลที่เข้ารับการอบรม จำนวน 20 ครอบครัว  ซึ่งมีวิทยากรมาจาก สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นครราชสีมา , สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีคิ้ว , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นครราชสีมา ทั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมตามบ้าน เพื่อให้คำแนะนำในการจัดเตรียมทำเล้าไก่ไข่

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

วันนี้ เวลา 08.00 .  มีพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านคุณธรรม  บ้านโคกปราสาท  ปราสาทพร     จากนั้นมีพิธีบูชาขอบพระคุณและแห่ศีลมหาสนิทรอบหมู่บ้าน  โดยพระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  พร้อมด้วย  คุณพ่อสมบัติ  ประทุมปี  เจ้าอาวาสวัดฯ   คุณพ่อรชตะ  ประทุมตรี ปลัดวัดฯ  และคุณพ่อเอกชัย   ชิณโคตร  เจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์  นางรอง 

ภาพข่าว วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท-ปราสาทพร

คาทอลิกถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช  วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2022 เวลา 15.00 น.เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับบิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ สังฆมณฑลราชบุรี และคณะจำนวน 8 ท่าน เฝ้าถวายพระพร เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2022

เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ยากไร้-พิการ เขตแก้งคร้อ เช้าวันนี้ เราออกเยี่ยมเยียน ผู้ยากไร้ ผู้พิการในเขตแก้งคร้อ ไปได้แค่ 3 ครอบครัว  เป็นเคสที่หนักทั้งสามเคส  ตาลิ่ว ที่เราเอาไก่ไปให้เลี้ยง เราได้ซื้ออาหารไก่ไปให้ 1 กระสอบ ไก่ได้ออกไข่สำหรับรับประทาน ตาลิ่วใจดีเอาไข่ให้เราหลายฟองมารับประทานด้วย ตาอ้วนแม่ปุ๊  ตาอ้วนป่วยติดเตียง มีแม่ปุ๊ดูแลอย่างดี สะอาดสะอ้าน แต่แม่ปุ๊ก็ต้องทำขนมขายเพื่อจะมีเงินซื้อแพมเพิด ให้ตาอ้วนใช้เวลากลางคืนยายวาง เจ็บขา เดินไม่ได้ ต้องนั่งรถเข็น มีลูกสาวคอยดูแล ได้ให้ออกอัญชัญเรามาเพื่อทำขนมด้วย จริงๆ ตอนนี้ทุกคนต่างก็อยู่ในความลำบาก การออกเยี่ยมเยียนทำให้เรารู้สภาพความเป็นจริงของเขา และดูว่าเราจะช่วยเหลือให้กำลังใจด้านใดได้บ้าง อาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ก็ช่วยให้เขามีกำลังใจเดินต่อไป ขอพระประทานพละกำลังสำหรับเราในงานแพร่ธรรมและผู้ที่เราไปพบ ให้เขามีแรงในการเดินทางของชีวิตต่อไป ภาพข่าว ซิสเตอร์ Jai Khotaphat

ที่บ้านโนนแก้ว

วันพุธที่ 15 มิถุนายน เวลา 11.00 น. บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีเสกศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวต้นแบบโคกหนองนาโมเดล แปลงของเปโตร พิเชษฐ์ พวกแสน ผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว  โดยมีนายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานเปิดป้าย และมีการปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องสัตบุรุษจิตอาสามาร่วมแสดงพลังความเป็นหนึ่งเดียวตลอดจนซิสเตอร์และคณะครูโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้อย่างพร้อมเพียง

พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระจิตเจ้า และรื้อฟื้นคำปฏิญาณตนครูคำสอนและคริสตชนใหม่ โดย บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

ข่าว ย้อนหลัง


กิจกรรมอื่นๆ

ปฏิสังขรณ์ วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว

แนะนำวัดในสังฆมณฑลนครราชสีมา

ซีรี่ย์ สอนใจ

องค์กรภายใน

ติดต่อเรา 

สำนักพระสังฆราชคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา เลขที่ 387 ถนนสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 274 535044 256 268 โทรสาร : 044 241 840 Email : koratmission@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.diokorat.in.th

สถาปนาเป็นสังมมณฑล วันที่ 18 ธันวาคม .. 1965 (.. 2508)

พื้นที่ 44,326 ตารางกิโลเมตร

ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

จำนวนประชากร    5,339,315    คน

จำนวนคาทอลิก    6,856     คน

พระสังฆราช    1    องค์

พระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา    22    องค์

พระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี    4     องค์

พระสงฆ์คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์    3     องค์

พระสงฆ์ฝรั่งเศส (MEP)    1    องค์

พระสงฆ์ฟิลิปปินส์ (MSP)    2     องค์

พระสงฆ์คามิลเลียน    3     องค์

ภราดาเซนต์คาเบรียล    4     คน

ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ    6     คน

ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี    4     คน

เซอร์คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร    11     คน

ซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซู    3     คน

คณะฆราวาสโอเบลตมิสชันนารีแห่งมารีย์นิรมล    2     คน

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย    2     คน

คณะนักพรตหญิงพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย    3    คน