ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

ตัวอย่าง

ใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

การบริจาคเงินให้วัดวาอาราม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงเงินทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เราสามารถลดหย่อนภาษีได้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา

เยี่ยมยามมิสซังเสี่ยว 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมาจำนวน 17 องค์ เดินทางไปเยี่ยมยามพระสังฆราช พระสงฆ์มิสซังเสี่ยว สังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันจันทร์ที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 สืบเนื่องจากสังฆมณฑลนครราชสีมาได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งให้กับการก่อสร้างอาคารเรียน โดยผ่านทางพระสังฆราช ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ ปรีดา อินทิราช เมื่อครั้งท่านมาเทศน์เข้าเงียบประจำปี ให้กับพระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา 2 ปีที่แล้ว และบัดนี้การก่อสร้างอาคารเรียนได้แล้วเสร็จและได้เปิดการใช้งานในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตสังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน เป็นที่เรียนร้อย และได้ตั้งชื่ออาคารเรียนในชื่อว่า อาคารยอแซฟ ตามนามนักบุญของพระสังฆราชชูศักดิ์ ทางสังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วนเลยถือโอกาสเชิญพระสังฆราชและพระสงฆ์จากสังฆมณฑลนครราชสีมาไปเยี่ยมไปยามเพื่อถือโอกาสขอบคุณในมิตรไมตรีที่มีให้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้บรรดาพระสงฆ์ได้ไปเยี่ยมบ้านเณรใหญ่ของสังฆมณฑล ร่วมเล่นกีฬากับบรรดาพระสงฆ์ ทานอาหารร่วมกัน และร่วมในพิธีบายสีสู่ขวัญ ตามธรรมเนียมของสังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน ได้ร่วมมิสซาที่อาสนวิหารประจำสังฆมณฑล และเยี่ยมชมอาคารเรียนในบทเทศน์และคำกล่าวของพระคุณเจ้าทั้งสองได้บอกกับพวกเราว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความรักของพระที่เราสามารถสัมผัสได้ เราไม่ได้รักกันแค่ด้วยคำพูด แต่เรารักด้วยการกระทำโดยผ่านทางการช่วยเหลือมอบปัจจัยที่จำเป็นสำหรับสังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน บรรยากาศที่เกิดขึ้นของสองสังฆมณฑล ที่เรียกได้ว่าเป็นมิสซังเสี่ยว สังฆมณฑลนครราชสีมา และสังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน สัมผัสได้ถึงความชื่นชมยินดีทั้งผู้ให้และผู้รับ ทั้งผู้ไปเยี่ยมและผู้ต้อนรับ ภายใต้แบบอย่างความรักขององค์พระเยซูคริสตเจ้าของพวกเรา

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2018 เวลา 10.30 น . ประชุมกลุ่มย่อยบีอีซี ชุมชนสืบศิริบ้านคุณมงคล-คุณภูวริศา พุ่มร่มบุตร มีผู้เข้าร่วมประชุม 8ท่าน  ทางกลุ่มเลือก "พระองค์อยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ"เป็นพระวาจาทรงชีวิต เพื่อเป็นข้อเตือนใจ  Credit: Noi Chabathip

 บีอีซีบุรีรัมย์ : 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. ประชุมบีอีซีกลุ่ม 5 (กลุ่มพนักงาน) สถานที่ หน้าบ้านพัก นายอุทยาน ปั้นทอง (ลุงโตย) ที่ประชุมเลือกคำว่า "สันติสุข" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนพฤษภาคม.  Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

กลุ่มแรกรุ่นเลือกคำว่า...จงขอเถิด ท่านจะได้ร้บ เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนพฤษภาคม  Credit: Nok  Weranat

วันที่15พ.ค61 เวลา15.20 บีอีซีกลุ่ม1รพ.เซนต์เมรี ประชุม ณ ห้องประชุมพลมารี กลุ่มเลือกคำว่า ทุกสิ่งที่เป็นของข้าพเจ้า ก็เป็นของพระองค์ด้วย เป็นพระวาจาทรงชีวิต ประจำเดือนพ.ค. Credit: Nicha

 บีอีซีบุรีรัมย์ : 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. ประชุมบีอีซีกลุ่ม 3 สถานที่ บ้านคุณรวิวรรณ วุฒิพินิจธรรม ที่ประชุมเลือกคำว่า "อภัยบาป" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนพฤษภาคม Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

บีอีซีบุรีรัมย์ : 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. ประชุมบีอีซีกลุ่ม 4 (กลุ่มครูคาทอลิก) สถานที่ ห้องประชุมอาคารแมรี่โดม ที่ประชุมเลือกคำว่า "สันติสุขจงสถิตกับท่านทั้งหลายเถิด" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอด เดือนพฤษภาคม Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 8  พ.ค.  2561 ประชุม BECs  ที่บ้าน พ.ท.บำเพ็ญ - คุณอัมพร  สินธุวานิช   กลุ่มเลือกพระวาจาทรงชีวิต   " ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาป  ก็จะรอดพ้น "  

Credit: คุณยุพวรรณ

"ประชุมผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา" คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา ประชุมผู้นำเยาวชนประจำปี เพื่อรับปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี ค.ศ. 2018 แผนกเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา พบปะ พูดคุย แบ่งปัน กิจกรรมเยาวชนของแต่ละวัด สรุปกิจกรรมเยาวชนที่ทำร่วมกันตลอดปี ค.ศ. 2017 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักมิสซังนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

Credit:  ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018 ณ เวลา 18.00 น. คณะคุณครู พนักงาน และสัตบุรุษวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์บุรีรัมย์ ได้อำลาคุณพ่อยอห์น บัปติส บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้จัดการโรงเรียน ที่ต้องพักรักษาสุขภาพ และเป็นโอกาสดีต้อนรับซิสเตอร์ ซีริล จำนันท์ ไพรงาม มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ และทำงานในวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์บุรีรัมย์. Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

อาทิตย์ที่6พฤษภาคม61 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่องได้ร่วมสวดภาวนาและแบ่งปันพระวาจาในหัวข้อที่ว่า "ท่านทั้งหลายจงรักกันและกัน เหมือนดังที่เรารักท่าน"และนำเอาไปปฏิบัติตลอดเดือนนี้ Credit: คุณ sanguan

การประชุมกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนมารีย์บุรีรัมย์ Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เดินทางไปยังนครรัฐวาติกัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อเข้าเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส Ad Limina)ซึ่งการเข้าเฝ้าจะมีขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ ในภาพเป็นการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองนักบุญโยเซฟกรรมกร ณ มหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงเมือง พร้อมกับพระสงฆ์ นักบวช บางคนที่ศึกษาอยู่ที่กรุงโรม

(ขอบคุณภาพจากพระสงฆ์ไทยในโรม/วัชรี กิจสวัสดิ์ประสานงาน)

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

 อภิบาล

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพชัยภูมิ มีคุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ เป็นเจ้าอาวาสวัด

ฆราวาส

วันพุธที่ 18 เมษายน 2018 เวลา 8.30 น. แผนกที่ดินและทรัพย์สินสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียน

การศึกษา

พิธีเปิด มหกรรมวันวิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ ๕ “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ตามรอยคำสอนพระราชบิดา สังฆมณฑลนครราชสีมา น้อมวันทาสดุดี”

สังคมพัฒนา

เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา เดินทางลงไปเยี่ยมยายฟั่น ศรีคราม สัตบุรุษวัดปากช่อง  ซึ่งประสบอัคคีภัยทำให้ที่อยู่อาศัยไหม้วอดไปทั้งหลัง

 คำสอนและแพร่ธรรม

พิธีสมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ และพิธีโปรดศีลกำลัง ศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็กในค่ายคำสอนของสังฆมณฑลนครราชสีมา ณ โบสถ์แม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี

ผู้สูงอายุ

พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาได้มอบวีลแชร์แก่ผู้พิการไม่สามารถเดินได้  โดยผ่านทางสมาคมวินเซน เดอ ปอล

 ครอบครัว

ทีมงานส่งเสริมชีวิตครอบครัวนครราชสีมา เข้าเยี่ยมกลุ่ม ส่งเสริมชีวิตครอบครัวบุรีรัมย์ Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

 ศาสนสัมพันธ์

ตัวแทนสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วม อบรมหลักสูตรผู้นำศาสนสัมพันธ์ รุ่นที่ 19 วันที่ 17 เมษายน 2018 ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

 สตรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2018 แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดสัมมนาสตรีระดับสังฆมณฑล “ย้อนประวัติศาสตร์ ในพระศาสนจักรไทย เพื่อการก้าวไปข้างหน้าในการดำรงชีวิตและความเชื่อ” โดยมีคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธาน

เยาวชน

เตรียมผู้นำเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา โดยคุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาล ที่บ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ ร่วมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิก 4 สังฆมณฑลอีสาน ณ บ้านนาบัว อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม คศ. 2018.  Credit:  ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

คาทอลิกไทย

    กลุ่มคาทอลิกแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของพระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เข้าชมพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง 16 พ.ย. 2017

วิถีชุมชนวัด

วันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 19.00 น. ประชุมบีอีซีกลุ่ม 2  สถานที่ บ้านคุณสำนวน หงสูง ที่ประชุมเลือกคำว่า "มีผลมาก" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนเมษายน

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

ลิงค์คาทอลิก

ข่าวย้อนหลัง

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268