ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง

ใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

การบริจาคเงินให้วัดวาอาราม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงเงินทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เราสามารถลดหย่อนภาษีได้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th

เตรียมผู้นำเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา โดยคุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาล ที่บ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ ร่วมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิก 4 สังฆมณฑลอีสาน ณ บ้านนาบัว อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม คศ. 2018.  Credit:  ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ 09.00 น. มิสซาเช้าวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม สัปดาห์ 5 เทศกาลมหาพรต  คพ.สุรชัย เจริญพงศ์ ได้ทำ พิธี RCIA (พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนคาทอลิก) ขั้นตอนที่ 5  ระยะเวลาแห่งการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์  เป็นช่วงเวลาไตร่ตรองชีวิต  มีประกอบพิธีการพิจารณาความตั้งใจ คริสตังสำรอง ทั้ง 3 คน Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

บีอีซีบุรีรัมย์ : 17 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. เป็นโอกาสเยี่ยมบ้านสมาชิก และประชุมบีอีซีกลุ่ม 5 สถานที่ บ้านคุณประสาน ศรจันทร์  พักอาศัยที่หมู่บ้านโคกเหล็ก ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช ที่ประชุมเลือกคำว่า "ผู้รับใช้ " เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมีนาคม Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม  2018  เวลา 10.30 น.ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาโดย พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

สายการบินนครราชสีมา

ชุมนุมพลศีลทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 22 

หัวข้อ “พลศีล ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียก” ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม ณ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ปีนี้สังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพ มีเด็กพลศีลจาก 5 สังฆมณฑลมาร่วมงาน คือ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลอุบลฯ สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี และสังฆมณฑลนครราชสีมา ปีนี้มีจำนวนผู้มาร่วมงานทั้งหมดจำนวน 193 คน ซึ่งรวมสามเณรกลางและคณะครู คุณพ่อจิตตาภิบาลด้วย

          วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2018 ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง พระคุณเจ้าได้หยิบยกคำสอนของนักบุญยอห์น พูดถึงการให้ทาน การภาวนา การจำศีล การอดอาหาร มาเป็นข้อคิดและคำสอน ในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองชุมชนแห่งความเชื่อครั้งนี้ วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม มีคุณพ่อพัฒนะชัย อินทิรถ เป็นเจ้าอาวาสวัด และ มีสัตบุรุษจำนวน 17 ครอบครัว

 เมี่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสตรีคาทอลิกนครราชสีมา ร่วมกับ กลุ่มสตรีปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่บ้านโนนแก้ว และหมู่บ้านโนนแฝก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20 คน โดยจัดให้มีการประชุมกลุ่มสตรีปลูกผักปลอดสารพิษ ณ วัดนักบุญเทเรซา  (วัดเก่า) ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อปรึกษาหารือกัน เกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ทั้งนี้จะทำให้การบริหารจัดการกลุ่มสตรีปลูกผักปลอดสารพิษมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น หลังจากการประชุมจบลง ทางคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี ได้เข้าไปติดตามและเยี่ยมเยียนสวนปลูกผักของกลุ่มสตรีปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่บ้านโนนแก้วต่อไป

Credit: แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

 อภิบาล

ฆราวาส

          วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2018 เวลา 10.30 . วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว มีคุณพ่อประสาท ใหม่เพียรวงศ์ เป็นเจ้าอาวาสวัด และ มีสัตบุรุษจำนวน 150 คน

การศึกษา

พิธีเปิด มหกรรมวันวิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ ๕ “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ตามรอยคำสอนพระราชบิดา สังฆมณฑลนครราชสีมา น้อมวันทาสดุดี”

สังคมพัฒนา

เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา เดินทางลงไปเยี่ยมยายฟั่น ศรีคราม สัตบุรุษวัดปากช่อง  ซึ่งประสบอัคคีภัยทำให้ที่อยู่อาศัยไหม้วอดไปทั้งหลัง

 คำสอนและแพร่ธรรม

วจนพิธีกรรมเปิดชุมนุมครูคำสอนภาคอีสาน ที่วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2017

ผู้สูงอายุ

พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาได้มอบวีลแชร์แก่ผู้พิการไม่สามารถเดินได้  โดยผ่านทางสมาคมวินเซน เดอ ปอล

 ครอบครัว

ทีมงานส่งเสริมชีวิตครอบครัวนครราชสีมา เข้าเยี่ยมกลุ่ม ส่งเสริมชีวิตครอบครัวบุรีรัมย์ Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

  ศาสนสัมพันธ์

 ท่านอิหม่ามนิวัฒน์ และกรรมการมัสยิดกลางอันวารุสสลาม จ.บุรีรัมย์ เดินทางเข้าเยี่ยมคุณพ่อเอกชัย และคุณพ่อสุรชัย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองศาสนา Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

 สตรี

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กลุ่มสตรีบ้านนาตะคุ ร่วมกับคณะกรรมการสตรีคาทอลิกนครราชสีมา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขสุภาพตำบลหนองม่วงใหญ่ จัดให้มีโครงการกิจกรรมการเรียนรู้ “สมุนไพรพื้นบ้านและการทำลูกประคบ” เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน  Credit: แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา

  เยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2018 สามเณรเล็กบ้านเณรเปาโล และเด็กนักเรียนบ้านหลุยส์ เมรี่ โฮม เที่ยวพักผ่อนประจำปี หลังจากสอบเสร็จก่อนจะกลับบ้าน เสริมสร้างชีวิตกลุ่มและความเป็นหนึ่งเดียวกันของชุมชนศิษย์พระคริสต์

คาทอลิกไทย

วิถีชุมชนวัด

    กลุ่มคาทอลิกแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของพระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เข้าชมพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง 16 พ.ย. 2017

ประชุมบีอีซีกลุ่ม 4 และเรียนคำสอน กลุ่มครูคาทอลิก สถานที่ ห้องประชุมอาคารแมรี่โดม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ โดยมีซิสเตอร์จำเนียร สอนคำสอนคุณครูคาทอลิก 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

สังฆมณฑลในประเทศไทย

ลิงค์คาทอลิก

ข่าวย้อนหลัง

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268