ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง

ใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีได้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา   HOT NEW

กิจกรรมบีอีซี กลุ่มคริสตชนวัด นักบุญยอแซฟ บ้านหนองไม้งาม ร่วมสวดและทานอาหารด้วยกัน ตามโครงการทานข้าวเดือนละบ้าน คืนนี้ครอบครัว คุณไก่ คุณสาวและคุณยายแดง รับเป็นเจ้าภาพ เรายังได้ระลึกถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับด้วย...คุณพ่อเจ้าอาวาส ได้อ่านพระวาจา ให้ข้อคิด และพรมน้ำเสกอวยพรแก่ทุกคน และเราได้ทานอาหารร่วมกัน ได้คุยกัน หัวเราะกัน มีพี่น้องรอบข้างที่เป็นพี่น้องต่างความเชื่อ ได้มาร่วมสวดกับเราหลายคน.... เป็นครอบครัวแห่งความรักแบบบ้าน ที่เรียบง่ายและมีความสุขมากจริง ...

...อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นพระพรของพระ ได้มีผู้สนใจเป็นคริสตชนอีก 1 ครอบครัว

ภาพข่าว Jai Khotaphat

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

อภิบาล

- ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาทบ้านโคกปราสาท -ปราสาทพร จังหวัดบุรีรัมย์

สังคมพัฒนา

- ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมร่วมกับมูลนิธิโคเออร์ และหอการค้าแห่งประเทศไทย

ครอบครัว

-   แผนกครอบครัวจัดให้มีการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 2 รุ่นที่ 8 ณ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์

สตรี

-   แผนกสตรี จัดการอบรมโครงการปกป้องชีวิตและป้องกันการค้ามนุษย์ จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจจังหวัดบุรีรัมย์

คาทอลิกไทย

-   พี่น้องสัตบุรุษชาวฟิลิปปินส์ ร่วมประชุมตกลงแบ่งกลุ่มบีอีซีกลุ่มที่ 7

วิถีชุมชนวัด

 - บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีมิสซาเสกสุสานคาทอลิกนครราชสีมา วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด

ฆราวาส

-   พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฯ และพิธีเอฟฟาธา คริสตชนใหม่เพื่อเตรียมล้างบาปในปีนี้ จำนวน 38 คน

คำสอนและแพร่ธรรม

-   ฉลอง 350 ปี มณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิก และฉลอง 100 ปี สมณลิขิต "Maximum lllud"

ศาสนสัมพันธ์

-   บาดหลวงเปรมปรี วาปีโส พร้อมด้วย ผู้นำทางศาสนาพุทธ อิสลาม และศาสนาซิกข์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน

การศึกษา

-   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับศาสนาคริสต์

ผู้สูงอายุ

-  ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักมิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางลงพื้นที่ .คง .นครราชสีมา

เยาวชน

- ค่ายสัมผัสกระเเสเรียกบ้านเณรเปาโล สังฆมณฑลนครราชสีมา วันที่ 14-16 ตุลาคม ..2019

วินเชนเดอปอล

- กลุ่มวินเซน เดอ ปอล  เข้าร่วมงานสัมมนาประธาน/รองประธาน วินเซน เดอ ปอล ทั่วประเทศ

กิจกรรมอื่นๆ

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

VDO บทเทศน์  ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ

ซีรี่ย์สอนใจ

ตอน บิดาผู้ใจดี

ตอน หัวอกแม่

ตอน ความฮัก

ตอน ขอเถิดแล้วท่านจะได้

ตอน อย่าผิดประเวณี

ตอน อย่ามักได้ทรัพย์ของเขา

ลิงค์คาทอลิก

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK