ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง

ใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

การบริจาคเงินให้วัดวาอาราม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงเงินทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เราสามารถ

ลดหย่อนภาษีได้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา   HOT NEW

วันเสาร์ที่ 15 มิ.ย. 2019เวลา 10.30 น. ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญเปโตร โนนแฝก จ.นครราชสีมา โดยมีบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานร่วมด้วยบรรดาคณะสงฆ์ นักบวชชายหญิง และพี่น้องสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562  ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ร่วมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในงานพัฒนา ระดับสังฆมณฑล บ้านหาดหฤทัย  

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562  ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ร่วมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในงานพัฒนา ระดับสังฆมณฑล บ้านหาดหฤทัย  

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 11 มิถุนายน 62 คุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมพี่น้องสัตบุรุษ วัดพระคริสตราชา เมืองคง บ้านโนนตาแก้ว บ้านสนวน แบะบ้านโคกเพ็ด เพื่อสอบถามสภาพความเป็นอยู่และรับฟังสภาพปัญหาต่าง ๆ หาแนวทางส่งเสริม และสนับสนุนในการดำรงชีวิตแก่พี่น้องต่อไป ภารกิจตามหาออกเยี่ยมลูกแกะของพระเจ้า

" ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา มธ. 25:40 "  ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

คุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาสังคม สังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามงาน เยี่ยมให้กำลังใจและเก็บข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในชุมชนหมู่บ้านหนองไม้ตาย ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 . วัดหนองบัว ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบาทหลวงเกรียงไกร ยิ่งยง บาทหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ คุณพิชิต สุขีวัฒน์ และคุณอัจฉรา สุขีวัฒน์ เป็น วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ และ ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 คณะนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 10 ได้เข้าเยี่ยมชม สักการสถานและฟังบรรยาย อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบาทหลวงสมชัย พงษ์ศิริพัฒน์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด ให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 10 เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

คณะสงฆ์ สังฆมณฑลนครราชสีมาพร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรก ของคุณพ่อ นิโคลัส พรสิทธิ์ ประทุมปี วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน ค.ศ.2019 เวลา 11.00 น. ณ วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน ค.ศ.2019 เวลา 10.00 น. บิช็อปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีบวชพระสงฆ์ ของสังฆานุกร นิโคลัส พรสิทธิ์ ประทุมปี ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 6 (กลุ่มเด็กโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์) ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าท่านอย่าหวั่นไหว" เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้า

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร ร่วมกับฝ่ายงานแพร่ธรรม และสัตบุรุษวัดโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว จำนวน 57 ท่าน ร่วมงานฌาปนกิจศพของพี่น้องต่างความเชื่อ และร่วมกันภาวนาขอพระทรงเมตตา แด่ดวงวิญญาณ พ่อเสาร์ เอี่ยมรัมย์ ที่บ้านทับสวาย .ทับสวาย .ห้วยแถลง .นครราชสีมา

Credit: ฝ่ายงานแพร่ธรรมฯ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2019 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากรเจ้าอาวาสวัดโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว ร่วมกับ แผนกแพร่ธรรม นำกลุ่มแพร่ธรรมวัดโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว จำนวน 17 ท่าน เดินทางไปให้กำลังใจ และร่วมภวานา โอกาสโปรดศีลเจิม แก่ มาระโก คำพันธ์ วาปีเตา ที่โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

Credit: ฝ่ายงานแพร่ธรรมฯ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 4 (ครูโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์) ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าพระผู้ช่วยเหลือ คือพระจิตเจ้า" เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้า

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

อภิบาล

- พิธีมิสซาฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

สังคมพัฒนา

- เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ บ้านหนองพลวง .หนองพลวง .ประทาย .นครราชสีมา เพื่อนำไก่พันธุ์ไข่จำนวน 400 ตัว พร้อมอาหาร 40 ถุง

ครอบครัว

- แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมาจัดให้มีการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุ่นที่ 82

สตรี

- คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสตรีประจำปี หัวข้อแนวทางการป้องกัน : การค้ามนุษย์ และปัญหาความรุนแรง

คาทอลิกไทย

- คุณพ่อสมชัย พงษ์ศิริพัฒน์  ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอกทรงยุทธ เนติเจริญกุล รองผู้บังคับบัญชาการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 และคณะ

วิถีชุมชนวัด

 - ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 5 บ้านคุณสุภชัย วาปีทะ  (บ้านพักพนักงานโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์)  รับเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่า “สันติสุข"

ฆราวาส

- พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฯ และพิธีเอฟฟาธา คริสตชนใหม่เพื่อเตรียมล้างบาปในปีนี้ จำนวน 38 คน

คำสอนและแพร่ธรรม

- คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรโนนแฝก  ร่วมกับฝ่ายแพร่ธรรม ร่วมกันเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องคริสตชนในงานศพพี่น้องต่างความเชื่อ

ศาสนสัมพันธ์

- สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมใจ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

การศึกษา

- ชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตตามกระแสเรียก

ผู้สูงอายุ

- ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักมิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางลงพื้นที่ .คง .นครราชสีมา

เยาวชน

- ผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมประชุมผู้นำเยาวชนประจำปี .. 2019 เพื่อทราบปฏิทินปฏิบัติงานแผนกเยาวชนสังฆมณฑลนครราชีมา

กิจกรรมอื่นๆ

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

VDO บทเทศน์   พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ซีรี่ย์สอนใจ

ตอนที่ 2 ขอเถิดแล้วท่านจะได้

ตอนที่ 3 อย่าผิดประเวณี

ลิงค์คาทอลิก

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK