ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา

Facebook

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

ประกาศการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่บุคลากรสงฆ์ ปีการศึกษา 2564

เรียน คุณพ่อทุกท่าน 

        ตามที่คุณพ่อขออนุญาตโปรดศีลกำลังต่อเนื่อง จากศีลล้างบาป ขอให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อผู้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวจะได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ ประการนี้อย่างแท้จริง ผมส่งเอกสารของคณะกรรมการคาทอลิก เพื่อพิธีกรรมมาให้ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน

                                                                   บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

http://www.thailiturgy.org เว็บไซต์คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม แหล่งรวบรวมความรู้และสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับพิธีกรรมคาทอลิก

สาส์นของพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ อวยพรมายังพระสงฆ์นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษสังฆมณฑลนครราชสีมา  ในโอกาสสมโภชพระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล  "ปีแห่งนักบุญโยเซฟ พระภัสดาของพระแม่มารีย์"________________ประกาศ วันที่ 19 มีนาคม ..2021 วันสมโภชนักบุญโยเซฟ

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา   HOT NEW

เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ วันเสาร์ที่ 3 เมษายน ..2021 เวลา 19.30 . พิธีเสกไฟ, แห่เทียนปัสกา, เสกน้ำ โดย คุณพ่อยอแซฟ สมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ประธานพิธี อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน .. 2021 เวลา 19.30 .    พิธีระลึกถึงพระมหาทรมานและนมัสการไม้กางเขน   อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์พิธีระลึกถึงการเลี้ยงอาหารคำ่ครั้งสุดท้าย ( ตั้งศีลฯ )โดย คุณพ่อ มนัสชัย ประทุมปี  วันที่ 1 เมษายน 2021 เวลา  19.30  . อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

พิธีบูชาขอบพระคุณ สัปดาห์มหาทรมาน (อาทิตย์ใบลาน) สังฆมณฑลนครราชสีมา

สภาภิบาลวัด : แบ่งปันเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสภาภิบาลวัด วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โอกาสสภาภิบาลวัดชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ : 21-03-2564

ภาพข่าว วัดบุรีรัมย์

วันที่ 7 มีนาคม 2564 กลุ่มวินเซน เดอ ปอล คณะแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด นครราชสีมา  ลงพื้นที่คารวะเยี่ยมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมก่อตั้งพัฒนาวินเซน เดอ ปอล เขตนครราชสีมาในอดีต  เพื่อขอคำแนะนำรับฟังโอวาทในการดำเนินงาน และศึกษาประวัติศาสตร์กลุ่มวินเซนเดอ ปอล ยุคเริ่มแรก

ภาพข่าว กลุ่มวินเซนฯ

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564  ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา นำโดยคุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว อำเภอห้วยแถลง เพื่อจัดประชุมกลุ่มสตรี ชี้แจงเรื่อง 1.การรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชน 2.กลุ่มออมทรัพย์ 3.การส่งเสริมอาชีพ และประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเพื่อผู้สูงอายุ : ประเทศไทย

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ และพิธีรื้อฟื้นคำปฏิญาณ ของพระสงฆ์และนักบวช ในวันพุธที่ 31 มีนาคม .. 2021 อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

ฉลองวัดนักบุญยอแซฟบ้านหัน (ฉลองภายใน) อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 

โดยคุณพ่อยอแซฟ เกรียงไกร ยิ่งยง เป็นประธานในพิธีมิสซาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีนักบุญยอแซฟ มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีจำนวนมาก  โดยเน้นมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกัน Covid19

21 มีนาคม 2564 พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า มีนักเรียนเข้าพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก จำนวน 8คน และรับศีลกำลัง จำนวน 23 คน รวม 31 คน โดยพระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมแสดงความยินดี ฉลองศาสนนามนักบุญยอแซฟHAPPY FEASTDAY.แด่พระคุณเจ้ายอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ และคุณพ่อยอแซฟสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์

ภาพข่าว Noi Chabathip

  วันที่ 7 มีนาคม 2564 แผนกผู้สูงอายุ จัดโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุยากไร้ ในเขตวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา โอกาสนี้คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เจ้าอาวาสได้ให้เกียรติมอบแม่ไก่และอาหารเลี้ยงไก่ไข่เพื่อรับประทานในครัวเรือน

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับสมาชิกกลุ่มอัศวินมอลตา ลงพื้นที่มอบสิ่งของอาทิ รถเข็นผู้ป่วย ผ้าอ้อมสำรับผู้ใหญ่ เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ วัดนักบุญอิสิดอร์บุไทย และวัดมารดามารีอาโคกสี โดยมีบาดหลวงสมคิด เจริญนารถ เจ้าอาวาส ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

บาดหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ บาดหลวงเกรียงไกร ยิ่งยง และ บาดหลวง มนัสชัย ประทุมปี  ได้ร่วมแบ่งปันความรู้ หัวข้อการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ แก่นคำสอน ศาสนา วิถีชีวิต และ การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาคริสต์แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ระหว่างวันที่26 เเละ 29 มีนาคม ..2564

พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ (ฉลองภายใน)  สามเณราลัย พระวิสุทธิวงศ์ (บ้านเณรกลาง ) นครราชสีมา โดยพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน ในพิธี วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2021 เวลา 10.30 .

  วันที่ 7 มีนาคม 2564 แผนกผู้สูงอายุ จัดโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุยากไร้ ในเขตวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา โอกาสนี้คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เจ้าอาวาสได้ให้เกียรติมอบแม่ไก่และอาหารเลี้ยงไก่ไข่เพื่อรับประทานในครัวเรือน

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดนักบุญเทเรซาโนนแก้ว: โอกาสครบรอบ 90 ปี (..1931-2021) ของชุมชุมแห่งความเชื่อพร้อมด้วย คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาส คุณพ่อสมดุล วาปีทะ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และคุณพ่อเฟอร์ดินัล เจ้าอาวาสวัดโนนงิ้ว  นับตั้งแต่ปี ..1931 (..2474) ภายใต้การนำของครูแหยม ขุนศักดา คริสตชนกลุ่มแรก 5 ครอบครัวจากบ้านนาเชือกได้เดินทางมาซื้อที่ดินที่เป็นป่าและได้ช่วยกันถางป่าและตั้งบ้านชื่อว่าบ้านใหม่ตะโกสถานที่นี้เคยมีคนตั้งบ้านอยู่แล้ว แต่ต้องย้ายออกไปจนปล่อยเป็นที่รกร้างเพราะเชื่อกันว่าผีดุต่อมาเมื่อมีญาติพี่น้องจากบ้านนาเชือกและจากบ้านสองพี่น้อง อพยพมารวมกันเป็นชุมชนใหญ่จึงเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านโนนแก้วตามตำนานที่คนบุกเบิกตั้งหมู่บ้านเล่าว่าตอนกลางคืนเห็นดวงไฟลอยอยู่เหนือบริเวณแห่งนี้จากวันนั้นถึงวันนี้ 90 ปีต้นกำเนิดของชุมชนแห่งความเชื่อแห่งนี้ได้เจริญเติบโตขยับขยายก่อตั้งชุมชนขึ้นใหม่อีกหลายแห่ง เช่น  วัดโนนแฝก วัดโนนงิ้ว วัดโคกปราสาท และวัดเขาขาด นอกจากนั้นในปีนี้ยังครบ 85 ปีของการเปิดโรงเรียนที่โนนแก้ว (..1936-2021) ซึ่งเป็นโรงเรียนคาทอลิกแห่งแรกในสังฆมณฑลนครราชสีมาของเรา และครบ 80 ปี ที่บุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อดีตเจ้าอาวาสถูกจับ(วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม ..1941)   พระคุณเจ้าได้เทศน์เตือนใจถึงจิตตารมณ์ที่แท้จริงของการพลีกรรมทำทาน จำศีลอดอาหารและการภาวนา นอกจากนั้นทำพิธีโรยเถ้าให้กับพี่น้องสัตบุรุษทั้งสามวัดคือ โนนแก้ว โนนแฝกและโนนงิ้วที่มีแหล่งกำเนิดและบรรพบุรุษชุมชนแห่งความเชื่อร่วมกันด้วย และในโอกาสดีที่พระคุณเจ้ามาเยี่ยมสัตบุรุษในวันนี้ คุณพิเชษฐ์ พวกแสน ผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดนักบุญเทเรซา ในฐานะตัวแทนของชุมชนทั้งสามวัดได้กล่าวแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าในโอกาสครบ 14 ปีการอภิเษกเป็นพระสังฆราช (เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา) และจะมีอายุครบ 65 ปี (ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้)

ภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

 • อภิบาล
 • สังคมพัฒนา
 • ครอบครัว
 • สตรี
 • คาทอลิกไทย
 • วิถีชุมชนวัด

Read  More 1 2

 • ฆราวาส
 • คำสอนและแพร่ธรรม
 • ศาสนสัมพันธ์
 • การศึกษา
 • ผู้สูงอายุ
 • เยาวชน
OK