พระสันตะปาปาทรงนำภาวนาเพื่อสิ่งสร้าง

พระสันตะปาปาถวายมิสซาอุทิศแด่ดวงวิญญาณคุณพ่อ ฌาคส์ อาเมล

พระสันตะปาปาสวดภาวนาต่อหน้าพระรูปแม่พระฉวีดำ

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์กเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา

พระสันตะปาปาเตือนพระคุณเจ้าใหม่ไม่เป็นเหยื่อการนินทาและเงินตรา

พระสันตะปาปาตรัสสอนถึงพระเมตตาของพระเจ้า

พระสันตะปาปาสถาปนานักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา

พระสันตะปาปาตรัสเตือนถึงอิสรภาพเท็จเทียม

พระสันตะปาปากระตุ้นให้เมตตาดั่งพระเจ้า

มารีย์ร่วมจิตเสริมชีวิตให้ชุมชน

thng16

br16

teresa16

เว็บไซต์ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

bec 

2623

concertposter

วันครอบครัวเปาโลครั้งที่ 1
03 July

คณะผู้ให้การอบรม และสามเณรเปาโล ได้จัดงานวันครอบครัวเปาโลครั้งที่ 1 ขึ้น ณ บ้านเณรเล็กเปาโล ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราช...

กิจกรรมออกเยี่ยมกลุ่มเยาวชนวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท
15 September

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมผู้ประสานงาน ออกเยี่ยมเยียนกลุ่มเยาวชนวัดแม่พระคน...

เสกน้ำเสกไฟและคืนตื่นเฝ้า
27 March

คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ เป็นประธานในพิธีเสกน้ำ เสกไฟ และคืนตื่นเฝ้าในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคมที่...

เยี่ยมเยาวชนโนนแก้ว
06 August

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมาและทีมงานเยาวชน ออกเยี่ยมเยาวชนที่วัดนักบุญเทเรซา บ้านโ...

คนสู้ชีวิต2016
24 August

โครงการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในโครงการคนสู้ชีวิต (CPVP) ประจำปี2016 ร่วมจัดโดย MTST และสำนักเลขาธิการคารีตัสไทย...

Recent News

29
September
สามเณรกลางสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน

คุณพ่ออัครเดช วงศ์อนันต์ อธิการสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์นครราชสีมา นำสามเณรกลางจำนวน 11 คน สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน ในการทำมาหาเลี้ยงชีพที่บ้านหนองพลวง อ...

Read full article
26
September
จิตอาสาทางดนตรี

อาจารย์สุมาลี จิตต์อำไพ จาก อ.คูขาด จ.บุรีรัมย์ เดินทางมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ที่วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า พุทไธสง หลังพิธีบูชาขอบพระคุณทุกอาทิ...

Read full article
21
September
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ โคกปราสาท-ปราสาทพรได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันท...

Read full article
18
September
เปโตรไชยยุทธ เตชะพิทักษ์ธรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2016 ตัวแทนสมาชิกส.ช.ค. นครราชสีมา พร้อมด้วยตัวแทนจากสัตบุรุษอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด เดินทางไปร่วมพิธีบูชาขอบ...

Read full article
18
September
ชุมนุมเยาวชนโอกาสปีแห่งเมตตาธรรม

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมชุมนุมเยาวชนโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม และวันเยาวชนแห่งชาติ โอกาสนี้เยาวชนได้รับศีลอภัยบาปเป็นพิเศษโอกาส...

Read full article
09
September
บีอีซีที่มิสซังฯ

วันพุธที่ 8 กันยายน 2559 สังฆมณฑลนครราชสีมา ในโอกาสเข้าเงียบพระสงฆ์ประจำเดือน แผนกวิถีชุมชนวัด ได้เชิญคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้ช่วยเลขาฯ คณะกรรมการ...

Read full article
05
September
พิธีสถาปนาคุณแม่เทเรซา

คุณพ่อเจ้าอาวาส สัตบุรุษอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา พร้อมทั้งนักเรียนประจำและผู้สนใจเข้าร่วมชมวีดีทัศน์ประวัติคุณแม่เทเรซา ...

Read full article
30
August
ประชุมกลุ่ม BEC หนองพลวง

คุณพ่ออัมรินทร์​ พันธ์วิไล เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารหนองพลวงร่วมกับกลุ่มเยาวชนออกเยี่ยมเยียนและส่งศีลให้กับสัตบุรุษในเขตวัด และในช่วงสั...

Read full article
29
August
จิตอาสา อภิบาลงานแพร่ธรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา คริสตชนแก้งคร้อร่วมแบ่งปันพระวาจาในหัวข้อการเป็นผู้รับใช้  ภารกิจที่ตกลงจะทำร่วมกันคือ การทำความสะอาดป่าช้...

Read full article
28
August
คุณยายมอนิกา สีดา ประทุมปี

พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยราแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปลงศพ คุณยายมอนิกา สีดา ประทุมปี มารดาของซิสเตอร์เจมส์เมรี่และคุณ...

Read full article
26
August
ฟื้นฟูขั้นที่ 1 รุ่น 71

ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559  แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุ่นที่ 7...

Read full article
26
August
พัฒนาอาชีพผู้พิการ

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (22-26 สิงหาคม) เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมาออกสำรวจจำนวนประชากรที่เป็นผู้พิการในเขตสังฆมณฑล โดยแยกออกเป็นสองส...

Read full article
More
Recent News

Featured Articles

อาจารย์สุมาลี จิตต์อำไพ จาก อ.คูขาด จ.บุรีรัมย์ เดินทางมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ที่วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า พุทไธสง หลังพิธีบูชาข...

Read full article

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน  เวลา 19.00-20.10 น.  กลุ่มวิถีชุมชนวัดโนนงิ้วทั้งสามกลุ่มได้ประชุมประจำเดือนกันยายน โดยกลุ่มหนึ่งประชุ...

Read full article

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาสัตบุรุษวัดแม่พระฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนอภิบาลวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ...

Read full article

โครงการอบรมจัดทำทะเบียนวัด เป็นโครงการต่อเนื่องหลังจากที่ได้จัดอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 15 ถึง 16 ธันวาคม คริสตศักราช 2014 ที่บ้านผู้หว่าน...

Read full article

เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดงานเปิด/เสกอารามนักพรตหญิงพระมหาไถ่ จัดประชุมเพื่อเตรียมงานเปิด/เสกอารามอย่างเป็นทางการ ...

Read full article

มารีย์แก้งคร้อโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ : มารีย์แก้งคร้อ ร่วมกับฝ่ายการศึกษาอบรมฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "อัตลักษณ์ 4 สู่โรงเ...

Read full article

วัดในสังฆมณฑล

You are here:สังฆมณฑลนครราชสีมา - ประตูสู่อีสาน

Language Switcher

camilliankorat