kingrama10

noticekingrama9

noticebishopconference

nyp162

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์กเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา

พระสันตะปาปาตรัสเตือนถึงอิสรภาพเท็จเทียม

พระสันตะปาปากระตุ้นให้เมตตาดั่งพระเจ้า

มารีย์ร่วมจิตเสริมชีวิตให้ชุมชน

พระสันตะปาปาทรงนำภาวนาเพื่อสิ่งสร้าง

พระสันตะปาปาทรงนำภาวนาเพื่อสันติภาพ

พระสันตะปาปาถวายมิสซาอุทิศแด่ดวงวิญญาณคุณพ่อ ฌาคส์ อาเมล

พระสันตะปาปาตรัสสอนถึงพระเมตตาของพระเจ้า

พระสันตะปาปาเตือนพระคุณเจ้าใหม่ไม่เป็นเหยื่อการนินทาและเงินตรา

พระสันตะปาปาสถาปนานักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา

เว็บไซต์ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

becbw 

26233

concertposter2

ปรับปรุงวัดเก่าโนนแก้ว กันยายน 2015
06 September

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2015 คณะวิศกรและผู้ที่จะทำบุญซ่อมแซมวัดนักบุญเทเรซาหลังเก่า นำโดยคุณศรีสุดา ประราศรี แล...

พระราชวิมลโมลี
25 May

ดังที่ทราบกันทางหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆ ถึงมรณภาพของพระราชวิมลโมลี ทางสังฆมณฑลนครราชสีมา ซึ่งพระคุณเจ้ายอแซฟ ช...

ฟื้นฟูขั้นที่ 1 รุ่น 71
26 August

ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559  แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดการสัมมนาฟื้...

เมตตาธรรมสู่ภาคปฏิบัติ
27 June

โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน ซิสเตอร์และสัตบุรุษวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านหนอง...

ชุมนุมเยาวชนโอกาสปีแห่งเมตตาธรรม
18 September

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมชุมนุมเยาวชนโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม และวันเยาวชนแห่งชาติ โอกาสนี้เ...

Recent News

17
October
ประกวดออกแบบอาสนวิหารฯ

เชิญพี่น้องร่วมประกวดการออกแบบอาสนวิหารของสังฆมณฑลนครราชสีมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ หลักการ/เงื่อนไข/ขั้นตอน แผนผังบริเวณอาสนวิหารฯ เพื่อความเข้าใ...

Read full article
29
September
สามเณรกลางสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน

คุณพ่ออัครเดช วงศ์อนันต์ อธิการสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์นครราชสีมา นำสามเณรกลางจำนวน 11 คน สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน ในการทำมาหาเลี้ยงชีพที่บ้านหนองพลวง อ...

Read full article
26
September
จิตอาสาทางดนตรี

อาจารย์สุมาลี จิตต์อำไพ จาก อ.คูขาด จ.บุรีรัมย์ เดินทางมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ที่วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า พุทไธสง หลังพิธีบูชาขอบพระคุณทุกอาทิ...

Read full article
21
September
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ โคกปราสาท-ปราสาทพรได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันท...

Read full article
18
September
เปโตรไชยยุทธ เตชะพิทักษ์ธรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2016 ตัวแทนสมาชิกส.ช.ค. นครราชสีมา พร้อมด้วยตัวแทนจากสัตบุรุษอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด เดินทางไปร่วมพิธีบูชาขอบ...

Read full article
18
September
ชุมนุมเยาวชนโอกาสปีแห่งเมตตาธรรม

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมชุมนุมเยาวชนโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม และวันเยาวชนแห่งชาติ โอกาสนี้เยาวชนได้รับศีลอภัยบาปเป็นพิเศษโอกาส...

Read full article
09
September
บีอีซีที่มิสซังฯ

วันพุธที่ 8 กันยายน 2559 สังฆมณฑลนครราชสีมา ในโอกาสเข้าเงียบพระสงฆ์ประจำเดือน แผนกวิถีชุมชนวัด ได้เชิญคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้ช่วยเลขาฯ คณะกรรมการ...

Read full article
05
September
พิธีสถาปนาคุณแม่เทเรซา

คุณพ่อเจ้าอาวาส สัตบุรุษอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา พร้อมทั้งนักเรียนประจำและผู้สนใจเข้าร่วมชมวีดีทัศน์ประวัติคุณแม่เทเรซา ...

Read full article
30
August
ประชุมกลุ่ม BEC หนองพลวง

คุณพ่ออัมรินทร์​ พันธ์วิไล เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารหนองพลวงร่วมกับกลุ่มเยาวชนออกเยี่ยมเยียนและส่งศีลให้กับสัตบุรุษในเขตวัด และในช่วงสั...

Read full article
29
August
จิตอาสา อภิบาลงานแพร่ธรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา คริสตชนแก้งคร้อร่วมแบ่งปันพระวาจาในหัวข้อการเป็นผู้รับใช้  ภารกิจที่ตกลงจะทำร่วมกันคือ การทำความสะอาดป่าช้...

Read full article
28
August
คุณยายมอนิกา สีดา ประทุมปี

พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยราแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปลงศพ คุณยายมอนิกา สีดา ประทุมปี มารดาของซิสเตอร์เจมส์เมรี่และคุณ...

Read full article
26
August
ฟื้นฟูขั้นที่ 1 รุ่น 71

ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559  แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุ่นที่ 7...

Read full article
More
Recent News

Featured Articles

ดังที่ทราบกันทางหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆ ถึงมรณภาพของพระราชวิมลโมลี ทางสังฆมณฑลนครราชสีมา ซึ่งพระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เ...

Read full article

แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา ตามคำเชื้อเชิญของคุณพ่อเฉลียว วาปีกัง เพื่อเตรียมฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญ เทเรซา บ้านแก้ว และในโอกาสน...

Read full article

เยาวชนจากวัดพระคริสตราชาเมืองคง วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง วัดนักบุญยอแซฟกรรมกรหนองห่าง จำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรมศูนย์เยาวช...

Read full article

ในเดือนนี้ ทั้งสามกลุ่มได้จัดประชุมกลุ่มวิถีชุมชนวัด โดยมีผู้นำกลุ่ม คุณพ่อเจ้าวัด และซิสเตอร์สุวรรณ คำชาลี เข้าร่วม ที่น่าชื่นชมคือ ...

Read full article

BEC กลุ่ม 3 ประชุมแบ่งปันพระวาจาที่บ้านคุณสุรชาติ ตันติอลงการ ที่ประชุมเลือกคำว่า "อัศจรรย์" เป็นพระวาจาทรงชีวิต (อัศจรรย์ = หลายครั้งม...

Read full article

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 หลังมิสซาวันอาทิตย์ ชาวบ้าโนนแฝก 25 คน นำโดยครูทองล้วน ศรจันทร์ (ประธานกลุ่มผู้สูงวัย) กำนันซีมอนและ...

Read full article

วัดในสังฆมณฑล

You are here:สังฆมณฑลนครราชสีมา - ประตูสู่อีสาน

camilliankorat