ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ข่าว


Facebook

สื่อคาทอลิกนครราชสีมา

สื่อคาทอลิกนครราชสีมา

จำนวนผู้เข้าชม

New update


สื่อมวลชนคาทอลิก ประเทศไทย ร่วมกับ สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 56 ณ โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา บรรยายสาสน์วันสื่อโดยบาทหลวง เปรมปรี วาปีโส อุปสังฆราชสังฆมณฑลนครราชสีมา

กิจกรรมเสวนา หัวข้อ "ฟังสื่อคาทอลิก ท่ามกลางโลกดิจิตอล"โดย บาทหลวงอนุชา ไชยเดซ

ผศ.ดร. ประทีป ฉัตรสุภางค์ ดร. จิตรา ดุษฎีเมธากุล และคุณพิชิต สุขีวัฒน์ พิธีกร

https://drive.google.com/.../1d88eJosk7RxEIvz6LHfFz9kPu8E...

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08 .00 . สมาชิกวิถีชุมชนกลุ่มที่ 4 (กลุ่มครูคาทอลิก มารีย์อนุสรณ์) บุรีรัมย์ ร่วมประชุม สวดภาวนาและแบ่งปันพระวาจา ประจำเดือนมิถุนายน โดยเลือกพระวาจาทรงชีวิตให้อภัยเป็นข้อเตือนใจจนกว่าจะถึงการประชุมครั้งต่อไป ขอบคุณ กิจกรรมบีอีซี โครงงานคุณธรรมครูดี เข้าวัดปฏิบัติศาสนกิจ ที่จะได้ขับเคลื่อนต่อไป

ภาพข่าว  วัดบุรีรัมย์

ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาและสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ร่วมจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมจิตอาสาลูกเสืออาสา RST และสารวัตรนักเรียนจิตอาสา SST” ของโรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ค่ายลูกเสือไร่วนานุรักษ์ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ep.1

ภาพข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา

รับโล่โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ : โรงเรียนมารีพิทักษ์ นางรอง บุรีรัมย์ รับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching Visitation)จากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และได้รับโล่โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ จากการประเมินระดับสังฆมณฑลนครราชสีมา 07-07-2565

ภาพข่าว คุณพ่อ Ekachai Chinnakort

24 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 . สมาชิกวิถีชุมชนกลุ่มที่ 2 วัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุม  สวดภาวนาและแบ่งปันพระวาจา ประจำเดือน มิถุนายนสถานที่ ร้านสำนวนการช่างโดยเลือกพระวาจาทรงฉันจะทำอย่างไรดีเป็นข้อเตือนใจ ขอบคุณสำหรับกิจกรรมบีอีซี วัดบุรีรัมย์ ที่จะได้ขับเคลื่อนต่อไป

ภาพข่าว วัดบุรีรัมย์

ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับชุมชนวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท ปราสาทพร และโรงเรียนมารดาวนารักษ์  จัดประชุมหารือเรื่องการจัดงานเสวนา ในฐานะเป็น 7 วัดคาทอลิกนำร่องทั่วประเทศ ในโครงการผลิตและบริโภคผักและผลไม้ปลอดภัย เพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม  

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องที่มีความสนใจด้านเกษตรกรรมครัวเรือน และสมุนไพรร่วมงานได้ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคมนี้  ภายในงานหลังพิธีมิสซา มีเวทีเสวนา และตลาดผักผลไม้ปลอดสารพิษให้ได้เลือกซื้อ รวมถึงการแสดงของนักเรียน โรงเรียนมารดาวนารักษ์

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา 

วันนี้เวลา 08.30 .  บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์   สิริสุทธิ์  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  เปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพครู  โรงเรียนมารดาวนารักษ์ ร่วมด้วยคุณพ่อสมบัติ  ประทุมปี   เจ้าอาวาสและผู้จัดการโรงเรียน   คุณพ่อบัวทอง  บุญทอด  และคุณพ่ออุดม  ดีเลิศประดิษฐ์   พร้อมทั้งบรรยายพิเศษแนวทางการพัฒนาโรงเรียน

ภาพข่าว อนาสตาเซีย กอร์ดอน 

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2022 พิธีมิสชาโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญยออากิม-อันนา

โดยบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน  ณ ไร่วนานุรักษ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 

พร้อมมอบรางวัลผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง และลูกกตัญญู ปี2022

https://drive.google.com/.../1SrbPeXa7qcyGTMOyNNdkvuyuc5W...

แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมาให้ความสำคัญ การภาวนาในครอบครัว การร่วมร้องพลงในพิธีกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเรียกกันติดปากว่าเพลงวัดเป็นสิ่งที่จรรโลงใจเราเสมอการประกวดร้องเพลงวัดผ่านสื่อเครือข่ายสังคม ทำให้สัตบุรุษทุกคนไม่ว่าเพศ วัยใดใด สามารถเข้ามาแสดงความสามารถ เพื่อที่ทุกคนจะได้สรรเสริญพระเจ้าผ่านเสียงเพลงไปด้วยกัน โดยเฉพาะในยามที่กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ จึงเกิดเป็นโครงการ "ครอบครัวร้องเพลง" ขึ้น

โดยมีเป้าหมายดังนี้ 

1. ทำให้ครอบครัวคริสตชนได้ให้ความสำคัญกับการร่วมร้องเพลงในพิธีกรรม 

2. ครอบครัวคริสตชนเกิดกำลังใจที่จะสรรเสริญพระเจ้าในทุกวันแห่งชีวิต

3. ทำให้ครอบครัวคริสตชนได้รับการหล่อเลี้ยงจิตใจ ผ่านทางบทเพลง และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระดับครอบครัว ระดับวัด ตลอดจนถึงระดับสังฆมณฑล

 ครั้งนี้ได้ลงพื้นที่บ้านโนนงิ้ว อำเภอห้วยแถลง แนะนำโครงการให้ผู้ที่มีความสนใจ ร่วมสรรเสริญพระเจ้าผ่านเสียงเพลงไปด้วยกัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565  ชุมชนวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท-ปราสาทพร ร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา จัดกิจกรรมเวทีเสวนา ผลการดำเนินงานโครงการเครือข่ายคาทอลิกไทยร่วมใจ ผลิตและบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม  ภายในพิธีมิสซาสัตบุรุษมีการสวดภาวนาเพื่อชุมชนคาทอลิกเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน หลังพิธีมิสซา คุณพ่อสมบัติ ประทุมปี ทำการเสกป้ายชุมชนคาทอลิกนำร่องปลูกและบริโภคผักผลไม้ปลอดสารเคมี ผู้ใหญ่บ้านโคกปราสาท และบ้านปราสาทพร เป็นตัวแทนชุมชนรับมอบป้ายจากผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และตัวแทนคาริตัส ไทยแลนด์ จากนั้นคุณพ่อสมบัติ ประทุมปี ได้กล่าวเปิดงานเสวนา และเปิดตลาดผักผลไม้ปลอดภัยของชุมชนวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน ให้สัตบุรุษได้เลือกซื้อ  และยังมีการสาธิตอาหารปลอดภัย คือ ก๋วยเตี๋ยว ส้มตำ กล้วยปิ้ง ทำแจกให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประทาน

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

9 กรกฎาคม 2565คุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ เจ้าอาวาส ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษวัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อ

ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาส พิเศษ ขึ้นบ้านใหม่

ของ คุณมารีอา กัลยารัตน์ คิดทำ(ปุ๊กกี้) และ คุณเปาโล อนิรุจ ทองแสนคำ (เล็ก)ขอพระแม่มารี และองค์พระเยซูเจ้า 

ปกปักรักษาคุ้มครอง ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ทุกคน  ด้วยเทอญ

ภาพข่าว วัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อ

"เยาวชนแบร์โทนี"สามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา กลุ่มชีวิตที่ 1 รุ่นที่ 48 นำกิจกรรมศูนย์เยาวชนแบร์โทนีบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา เริ่มด้วยกิจกรรมจิตอาสา กีฬา เตรียมพิธีกรรม คำสอนและสันทนาการ ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม .. 2022

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา 

ข่าว ย้อนหลัง


ช่วงพักกับเรา

กิจกรรมอื่นๆ

ปฏิสังขรณ์ วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว

แนะนำวัดในสังฆมณฑลนครราชสีมา

ซีรี่ย์ สอนใจ

องค์กรภายใน

ติดต่อเรา 

สำนักพระสังฆราชคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา เลขที่ 387 ถนนสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 274 535044 256 268 โทรสาร : 044 241 840 Email : koratmission@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.diokorat.in.th

สถาปนาเป็นสังมมณฑล วันที่ 18 ธันวาคม .. 1965 (.. 2508)

พื้นที่ 44,326 ตารางกิโลเมตร

ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

จำนวนประชากร    5,339,315    คน

จำนวนคาทอลิก    6,856     คน

พระสังฆราช    1    องค์

พระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา    22    องค์

พระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี    4     องค์

พระสงฆ์คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์    3     องค์

พระสงฆ์ฝรั่งเศส (MEP)    1    องค์

พระสงฆ์ฟิลิปปินส์ (MSP)    2     องค์

พระสงฆ์คามิลเลียน    3     องค์

ภราดาเซนต์คาเบรียล    4     คน

ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ    6     คน

ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี    4     คน

เซอร์คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร    11     คน

ซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซู    3     คน

คณะฆราวาสโอเบลตมิสชันนารีแห่งมารีย์นิรมล    2     คน

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย    2     คน

คณะนักพรตหญิงพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย    3    คน