พระสันตะปาปาต้อนรับคณะละครสัตว์และศิลปินพื้นบ้าน

พระสันตะปาปาตรัสว่า "อาหารตกไปถึงผู้หิวโหยได้ยากกว่าอาวุธ"

พระสันตะปาปาเสด็จเยือนอาร์เมเนีย

พระสันตะปาปาทักทายผู้เข้าร่วมงานวันเยาวชนโลก

พระสันตะปาปาเริ่มพระภารกิจแรกในอาร์เมเนีย

ใครกันแน่ที่เป็นเพื่อนมนุษย์ของเรา

พระสันตะปาปาเชิญผู้อพยพนั่งข้างพระองค์บนปะรำพิธี

พระสันตะปาปาเสด็จออกทักทายอาสาสมัครเยาวชนโลก

พระสันตะปาปาให้สวดขอพระจิตสถิตกับเรา

พระสันตะปาปาสวดภาวนาต่อหน้าพระรูปแม่พระฉวีดำ

mothersida2

stmary16

klangdong16

สุขสันต์วันเกิดคุณพ่อสุเทพ ประทุมตรี

เว็บไซต์ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

bec 

2623

concertposter

ฟื้นฟูหนึ่งรุ่น70
13 June

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสแผนกครอบครัว สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุ่น 70 ณ ...

ไฟร์ฟอกซ์บล็อคแฟลชโดยอัตโนมัติแล้ว
15 July

แฟลชก็เหมือนกับจัสติ บีเบอร์ในเรื่องของปลั๊กอิน คือ อยู่ทุกที่ ก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นประโยชน์นักและทุกครั้งที่เห็นมันก็...

เอกสารประชุม BEC ประจำเดือน
01 May

พฤษภาคม pdf พฤษภาคม มิถุนายน pdf มิถุนายน กรกฎาคม pdf กรกฎาคม สิงหาคม pdf สิงหาคม ...

คณะกรรมการผู้สูงอายุ
05 June

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑล มีผู้เ...

วิถีชุมชนวัดบุรีรัมย์ มิถุนายน
06 July

บีอีซี กลุ่ม 3 วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ จัดแบ่งปันพระวาจาที่บ้านคุณสุรชาติ ตันติอลงการ กลุ่มเลือกคำว่า "อด...

Recent News

26
August
ฟื้นฟูขั้นที่ 1 รุ่น 71

ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559  แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุ่นที่ 7...

Read full article
26
August
พัฒนาอาชีพผู้พิการ

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (22-26 สิงหาคม) เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมาออกสำรวจจำนวนประชากรที่เป็นผู้พิการในเขตสังฆมณฑล โดยแยกออกเป็นสองส...

Read full article
24
August
คนสู้ชีวิต2016

โครงการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในโครงการคนสู้ชีวิต (CPVP) ประจำปี2016 ร่วมจัดโดย MTST และสำนักเลขาธิการคารีตัสไทยแลนด์ ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2...

Read full article
22
August
50 ปีโอเบลตประเทศไทย

สมาชิกโอเบลตโมทนาคุณพระเจ้า ในโอกาสครบรอบ 50 ปีคณะโอเบลตมิชชันนารีแห่งแม่พระนิรมล ประเทศไทย (1966 -2016) มีพิธีรื้อคำปฏิญาณตน ของสมาชิกโอเบลต 2 ท่าน...

Read full article
21
August
ชุมนุมเยาวชนเขตนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2016 ที่ผ่านมาแผนกเยาวชนมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมชุมนุมเยาวชนเขตนครราชสีมา โดยเยาวชนร่วมกิจกรรมฐาน 4 ฐาน ได้แก่ 1 ประวัติส...

Read full article
15
August
วันแม่ที่หนองพลวง2016

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2016 ที่ผ่านมา คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไลเจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวงพร้อมกับสัตบุรุษร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุ...

Read full article
11
August
สัมมนาวิถีชุมชนวัดครั้งที่1

คุณพ่อเอกชัย ชินโคตร ผู้รับผิดชอบงานบีอีซีของสังฆมณฑลนครราชสีมาได้จัดสัมมนาวิถีชุมชนวัด(BECs) ครั้งที่ 1 สำหรับสัตบุรุษขึ้นในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559...

Read full article
10
August
คุณแม่วิไลภรณ์

พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช สัตบุรุษจากในและนอกสังฆมณฑลร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ คุณแม่มารีอาวิไลภรณ์ สุขพรม (ใหม่เพียรวงศ์) มารดาของคุณพ่อประสิทธิ์ แล...

Read full article
09
August
บีอีซีทั่วมิสซัง

กลุ่ม BEC อาสนวิหารเริ่มเตรียมความพร้อม หลังจากส่งตัวแทนหกท่านเข้าร่วมประชุมบีอีซีระดับชาติเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีการประชุมเพื่อสรุปบ...

Read full article
07
August
ชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลครั้งที่2

เมื่อวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2016 ฝ่ายงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดงานชุมนุมผู้สูอายุระดับสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2016 ณ ไร่วนานุรักษ์ อ.ว...

Read full article
06
August
เมื่อเราเจ็บป่วย

เมื่อเราเจ็บป่วย ท่านได้มาเยี่ยมเยียนเรา มัทธิว 25:31-40 คุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อปลัด ตัวแทนสัตบุรุษอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ดได้ออกเยี่ยมเยียนพ...

Read full article
27
July
ประชุมคณะกรรมการสตรี2016

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559  แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสตรีและสตรีที่สนใจขึ้นเป็นครั้งที่ 1/2559 มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั...

Read full article
More
Recent News

Featured Articles

คณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา รื้อฟื้นคำปฏิญาณแห่งชีวิตสงฆ์ ในเรื่องความบริสุทธิ์ ความยากจน และความนบนอบ ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองล...

Read full article

สัตบุรุษบ้านหนองพลวงร่วมกับคุณพ่อเจ้าวัด ประชุมกลุ่ม BEC ประจำเดือนกรกฎาคมที่บ้านแม่นวลจันทร์ สมนาม ในครั้งนี้คุณพ่อเจ้าวัดนำระเบียบปฏิ...

Read full article

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมาร่วมกับงานแพร่ธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา  และผู้นำชุมชนคาทอลิกแต่ละเขต...

Read full article

คุณพ่อมนัสชัย  ประทุมปี  เดินทางมาถวายมิสซาแรกที่บ้านหนองพลวง หนองไม้ตาย และพุทไธสง สัตบุรุษร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อและร่วม...

Read full article

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวงพร้อมด้วยกลุ่มเยาวชนของวัด นำพระกุมารเยี่ยมและอวยพรตามบ้านสั...

Read full article

เมื่อค่ำวันที่ 10 มีนาคม 2016 กลุ่มครูคาทอลิกโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ประชุมแบ่งปันพระวาจา และเลือกคำว่า"ทรัพย์สมบัติ"เป็นพระวาจาทรงชีวิต ...

Read full article

วัดในสังฆมณฑล

You are here:สังฆมณฑลนครราชสีมา - ประตูสู่อีสาน

camilliankorat