ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

Facebook

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา   HOT NEW

ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาและตัวแทนเยาวชนร่วมพิธิเปิดปีเยาวชน อาสนวิหารอัสสัมชัญ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ.                                                       ขอบคุณภาพ ศูนย์ฯเยาวชนสังฆมณอุบลฯและcbct....

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน ..2020 เวลา 14.00 . พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญทั้งหลาย โดย คุณพ่อยอแซฟ สมชัย พงศ์ศิริพัฒน์   สุสานคาทอลิก  อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

ฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 วันที่21-22 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา โดยคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรมพร้อมกับให้ข้อคิดและบรรยายให้กับคณะครูจำนวน 67 คน จาก 11 โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา  วิทยากรให้การอบรม 2 ท่าน 1.ดร.สมยศ ชิณโคตร 2. ดร.พิรุณ เรืองไพศาล และคุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร  อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดและร่วมฟังอบรมในครั้งนี้ 

ภาพข่าว ครูMbac

จุดเทียนและสวดภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับ วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม ..2020 เวลา 19.00 . สวดสายประคำอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ โดย คุณพ่อยอแซฟ สมชัย พงศ์ศิริพัฒน์   สุสานคาทอลิก  อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

ฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา โดยคุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ (รสน.) เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรมพร้อมกับให้ข้อคิดและบรรยายให้กับคณะครูจำนวน 56 คน จากโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา  วิทยากรให้การอบรม 2 ท่าน 1.ดร.สมยศ ชิณโคตร 2. ดร.พิรุณ เรืองไพศาล และคุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร  อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดและร่วมฟังอบรมในครั้งนี้ 

ภาพข่าว ครู MBAC

กิจกรรมวันลอยกระทงชุมชนวัดคาทอลิกโนนแก้วประจำปี63..  กิจกรรมเริ่มด้วยกิจกรรมขอบคุณผู้สูงอายุ. มีการมอบสิ่งของ. การประกวดกระทงประจำคุ้ม. ทานอาหารด้วยกันแบบพี่น้อง ...ขอบคุณพระเจ้าที่อวยพรชุมชนให้มีอ่างน้ำ. มีน้ำ. มีกิจกรรมดีๆสำหรับชุมชนผ่านทางผู้นำชุมชนและทุกท่าน...ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดไป..สุขกันเถอะเรา..

ภาพข่าว Theresa Upatham

เข้าเงียบประจำปี คณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา โดย อาร์คบิชอป อันตน วีระเดช ใจเสรี ผู้เทศน์ วันที่ 2-6 พฤศจิกายน ..2020 โรงเเรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่

วันที่ 20-22 ตุลาคม 2020 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์-คาริตัส เข้าร่วมสัมมนาองค์กรเครือข่ายคาริตัสไทยแลนด์”Caritas Thailand” ประจำปี2020  หัวข้อ:โควิด-19 กับความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  การสัมมนาองค์กรเครือข่ายผู้ทำงานด้านสังคมคาริตัสไทยแลนด์ครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เรียนรู้เท่าทันสถานการณ์ของสังคมโลกและสังคมไทยในปัจจุบัน..เพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันในการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมและให้มีความยั่งยืนต่อไป...

ภาพข่าว เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

 • อภิบาล
 • สังคมพัฒนา
 • ครอบครัว
 • สตรี
 • คาทอลิกไทย
 • วิถีชุมชนวัด

Read  More 1 2

 • ฆราวาส
 • คำสอนและแพร่ธรรม
 • ศาสนสัมพันธ์
 • การศึกษา
 • ผู้สูงอายุ
 • เยาวชน
 • วินเชนเดอปอล

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268

OK