ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

การบริจาคเงินให้วัดวาอาราม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงเงินทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เราสามารถลดหย่อนภาษีได้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th

ตัวอย่าง

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันพุธที่ 18 เมษายน 2018 เวลา 8.30 น. แผนกที่ดินและทรัพย์สินสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียน ซึ่งมีหัวหน้าฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ครูฝ่ายอาคารสถานที่ทรัพย์สินของโรงเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียน จากสังฆมณฑลอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

สายการบินนครราชสีมา

ตัวแทนสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วม อบรมหลักสูตรผู้นำศาสนสัมพันธ์ รุ่นที่ 19 วันที่ 17 เมษายน 2018 ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ ประธานโดย บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ และเริ่มด้วยการทำความเข้าใจว่าทำไมต้องทำศาสนสัมพันธ์ โดย บาทหลวงประยูร พงษ์พิศ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรสากล และพระศาสนจักรในประเทศไทย และ พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ บรรยายเนื้อหาที่ 4 เอกสารพระศาสนจักร สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ตอนที่ 2 Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน วันฉลองพระเมตตา ฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลงิ้ว และฆราวาสแพร่ธรรมวัดนักบุญเปตรโนนแฝก นำพระพรแห่งพระเมตตา เยี่ยมเยียนคริสตชนที่จ็บป่วย และอาศัยอยู่ห่างไกลจากวัด เยี่ยมครอบครัวนายบุญเลิศ. ประราศี ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งในช่องปาก Credit: ฝ่ายแพร่ธรรม

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018  โอกาสวันฉลองพระเมตตา คุณพ่อสมคิด เจริญนารถ นำกลุ่มคริสตชนวัดหนองบัวแดง นำพระพรพระเมตตาไปเยี่ยมเยี่ยนให้ผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชุนหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และ ร่วมสวดสายประคำที่คลองเจริญ แทนมิสซาวันอาทิตย์ (ขอพระทรงเมตตาผู้ป่วยและผู้อภิบาลครับ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2018 แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดสัมมนาสตรีระดับสังฆมณฑล “ย้อนประวัติศาสตร์ ในพระศาสนจักรไทย เพื่อการก้าวไปข้างหน้าในการดำรงชีวิตและความเชื่อ” โดยมีคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธาน ในการสัมมนาครั้งนี้ มีสตรีในเขตสังฆมณฑลฯ เข้าร่วมจำนวน 80 ท่าน และคุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมศรีพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

พิธีสมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ และพิธีโปรดศีลกำลัง ศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็กในค่ายคำสอนของสังฆมณฑลนครราชสีมา ณ โบสถ์แม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

 อภิบาล

ฆราวาส

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เช้าวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม สัปดาห์ 5 เทศกาลมหาพรต  คพ.สุรชัย เจริญพงศ์ ได้ทำ พิธี RCIA (พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนคาทอลิก)

การศึกษา

พิธีเปิด มหกรรมวันวิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ ๕ “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ตามรอยคำสอนพระราชบิดา สังฆมณฑลนครราชสีมา น้อมวันทาสดุดี”

สังคมพัฒนา

เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา เดินทางลงไปเยี่ยมยายฟั่น ศรีคราม สัตบุรุษวัดปากช่อง  ซึ่งประสบอัคคีภัยทำให้ที่อยู่อาศัยไหม้วอดไปทั้งหลัง

 คำสอนและแพร่ธรรม

วจนพิธีกรรมเปิดชุมนุมครูคำสอนภาคอีสาน ที่วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2017

ผู้สูงอายุ

พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาได้มอบวีลแชร์แก่ผู้พิการไม่สามารถเดินได้  โดยผ่านทางสมาคมวินเซน เดอ ปอล

 ครอบครัว

ทีมงานส่งเสริมชีวิตครอบครัวนครราชสีมา เข้าเยี่ยมกลุ่ม ส่งเสริมชีวิตครอบครัวบุรีรัมย์ Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

 ศาสนสัมพันธ์

พิธีบูชาขอบพระคุณ วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เสกน้ำ เสกไฟ โดยพระคุณเจ้ายอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา 31 มีนาคม 2018

 สตรี

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กลุ่มสตรีบ้านนาตะคุ ร่วมกับคณะกรรมการสตรีคาทอลิกนครราชสีมา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขสุภาพตำบลหนองม่วงใหญ่ จัดให้มีโครงการกิจกรรมการเรียนรู้ “สมุนไพรพื้นบ้านและการทำลูกประคบ” เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน  Credit: แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา

  เยาวชน

เตรียมผู้นำเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา โดยคุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาล ที่บ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ ร่วมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิก 4 สังฆมณฑลอีสาน ณ บ้านนาบัว อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม คศ. 2018.  Credit:  ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

คาทอลิกไทย

วิถีชุมชนวัด

    กลุ่มคาทอลิกแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของพระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เข้าชมพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง 16 พ.ย. 2017

วันที่  23 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. ประชุมบีอีซีกลุ่ม 2 สถานที่ บ้านคุณสำนวน หงสูง ที่ประชุมเลือกคำว่า " เอโลอี เอโลอี เลมา สะบัคทานี  (แปลว่า ข้าแต่พระเจ้า ข้าแต่พระเจ้า ทำไมพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้า)" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมีนาคม Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268