ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง

ใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

การบริจาคเงินให้วัดวาอาราม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงเงินทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เราสามารถ

ลดหย่อนภาษีได้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา

HOT NEW

วันพฤหัสบดีที่ 20  กันยายน 2018 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว ,วัดนักบุญเปโตร  บ้านโนนแฝก และ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว ร่วมกับ หน่วยงานแพร่ธรรม พร้อมด้วยอาสาสมัครแพร่ธรรม จากบ้านโนนแก้ว 

บ้านโนนแฝก บ้านโนนงิ้ว จำนวน 24 ท่าน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างใกลวัด ที่ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้กำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวัน และร่วมกันภาวนา เพื่อเสริมจิตใจให้เข้มแข็ง ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าต่อไป

ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ฝ่ายการฟื้นฟูสังคมมนุษย์-ครีตัส แผนกพัฒนาสังคม  ได้ส่งเจ้าหน้าที่โครงการและแกนนำอาสาสมัครชุมชนร่วมเวที สัมมนาพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานด้านสังคมระดับวัดและโครงการคนสู้ชีวิต  ระหว่างวันที่3-6  กันยายน 2561 ณ โรงแรมวินเพลช. ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.  Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน .. 2018 เวลา 10.30 . ฉลองวัดมารีย์สมภพ (รพ.เซนต์แมรี่) จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

วันที่ 12 มิถุนายน ..2561 ติดตามและเยี่ยมเยียนสตรีวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล .ปากช่อง .นครราชสีมาแผนกสตรี ได้เข้าไปพูดคุยกับยายสมหมาย เพื่อปรึกษาหารือกันในเรื่องการทำอาชีพเสริม กล้วยฉาบ จากการพูดคุยทางแผนกสตรี จะประสานงานไปกลุ่มสตรีในชุมชน สำหรับคนที่สนใจจะมาเรียนรู้การทำกล้วยฉาบจากยายสมหมาย

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 16 กรกฎาคม ..2561   ติดตามกลุ่มสตรีอาสนวิหารฯ .นครราชสีมา  ในการทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เป็นอีกหนึ่งความสนใจของกลุ่มที่เคยเสนอไว้ ที่ประชุม การทำกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่มสมาชิก และหารายได้เข้ากลุ่ม

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 24 กรกฎาคม ..2561 จัดการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสิทธิ์ในการได้รับความคุ้มครองจากอุบัติภัย  ให้กับกลุ่มสตรีและผู้ที่สนใจในชุมชน วัดหนองหญ้าปล้อง .แก้งคร้อ .ชัยภูมิ

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 13  กันยายน 2561 เวลา 10.00 . ประชุมเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา ที่ใต้อาสนวิหารฯ  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 13 ท่านในที่ประชุมได้แจ้งให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับการไปประชุมเซอร์ร่าที่ฮ่องกง ในปี 2020 มีสมาชิกที่ลงชื่อไป ทั้งหมด 15 ท่าน 

Credit: Noi Chabathip

วันที่ 29 สิงหาคม 2561  ฝ่ายการฟื้นฟูสังคมมนุษย์-คารีตัส แผนกพัฒนาสังคม ศูนย์สังคมพัฒนานครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การเขียนโครงการและการจัดตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการจัดสวัสดิการสังคม ให้กับผู้นำชุมชน และอาสาสมัครในชุมชน บ้านโคกประสาท และบ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ  จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ร่วมงานโครงการคนสู้ชีวิต นำไปสู่การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆได้อย่างยั่งยืน..

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันเสาร์ที่ 25  สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 . วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวช พี่น้องสัตบุรุษ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

บีอีซีบุรีรัมย์ : 26 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 . ประชุม

บีอีซีกลุ่ม 5 สถานที่ บ้านพนักงาน คุณสมโชค คุณยุด เจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกคำว่า "ความเชื่อ" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนสิงหาคม

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

กองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขับเคลื่อนหลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์ของศูนย์ธรรมขยายผลสู่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 โรงแรมหาดใหญ่

พาราไดส&รีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยมี พล...สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน และมีวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)เข้าร่วม ได้แก่ มุขนายก ยอแซฟ

 ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ อาจารย์มิตร ดาราฉาย ครูชำนาญการโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อาจารย์ไพรัช ผนิชวรนันท์ ผจก.โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีเรียนรู้แกนธรรมศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลามอย่างแท้จริง และเป็นการสานสัมพันธ์แกนนำศาสนาให้มาเป็นเครือข่ายส่งเสริมสันติสุขในชุมชนท้องถิ่นตนเอง. ทั้งนี้มีแกนนำศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ตำรวจ ทหาร ข้าราชการครู ในอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และตำรวจจาก 3 จังหวัดชายแดน มาเข้าร่วมโครงการกว่า 96 รูป/คน ผลการอบรม ทั้ง 4 อำเภอ คิดทำโครงการต่อยอดนำความรู้จาการอบรมไปขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อสร้างสันติสุข ความรักความเข้าใจของคนในชุมชน หวังสร้างรูปธรรมความสำเร็จในพื้นที่อำเภอเป็นต้นแบบศาสนิกสัมพันธ์สร้างสันติสุขอย่างแท้จริง ได้แก่ โครงการสานสัมพันธ์ทำดี พอมี พอกิน อำเภอจะนะ โครงการศาสนิกสัมพันธ์ ผูกมิตรจิตอาสา อำเภอสะบ้าย้อย โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องสองศาสนาสู่สังคมคุณธรรมที่ยั่งยืน อำเภอเทพา. โครงการสายใยศาสนิกสัมพันธ์ อำเภอนาทวี

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 19.00 . ประชุมบีอีซี

กลุ่ม 3   สถานที่ บ้านนางมุกดาวัลย์ + นายศุภชัย ตันติอลงการ ที่ประชุมเลือกคำว่า "กลับฟื้นคืนชีพ

เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกันยายน

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดให้มีการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 รุ่นที่ 79 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม .. 2561 โรงเรียนมารีย์รักษ์ .นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 9 คู่ โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ ให้การช่วยเหลือทีมงานจากจังหวัดจันทบุรี และจากทีมงานรุ่นพี่สังฆมณฑลนครราชสีมาที่เคยผ่านการเข้าอบรมมาร่วมด้วย

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

หน่วยงานแพร่ธรรม พร้อมด้วย อาสาสมัครแพร่ธรรม จากบ้านโนนแก้ว บ้านโนนแฝก และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกันติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างใกลวัด ในเขตอำเภอลำปลายมาศ เขตอำเภอชุมพวง และเขตห้วยแถลง รวม 5 ครอบครัว และร่วมกันภาวนาให้พี่น้องที่เจ็บป่วยให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

วันที่ 19 มิถุนายน ..2561 เข้าไปเยี่ยมเยียนสตรีบ้านหนองพลวง .ประทาย .นครราชสีมา ทางแผนกสตรี ไม่ได้ลงติดตามงาน ของกลุ่มสตรีหนองพลวงเป็นเวลานาน ในปัจจุบันมีปัญหาเกิดขึ้นภายในกลุ่มเพราะไม่มีกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน นอกจากนี้ยังพูดคุยกันเรื่อง การทอผ้าห่มและเสื่อ ซึ่งเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่น ที่สตรีหนองพลวงทำกันอยู่เป็นประจำ แต่ต้องประสบปัญหากับเรื่องตลาด ซึ่งในตรงนี้ก็จะนำไปประชาสัมพันธ์ที่ คคส.สังฆมณฑลอื่นๆ และระดับชาติด้วย

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม  ..2561 เจ้าหน้าที่ของแผนกสตรีนครราชสีมา 2 คน เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่องานต่อต้านการค้ามนุษย์ ศูนย์อภิบาลคามิลเลี่ยน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 เวลา 10.30 . พระสังฆราช 

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด วจนพิธีกรรมเสกหอประชุมยอแซฟ และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

   คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู พนักงาน 

ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนทอดผ้าป่าการศึกษาขึ้น เพื่อระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับโรงเรียนและหอประชุมยอแซฟ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนและชุมชน

กิจกรรมบีอีซีวัดหนองพลวง เมื่อคืนนี้ กลุ่มคริสตชนได้แบ่งปันถึงการไปเป็นประจักษ์พยานในชีวิตท่ามกลางเพื่อนพี่น้องต่างความเชื่ออย่างไร..เราได้แบ่งปันพระวาจาที่สัมผัสชีวิตเรา โดยมีพี่น้องวัดแก้งคร้อมาร่วมกิจกรรมด้วย

Credit: ทีมข่าวววัดหนองพลวง

บีอีซีบุรีรัมย์ : 25 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 . ประชุม

บีอีซีกลุ่ม 3 สถานที่ บ้านอาจารย์รัตนา สุขโน ที่ประชุมเลือกคำว่า "เชื่อ" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนสิงหาคม 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

บีอีซีบุรีรัมย์ : 21 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00

ประชุมบีอีซีกลุ่ม 6 (นักเรียนคาทอลิก) และเป็นการประชุม บีอีซี ครั้งแรกของกลุ่ม สถานที่ ห้องคำสอน

วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชุมเลือกคำว่า "เปลี่ยนใจ" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนสิงหาคม

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 22 พฤษภาคม ..2561 ออกเยี่ยมและติดตามงานสงเคราะห์สตรี บ้านโนนงิ้วและบ้านโนนแฝก .ห้วยแถลง .นครราชสีมา ติดตามเยี่ยมเยียนสตรีที่ได้ให้การช่วยเหลือในเรื่องการเลี้ยงปลาดุกที่บ้านของ คุณวัลลิณี รุ่งโรจน์  เราพบปัญหาในการเลี้ยงปลาดุก ในเรื่องของชนิดอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาดุก และการดูแลความสะอาดของบ่อปลาดุก นอกจากนี้ยังพบว่าลูกชายที่พิการของคุณวัลลิณี นอนหลับและมีแมลงต่างๆ ตอม จึงได้ช่วยกันทำความสะอาดและจัดซื้อมุ้งครอบกันยุงและแมลงวันให้กับลูกชายของวัลลิณี  รุ่งโรจน์  แผนกสตรี ต้องหาเวลามาพูดคุยกับคนที่ดูแลครอบครัวนี้อีกครั้งหนึ่ง ในการช่วยเหลือ    คุณวัลลิณี และลูกชายต่อไป เพื่อให้เขาได้อยู่อย่างสมกับการเป็นลูกของพระ จากนั้นภาคบ่าย ประมาณ 13.30 . ก็ได้ไปเยี่ยมยายน้อย ครุตนอก   ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถเดินได้แล้ว

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

เมื่อวันที่18 สิงหาคม 2561ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ร่วมกับมูลนิธิโคเออร์และคณะอาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์(เลี้ยงสุกรขุน/ไก่ไข่) บ้านโนนแก้วหมู่ 4 และบ้านโนนแฝกหมู่5 ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา

วันพุธที่ 15  สิงหาคม 2018 หน่วยงานแพร่ธรรม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา และฆราวาสแพร่ธรรมจากวัดพระคริสตราชาเมืองคง จำนวน 13 ท่าน ลงพื้นที่ร่วมกันติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชน วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร 

บ้านหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ที่เจ็บป่วย ไม่สามารถมาร่วมพิธีมิสซาที่วัดได้ จำนวน 4 ครอบครัว เพื่อเสริมกำลังใจในยามเจ็บป่วย

วันที่ 21 กันยายน 61 เวลา 10.00 . ประชุม กลุ่ม BECs ชุมชนสืบศิริ  ที่ใต้อาสนวิหารฯ  ทางกลุ่มเลือก "เป็นผู้รับใช้ของทุกคน" เป็นพระวาจาทรงชีวิต เพื่อเป็นข้อเตือนใจตลอดเดือนนี้ค่ะ มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 9 ท่าน ปิดประชุมเวลา 11. 15 .

Credit: คุณ Noi Chabathip

วันที่ 16 กันยายน .. 2561 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก .ราชบุรี ตัวแทนพี่น้องส...ร่วมให้กำลังใจ คุณนุ้ย ผู้ประสานงานครอบครัวระดับชาติ จากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก คุณแม่มารีอา ลู้ด ปิ่นนพเกล้า ขอพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับคุณแม่มารีอา ลู้ด ปิ่นนพเกล้า ตลอดนิรันดร

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกครอบครัว จัดให้มีงานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัว ขึ้นในวันที่ 14-16 กันยายน .. 2561 โดยสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากสังฆมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศไทย จำนวน 350 คน ตัวแทนผู้เข้าร่วมงานจากสังฆมณฑลนครราชสีมา จำนวน 35 คน นอกเหนือจากการเข้าอบรมสัมมนา มีคืนราตรีสัมพันธ์ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกผู้ทำงานอภิบาลจากทุกสังฆมณฑล ได้พบปะพูดคุย สร้างปฏิบัติสัมพันธ์กันระหว่างผู้ทำงานด้วยกัน

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561 พากลุ่มสตรีวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว เข้าพบคุณพ่อเจ้าวัดคนใหม่ เจ้าหน้าที่แผนกสตรีและแกนนำกลุ่มสตรีหมู่บ้านโนนแก้ว ได้เข้าพบ บาทหลวงสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เพื่อรายงานจุดประสงค์ และการดำเนินงานของกลุ่มสตรีปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านโนนแก้ว และพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียด อาทิเช่น จุดประสงค์ของโครงการนี้ การทำกิจกรรมของกลุ่มที่ผ่านมา และรายงานผลกำไรการค้าขายผักที่ผ่านมา และรวมไปถึงเรื่องที่อยากให้ช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่ม ได้แก่ เรื่องการเพิ่มที่ดินในการเพาะปลูก และเรื่องการตลาด

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 20 มิถุนายน ..2561  ไปรวมกลุ่มสตรีวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน .ปะคำ .บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่แผนกสตรีได้ลงพื้นที่บ้านโคกปราสาท-ปราสาทพร เพื่อประชุมกับกลุ่มสตรีวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน สวดภาวนาร่วมกัน และพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของเราในฐานะสตรี เรามีส่วนร่วมกับวัดอย่างไรในการอภิบาลสตรี  และเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องรวมกลุ่มกัน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 23 กรกฎาคม ..2561 ติดตามกลุ่มสตรีวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท .บุรีรัมย์  ในการทำน้ำยาล้างจาน เพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 26 กรกฎาคม ..2561 จัดประชุมสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561 ที่สำนักพระสังฆราชเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในงานสตรีที่แต่ละวัดได้ทำนั้น และเพื่อปรึกษาหารือกันในการทำกิจกรรมตามโครงการที่ทางมิสซังอนุมัติให้ 

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ และคณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางจาริกเเสวงบุญประเทศรัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2018 เเสวงบุญวัด อาสนวิหาร เเละสถานที่สำคัญต่างๆที่มีชื่อเสียงพร้อมท้ังภาวนา ถวายมิสซาร่วมกัน เพื่อพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน

บีอีซีบุรีรัมย์ : 10 กันยายน 2561 เวลา 08.00 . ประชุมบีอีซีกลุ่ม 6 (นักเรียนคาทอลิกสถานที่ ห้องคำสอนวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชุมเลือกคำว่า "เอฟฟาธา" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกันยายน Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันพฤหัสบดีที่ 23  สิงหาคม 2018 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว ,วัดนักบุญเปโตร  บ้านโนนแฝก และ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว ร่วมกับหน่วยงานแพร่ธรรม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ จากสังฆมณฑลฯ ลงพื้นที่ร่วมกันติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนในพื้นที่ เพื่อให้กำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวัน และร่วมกันภาวนา เพื่อเสริมจิตใจให้เข้มแข็ง ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าต่อไป

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018 ฝ่ายงานแพร่ธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดอบรมฆราวาส เขตปากช่อง โคราช ชัยภูมิ ในหัวข้อ คำสอนพระศาสนจักรกับงานแพร่ธรรม โดยพระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นผู้ให้การอบรม ช่วงบ่ายคุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ ได้แนะแนวทาง การแพร่ธรรมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานแพร่ธรรมต่อไป  มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 56 ท่าน

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2018 เวลา 10.30 . คณะสงฆ์ และสัตบุรุษ ร่วมงานฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัด

นักบุญยออากิม-อันนา และงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิก ครั้งที่ 4/2018 ไร่วนานุรักษ์ .วังน้ำเขียว .นครราชสีมา โดยมีพระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี และช่วงท้ายของงานได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แม่และลูกดีเด่นประจำปี 2018

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

 อภิบาล

วันเสาร์ที่ 21 .. 2018 เวลา 10.30 . คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง  ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีมิสซา

ฆราวาส

คณะเซอร์ร่าสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย สมัยที่ 18 ห้องประชุมโรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษา

พิธีเปิด มหกรรมวันวิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ ๕ “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ตามรอยคำสอนพระราชบิดา สังฆมณฑลนครราชสีมา น้อมวันทาสดุดี”

สังคมพัฒนา

เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา เดินทางลงไปเยี่ยมยายฟั่น ศรีคราม สัตบุรุษวัดปากช่อง  ซึ่งประสบอัคคีภัยทำให้ที่อยู่อาศัยไหม้วอดไปทั้งหลัง

 คำสอนและแพร่ธรรม

20/7/61 ฝ่ายแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมกับฆราวาสแพร่ธรรมบ้านโนนแก้ว โนนแฝก และโนนงิ้ว 11 ท่าน ร่วมกันติดตามเยี่ยมเยียนคริสตชนวัดมารดาพระผู้ไถ่ท่าหินโงมชัยภูมิ เพื่อเสริมความเชื่อด้วยความผูกพันธ์ในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเยี่ยมเยียนพี่น้องคาทอลิกที่บ้านนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ ช่วงบ่ายวันเดียวกันได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนครอบครัวคาทอลิกที่บ้านหนองปรือ ตำบลหินดาด จังหวัดนครราชสีมา 

Credit:  งานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา

ผู้สูงอายุ

พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาได้มอบวีลแชร์แก่ผู้พิการไม่สามารถเดินได้  โดยผ่านทางสมาคมวินเซน เดอ ปอล

 ครอบครัว

ทีมงานส่งเสริมชีวิตครอบครัวนครราชสีมา เข้าเยี่ยมกลุ่ม ส่งเสริมชีวิตครอบครัวบุรีรัมย์ Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

 ศาสนสัมพันธ์

วันนี้เวลา 09.00 . คุณพ่อสุรชัย เจริญพงษ์ เจ้าอาวาสวัด ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตัวแทนครูและสัตบุรุษวัดบุรีรัมย์ ร่วมส่งสาส์น แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ที่จะมาถึงในปีนี้ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติต้อนรับ หลังจากนั้นคุณพ่อสุรชัยได้อ่านสาน์สแสดงความยินดี และร่วมสนทนาธรรมแก่คณะพี่น้องคาทอลิก อย่างกันเอง และมีโครงการที่จะทำงานร่วมกันต่อไป

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

 สตรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2018 แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดสัมมนาสตรีระดับสังฆมณฑล “ย้อนประวัติศาสตร์ ในพระศาสนจักรไทย เพื่อการก้าวไปข้างหน้าในการดำรงชีวิตและความเชื่อ” โดยมีคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธาน

คาทอลิกไทย

เยาวชน

ชุมนุมเยาวชนเขตนครราชสีมา บ้านเณรกลาง เมื่อ 28 กค. 2018.

Credit: ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

วิถีชุมชนวัด

เยี่ยมยามมิสซังเสี่ยว 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมาจำนวน 17 องค์ เดินทางไปเยี่ยมยามพระสังฆราช พระสงฆ์มิสซังเสี่ยว สังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันจันทร์ที่ 21-23 พฤษภาคม 2561

อาทิตย์ ที่ 29 .. เวลา 09.00 . คพ.สุรชัย เจริญพงษ์ เจ้าอาวาสวัด นำสัตบุรุษ

วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (.10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 

อย่างพร้อมเพรียงกัน 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

VDO บทเทศน์   พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ซีรี่ย์สอนใจ

ตอนที่ 1 จงตามเรามา

ตอนที่ 2 ขอเถิดแล้วท่านจะได้

ตอนที่ 3 อย่าผิดประเวณี

สังฆมณฑลในประเทศไทย

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268

ลิงค์คาทอลิก

ข่าวย้อนหลัง