ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา

Facebook

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

ตัวอย่าง

แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ และพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิก 

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประกาศการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่บุคลากรสงฆ์ ปีการศึกษา 2564

เรียน คุณพ่อทุกท่าน 

        ตามที่คุณพ่อขออนุญาตโปรดศีลกำลังต่อเนื่อง จากศีลล้างบาป ขอให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อผู้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวจะได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ ประการนี้อย่างแท้จริง ผมส่งเอกสารของคณะกรรมการคาทอลิก เพื่อพิธีกรรมมาให้ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน

                                                                   บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

http://www.thailiturgy.org เว็บไซต์คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม แหล่งรวบรวมความรู้และสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับพิธีกรรมคาทอลิก

สาส์นของพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ อวยพรมายังพระสงฆ์นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษสังฆมณฑลนครราชสีมา  ในโอกาสสมโภชพระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล  "ปีแห่งนักบุญโยเซฟ พระภัสดาของพระแม่มารีย์"________________ประกาศ วันที่ 19 มีนาคม ..2021 วันสมโภชนักบุญโยเซฟ

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา   HOT NEW

"เยี่ยมหมู่คณะนักบวชในมิสซังโคราช" คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้รับผิดชอบแผนกนักบวชในมิสซังโคราช เดินทางไปพบปะ เยี่ยมเยียน หมู่คณะนักบวชที่ทำงานในสังฆมณฑลนครราชสีมา คณะโอเบลต ปากช่อง คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ บ้านหัน บ้านโคกปราสาท และหมู่คณะสติกมาติน หนองบัวโคก ตลอดเดือนมิถุนายน .. 2021. ภาพข่าว คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล

วินเซนวัดบุรีรัมย์ : 20 มิถุนายน 2564 หลังมิสซาบูชาขอบพระคุณ คณะวินเซนฯ วัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับตัวแทนนายกวินเซนฯ แห่งประเทศไทย ประธานมนตรีสังฆลฑลนครราชสีมา คณะสมาชิก ในการร่วมเปิดคณะวินเซลฯ วัดบุรีรัมย์อย่างเป็นทางการ โดยมีคุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ เจ้าอาวาสวัด และพี่น้องสัตบุรุษวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ภาพข่าว วัดบุรีรัมย์

เข้าเงียบครูโรงเรียนมารีพิทักษ์ ก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2564   วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (18-06-2564)

ภาพข่าว คุณพ่อ Ekachai Chinnakort

บีอีซี..หนองไม้งาม เย็นวันนี้เรามีกิจกรรม บีอีซี ร่วมกัน...มาสวดด้วยกัน ดูวีดีโอรื้อฟื้นคำสอน คิดถึงวิญญาณบรรพบุรุษ ฟังพระวาจา ฟังบทเทศน์จากคุณพ่อสมชัยและ  ทานอาหารร่วมกัน...กลุ่มคริสตชนกลุ่มเล็กๆ แต่คงความเป็นหนึ่งเดียวกัน พระสถิตอยู่ท่ามกลางเราจริงๆ...ปีนี้เราจัดที่วัด โดยแต่ละครอบครัวเวียนกันเป็นเจ้าภาพ... ภาพข่าว ซิสเตอร์ Jai Khotaphat

เยี่ยมและมอบปัจจัยแก่ผู้เจ็บป่วยเขตอำเภอนางรอง โดยการสนับสนุนจากกองทุนนักบุญอันตน ผ่านทางอาจารย์ประเสริฐ พุฒตาลศรี

  ภาพข่าว คุณพ่อ Ekachai Chinnakort

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

 • อภิบาล
 • สังคมพัฒนา
 • ครอบครัว
 • สตรี
 • คาทอลิกไทย
 • วิถีชุมชนวัด

Read  More 1 2

 • ฆราวาส
 • คำสอนและแพร่ธรรม
 • ศาสนสัมพันธ์
 • การศึกษา
 • ผู้สูงอายุ
 • เยาวชน
 • วินเชนเดอปอล
OK