ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา   HOT NEW

วันที่ 28 เมษายน 2020 สำนักเลขาธิการ คาริตัสไทยแลนด์ “ Caritas ThaiLand “ ร่วมกับ ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคม แผนกผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ส่งมอบข้าวของอาหารแห้ง/สิ่งของที่ใช้ในครัวเรือนให้กับ คพ.ประสาท ใหม่เพียรวงศ์ และอาสาสมัคร เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ชุมชนบ้านไทรทม .สระทอง .หนองหงส์ ในช่วงวิกฤตสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โรคโควิด-19)  ที่ระบาดในประเทศไทยขณะนี้ และการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ครอบครัวยายส่วย ตลอดนอก สัตบุรุษบ้านหนองเพชร .ห้วยหิน .หนองหงส์ .บุรีรัมย์ ที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากวาตภัยพายุฝนฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านพังเสียหาย เมื่อต้นเดือนเมษายน63 ที่ผ่านมา และทางศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาจะปรึกษาหารือหาวิธีการช่วยเหลือต่อไป...

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

ในวันที่ 22 พฤษภาคม ..2020 เจ้าหน้าที่ศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตนครราชสีมา 7 คน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน โนนแฝก และสมาชิกในชุมชนบ้านโนนแฝก รวมจำนวน 26 คน ได้ประชุมและปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการ รื้อฟื้นกลุ่มธนาคารข้าวบ้านโนนแฝกขึ้นมา ในการประชุมครั้งที่ 2 นี้ สมาชิกได้ช่วยกันพิจารณา กฎ-ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มธนาคารข้าวร่วมกัน หลังจากนั้นได้เลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อรับใช้และทำงานให้กับกลุ่มและชุมชนโดยมีวาระการทำงาน 2 ปี หลังจากนี้ คณะกรรมการกลุ่มธนาคารข้าว ชุดใหม่นี้ จะดำเนินการติดตามเงินและข้าวที่มีอยู่ในกลุ่ม และจะนำเข้ามาบริหารจัดการใหม่อย่างเป็นระบบ โปร่งใส ให้สามารถตรวจสอบได้

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

ครอบครัว

-   แผนกครอบครัวจัดให้มีการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 2 รุ่นที่ 8 ณ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์

สตรี

-   แผนกสตรี จัดการอบรมโครงการปกป้องชีวิตและป้องกันการค้ามนุษย์ จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจจังหวัดบุรีรัมย์

คาทอลิกไทย

-   พี่น้องสัตบุรุษชาวฟิลิปปินส์ ร่วมประชุมตกลงแบ่งกลุ่มบีอีซีกลุ่มที่ 7

การศึกษา

-   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับศาสนาคริสต์

ผู้สูงอายุ

-  ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักมิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางลงพื้นที่ .คง .นครราชสีมา

เยาวชน

- ค่ายสัมผัสกระเเสเรียกบ้านเณรเปาโล สังฆมณฑลนครราชสีมา วันที่ 14-16 ตุลาคม ..2019

วินเชนเดอปอล

- กลุ่มวินเซน เดอ ปอล  เข้าร่วมงานสัมมนาประธาน/รองประธาน วินเซน เดอ ปอล ทั่วประเทศ

กิจกรรมอื่นๆ

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

VDO บทเทศน์  ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ

ซีรี่ย์สอนใจ

ตอน เมื่อปัสกาเวียนมาถึง

ตอน อดเด้อใจ

พิธีเสกสุสาน

ฉลองวัด

ตอน บิดาผู้ใจดี

ตอน หัวอกแม่

ตอน ความฮัก

ตอน ขอเถิดแล้วท่านจะได้

ตอน อย่าผิดประเวณี

ตอน อย่ามักได้ทรัพย์ของเขา

ลิงค์คาทอลิก

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK