ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา

Facebook

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ และพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิก ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประกาศการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่บุคลากรสงฆ์ ปีการศึกษา 2564

เรียน คุณพ่อทุกท่าน 

        ตามที่คุณพ่อขออนุญาตโปรดศีลกำลังต่อเนื่อง จากศีลล้างบาป ขอให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อผู้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวจะได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ ประการนี้อย่างแท้จริง ผมส่งเอกสารของคณะกรรมการคาทอลิก เพื่อพิธีกรรมมาให้ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน

                                                                   บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

http://www.thailiturgy.org เว็บไซต์คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม แหล่งรวบรวมความรู้และสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับพิธีกรรมคาทอลิก

สาส์นของพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ อวยพรมายังพระสงฆ์นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษสังฆมณฑลนครราชสีมา  ในโอกาสสมโภชพระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล  "ปีแห่งนักบุญโยเซฟ พระภัสดาของพระแม่มารีย์"________________ประกาศ วันที่ 19 มีนาคม ..2021 วันสมโภชนักบุญโยเซฟ

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา   HOT NEW

งานอภิบาลหนองหญ้าปล้อง... วันนี้พาคุณพ่อโจเซฟ เยี่ยมตามบ้านสัตบุรุษ...เพื่อมอบหน้ากากอนามัย-น้ำพริก จากศูนย์สังคมพัฒนา...ยามเย็นอากาศดี..ท้องไร่ท้องนาสงบๆ..ชีวิตเรียบๆง่ายๆ.....พรุ่งนี้มีนัด ทานอาหารเย็นบ้านพ่อมุด-แม่ชม...ครูตะวัน-ครูพินใจ....ฝากท้องไว้กับชาวบ้าน..ไม่มีอะไรน่าห่วง  พระเจ้าทรงเลี้ยงดู...

ภาพข่าว ซิสเตอร์ Jai Khotaphat

2 พ.ค. 64  :วัดบุรีรัมย์: พิธีมิสซาอาทิตย์นี้ มีพิธีล้างบาปเด็ก จำนวนทั้งหมด 7 คน ชาย 3 คน หญิง 4 คน โดยคุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ เจ้าอาวาสวัด ขอคำภาวนาเพื่อเยาวชนทั้ง 7 คนด้วยครับ สรุป ปีนี้วัดบุรีรัมย์ล้างบาปทั้งหมด 10 คน แบ่งเป็น เยาวชนที่เรียนคำสอน 3 คน และเด็ก 7 คน

ภาพข่าว วัดบุรีรัมย์

เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ วันเสาร์ที่ 3 เมษายน ..2021 เวลา 19.30 . พิธีเสกไฟ, แห่เทียนปัสกา, เสกน้ำ โดย คุณพ่อยอแซฟ สมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ประธานพิธี อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน .. 2021 เวลา 19.30 .    พิธีระลึกถึงพระมหาทรมานและนมัสการไม้กางเขน   อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์พิธีระลึกถึงการเลี้ยงอาหารคำ่ครั้งสุดท้าย ( ตั้งศีลฯ )โดย คุณพ่อ มนัสชัย ประทุมปี  วันที่ 1 เมษายน 2021 เวลา  19.30  . อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ และพิธีรื้อฟื้นคำปฏิญาณ ของพระสงฆ์และนักบวช ในวันพุธที่ 31 มีนาคม .. 2021 อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

บาดหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ บาดหลวงเกรียงไกร ยิ่งยง และ บาดหลวง มนัสชัย ประทุมปี  ได้ร่วมแบ่งปันความรู้ หัวข้อการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ แก่นคำสอน ศาสนา วิถีชีวิต และ การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาคริสต์แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ระหว่างวันที่26 เเละ 29 มีนาคม ..2564

พิธีบูชาขอบพระคุณ สัปดาห์มหาทรมาน (อาทิตย์ใบลาน) สังฆมณฑลนครราชสีมา

ฉลองวัดนักบุญยอแซฟบ้านหัน (ฉลองภายใน) อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 

โดยคุณพ่อยอแซฟ เกรียงไกร ยิ่งยง เป็นประธานในพิธีมิสซาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีนักบุญยอแซฟ มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีจำนวนมาก  โดยเน้นมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกัน Covid19

พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ (ฉลองภายใน)  สามเณราลัย พระวิสุทธิวงศ์ (บ้านเณรกลาง ) นครราชสีมา โดยพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน ในพิธี วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2021 เวลา 10.30 .

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

 • อภิบาล
 • สังคมพัฒนา
 • ครอบครัว
 • สตรี
 • คาทอลิกไทย
 • วิถีชุมชนวัด

Read  More 1 2

 • ฆราวาส
 • คำสอนและแพร่ธรรม
 • ศาสนสัมพันธ์
 • การศึกษา
 • ผู้สูงอายุ
 • เยาวชน
OK