ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา

Facebook

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง

ใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่  www.rd.go.th

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา   HOT NEW

ขอแสดงความยินดีกับมุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขเขตการปกครองนครราชสีมา ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติประเภทบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนบวรในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ .. ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๖๓ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประธานในการมอบโดย ท่านอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการประทรวงวัฒนธรรม หลังจากเสร็จพิธีมอบโล่ นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ  อธิบดีกรมการศาสนา ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับองค์การศาสนาที่ได้รับโล่อันทรงเกียรตินี้

ภาพข่าว Varintorn Hema

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 กลุ่มวินเซน เดอ ปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดงานฟื้นฟูจิตใจคณะสมาชิก ที่วัดพระคริสตราชา เมืองคง ช่วงเช้ามีคุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เป็นประธานทำพิธีมิสซา ช่วงบ่ายคุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา" (มธ.25:40)  ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักมิสซังฝ่ายครอบครัว และฝ่ายแพร่ธรรม  มาเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมนันทนาการสอดแทรกข้อคิด รวมถึงมีพยาบาลอาสาจากโรงพยาบาลเซนแมรี่ มาคอบตรวจวัดความดันให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว กลุ่มวินเซน เดอ ปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา

ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับ สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ จัดกิจกรรมชุมนุมเยาวชนโคราชสัมพันธ์ สังฆมณฑลนครราชสีมา โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ในวันที่ 19 กันยายน ..2020 สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ สังฆมณฑลนครราชสีมา

ภาพข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา

ประชุมพระสังฆราช 4 สังฆมณฑลภาคอีสาน ครั้งที่ 27   สังฆมณฑลนครราชสีมา โรงแรมแคนทารี โคราช

ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง ประธานโดย บาดหลวงเปโตร สมบัติ ประทุมปี ได้จัดพิธี

1. พิธีกล่าวคำสัญญาแรก ของสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครของพระเจ้า (Volunteers of God) จำนวน 3 ท่าน คือ 1. มารีอา ธนัฏฐ์อร ธัญญ์สุทัตตา 2. เทเรซา จินต์ลดา แก้วศรี 3. เปาลา วิภาพร ซอมเมอร์คัมพ์

2. พิธีรื้อฟื้นคำสัญญาของสมาชิกอาสาสมัครของพระเจ้า (Volunteers of God) จำนวน 11 คน ประกอบด้วย 1. มารีอา มาณี การดี 2. แบร์นาแดท รวิวรรณ มีศิลป์ 3. ลูซีอา รำพัน ปุณขันธุ์ 4. มัทธิว ธีรพันธ์ ปุณขันธุ์ 5. มารีอามักดาเลนา สุดสงวน บุตราวงศ์ 6. เซราปีอา อัจจิมา เศรษฐสิงห์ 7. มารีอา พิมพ์ณดา ศิริพันธ์โนน 8. มารีอา ธิดา ชุ่มศรี 9. ฟรังซิสกา สงวน เอี่ยวสกุล 10. มารีอา บรรจง วัชรภิญโญ 11. อันนา สุดาบุญกร จำพันดุง
3. สมาชิกคณะฆราวาสโอเบลตมิชชันนารี่แห่งแม่พระนิรมล ได้รื้อฟื้นคำปฏิญาณตนประจำปี 2020 ประกอบด้วย 1. .เทเรซา เสงี่ยม สมรักษ์ 2. มารีอา เนตรนาลิด ว้ามป้อง 3. มารีอา สุธรรมา สุภาษิต
ภาพข่าว คุณวัชระ สอนจันทึก

โรงเรียนมารีย์รักษ์ นครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคุณธรรมขั้นที่ 2 โรงเรียนมารีย์รักษ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 

ภาพข่าว มาสเซอร์สมบัติ พิมพ์จันทร์

22 สิงหาคม 2563 เวลา 17.30 . ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 5 พนักงานมารีย์อนุสรณ์ โดยมีครอบครัวนายประยูร แก้วบ้านดู่ รับเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าสวรรค์กิจกรรมที่ทางตัวแทนกลุ่ม 5 ร่วมกันทำ คือ ช่วยมิสซา และส่งตัวแทนร่วมงานอภิเษกสังฆราช ที่สกลนคร ภาพข่าว ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

ในโอกาสครบรอบ  5 ปี  พระสมณสาส์น   Laudato Si  ของสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส   คุณพ่อวีระศักดิ์  จันทรังษี  ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนาฯ / จิตตาภิบาลแผนกผู้สูงอายุ สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ให้ผู้สูงอายุปลูกต้นไม้ โดยได้นำพันธ์ไม้  เช่น มะม่วง,มะพร้าว,มะขามส้มโอ,ขนุน และผักสวนครัว เป็นต้น ไปมอบให้ผู้สูงอายุปลูกที่วัด ,บ้าน และพื้นที่ส่วนรวมของหมู่บ้าน และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งได้มีการบรรยายสรุป พระสมณสาส์น  Laudato Si  และให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่  แก่ผู้สูงอายุแต่ละวัด ดังนี้ 1. วันที่ 20 สิงหาคม 2563 / ชมรมผู้สูงอายุวัดโคกปราสาท 2. วันที่ 28 สิงหาคม 2563 / วัดหนองไม้งาม 3. วันที่ 2 กันยายน 2563 / ชมรมผู้สูงอายุวัดปากช่อง 4. วันที่ 4 กันยายน 2563 / วัดหนองพลว 5. วันที่ 10 กันยายน 2563 / วัดโนนงิ้ว 6. วันที่ 12 กันยายน 2563 / วัดโคกไค 7. วันที่ 16 กันยายน 2563 / วัดหนองห่าง

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ กลางดง (ภายใน)โดย คุณพ่อมาระโก วีระศักดิ์ จันทรังษี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม ..2020

ภาพข่าว คุณวัชระ สอนจันทึก

วันนี้ 7 กย. 2563 พระอาจารย์ สิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา พร้อมคณะ นำโดย คุณพิชิต-คุณอัจฉรา สุขีวัฒน์ มาศึกษาดูงานและเสวนาเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษและศาสนสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันระหว่างพี่น้องต่างความเชื่อ ....ที่วัดนักบุญยอแซฟบ้านหนองไม้งาม 

.....โดยมีพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่พุทธศาสนิกชน และกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษของวัดคาทอลิก มาร่วมชุมนุม เสวนา-แบ่งปัน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน...

…..เป็นการเปิดมิติแห่งความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาเพื่อการพัฒนา การแบ่งปัน การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน...

.....ขอพระพรแห่งพระจิตเจ้าได้นำทาง เป็นแสงสว่างในการดำเนินภารกิจงานแพร่ธรรมของพระองค์ในโลกปัจจุบันด้วยเทอญ.....

ภาพข่าว ซิสเตอร์ Jai Khotaphat

โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม : โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง นครราชสีมา โดยบาดหลวงจักรี พันธ์สมบัติและคณะครูจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม ขั้นที่ 2 โดยมี บาดหลวงเอกชัย ชิณโคตร และมาสเตอร์ สมบัติ พิมพ์จันทร์ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563

ภาพข่าว มาสเซอร์สมบัติ พิมพ์จันทร์

22 สิงหาคม 2563 เวลา 19.30 . ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 3 โดยมีครอบครัวโสนะชัย(คุณประเทือง+.ฒาลิกา) รับเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าท่านเป็นสุขกิจกรรมที่ทางกลุ่มได้ทำไป ส่งตัวแทนร่วมงานอภิเษกสังฆราชองค์ใหม่ที่ .สกลนคร

ภาพข่าว ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ  คุณแม่มอนิกา สัมฤทธิ์ ยิ่งยง(มารดาคุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง)

 โดยมีบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เป็นประธานในพิธี วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว .ห้วยแถลง .นครราชสีมา   ขอพระเจ้าได้โปรดรับวิญญาณของท่านไว้ในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ สู่การพักผ่อนตลอดนิรันดร์ ด้วยเทอญ

**ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร** 

..๖๓ เวลา ๐๙.๒๐ . ห้องศาสนาคริสต์ ชั้น อาคารรัฐสภา คริสต์ศาสนิกชน นำโดย นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล จัดพิธีนมัสการพระเจ้า และได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีโดยมี นางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวต้อนรับ โดยได้กล่าวว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของทุกศาสนาในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จึงได้จัดให้มีสถานที่สำหรับประกอบศาสนกิจของศาสนาหลักในประเทศไทยทั้งศาสนาพุทธ คริสต์และอิสลาม เพื่อให้แต่ละศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาของตน ทั้งนี้ ห้องศาสนาคริสต์แห่งนี้นับเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สมาชิกรัฐสภาบุคลากรในวงงานรัฐสภา ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างของรัฐใช้สำหรับประกอบพิธีตามหลักศาสนาจากนั้น ศาสนาจารย์ ดร.ประสาทพงษ์ ปั้นสวย ผู้แทนสภาคริสตจักรในประเทศไทย และคณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย (กปท.) อธิษฐานพิธีเปิดการนมัสการพระเจ้า โดยมี นายเกียรติ สิทธีอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีสำหรับการประกอบพิธีดังกล่าว ประกอบด้วย การนมัสการพระเจ้า การอ่านพระวจนะพระธรรมสดุดี และการอธิษฐานถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี รวมทั้งการอธิษฐานเผื่อคณะรัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และเจ้าหน้าที่รัฐสภา

ภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร

คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนมารดาวนารักษ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคุณธรรม" วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพข่าว มาสเซอร์สมบัติ พิมพ์จันทร์

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ร่วมงาน โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ..2563   โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 จัดโดย การที่กองส่งเสริมอค์กรศาสนาอิสลาม และกิจการฮัจย์    เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับอิหม่ามประจำมัสยิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้ความข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และมีทักษะในการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม และสามารถสนับสนุนภารกิจของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังคมพัฒนา

- เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ร่วมเวที อบรมพัฒนาศักยภาพโครงการคนสู้ชีวิต (CPVP) ประจำปี 2020

วิถีชุมชนวัด

 - ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 2  ร่วมกับพี่น้องต่างความเชื่อทั้งผู้ใหญ่และเด็กรวม 7 ท่าน

คำสอนและแพร่ธรรม

-   ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคริสตชน ที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากชุมชนคาทอลิก อำเภอโนนไทย

ศาสนสัมพันธ์

-   ร่วมงาน รวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

การศึกษา

-   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับศาสนาคริสต์

ผู้สูงอายุ

-  ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักมิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางลงพื้นที่ .คง .นครราชสีมา

เยาวชน

- ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับสามเณรกลางวิสุทธิวงศ์และวัดนักบุญยอแซฟบ้านหัน สีคิ้ว จัดกิจกรรมกลุ่มเยาวชนสัญจร “Journey Together with Christ ”

วินเชนเดอปอล

- กลุ่มวินเซน เดอ ปอล  เข้าร่วมงานสัมมนาประธาน/รองประธาน วินเซน เดอ ปอล ทั่วประเทศ

กิจกรรมอื่นๆ

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

VDO บทเทศน์  ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ

ซีรี่ย์สอนใจ

ตอน เมื่อปัสกาเวียนมาถึง

ตอน อดเด้อใจ

พิธีเสกสุสาน

ฉลองวัด

ตอน บิดาผู้ใจดี

ตอน หัวอกแม่

ตอน ความฮัก

ตอน ขอเถิดแล้วท่านจะได้

ตอน อย่าผิดประเวณี

ตอน อย่ามักได้ทรัพย์ของเขา

ลิงค์คาทอลิก

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK