จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์


สื่อคาทอลิกนครราชสีมา

สื่อคาทอลิกนครราชสีมา

New update


พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ โทมัส บุญมี ชิณโคตร บิดาคุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร โดยบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีคณะสงฆ์ นักบวช ชาย-หญิง และสัตบุรุษ ร่วมไว้อาลัย   วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

28 พฤศจิกายน เวลา 12:28 . มีพิธีต้อนรับผู้ใหญ่เตรียมเข้าเป็นคริสตชน  จำนวน 8 คน   หลังจากเรียนคำสอนมาแล้ว 4 เดือน   ขอคำภาวนาสำหรับพี่น้องที่เตรียมตัวเป็นคริสตชนเหล่านี้ด้วย

ภาพข่าว วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท-ปราสาทพร

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย (.35) ประจำปี 2564 วัดพระคริสตราชาเมืองคง โดยมีคุณพ่อเปโตร ปราโมทย์ ชินโคตร เป็นผู้มอบใบประกาศ และตัวแทนจากมูลนิธิหอการค้ามูลนิธิโคเออร์ เป็นผู้มอบปัจจัยในการฝึกปฏิบัติงาน พร้อมลงตรวจเยี่ยมเล้าหมูของผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการ

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2564 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ลงพื้นที่ประสานหน่วยงานภาครัฐ และมูลนิธิขอนำเรือลงพื้นที่แจกอาหาร เครื่องดื่ม ให้ความช่วยเหลือพี่น้องสัตบุรุษผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยหลังสถานการณ์ดีขึ้นจะมีการรวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่เยียวยาอีกครั้ง  ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา และแจ้งข้อมูลที่ท่านทราบเกี่ยวกับพี่น้องคาทอลิกที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกับทางศูนย์สังคมพัฒนาฯ เพื่อลงพื้นที่ให้การเยียวยาหลังน้ำลด สามารถแจ้งเรื่องได้ที่ ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา โทร 089 777 39979 , 094 439 4555

28 พฤศจิกายน เวลา 13:59 . "กิจกรรมกลุ่ม" เด็กๆและเยาวชนบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา โดยการนำของเยาวชนรุ่นพี่ แบ่งเด็กๆและเยาวชนออกเป็น 4 กลุ่ม ระดมความคิดในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเยาวชน อาทิเช่น การปฏิบัติความเชื่อของเยาวชน ความรู้สึกของเยาวชนต่อผู้อภิบาล ชุมชนวัดในอนาคตตามจินตนาการของเยาวชน และสรุปกิจกรรมเยาวชนตลอดปี ระดับชาติ สี่สังฆมณฑลอีสาน ระดับสังฆมณฑลและระดับวัด  ที่เยาวชนได้ร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน .. 2021.

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา

ศูนย์อภิบาลพระกุมารเยซู  แก้งคร้อ

    เมื่อวันที่ 23 ตค.2564 ที่ผ่านมา มุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ได้มาทำพิธีเปิดเสกศูนย์อภิบาลพระกุมารเยซู แก้งคร้อ อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ศูนย์ได้เป็นสถานที่ สำหรับการทำงานอภิบาลและแพร่ธรรม ในการให้บริการพี่น้องทางภาคอีสาน และเพื่อเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ของซิสเตอร์และพี่น้องสัตบุรุษ

     โดยศูนย์นี้ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณ จากสังฆมณฑลนครราชสีมา ทำการสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถเปิดเสกอย่างเป็นทางการได้ และในวันดังกล่าวที่คณะพระกุมารเยซูได้ฉลอง 400 ปีการเกิดของบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส  บาร์เรผู้ตั้งคณะ ฉลอง 60,50,25 ปีการเป็นนักบวชของซิสเตอร์ โดยมาจัดที่วัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อ  จึงเป็นโอกาสอันดี ที่จะได้เปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ

    ปัจจุบันศูนย์นี้ได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมในงานแพร่ธรรมด้านต่างๆ เช่นเข้าเงียบ ,อบรม , และงานอื่น ในปีนี้เนื่องสถานการณ์โควิดทำให้การจัดกิจกรรมต่าง ได้หยุดชะงักไป  หวังว่าในโอกาสต่อไปที่ทุกอย่างดีขึ้น ศูนย์นี้จะกลายเป็นศูนย์กลางงานแพร่ธรรมในการรับใช้พระศาสนจักรท้องถิ่นต่อไป

   เรายังมีห้องพักรับรองแขก 2 ห้องสำหรับบริการแขกผู้มาเยือนด้วยค่ะ

ภาพข่าว ซิสเตอร์ Jai Khotaphat

"เยาวชนหนองห่าง" เด็กและเยาวชนบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมาร่วมสมโภชพระคริสตราชาและเสกสุสานวัดเมืองคง .คง .นครราชสีมา ช่วยขับร้องบทเพลงในพิธีบูชาขอบพระคุณและเสกสุสานประจำปี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน .. 2021.

พิธีบูชาขอบพระคุณ และเปิดซีนอดระดับเขตศาสนปกครองนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021 เวลา 08.30 .โดย บิชอป ยอแซฟ ซูศักดิ์ สิริสุทธิ์   อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง 400 ปี ชาตกาล บุญราศรี นิโคลาส บาร์เร ผู้ก่อตั้งคณะพระกุมารเยซู  โอกาสฉลองการปฏิญาณตนในชีวิตนักบวชและโอกาสให้คำมั่นสัญญา ของเพื่อนพระกุมารเยซู ครั้งที่ 2 โดย บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานในพิธี   วัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2546 เวลา 10.30 .

กิจกรรมอื่นๆ

ปฏิสังขรณ์ วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว

แนะนำวัดในสังฆมณฑลนครราชสีมา

ซีรี่ย์ สอนใจ

องค์กรภายใน

ติดต่อเรา 

สำนักพระสังฆราชคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา เลขที่ 387 ถนนสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 274 535044 256 268 โทรสาร : 044 241 840 Email : koratmission@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.diokorat.in.th

สถาปนาเป็นสังมมณฑล วันที่ 18 ธันวาคม .. 1965 (.. 2508)

พื้นที่ 44,326 ตารางกิโลเมตร

ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

จำนวนประชากร 5,382,031 คน

จำนวนคาทอลิก 6,649 คน

พระสังฆราช 1 องค์

พระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา 23 องค์

พระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี 4 องค์

พระสงฆ์คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ 3 องค์

พระสงฆ์ฝรั่งเศส (MEP) 1 องค์

พระสงฆ์ฟิลิปปินส์ (MSP) 2 องค์

พระสงฆ์คามิลเลียน 3 องค์

ภราดาเซนต์คาเบรียล 4 คน

ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ 6 คน

ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี 4 คน

เซอร์คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 10 คน

ซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซู 3 คน

คณะฆราวาสโอเบลตมิลชันนารีแห่งมารีย์นิรมล 2 คน

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย 2 คน

คณะนักพรตหญิงมหาไถ่แห่งประเทศไทย 5 คน