ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา

Facebook

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา   HOT NEW

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดนักบุญเทเรซาโนนแก้ว: โอกาสครบรอบ 90 ปี (..1931-2021) ของชุมชุมแห่งความเชื่อพร้อมด้วย คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาส คุณพ่อสมดุล วาปีทะ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และคุณพ่อเฟอร์ดินัล เจ้าอาวาสวัดโนนงิ้ว  นับตั้งแต่ปี ..1931 (..2474) ภายใต้การนำของครูแหยม ขุนศักดา คริสตชนกลุ่มแรก 5 ครอบครัวจากบ้านนาเชือกได้เดินทางมาซื้อที่ดินที่เป็นป่าและได้ช่วยกันถางป่าและตั้งบ้านชื่อว่าบ้านใหม่ตะโกสถานที่นี้เคยมีคนตั้งบ้านอยู่แล้ว แต่ต้องย้ายออกไปจนปล่อยเป็นที่รกร้างเพราะเชื่อกันว่าผีดุต่อมาเมื่อมีญาติพี่น้องจากบ้านนาเชือกและจากบ้านสองพี่น้อง อพยพมารวมกันเป็นชุมชนใหญ่จึงเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านโนนแก้วตามตำนานที่คนบุกเบิกตั้งหมู่บ้านเล่าว่าตอนกลางคืนเห็นดวงไฟลอยอยู่เหนือบริเวณแห่งนี้จากวันนั้นถึงวันนี้ 90 ปีต้นกำเนิดของชุมชนแห่งความเชื่อแห่งนี้ได้เจริญเติบโตขยับขยายก่อตั้งชุมชนขึ้นใหม่อีกหลายแห่ง เช่น  วัดโนนแฝก วัดโนนงิ้ว วัดโคกปราสาท และวัดเขาขาด นอกจากนั้นในปีนี้ยังครบ 85 ปีของการเปิดโรงเรียนที่โนนแก้ว (..1936-2021) ซึ่งเป็นโรงเรียนคาทอลิกแห่งแรกในสังฆมณฑลนครราชสีมาของเรา และครบ 80 ปี ที่บุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อดีตเจ้าอาวาสถูกจับ(วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม ..1941)   พระคุณเจ้าได้เทศน์เตือนใจถึงจิตตารมณ์ที่แท้จริงของการพลีกรรมทำทาน จำศีลอดอาหารและการภาวนา นอกจากนั้นทำพิธีโรยเถ้าให้กับพี่น้องสัตบุรุษทั้งสามวัดคือ โนนแก้ว โนนแฝกและโนนงิ้วที่มีแหล่งกำเนิดและบรรพบุรุษชุมชนแห่งความเชื่อร่วมกันด้วย และในโอกาสดีที่พระคุณเจ้ามาเยี่ยมสัตบุรุษในวันนี้ คุณพิเชษฐ์ พวกแสน ผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดนักบุญเทเรซา ในฐานะตัวแทนของชุมชนทั้งสามวัดได้กล่าวแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าในโอกาสครบ 14 ปีการอภิเษกเป็นพระสังฆราช (เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา) และจะมีอายุครบ 65 ปี (ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้)

ภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร

14 กุมภาพันธุ์ 2564 เวลา 17.30 น.ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 1 สถานที่บ้าน อ.สันติ ชนวัฒน์ รับเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่า “ระวัง" และ “เปิดเผย” เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้าในเดือนนี้ กลุ่ม 1 ได้เลือกหัวหน้ากลุ่มที่จะมาทำหน้าที่นำกลุ่มคนใหม่ ได้แก่ คุณไพศาล แสงงิ้ว โดยมีวาระ 4 ปี

ภาพข่าว วัดบุรีรัมย์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับสมาชิกกลุ่มอัศวินมอลตา ลงพื้นที่มอบสิ่งของอาทิ รถเข็นผู้ป่วย ผ้าอ้อมสำรับผู้ใหญ่ เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ วัดนักบุญอิสิดอร์บุไทย และวัดมารดามารีอาโคกสี โดยมีบาดหลวงสมคิด เจริญนารถ เจ้าอาวาส ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  ศูนย์สังคมพัฒนาฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ  ติดตามงานกลุ่มสตรี เพื่อหาแนวทางจัดทำโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เขตวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว .งิ้ว  .ห้วยแถลง .นครราชสีมา

ภาพข่าว  ศูนย์สังคมพัฒนาฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา

"กิจกรรมเยาวชนแบร์โทนี" เด็กและเยาวชนจากศูนย์เยาวชนแบร์โทนีบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดเดือนมกราคม .. 2021 ร่วมประชุมกลุ่ม Becs เรียนคำสอน สันทนาการ เล่นกีฬา ช่วยงานอภิบาลคุณพ่อเจ้าวัดและพักผ่อนร่วมกัน

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี

31 มกราคม 2564 เวลา 11.30 .ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 2  โดยมีครอบครัวหงสูง (คุณสำนวน) รับเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าท่านเป็นใคร" และเชื่อฟังเป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมในครั้งหน้า กิจกรรมที่ทางกลุ่ม 2 ตกลงจะทำร่วมกันในอาทิตย์หน้า คือ ไปลงคะแนนเลือกตั้งสภาภิบาลชุดใหม่

ภาพข่าว วัดบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 64 สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมาลงพื้นที่วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้วเป็นครั้งแรกเพื่อถ่ายภาพการบูรณะวัดหลังเก่า เพื่อทำสกู๊ปข่าว ถ่ายวิดีทัศน์เก็บไว้เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สัมภาษณ์ผู้อาวุโส ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน ความคิดเห็นของชาวบ้านในชุมชน ของกรรมการสภาภิบาลฯ ที่เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของวัด ซึ่งจะได้ใช้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในงานของสังฆมณฑลนครราชสีมาในโอกาสต่อไป

ขอบคุณ คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาส วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน ทุกท่าน

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

 • อภิบาล
 • สังคมพัฒนา
 • ครอบครัว
 • สตรี
 • คาทอลิกไทย
 • วิถีชุมชนวัด

Read  More 1 2

 • ฆราวาส
 • คำสอนและแพร่ธรรม
 • ศาสนสัมพันธ์
 • การศึกษา
 • ผู้สูงอายุ
 • เยาวชน
OK