ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง

ใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

การบริจาคเงินให้วัดวาอาราม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงเงินทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เราสามารถ

ลดหย่อนภาษีได้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา   HOT NEW

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10.30 น. คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดพระคริสตกษัตริย์ เมืองคง โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 /2018 ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์-คารีตัส  ส่งเจ้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม แกนนำเครือข่ายคาทอลิกไทยอภิบาลผู้ต้องขัง/ผู้ถูกต้องกัก ครั้งที่2/2018  ณ ห้องประชุมชั้น10  ตึกสภาพระสังฆราชฯกรุงเทพ  " ภายใต้การดำเนินงานองค์กรคารีตัสไทยแลนด์ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย"

เมื่อวันที่17-19 ตุลาคม 2561ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์-คารีตัส แผนกพัฒนาสังคมมนุษย์  ร่วมสัมมนา Caritas Thailand ประจำปี 2561/208  หัวข้อ “ จงชื่นชมยินดีเถิด - เสียงรียกร้องสู่ความศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตเมตตา” ณ ศูนย์อภิบาลคามเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

​

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14.00 พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีมิสซาเสกสุสาน สุสานคาทอลิกนครราชสีมา เพื่อระลึกถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว

วันที่26 ตุลาคม 2561  ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์-คารีตัส แผนกพัฒนาสังคม/ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา และมูลิธิหอการค้าไทย  จัดพิธีมอบเงินทุนสนับสนุน โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณาพชีวิตผู้พการไทย   บ้านโนนแฝกหมู่ที่5และบ้านโนนแก้ว หมูที่4 ตำบลตะโก อำเภห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงสุกรขุน จากบริษัทลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด  / บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัดมหาชน / บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัด มหาชน /บริษัททางดอนเมือง จำกัด มหาชน

วันเสาร์ที่ 20 .. 2018 เวลา 10.30 . โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา และสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง

ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ได้จัดประชุมแกนนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาราชบุรีโมเดล : การเชื่อมโยงผู้ผลิต-ผู้บริโภคเกษตรอินทร์ในเชิงบูรณาการ สู่หมู่บ้านโคกปราสาท / บ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 10 . 2561 เวลา 17.30 . ผู้นำวิถีชุมชนวัดอัครสังฆมลฑลกรุงเทพ จำนวน 50 ท่าน นำโดยคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ เดินทางมาร่วมแบ่งปันและศึกษาดูงาน วิถีชุมชนวัด ที่วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ และเข้าร่วมประชุมตามกลุ่มต่างๆ โดยมีพี่น้องบีอีซีวัดบุรีรัมย์ทั้ง 5 กลุ่ม เป็นเจ้าภาพต้อนรับ ทำให้ทุกท่านได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยม จากการแบ่งปันพระวาจา ในครั้งนี้   Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

คณะสงฆ์ นักบวชชาย หญิง และสัตบุรุษ สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมงาน วจนพิธีกรรมปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ อาคารมารีย์อา อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

 คุณพ่อสุเทพ  วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดโนนแก้ว โนนแฝก และ โนนงิ้ว ถวายมิสซา และร่วมสวดสายประคำ ที่บ้านหนองเคียซู้ด ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยซิสเตอร์และกลุ่มฆราวาสทั้งสามหมู่บ้าน จำนวน 34 ท่าน นำโดยฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา มีพี่น้องต่างความเชื่อเข้าร่วมในพิธีด้วยประมาณ 30 คนด้วยกัน Credit: งานแพร่ธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 1 ต.ค. เวลา 10.00 น.ไปสวดสายประคำ ที่ โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา ครบุรี  อ.บุษบา วาปีทะ เจ้าภาพ  มาเซอร์ และพี่น้องสัตบุรุษ 40 กว่าคน เจ้าภาพให้กล้วย ข้าวโพด แตงกวา ถั่วฟักยาว ฟัก พริก .... เป็นของฝากติดมือกลับบ้านทุกคน ขอพระแม่ตอบแทนน้ำใจดีอย่างล้นพ้นด้วยเทอญ 

Credit: ทีมข่าววัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคม จัดประชุมและเสวนา  เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน ระดับสังฆมณฑล  . ศูนย์เรียนรู้การเกษตร-ไร่จักราช. ตำบลหนองคล้า อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดให้มีการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 รุ่นที่ 80 ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม .. 2561 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ .บุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 7 คู่ 2 ฝา โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ ให้การช่วยเหลือทีมงานจากจังหวัดจันทบุรี   และทีมงานรุ่นพี่สังฆมณฑลนครราชสีมาที่ผู้ที่เคยผ่านการเข้าอบรมมาร่วมด้วย

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคม  ประชุม/ประชาคม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย บ้านผไทรินทร์ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  โดย มีผู้นำชุมชนและผู้พิการ /ผู้ดูแลผู้พิการ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบ วัตถุประสงค์ ที่จะเข้าร่วมโครงการใน ปี 2562 ต่อไป  Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันนี้กลุ่มคริสตชนวัดมารดาพระศาสนจักร บ้านหนองพวง ประชุมบีอีซี พร้อมสวดสายประคำพระวาจา มก 10:46-52 เลือกวลี “ไปเรียกเขามาซิ” เป็นข้อเตือนใจ พร้อม การบ้านของแต่ละคน จะเรียก เพื่อนๆ มาวัด วันนี้ต้อนรับพี่น้องคนหนึ่งที่ไม่มาวัดแล้วสี่ปี กลับมา ร่วม สวดบีอีซีด้วยวันนี้งานกิจเมตตาเดือนนี้ทุกคนจะมาเตรียมทำความสะอาดป่าศักดิ์สิทธิ์ 

Credit: ทีมข่าววัดชัยภูมิ

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. 

สวดสายประคำ สถานที่ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ เจ้าภาพ คุณนัชชา จุนถิรพงษ์ และครอบครัว มีสัตบุรุษมาร่วมสวดและภาวนาขอพรแม่พระอย่างอบอุ่น   Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา  ได้ส่งเจ้าหน้าที่และแกนนำเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนสังฆมณฑลนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนคารีตัสไทยแลนด์ (ระดับชาติ) บ้านสวนจันทร์. อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

อภิบาล

- โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

สังคมพัฒนา

- ฝ่ายการฟื้นฟูสังคมมนุษย์-ครีตัส แผนกพัฒนาสังคม  ได้ส่งเจ้าหน้าที่โครงการและแกนนำอาสาสมัครชุมชนร่วมเวที

ครอบครัว

- แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดให้มีงานสัมมนาเยาวชนกับทางเลือก ( Choice ) ครั้งที่ 6

สตรี

- กลุ่มสตรีอาสนวิหารฯ .นครราชสีมา  ในการทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

คาทอลิกไทย

- คุณพ่อสมชัย พงษ์ศิริพัฒน์  ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอกทรงยุทธ เนติเจริญกุล รองผู้บังคับบัญชาการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 และคณะ

วิถีชุมชนวัด

 - สวดสายประคำที่ร้านอาหารครัวมาลี สามแยกปักธงชัย คุณบำรุง  มากเอี่ยม. และลูกๆเป็นเจ้าภาพ

ฆราวาส

- วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ สวดสายประคำ สถานที่ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์

คำสอนและแพร่ธรรม

- ถวายมิสซาที่บ้านดงหลบ .ลำทเมนชัย .นครราชสีมา และได้ส่งศีลผู้สูงอายุพี่น้องคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างใกลวัด

ศาสนสัมพันธ์

- จาริกเเสวงบุญประเทศรัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

การศึกษา

- ชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตตามกระแสเรียก

ผู้สูงอายุ

- กลุ่มคริสตชนชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อได้ร่วมแบ่งปันพระวาจา

เยาวชน

- เยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางร่วม ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

VDO บทเทศน์   พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ซีรี่ย์สอนใจ

ตอนที่ 2 ขอเถิดแล้วท่านจะได้

ตอนที่ 3 อย่าผิดประเวณี

ลิงค์คาทอลิก

ข่าวย้อนหลัง

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268