ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ข่าว


Facebook

สื่อคาทอลิกนครราชสีมา

สื่อคาทอลิกนครราชสีมา

จำนวนผู้เข้าชม

New update


พิธีต้อนรับสามเณรใหม่ และพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2565   พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณรับสามเณรใหม่และเปิดปีการศึกษา 2565 สามเณราลัยเปาโล วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 หลังมิสซาพระสังฆราชได้พบปะ พูดคุยกับสามเณรและผู้ปกครองด้วยบรรยากาศของครอบครัว และกลุ่มเซอร์ร่านครราชสีมาได้มาให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมในวันนี้ขอพระเจ้า โดยผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์ และนักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์ของพวกเรา โปรดประทานพระพรแก่สามเณร ให้สามารถตอบสนองต่อเสียงเรียกและการดลใจขององค์พระจิตเจ้าเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูเจ้าในฐานะสามเณรได้อย่างดีตลอดไป

ภาพข่าว สามเณราลัยเปาโล นครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 20  พฤษภาคม .. 2565 บิชอปยอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ให้การต้อนรับ ภราดาวิทยา   เทพกอม  ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์  ลังบุปผา  ผู้จัดการ  ภราดาคมสันต์  หมูนคำ  รองผู้อำนวยการ พร้อมผู้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และผู้แทนครู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

"รับทุนการศึกษา" เด็กและเยาวชนวัดนักบุญยอแซฟกรรมกรบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา ช่วงเช้าหลังมิสซาวันอาทิตย์ต้นเดือนพร้อมเจ้าอาวาส ร่วมส่งศีลให้กับผู้สูงอายุ และช่วงบ่ายเดินทางไปซื้ออุปกรณ์การเรียน ที่ .บัวใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิมารีย์อุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม .. 2022

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา  

สมโภชปัสกา HAPPY EASTER 2022

พิธีล้างบาปและพิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์

วัดมารีย์สมภพ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

https://drive.google.com/.../1KknbVoZLAMr...

ภาพข่าว Pongchenko Soodsoi Vongola

สมโภชปัสกา HAPPY EASTER 2022

พิธีล้างบาปและพิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์

บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานพิธี

อาสนวิหารพระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด  นครราชสีมา

https://drive.google.com/.../1dfcIzUPaXioQfzJq0bJ1EBThhvC...

ภาพข่าว Pongchenko Soodsoi Vongola

1 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 . สมาชิกวิถีชุมชนกลุ่มที่ 2 วัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุม  สวดภาวนาและแบ่งปันพระวาจา ประจำเดือน พฤษภาคม   สถานที่ ร้านสำนวนการช่างโดยเลือกพระวาจาทรงแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเป็นข้อเตือนใจ ขอบคุณสำหรับกิจกรรมบีอีซี วัดบุรีรัมย์ ที่จะได้ขับเคลื่อนต่อไป

ภาพข่าว วัดบุรีรัมย์

ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมส่งตัวแทนเยาวชนของสังฆมณฑลร่วมค่ายผู้นำเยาวชนสี่สังฆมณฑลอีสาน ครั้งที่ 11 “To dream together, to pray together and to work together!””ภายใต้พระวรสารลมย่อมพัดไปตามทิศทางท่ีลมต้องการ ท่านได้ยินเสียงลมพัด แต่ไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและจะพัดไปไหน” (ยน 3:8) สวนสัตว์ขอนแก่น สังฆมณฑลอุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ สัมมนาประจำปี 2022 โดย บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ณ คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

และเป็นวิทยากร พร้อมกับนายพิชิต สุขีวัฒน์ ผู้ประสานงานฝ่ายศาสนสัมพันธ์ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ พระอาณาจักรพระเจ้ากับงาน ศาสนสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2022

วันที่ 12 พฤษภาคม 2022 เวลา 18.00 น. ที่วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 

ประมุขเขตศาสนปกครองนครราชสีมา และประธานสภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย 

คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสฯ คุณพ่อสมดุล วาปีทะ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และคณะซิสเตอร์ฯ ตัวแทนครู 

และนักเรียน นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉายนายอำเภอห้วยแถลง ตลอดจนผู้นำชุมชน ชาวบ้านคริสตชนคาทอลิกร่วมให้การ

ต้อนรับ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ  เยี่ยมเยียนชุมชนและเข้าชม

การบูรณะวัดเดิม (ปี 1952) หอระฆัง บ้านพระธาตุ ณ วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว อำเภอห้วยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมาและร่วมรับประทานอาหารที่ห้องรับรองโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ โอกาสเตรียมฉลอง 90ปี

ชุมชุนแห่งความเชื่อ  85 ปีโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์(เทเรเซีย/ผดุงศิลป์) 

และการบูรณะวัดหลังเดิมที่มีอายุ 70 ปี (ค.ศ. 1952-2022)

ภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสฯ 

ข่าว ย้อนหลัง


กิจกรรมอื่นๆ

ปฏิสังขรณ์ วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว

แนะนำวัดในสังฆมณฑลนครราชสีมา

ซีรี่ย์ สอนใจ

องค์กรภายใน

ติดต่อเรา 

สำนักพระสังฆราชคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา เลขที่ 387 ถนนสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 274 535044 256 268 โทรสาร : 044 241 840 Email : koratmission@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.diokorat.in.th

สถาปนาเป็นสังมมณฑล วันที่ 18 ธันวาคม .. 1965 (.. 2508)

พื้นที่ 44,326 ตารางกิโลเมตร

ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

จำนวนประชากร 5,382,031 คน

จำนวนคาทอลิก 6,649 คน

พระสังฆราช 1 องค์

พระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา 23 องค์

พระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี 4 องค์

พระสงฆ์คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ 3 องค์

พระสงฆ์ฝรั่งเศส (MEP) 1 องค์

พระสงฆ์ฟิลิปปินส์ (MSP) 2 องค์

พระสงฆ์คามิลเลียน 3 องค์

ภราดาเซนต์คาเบรียล 4 คน

ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ 6 คน

ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี 4 คน

เซอร์คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 10 คน

ซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซู 3 คน

คณะฆราวาสโอเบลตมิลชันนารีแห่งมารีย์นิรมล 2 คน

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย 2 คน

คณะนักพรตหญิงมหาไถ่แห่งประเทศไทย 5 คน