ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


สื่อคาทอลิกนครราชสีมา

สื่อคาทอลิกนครราชสีมา

จำนวนผู้เข้าชม

New update


16 มกราคม เวลา 21:41 . อบรมโครงงานคุณธรรม : 15-16 มกราคม 2565 ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคุณธรรมแก่คณะสามเณรเล็กจำนวน 28 คน โดยมีคุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง อธิการ และ ดร.สุภาพร วาปีโส ให้การสนับสนุนตลอดการอบรม วัดน้อยสามเณราลัยนักบุญเปาโล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพข่าว คุณพ่อ Ekachai Chinnakort

15 มกราคม เวลา 20:18 . "จิตอาสา" ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา เยาวชนแบร์โทนีและสัตบุรุษบ้านหนองห่าง ร่วมแรงร่วมใจกัน พัฒนาถนนเข้าหมู่บ้าน สระน้ำ ปล่อยปลา จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆเยาวชน แข่งขันกีฬาเยาวชนกับสามเณรกลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม .. 2022.

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา 

วันที่ 12 มกราคม 2565 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ บ้านโนนแก้ว อำเภอห้วยแถลง นครราชสีมาคุณพ่อสุเทพ  วนพงศ์ทิพากร ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา ได้พบปะพูดคุยกับครูคาทอลิกโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ เพื่อการก้าวไปด้วยกัน ในกระบวนการรับฟัง Synod (ซีนอด) และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมิสซา การอ่านบทอ่าน การช่วยพิธีกรรมในโอกาสต่างๆ รวมทั้งตอบคำถามในเรื่องคำสอนของพระศาสนจักรในประเด็นต่างๆ

ภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว และ วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนแฝก

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เข้าร่วมพูดคุย รับฟังสัตบุรุษกลุ่มต่างๆ โอกาสมาพบปะเพื่อการก้าวไปด้วยกัน (ซีนอด) และช่วงบ่ายออกเยี่ยมชมแปลงผักของกลุ่มแม่บ้านวัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว โดยมีคุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาส คุณพิเชษฐ พวกแสน ผู้อำนวยการสภาภิบาล คุณอัครเดช ศรีสุระ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับกลุ่มแม่บ้านนำโดยคุณลำเยือง วาปีกังให้การต้อนรับ

ภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว และ วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนแฝก

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565  บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานมิสซาโอกาสวันขอบคุณพระเจ้า ที่วัดนักบุญเทเรซา โดยชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเทเรซาโนนแก้ว  อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีธรรมเนียมปฏิบัติในการขอบคุณพระเจ้าหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ด้วยการนำข้าวและผลผลิตทางการเกษตรมาถวายให้กับวัด ทั้งนี้ได้มีพิธีเสกพืชพันธุ์ธัญญาหาร อุปกรณ์ทางการเกษตรและเสกยานพาหนะเพื่อเป็นสิริมงคลในการใช้สำหรับฤดูกาลเพาะปลูกในปีใหม่นี้ด้วย  ภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว และ วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนแฝก

คุณพ่อประเวช  เตชะพิทักษ์ธรรม เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟไทรทม พร้อมสัตบุรุษ ร่วมส่งความสุขให้กับพี่น้องต่างความเชื่อในชุมชน เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่

 "วันเด็ก" เด็กๆ และเยาวชนแบร์โทนีบ้านหนองห่าง อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เปิดกิจกรรมโดยคุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 2022.

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา เข้าอวยพรและขอพร บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2022

ข่าว ย้อนหลัง


กิจกรรมอื่นๆ

ปฏิสังขรณ์ วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว

แนะนำวัดในสังฆมณฑลนครราชสีมา

ซีรี่ย์ สอนใจ

องค์กรภายใน

ติดต่อเรา 

สำนักพระสังฆราชคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา เลขที่ 387 ถนนสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 274 535044 256 268 โทรสาร : 044 241 840 Email : koratmission@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.diokorat.in.th

สถาปนาเป็นสังมมณฑล วันที่ 18 ธันวาคม .. 1965 (.. 2508)

พื้นที่ 44,326 ตารางกิโลเมตร

ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

จำนวนประชากร 5,382,031 คน

จำนวนคาทอลิก 6,649 คน

พระสังฆราช 1 องค์

พระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา 23 องค์

พระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี 4 องค์

พระสงฆ์คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ 3 องค์

พระสงฆ์ฝรั่งเศส (MEP) 1 องค์

พระสงฆ์ฟิลิปปินส์ (MSP) 2 องค์

พระสงฆ์คามิลเลียน 3 องค์

ภราดาเซนต์คาเบรียล 4 คน

ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ 6 คน

ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี 4 คน

เซอร์คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 10 คน

ซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซู 3 คน

คณะฆราวาสโอเบลตมิลชันนารีแห่งมารีย์นิรมล 2 คน

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย 2 คน

คณะนักพรตหญิงมหาไถ่แห่งประเทศไทย 5 คน