kingrama9

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

noticekingrama9

noticebishopconference

teresa16

พระสันตะปาปาตรัสเตือนถึงอิสรภาพเท็จเทียม

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์กเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา

พระสันตะปาปากระตุ้นให้เมตตาดั่งพระเจ้า

มารีย์ร่วมจิตเสริมชีวิตให้ชุมชน

พระสันตะปาปาทรงนำภาวนาเพื่อสันติภาพ

พระสันตะปาปาเตือนพระคุณเจ้าใหม่ไม่เป็นเหยื่อการนินทาและเงินตรา

พระสันตะปาปาสถาปนานักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา

พระสันตะปาปาถวายมิสซาอุทิศแด่ดวงวิญญาณคุณพ่อ ฌาคส์ อาเมล

พระสันตะปาปาทรงนำภาวนาเพื่อสิ่งสร้าง

พระสันตะปาปาตรัสสอนถึงพระเมตตาของพระเจ้า

เว็บไซต์ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

becbw 

26233

concertposter2

Instagram Video
30 March

การแข่งขันเริ่มรุนแรงขึ้นแล้ว เมื่อ Instagram ประกาศเมื่อวันอังคารว่าเร็วๆ นี้จะเริ่มต้นให้บริการที่ผู้ใช้สามารถอัพ...

ฟื้นฟูหนึ่งรุ่น70
13 June

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสแผนกครอบครัว สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุ่น 70 ณ ...

วัฒนธรรมกับการแพร่ธรรม
22 July

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคมที่ผ่านมา หน่วยงานแพร่ธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ จั...

โรงเรียนพระราชทาน
21 January

วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจรับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ครั้งที่สามในวันนี้ (21 มกราคม 2559...

รื้อฟื้นคำปฏิญาณแห่งสงฆ์
02 April

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเสกน้ำมันและรื้อฟื้น...

Recent News

17
October
ประกวดออกแบบอาสนวิหารฯ

เชิญพี่น้องร่วมประกวดการออกแบบอาสนวิหารของสังฆมณฑลนครราชสีมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ หลักการ/เงื่อนไข/ขั้นตอน แผนผังบริเวณอาสนวิหารฯ เพื่อความเข้าใ...

Read full article
29
September
สามเณรกลางสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน

คุณพ่ออัครเดช วงศ์อนันต์ อธิการสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์นครราชสีมา นำสามเณรกลางจำนวน 11 คน สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน ในการทำมาหาเลี้ยงชีพที่บ้านหนองพลวง อ...

Read full article
26
September
จิตอาสาทางดนตรี

อาจารย์สุมาลี จิตต์อำไพ จาก อ.คูขาด จ.บุรีรัมย์ เดินทางมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ที่วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า พุทไธสง หลังพิธีบูชาขอบพระคุณทุกอาทิ...

Read full article
21
September
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ โคกปราสาท-ปราสาทพรได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันท...

Read full article
18
September
เปโตรไชยยุทธ เตชะพิทักษ์ธรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2016 ตัวแทนสมาชิกส.ช.ค. นครราชสีมา พร้อมด้วยตัวแทนจากสัตบุรุษอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด เดินทางไปร่วมพิธีบูชาขอบ...

Read full article
18
September
ชุมนุมเยาวชนโอกาสปีแห่งเมตตาธรรม

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมชุมนุมเยาวชนโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม และวันเยาวชนแห่งชาติ โอกาสนี้เยาวชนได้รับศีลอภัยบาปเป็นพิเศษโอกาส...

Read full article
09
September
บีอีซีที่มิสซังฯ

วันพุธที่ 8 กันยายน 2559 สังฆมณฑลนครราชสีมา ในโอกาสเข้าเงียบพระสงฆ์ประจำเดือน แผนกวิถีชุมชนวัด ได้เชิญคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้ช่วยเลขาฯ คณะกรรมการ...

Read full article
05
September
พิธีสถาปนาคุณแม่เทเรซา

คุณพ่อเจ้าอาวาส สัตบุรุษอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา พร้อมทั้งนักเรียนประจำและผู้สนใจเข้าร่วมชมวีดีทัศน์ประวัติคุณแม่เทเรซา ...

Read full article
30
August
ประชุมกลุ่ม BEC หนองพลวง

คุณพ่ออัมรินทร์​ พันธ์วิไล เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารหนองพลวงร่วมกับกลุ่มเยาวชนออกเยี่ยมเยียนและส่งศีลให้กับสัตบุรุษในเขตวัด และในช่วงสั...

Read full article
29
August
จิตอาสา อภิบาลงานแพร่ธรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา คริสตชนแก้งคร้อร่วมแบ่งปันพระวาจาในหัวข้อการเป็นผู้รับใช้  ภารกิจที่ตกลงจะทำร่วมกันคือ การทำความสะอาดป่าช้...

Read full article
28
August
คุณยายมอนิกา สีดา ประทุมปี

พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยราแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปลงศพ คุณยายมอนิกา สีดา ประทุมปี มารดาของซิสเตอร์เจมส์เมรี่และคุณ...

Read full article
26
August
ฟื้นฟูขั้นที่ 1 รุ่น 71

ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559  แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุ่นที่ 7...

Read full article
More
Recent News

Featured Articles

สมาชิกโอเบลตโมทนาคุณพระเจ้า ในโอกาสครบรอบ 50 ปีคณะโอเบลตมิชชันนารีแห่งแม่พระนิรมล ประเทศไทย (1966 -2016) มีพิธีรื้อคำปฏิญาณตน ของสมาชิก...

Read full article

เนื่องในโอกาสฉลองการสถาปนาเป็นสังฆมณฑลของคณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา คณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมาจำนวน 4 ท่านประกอบด้วยคุณพ่อสุข ศรจันทร์ คุ...

Read full article

วันพุธที่ 8 กันยายน 2559 สังฆมณฑลนครราชสีมา ในโอกาสเข้าเงียบพระสงฆ์ประจำเดือน แผนกวิถีชุมชนวัด ได้เชิญคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้ช่วยเ...

Read full article

สัตบุรุษวัดหนองพลวง ร่วมประชุมกลุ่ม Bec ประจำเดือน กันยายน ที่บ้านแม่นาง เยาว์จัตุรัส สัตบุรุษร่วมแบ่งปันพระวาจา พูดคุยแบ่งปันในกิจกรรม...

Read full article

ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช จัดสัมมนาสภาภิบาลระดับสังฆมณฑลขึ้น ระหว่างวันพุธที่ 11 ถึง...

Read full article

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานในพิธีบูชามิสซาโอกาสฉลองวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรก...

Read full article

วัดในสังฆมณฑล

You are here:สังฆมณฑลนครราชสีมา - ประตูสู่อีสาน

camilliankorat