ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง

ใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีได้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา   HOT NEW

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2019  ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา  จัดอบรมภาคทฤษฎีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย เขตจังหวัดบุรีรัมย์  ประเด็นเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน    ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่2 บ้านไทรทม ตำบลสระทอง  อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

คุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาสังคม สังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามงาน เยี่ยมให้กำลังใจและเก็บข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในชุมชนหมู่บ้านหนองไม้ตาย ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2019 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากรเจ้าอาวาสวัดโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว ร่วมกับ แผนกแพร่ธรรม นำกลุ่มแพร่ธรรมวัดโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว จำนวน 17 ท่าน เดินทางไปให้กำลังใจ และร่วมภวานา โอกาสโปรดศีลเจิม แก่ มาระโก คำพันธ์ วาปีเตา ที่โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

Credit: ฝ่ายงานแพร่ธรรมฯ

วันที่ 11 มิถุนายน 62 คุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมพี่น้องสัตบุรุษ วัดพระคริสตราชา เมืองคง บ้านโนนตาแก้ว บ้านสนวน แบะบ้านโคกเพ็ด เพื่อสอบถามสภาพความเป็นอยู่และรับฟังสภาพปัญหาต่าง ๆ หาแนวทางส่งเสริม และสนับสนุนในการดำรงชีวิตแก่พี่น้องต่อไป ภารกิจตามหาออกเยี่ยมลูกแกะของพระเจ้า

" ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา มธ. 25:40 "  

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

แผนกครอบครัว สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดให้มีการอบรมเยาวชนบทบาทลูกต่อครอบครัว ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยเยาวชนผู้เข้ารับการอบรม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จำนวน 43 คน โดยมีวิทยาการให้ความรู้และการแบ่งปันจากทีมงานแผนกครอบครัว  สังฆมณฑลจันทบุรี และรุ่นพี่จากสังฆมณฑลจันทบุรี รุ่นพี่จากสังฆมณฑลนครราชสีมา คุณครูโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

ภาพข่าวศูนย์สังคมพัฒนาฯ

สามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา ฝึกงานอภิบาลเด็กและเยาวชน ที่วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ( เดือนมิถุนายน-กันยายน 2019 ) 

ภาพ/ข่าว วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า วันนี้มีมิสซาสมโภช เวลา 08.30 . โดยคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส พร้อมด้วย คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร และคุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ มีพี่น้องจากวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ และวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์นางรอง มาร่วมแห่ศีบมหาสนิทรอบวัดอย่างสง่าด้วย

ภาพ/ข่าว วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท-ปราสาทพร

วันเสาร์ที่ 15 มิ.ย. 2019เวลา 10.30 น. ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญเปโตร โนนแฝก จ.นครราชสีมา โดยมีบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานร่วมด้วยบรรดาคณะสงฆ์ นักบวชชายหญิง และพี่น้องสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง

คณะเยาวชนโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาเยี่ยมชม อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ ที่เมืองลูร์ด .นครราชสีมา โดยมีบาดหลวงเอากุสติน อนุสรณ์ สุรียัพ ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติของคริสตศาสนิกชน

ข่าวกิจกรรม กลุ่มสตรี สังฆมณฑลนครราชสีมา

ภาพข่าวศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 . วัดหนองบัว ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบาหลวงเกรียงไกร ยิ่งยง บาหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ คุณพิชิต สุขีวัฒน์ และคุณอัจฉรา สุขีวัฒน์ เป็น วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ และ ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 คณะนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 10 ได้เข้าเยี่ยมชม สักการสถานและฟังบรรยาย อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบาหลวงสมชัย พงษ์ศิริพัฒน์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด ให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 10 เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 4 (ครูโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์) ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าพระผู้ช่วยเหลือ คือพระจิตเจ้า" เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้า

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

คณะสงฆ์ สังฆมณฑลนครราชสีมาพร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรก ของคุณพ่อ นิโคลัส พรสิทธิ์ ประทุมปี วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน ค.ศ.2019 เวลา 11.00 น. ณ วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 12 - 14 มิถุนายน เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ สำนักมิสซัง ได้รับมอบหมายจากคุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี ให้ลงพื้นที่ออกเยี่ยม สำรวจสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องคริสตชน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่บ้านคูขาด บ้านคงสามัคคี  บ้านหนองหว้า อ.คง เพื่อหาแนวทางส่งเสริมอาชีพ ให้พี่น้องมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นลำดับต่อไปภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2019 เครือข่ายเกษตรกร ชุมชน/วัดคาทอลิก บ้านโคกปราสาท_ปราสาทพร .ไทยเจริญ .ประคำ .บุรีรัมย์ ในการนำร่องเรื่องการรณรงค์การทำเกษตรปลอดสารพิษ นำไปสู่เกษตรอินทร์อย่างยั่งยืน..

ภาพข่าวศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 17-18 มิถุนายน 62 เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมพัฒนา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพี่น้องคริสตชน ในเขตพื้นที่วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง อำเภอบัวลาย โดยมีกลุ่มเยาวชนแบร์โทนีเป็นผู้นำทางลงพื้นที่เยี่ยมตามบ้าน เพื่อรับฟังสภาพปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องในชุมชน และเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาวิถีชีวิตให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน ทั้งนี้ยังมีการเยี่ยมเยือนสำรวจในชุมชนต่อไป ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2019  คณะเยาวชนคาทอลิกวัด แม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนคนดี เสริมสร้างคุณธรรมนำสังคมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”  โครงการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ ให้เป็นเมืองแห่งสันติสุขฯ โดยมีเยาวชนศาสนาพุทธ คริสต์ และศาสนาอิสลามร่วมกิจกรรม  เพ ลา เพลิน บูติครีสอร์ท แอน แอดเวนเจอร์แคมป์ .เมือง .บุรีรัมย์

   กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้เยาวชนได้เรียนรู้ความแตกต่างของแต่ละศาสนา สามารถนำหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรม พร้อมทั้งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 11-13 มิถุนายน 2019 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำอาสาสมัครในโครงการคนสู้ชีวิต . ศูนย์อภิบาลคามิเลียน เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ การอบรมครั้งนี้เพื่อให้แกนนำอาสาสมัครที่ทำงานในโครงการ สามารถพัฒนาทักษะการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ติดเตียง ได้เกิดประโยชน์ในการทำงานในพื้นที่ต่อไป 

 ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2019 บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ แผนกฆราวาส สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2019 ณ ศูนย์มิสซังเขตนครราชสีมา การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสัญจร จัดขึ้นเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแต่ละสังฆมณฑล นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสรายงานการดำเนินงานขององค์กรสมาชิกของแต่ละสังฆมณฑล และการรายงานจากส่วนกลาง มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จำนวน 30 ท่าน

 ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ข่าวกิจกรรม กลุ่มสตรี สังฆมณฑลนครราชสีมา

ภาพข่าวศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 แผนกผู้สูงอายุ สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑล ทั้งนี้มีคุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ และคณะกรรมการจำนวน 35 คนเข้าร่วมประชุม ในวันดังกล่าวได้จัดอบรมการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการและอื่นๆให้กับผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุจะได้นำความรู้ที่ได้รับ  ไปฝึกเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนและนำทุนมาดำเนินกิจกรรมและพัฒนากลุ่มของตนต่อไป

 ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ข่าวกิจกรรม กลุ่มสตรี สังฆมณฑลนครราชสีมา

ภาพข่าวศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2019 เวลา 10.30 . คณะสงฆ์ สังฆมณฑลนครราชสีมาพร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง อำเภอหนองบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี และ เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมกับเวชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้บริการแก่สัตบุรุษที่มาร่วมงานฉลองวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2019  ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา จัดอบรมภาคทฤษฎีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย เขตจังหวัดบุรีรัมย์  : ประเด็นเรื่อง สิทธิประโยชน์ การเข้าถึงการบริการ และประเด็นเรื่อง ความปลอดภัยการทำงานของผู้พิการ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์. หมู่ที่2 บ้านไทรทม ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

24 มิถุนายน 62 เวลา 10.00 น. ประชุม BECs กลุ่มสืบศิริ ประจำเดือนมิถุนายน ที่ใต้อาสนวิหารฯ มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 8 ท่าน กลุ่มเลือก พระวาจา "พระองค์ คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต" เป็นพระวาจาทรงชีวิตเพื่อเป็นข้อเตือนใจ ตลอดเดือนนี้  ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ภาพข่าว  กลุ่มสืบศิริ

แผนกครอบครัว สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดให้มีการอบรม “Who am I” สำหรับวิทยากรงานส่งเสริมชีวิตครอบครัว ครูแนะแนว และคริสตชนที่สนใจ ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2562 ณ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 13 ท่าน Who am Iมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ทำความรู้จักกับตนเอง ค้นพบความเป็นจริงที่สำคัญที่มีอยู่ในตนเอง เพื่อเสริมสร้างการดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาศักยภาพของตนเองให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น โดยมี บาทหลวงบุญส่ง หงษ์ทอง พระสงฆ์จากสังฆมณฑลราชบุรี มาเป็นผู้แบ่งปันในครั้งนี้ ขอบคุณครอบครัวโทเกาะที่เปิดบ้านให้ผู้ร่วมอบรมได้ใช้สถานที่อบรม พักผ่อนและร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขและมีคุณค่าในครั้งนี้...

Credit: แผนกครอบครัว สังฆมณฑลนครราชสีมา

23 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น.ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 5 บ้านพักพนักงาน โดยมีนายอุทยาน ปั้นทอง (ลุงโต่ย) รับเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้า“เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้า

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 19 มิถุนายน 62 เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมพัฒนา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสัมภาษณ์พี่น้องคริสตชนในเขตวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง รับฟังสภาพปัญหาความเป็นอยู่ ข้อเสนอแนะจากพี่น้องเพื่อพัฒนาให้ครอบครัวและชุมชนวัดมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2019 เวลา 10.30 น. บาดหลวงเปรมปรี วาปีโส พร้อมด้วย ผู้นำทางศาสนาพุทธ อิสลาม และศาสนาซิกข์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ หลักธรรมทางศาสนา และการเป็นศาสนิกชนที่ดี โครงการรวมพลังศาสนสัมพันธ์รู้รักสามัคคีเชิดชูสถาบัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายสุรนารี (บุ่งตาหลั่ว) อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562  ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ร่วมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในงานพัฒนา ระดับสังฆมณฑล บ้านหาดหฤทัย  

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ภาพ/ข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน ค.ศ.2019 เวลา 10.00 น. บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีบวชพระสงฆ์ ของสังฆานุกร นิโคลัส พรสิทธิ์ ประทุมปี ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 6 (กลุ่มเด็กโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์) ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าท่านอย่าหวั่นไหว" เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้า

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร ร่วมกับฝ่ายงานแพร่ธรรม และสัตบุรุษวัดโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว จำนวน 57 ท่าน ร่วมงานฌาปนกิจศพของพี่น้องต่างความเชื่อ และร่วมกันภาวนาขอพระทรงเมตตา แด่ดวงวิญญาณ พ่อเสาร์ เอี่ยมรัมย์ ที่บ้านทับสวาย .ทับสวาย .ห้วยแถลง .นครราชสีมา

Credit: ฝ่ายงานแพร่ธรรมฯ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 17.00 น. คณะนักบวชชาย หญิง พร้อมด้วยสัตบุรุษ สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อเทิดเกียรติพระมารดานิจจานุเคราะห์ ณ อารามนักพรตหญิงคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช เป็นประธานในพิธีฯ

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการแผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมาประจำปีครั้งที่ 1/2562 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินงาน  และเพื่อทราบความคืบหน้า ติดตามงานของกลุ่มสตรีในแต่ละวัดเป็นอย่าไรบ้าง  โดยมีตัวแทนสมาชิกในเขตวัดต่างๆเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จำนวน 35 ท่าน

ภาพข่าว แผนกสตรี ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

"ฝึกงานอภิบาล" สามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา กลุ่มที่ 2 ฝึกงานอภิบาลเด็ก เยาวชนและสัตบุรุษ (เสาร์-อาทิตย์) วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม .. 2019.

Credit: ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

โอกาสปีแห่งการแพร่ธรรม..ทีมงานแพร่ธรรมของวัดแก้งคร้อ ออกเยี่ยมพี่น้องคริสตชนที่อยู่ห่างไกล เยี่ยมลุงเชี่ยน ที่เป็นคริสตชนเก่าแก่ของวัดแก้งคร้อ ที่อยู่บ้านภูดิน .ภูเขียว ท่านเคยเป็นถึงครูคำสอนสมัยแรกเริ่มของวัดแก้งคร้อ ปัจจุบันท่านอายุ 70 กว่าปีแล้ว ไปแต่งงานอยู่ท่ามกลางพี่น้องต่างความเชื่อ แต่ท่านก็ไม่เคยลืมพระ รำลึกถึงความเป็นคริสตชนอยู่เสมอ หูของท่านไม่ค่อยได้ยินต้องใส่เครื่องช่วยฟัง ท่านดีใจมากเมื่อเห็นพวกเรา ท่านอยากมาวัดมาก แต่มาลำบาก ไม่มีใครพามา พวกเราบอกท่านว่า ให้มาเดือนละครั้งก็ได้ โดยคุณอิสรางจะไปรับท่านมาวัดเอง...ขอพระได้นำทางและอวยพรลุงเชี่ยนเสมอไปเทอญ....

 กลับมาแก้งคร้อ เราได้ไปเยี่ยม คุณไหม ที่ทำสวนผัก...คุณไหมเป็นสามีของคริสตชนวัดเรา แต่ท่านยังไม่ได้เป็นคริสตชน สวนผักร่มรื่นมาก เยี่ยมเยียนให้กำลังใจกันและกัน มีความสุขกันทั่วหน้า

Credit: ซิสเตอร์Jai Khotaphat

วันนี้ทีมงานแพร่ธรรมของมิสซังโคราช นำโดย คพ.สมเดช พันธ์สมบัติ ครูสมพงษ์ พี่น้องบ้านโนนแก้ว - แก้งคร้อ 

ไปเยี่ยมคุณวุฒิพงศ์ -คุณมะลิ ที่ภูเขียว เพื่อให้กำลังใจ ...ขอพระอวยพรกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวของคุณวุฒิ-มะลิ

Credit: งานแพร่ธรรมฯ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2019  บาดหลวงวีระศักดิ์ จันทรังษี ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ได้มอบเงินทุนสนับสนุนการเลี้ยงสุกร พร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ให้กับผู้พิการ/ผู้ดูแลผู้พิการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย เขตตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ และตำบลสระทองอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน  21คน 

ภาพข่าวศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันนี้ 11 กรกฎาคม 2562 แผนกสตรีร่วมกับแผนกครอบครัว นำโดย นางอัจฉรา สุขีวัฒน์ นายกฤตชัย ทาชัย นายพิชิต สุขีวัฒน์ และ น.ส.ดวงกมล ชนวัฒน์ ได้ร่วมประชุมเตรียมการจัดตั้งกลุ่มสตรีของวัดร่วมกับแกนนำสตรีวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ขอบพระคุณพระที่ได้ประทับอยู่ท่ามกลางเราและเปิดจิตใจเราตลอดการพูดคุย ทำให้เห็นพลังของผอ.สภาภิบาล อาจารย์ชัยชาญ รอตภัยและแกนนำสตรีอีก 4 ท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาร่วมพูดคุยกันในแนวทางที่เราจะร่วมมือกันทำงานพัฒนาและอภิบาลสตรีและเด็กในเขตวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ นี้ นับเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จที่รออยู่

ภาพข่าวศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 6 (บีอีซีเด็กโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์) ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่า “สันติสุข" เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้า

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

พิธีบูชาของพระคุณโอกาสฉลองนักบุญคามิลโล โดย บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานในพิธี วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2019 วัดนักบุญคลารา บ้านผู้สูงอายุราชสีมา

วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่ โอกาสรับศีลล้างบาปของ ราฟาแอล ภัทรดนัย บุญเที่ยง ลูกหลานบ้านโนนแก้ว ขออัครเทวดาราฟาแอล โปรดวิงวอนพระเป็นเจ้า เพื่อการดำเนินชีวิตคริสตชน เพื่อประกาศพระอาณาจักรและเทิดพระเกียรติของพระองค์ 

Credit:  Simon Ronnakorn

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2019 เวลา 10.00 . พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองอารามนักพรตหญิงคณะพระมหาไถ่ .นครราชสีมา และร่วมฉลองโอกาสครบรอบชีวิตสงฆ์ศักดิ์สิทธิ์ บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่แผนกสตรี และแผนกครอบครัว ลงพื้นที่เพื่อประชุมและเยี่ยมเยียนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองไม้งาม .ชัยภูมิ โอกาสนี้ได้พูดคุยกันถึงเรื่องความยั่งยืนของกลุ่ม การขยายแนวคิดเรื่องของการปลูกและกินอาหารที่ปลอดภัย รวมทั้งการหาจุดแข็งของกลุ่ม ซึ่งพบว่า 

1. ผักที่ปลูกเป็นผักปลอดสารพิษ 100% 

2. ผลผลิตที่ปลูกทำให้เกิดรายได้ทุกวัน

3. มีแม่ค้าเข้ามารับซื้อผักเป็นประจำจากกลุ่ม

4. มีการทำบัญชีรับเงินเปอร์เซ็นต์จากการขายสมทบเข้าเป็นกองทุนของกลุ่ม

5. กลุ่มมีการวางแผนการปลูกผัก เพื่อให้ได้ผักออกมาขายทันความต้องการของตลาดโดยเฉพาะช่วงที่ผักมีราคาสูง

ภาพข่าวศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม  2019  เวลา 10.30 น. คณะสงฆ์ สังฆมณฑลนครราชสีมาพร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง  ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า  อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีบิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับเวชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้บริการแก่สัตบุรุษที่มาร่วมงาน

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

อภิบาล

- พิธีมิสซาฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

สังคมพัฒนา

- เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ บ้านหนองพลวง .หนองพลวง .ประทาย .นครราชสีมา เพื่อนำไก่พันธุ์ไข่จำนวน 400 ตัว พร้อมอาหาร 40 ถุง

ครอบครัว

- แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมาจัดให้มีการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุ่นที่ 82

สตรี

- คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสตรีประจำปี หัวข้อแนวทางการป้องกัน : การค้ามนุษย์ และปัญหาความรุนแรง

คาทอลิกไทย

- คุณพ่อสมชัย พงษ์ศิริพัฒน์  ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอกทรงยุทธ เนติเจริญกุล รองผู้บังคับบัญชาการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 และคณะ

วิถีชุมชนวัด

 - ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 5 บ้านคุณสุภชัย วาปีทะ  (บ้านพักพนักงานโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์)  รับเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่า “สันติสุข"

ฆราวาส

- พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฯ และพิธีเอฟฟาธา คริสตชนใหม่เพื่อเตรียมล้างบาปในปีนี้ จำนวน 38 คน

คำสอนและแพร่ธรรม

- คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรโนนแฝก  ร่วมกับฝ่ายแพร่ธรรม ร่วมกันเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องคริสตชนในงานศพพี่น้องต่างความเชื่อ

ศาสนสัมพันธ์

- สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมใจ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

การศึกษา

- ชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตตามกระแสเรียก

ผู้สูงอายุ

- ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักมิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางลงพื้นที่ .คง .นครราชสีมา

เยาวชน

- ผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมประชุมผู้นำเยาวชนประจำปี .. 2019 เพื่อทราบปฏิทินปฏิบัติงานแผนกเยาวชนสังฆมณฑลนครราชีมา

กิจกรรมอื่นๆ

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

VDO บทเทศน์   บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ซีรี่ย์สอนใจ

ตอน ขอเถิดแล้วท่านจะได้

ตอน อย่าผิดประเวณี

ตอน อย่ามักได้ทรัพย์ของเขา

ลิงค์คาทอลิก

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK