ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง

ใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

การบริจาคเงินให้วัดวาอาราม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงเงินทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เราสามารถ

ลดหย่อนภาษีได้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th

งานแห่ดาวเพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า จังหวัดชัยภูมิ

VDO กิจกรรมแห่ดาวคริสต์มาส ครั้งที่ 1 " ปฐมบทแห่งดาวสีมานคร "

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา   HOT NEW

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2019 เวลา 10.30 . พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานพิธีในโอกาสฉลองสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ (บ้านเณรกลาง) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

"กิจกรรมเยาวชน" เด็กและเยาวชนบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมต้อนรับโนวิสและผู้ให้การอบรมคณะสติกมาตินจาก .ภูเก็ต สัมผัสชีวิตชาวบ้าน ที่บ้านหนองห่าง ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม .. 2019.  ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระมารดามารีอา บ้านโคกสี .บัวใหญ่ .นครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2019 โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 คุณพ่อบาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ ซิสเตอร์นงลักษณ์ ประทุมปี และสภาภิบาลวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์บุรีรัมย์ ได้นำกระเช้าของขวัญ ไปมอบความสุขในวันคริสมาส และปีใหม่เเก่ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้นำศาสนาพุทธ  ผู้นำศาสนาอิสลาม เเละเพื่อนพี่น้องคริสเตียน เพื่อสานสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

หัวหน้าเขตชัยภูมิ นำฝ่ายอภิบาล แลฝ่ายศาสนสัมพันธ์วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพชัยภูมิพร้อมตัวแทนนักเรียนร่วมอวยพรผู้นำศาสนาและพี่น้องคริสเตียนในเขตจังหวัดชัยภูมิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 Credit: ทีมข่าววัดชัยภูมิ

กิจกรรมแห่ดาวคริสต์มาส ครั้งที่ 1" ปฐมบทแห่งดาวสีมานคร "เคลื่อนขบวนแห่เวลา 18.00 .จากลานนวมินทร์สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ถึง อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ดจำนวน 22ขบวน ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 . ประชุมบีอีซี กลุ่ม 5 (พนักงาน) สถานที่ บ้านพัก ป้าทิพและลุงเป ที่ประชุมเลือกคำว่า " รอคอย " เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนธันวาคม Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

พระสังฆราชยอเเซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ทำพิธีเปิดเสก อนุสาวรีย์ คุณพ่อหลุยส์ นิโกลาส ในวันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.2018 โอกาสฉลองวัดเเม่พระคนกลางเเจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท-ปราสาทพร เเละในวันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม ค.ศ.2018 เป็นประธานในพิธีเปิด-เสก ศาลาพักศพ เเละเสกสุสานประจำปี 2018

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018 พิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ 60 ปี วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทานโคกปราสาท-ปราสาทพร โดยมี 

พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ วัดตั้งอยู่ที่บ้านโคกปราสาท -ปราสาทพร ตำบลปะคำ จังวัดบุรีรัมย์ โดยมีคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นเจ้าอาวาส

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2018 เวลา 10.30 . คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา 

พร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิโดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธานในพิธี

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2018 เวลา 10.30 . คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา 

พร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

 โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธานในพิธี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคมและแผนกผู้สูงอายุ จัดศึกษาดูงาน โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้นำผู้สูงอายุ / อาสาสมัครผู้นำเกษตรกรรมยั่งยืน บ้านโคกปราสาทและบ้านปราสาทพร   ศึกษาวิธีการบริหารจัดการตลาดพืชผักอินทรีย์ และการบริหารจัดการสหกรณ์ชุมชนบ้านหนองโกน้อย  ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกำนันเฉลิมวุฒิ เนตร์ชาติ  บรรยายแบ่งปันความเป็นมาและประสบการณ์การบริหารจัดการในชุมชน หนองโกน้อยโมเดลสู่ความยั่งยืน....  Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10.30 . คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี "ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน ผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์"

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

อภิบาล

- วจนพิธีกรรมปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ อาคารมารีย์อา อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด

สังคมพัฒนา

- ประชุมแกนนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาราชบุรีโมเดล : การเชื่อมโยงผู้ผลิต-ผู้บริโภค

ครอบครัว

- แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดให้มีงานสัมมนาเยาวชนกับทางเลือก ( Choice ) ครั้งที่ 6

สตรี

- กลุ่มสตรีอาสนวิหารฯ .นครราชสีมา  ในการทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

คาทอลิกไทย

- คุณพ่อสมชัย พงษ์ศิริพัฒน์  ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอกทรงยุทธ เนติเจริญกุล รองผู้บังคับบัญชาการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 และคณะ

วิถีชุมชนวัด

 - สวดสายประคำ ที่ โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา ครบุรี  อ.บุษบา วาปีทะ เจ้าภาพ

ฆราวาส

- วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ สวดสายประคำ สถานที่ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์

คำสอนและแพร่ธรรม

- ถวายมิสซาที่บ้านดงหลบ .ลำทเมนชัย .นครราชสีมา และได้ส่งศีลผู้สูงอายุพี่น้องคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างใกลวัด

ศาสนสัมพันธ์

- พิธีเปิดงานสัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 37

การศึกษา

- ชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตตามกระแสเรียก

ผู้สูงอายุ

- กลุ่มคริสตชนชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อได้ร่วมแบ่งปันพระวาจา

เยาวชน

- เยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางร่วม ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

VDO บทเทศน์   พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ซีรี่ย์สอนใจ

ตอนที่ 2 ขอเถิดแล้วท่านจะได้

ตอนที่ 3 อย่าผิดประเวณี

ลิงค์คาทอลิก

ข่าวย้อนหลัง

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268