ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง

ใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

การบริจาคเงินให้วัดวาอาราม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงเงินทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เราสามารถลดหย่อนภาษีได้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา

"ฝึกงานอภิบาลเด็กและเยาวชน" สามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา รุ่นที่ 44 กลุ่มที่ 1 จำนวน 6 คน ฝึกงานอภิบาลที่วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่างพัฒนา อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่    17 มิถุนายน ค.ศ. 2018.  Credit:  ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 . ประชุมบีอีซีกลุ่ม 5 สถานที่ บ้านนาง นัยณา และ นายประยูร แก้วบ้านดู่ ที่ประชุมเลือกคำว่า "เข้มแข็งด้านจิตวิญญาณ" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมิถุนายน  Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2018 เวลา 10.30 น. คณะสงฆ์ สังฆมณฑลนครราชสีมาพร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง  ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง  อำเภอหนองบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีมิสซา

กลุ่มบีอีซี วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลปากช่อง แบ่งปันในหัวข้อเรื่อง พระอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวง หว่านแล้ว งอกขึ้น กลายเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของนกและให้ร่มเงาได้ (มก.4:30-32)

Credit: sanguine

บีอีซีบุรีรัมย์ : 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. ประชุมบีอีซีกลุ่ม 2 สถานที่ บ้านคุณสำนวน หงสูง ที่ประชุมเลือกคำว่า "สั่งสอน" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมิถุนายน

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2018 เวลา 13.00 น. คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลนครราชสีมา และคณะได้เดินทางไปวัดบึงพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมส่งสาส์น แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ที่จะมาถึงในปีนี้ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติต้อนรับ หลังจากนั้นคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ได้อ่านสาส์น และส่งสาส์นต่อหน้าทีประชุมแสดงความยินดี ขณะที่กำลังมีประชุมสงฆ์  ในครั้งนี้

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2018 เวลา 10.00 น. พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสพิธีบวชสังฆานุกร ของบราเดอร์ เปาโล ศุภกรณ์ ขันธรักษา สัตบุรุษอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา  ณ วัดน้อยนักบุญคลารา บ้านผู้สูงอายุราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันนี้เวลา 09.00 น. คุณพ่อสุรชัย เจริญพงษ์ เจ้าอาวาสวัด ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตัวแทนครูและสัตบุรุษวัดบุรีรัมย์ ร่วมส่งสาส์น แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ที่จะมาถึงในปีนี้ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติต้อนรับ หลังจากนั้นคุณพ่อสุรชัยได้อ่านสาน์สแสดงความยินดี และร่วมสนทนาธรรมแก่คณะพี่น้องคาทอลิก อย่างกันเอง และมีโครงการที่จะทำงานร่วมกันต่อไป. Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

เยี่ยมยามมิสซังเสี่ยว 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมาจำนวน 17 องค์ เดินทางไปเยี่ยมยามพระสังฆราช พระสงฆ์มิสซังเสี่ยว สังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันจันทร์ที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 สืบเนื่องจากสังฆมณฑลนครราชสีมาได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งให้กับการก่อสร้างอาคารเรียน โดยผ่านทางพระสังฆราช ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ ปรีดา อินทิราช เมื่อครั้งท่านมาเทศน์เข้าเงียบประจำปี ให้กับพระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา 2 ปีที่แล้ว และบัดนี้การก่อสร้างอาคารเรียนได้แล้วเสร็จและได้เปิดการใช้งานในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตสังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน เป็นที่เรียนร้อย และได้ตั้งชื่ออาคารเรียนในชื่อว่า อาคารยอแซฟ ตามนามนักบุญของพระสังฆราชชูศักดิ์ ทางสังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วนเลยถือโอกาสเชิญพระสังฆราชและพระสงฆ์จากสังฆมณฑลนครราชสีมาไปเยี่ยมไปยามเพื่อถือโอกาสขอบคุณในมิตรไมตรีที่มีให้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้บรรดาพระสงฆ์ได้ไปเยี่ยมบ้านเณรใหญ่ของสังฆมณฑล ร่วมเล่นกีฬากับบรรดาพระสงฆ์ ทานอาหารร่วมกัน และร่วมในพิธีบายสีสู่ขวัญ ตามธรรมเนียมของสังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน ได้ร่วมมิสซาที่อาสนวิหารประจำสังฆมณฑล และเยี่ยมชมอาคารเรียนในบทเทศน์และคำกล่าวของพระคุณเจ้าทั้งสองได้บอกกับพวกเราว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความรักของพระที่เราสามารถสัมผัสได้ เราไม่ได้รักกันแค่ด้วยคำพูด แต่เรารักด้วยการกระทำโดยผ่านทางการช่วยเหลือมอบปัจจัยที่จำเป็นสำหรับสังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน บรรยากาศที่เกิดขึ้นของสองสังฆมณฑล ที่เรียกได้ว่าเป็นมิสซังเสี่ยว สังฆมณฑลนครราชสีมา และสังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน สัมผัสได้ถึงความชื่นชมยินดีทั้งผู้ให้และผู้รับ ทั้งผู้ไปเยี่ยมและผู้ต้อนรับ ภายใต้แบบอย่างความรักขององค์พระเยซูคริสตเจ้าของพวกเรา

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

 อภิบาล

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพชัยภูมิ มีคุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ เป็นเจ้าอาวาสวัด

ฆราวาส

วันพุธที่ 18 เมษายน 2018 เวลา 8.30 น. แผนกที่ดินและทรัพย์สินสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียน

การศึกษา

พิธีเปิด มหกรรมวันวิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ ๕ “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ตามรอยคำสอนพระราชบิดา สังฆมณฑลนครราชสีมา น้อมวันทาสดุดี”

สังคมพัฒนา

เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา เดินทางลงไปเยี่ยมยายฟั่น ศรีคราม สัตบุรุษวัดปากช่อง  ซึ่งประสบอัคคีภัยทำให้ที่อยู่อาศัยไหม้วอดไปทั้งหลัง

 คำสอนและแพร่ธรรม

พิธีสมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ และพิธีโปรดศีลกำลัง ศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็กในค่ายคำสอนของสังฆมณฑลนครราชสีมา ณ โบสถ์แม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี

ผู้สูงอายุ

พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาได้มอบวีลแชร์แก่ผู้พิการไม่สามารถเดินได้  โดยผ่านทางสมาคมวินเซน เดอ ปอล

 ครอบครัว

ทีมงานส่งเสริมชีวิตครอบครัวนครราชสีมา เข้าเยี่ยมกลุ่ม ส่งเสริมชีวิตครอบครัวบุรีรัมย์ Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

 ศาสนสัมพันธ์

ตัวแทนสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วม อบรมหลักสูตรผู้นำศาสนสัมพันธ์ รุ่นที่ 19 วันที่ 17 เมษายน 2018 ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

 สตรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2018 แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดสัมมนาสตรีระดับสังฆมณฑล “ย้อนประวัติศาสตร์ ในพระศาสนจักรไทย เพื่อการก้าวไปข้างหน้าในการดำรงชีวิตและความเชื่อ” โดยมีคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธาน

เยาวชน

"ประชุมผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา" คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา ประชุมผู้นำเยาวชนประจำปี เพื่อรับปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี ค.ศ. 2018. Credit:  ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

คาทอลิกไทย

วิถีชุมชนวัด

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เดินทางไปยังนครรัฐวาติกัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อเข้าเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส Ad Limina)

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2018 เวลา 10.30 น . ประชุมกลุ่มย่อยบีอีซี ชุมชนสืบศิริบ้านคุณมงคล-คุณภูวริศา พุ่มร่มบุตร มีผู้เข้าร่วมประชุม 8ท่าน  ทางกลุ่มเลือก "พระองค์อยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ"เป็นพระวาจาทรงชีวิต เพื่อเป็นข้อเตือนใจ  Credit: Noi Chabathip

VDO บทเทศน์   พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ลิงค์คาทอลิก

ข่าวย้อนหลัง

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268