ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง

ใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

การบริจาคเงินให้วัดวาอาราม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงเงินทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เราสามารถ

ลดหย่อนภาษีได้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา   HOT NEW

ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ได้จัดประชุมแกนนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาราชบุรีโมเดล : การเชื่อมโยงผู้ผลิต-ผู้บริโภคเกษตรอินทร์ในเชิงบูรณาการ สู่หมู่บ้านโคกปราสาท / บ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันเสาร์ที่ 13 .. 2018 เวลา 10.30 . โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา ร่วมกับพระสังฆราชกิตติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา และสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018 เวลา 10.00 น. คุณพ่อสมชัย พงษ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลนครราชสีมา ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอกทรงยุทธ เนติเจริญกุล รองผู้บังคับบัญชาการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 และคณะนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2561 จำนวน 690 นาย เดินทางมาเยี่ยมชมอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ในหลักสูตรการอบรมว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรมในหัวข้อ “ศาสนิกสัมพันธ์” เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติของแต่ละศาสนา ทั้งนี้ คุณพ่อสมชัย พงษ์ศิริพัฒน์ พร้อมด้วย คุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง และคุณพ่อพัฒนะชัย อินทิรถ ได้บรรยาย ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติและความเชื่อของคริสตศาสนาให้กับคณะนักเรียนนายสิบตำรวจ

วันที่ 15 ตค. 2018 เยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางร่วม ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35 มิสซาเปิดที่วัดพระหฤทัยศรีราชา

Credit: ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

พี่น้องสัตบุรุษ คุณพ่อ มาเเซอร์ ไปสวดสายประคำที่บ้านของคุณวิชัย ตั้งสุขเกษมสันต์ .หมู่บ้านรชารมยฺ์ ซิตี้  ใกล้กับการเคหะ มีจำนวน 51 คน

Credit: ทีมข่าววัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคม จัดประชุมและเสวนา  เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน ระดับสังฆมณฑล  . ศูนย์เรียนรู้การเกษตร-ไร่จักราช. ตำบลหนองคล้า อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9  โอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ของวัดชัยภูมิและโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

 Credit: ทีมข่าววัดชัยภูมิ

ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา  ได้ส่งเจ้าหน้าที่และแกนนำเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนสังฆมณฑลนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนคารีตัสไทยแลนด์ (ระดับชาติ) บ้านสวนจันทร์. อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. สวดสายประคำที่ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ โดยมีคุณสำเภา ถาดจังหรีด (ป้าป๊อบ)เป็นเจ้าภาพ มีสัตบุรุษมาร่วมสวดภาวนาขอพรแม่พระอย่างอบอุ่น 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดให้มีงานสัมมนาเยาวชนกับทางเลือก ( Choice ) ครั้งที่ 6 จัดขึ้นระว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โตเกียวคันทรีอินน์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีจุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ทบทวนเหตุการณ์ครั้งในอดีต ทั้งดีและไม่ดี เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง เห็นถึงคุณค่าของตนเองและคนที่อยู่รอบข้าง เตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคตข้างหน้า ในงานสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 29 คน โดยมีวิทยากรช่วยเหลือ บาทหลวงบุญส่ง หงส์ทอง ทีมงานจากสังฆมณฑลนครราชสีมาและทีมงานจากสังฆมณฑลราชบุรี

 Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2018 เวลา 09.30 . คณะสงฆ์ นักบวชและสัตบุรุษ ร่วมงาน วจนพิธีเปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ แห่ศีลมหาสนิท และช่วงบ่ายมีกิจกรรมรวมพล BECs เขตชัยภูมิ วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2018 คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว ,วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนแฝก และ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว ได้ถวายมิสซาที่บ้านดงหลบ .ลำทเมนชัย .นครราชสีมา และได้ส่งศีลผู้สูงอายุพี่น้องคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างใกลวัด เพื่อให้กำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวัน และร่วมกันภาวนา เพื่อเสริมจิตใจให้เข้มแข็ง ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต โดยมีหน่วยงานแพร่ธรรม พร้อมด้วยอาสาสมัครแพร่ธรรม จากบ้านโนนแก้ว บ้านโนนแฝก บ้านโนนงิ้ว จำนวน 24 ท่าน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนในครั้งนี้

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เปิดเดือนแม่พระ   เวลา 19.00 น สวดสายประคำ พร้อมกับขบวนแห่พระแม่มารีย์รอบบริเวณโรงเรียนมารย์อนุสรณ์  อย่างสมเกียรติ  โดยมีคณะครู  พนักงาน  และสัตบุรุษมา ร่วมเป็นจำนวนมาก  Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ สวดสายประคำ สถานที่ บ้านคุณสุกานดา โกรัมย์ มีซิสเตอร์ คุณพ่อ และสัตบุรุษมาร่วมสวดภาวนาขอพรแม่พระอย่างอบอุ่น Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ สวดสายประคำ สถานที่ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ โดยมีอาจารย์ไพศาล แสงงิ้ว ม.กฤษ รับเป็นเจ้าภาพ มีซิสเตอร์ คุณพ่อ พร้อมด้วยสัตบุรุษมาร่วมสวดภาวนาขอพรแม่พระอย่างอบอุ่น   Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักการโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ และสัตบุรุษวัดนักบุญเทเรซาบ้านโนนแก้ว ร่วมฉลองนักบุญ เทเรซา องค์อุปถัมภ์ของ วัด และ โรงเรียน. วันที่ 1 ตุลาคม .. 2561

Credit: ทีมข่าววัดโนนแก้ว

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เปิดเดือนแม่พระ   เวลา 19.00 น สวดสายประคำ พร้อมกับขบวนแห่พระแม่มารีย์รอบบริเวณโรงเรียนมารีย์วิทยา โดยมี คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วย ครู  พนักงาน นักเรียน  และสัตบุรุษมา ร่วมพิธี Credit: อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 28 .. 2018 เวลา 10.30 . คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดมารดาพระศาสนจักร บ้านหนองพวง ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา

วันจันทร์ที่ 8 ต.ค. เวลา19.30น. สวดสายประคำที่ร้านอาหารครัวมาลี สามแยกปักธงชัย คุณบำรุง  มากเอี่ยม. และลูกๆเป็นเจ้าภาพ มีพี่น้องสัตบุรุษประมาณ 90 คน Credit: ทีมข่าววัดนครราชสีมา

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

อภิบาล

- ฉลองวัดมารีย์สมภพ (รพ.เซนต์แมรี่) จังหวัดนครราชสีมา   

- พิธีเปิด วจนพิธีกรรมเสกหอประชุมยอแซฟ และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

สังคมพัฒนา

- สัมมนาพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานด้านสังคมระดับวัดและโครงการคนสู้ชีวิต

- อบรมเชิงปฎิบัติการ การเขียนโครงการและการจัดตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการจัดสวัสดิการสังคม

ครอบครัว

- การสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 รุ่นที่ 79 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม .. 2561 โรงเรียนมารีย์รักษ์ .นครราชสีมา

- งานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัว ขึ้นในวันที่ 14-16 กันยายน .. 2561 โดยสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพ

- ทีมงานส่งเสริมชีวิตครอบครัวนครราชสีมา เข้าเยี่ยมกลุ่ม ส่งเสริมชีวิตครอบครัวบุรีรัมย์

สตรี

- กลุ่มสตรีอาสนวิหารฯ .นครราชสีมา  ในการทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

คาทอลิกไทย

- เจ้าอาวาสวัด สัตบุรุษวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (.10)

วิถีชุมชนวัด

 - ประชุมบีอีซี กลุ่ม 2 สถานที่ บ้านคุณสำนวน หงสูง ที่ประชุมเลือกคำว่า " ให้น้ำท่านดื่ม" 

- ประชุมเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา ที่ใต้อาสนวิหารฯ

ฆราวาส

- คณะเซอร์ร่าสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย สมัยที่ 18

คำสอนและแพร่ธรรม

- เยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างใกลวัด ในเขตอำเภอลำปลายมาศ เขตอำเภอชุมพวง และเขตห้วยแถลง

- ฝ่ายงานแพร่ธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดอบรมฆราวาส เขตปากช่อง โคราช ชัยภูมิ

ศาสนสัมพันธ์

- จาริกเเสวงบุญประเทศรัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

การศึกษา

- ชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตตามกระแสเรียก

- พิธีเปิด มหกรรมวันวิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่

ผู้สูงอายุ

- กลุ่มคริสตชนชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อได้ร่วมแบ่งปันพระวาจา

เยาวชน

- ชุมนุมเยาวชนเขตนครราชสีมา บ้านเณรกลาง เมื่อ 28 กค. 2018.

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

VDO บทเทศน์   พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ซีรี่ย์สอนใจ

ตอนที่ 1 จงตามเรามา

ตอนที่ 2 ขอเถิดแล้วท่านจะได้

ตอนที่ 3 อย่าผิดประเวณี

ลิงค์คาทอลิก

ข่าวย้อนหลัง

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268