ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง

ใบอนุโมทนาบัตร 

 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

การบริจาคเงินให้วัดวาอาราม สถานสาธารณกุศล 

สถานพยาบาล สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน 

รวมไปถึงเงินทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เราสามารถ

ลดหย่อนภาษีได้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าวงานผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม  2561

ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะเกลือใหม่

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คุณพ่อวีระศักดิ์  จันทรังษี จิตตาธิการแผนกผู้สูงอายุ ได้นำทีมผู้สูงอายุจากวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โดยมีคุณพ่อเจ้าวัดคุณพ่อจักรี  พันธ์สมบัติ และที่ปรึกษาคุณพ่อสมบัติ  ประทุมปี ร่วมคณะด้วย อีกทั้งยังมีผู้สูงอายุจากวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท/ปราสาทพร เข้าร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะเกลือใหม่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ .สูงเนิน .นครราชสีมา 

    โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะเกลือใหม่ ได้จัดหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยแบ่งสาระการเรียนรู้ดังนี้

สาระที่ 1 โสเหร่ ฮักแพงบ่ลืมกัน     สาระที่ 2    กินแซ่บ กินนัว / อยู่ดี มีฉอง

สาระที่กฎหมายชาวบ้าน  สาระที่ 4 ติงคิง / ม่วนซื่น โฮแซว

สาระที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน   สาระที่ 6 ซำบายดีชีวีเป็นสุข

สาระที่ 7 ประชาธิปไตย    สาระที่ใจสงบ

สาระที่ 9 ต้อนฮับผู้มาหยาม  สาระที่ 10 เปิดเบิ่งโลกศิวิไลซ์ / ประเทศไทยกับอาเซียน

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา

ฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับฆราวาสแพร่ธรรม จากวัดโนนแก้ว โนนแฝก และ โนนงิ้ว 12 ท่าน ร่วมกับกลุ่มแพร่ธรรม จากบ้านไทรทม จำนวน 7 ท่านติดตามเยี่ยมเยียนคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากวัด เพื่อให้กำลังใจ เสริมความเป็นหนึ่งเดียว และร่วมแบ่งปันประสบการณ์หนทางความเชื่อของกันและกัน ที่บ้านหนองเพรช อำเภอหนองหงส์ .บุรีรัมย์  และ ติดตามเยี่ยมเยียนคริสตชนที่ละทิ้งวัดยาวนานทั้งสองครอบครัว ที่บ้านห้วยหิน ต.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ Credit:  งานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 หน่วยงานแพร่ธรรมสังฆมณฑล นครราชสีมา นำฆราวาสโนนแก้ว โนนแฝก จำนวน 13 ท่าน ติดตามเยี่ยมเยียนตริสตชน ที่อาศัยอยูห่างวัด ที่บ้านหนองหงส์ 

. บุรีรัมย์ 

Credit:  งานแพร่ธรรมสังฆมณฑล นครราชสีมา

งานฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ อารามนักพรตหญิง คณะพระมหาไถ่ สังฆมณฑลนครราชสีมา วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2018 โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยพระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา คณะสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2018 คณะเซอร์ร่าสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย สมัยที่ 18 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา บรรยายในหัวข้อศาสนสัมพันธ์กับการส่งเสริมกระแสเรียกพระสงฆ์และนักบวชเชิงรุกในประเทศไทยในฐานะสมาชิกเซอร์ร่า"ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่"

เวลา 09.30 . คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วยสัตบุรุษ ครู นักเรียน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตร เปาโลอัครสาวก พิธีเปิดเสกวัดน้อยสามเณราลัยเปาโล และพิธีเสกอาคารเซนต์โจเซฟ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2018 คุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ  ผู้อำนวยการฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา    จัดประชุมคณะกรรมการงานแพร่ธรรม เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผล โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018 เวลา 8.30 น. พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโลอัครสาวก และพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง ประธานสภาฯ ประธานเขตฯ ประธานกลุ่มฯ ของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2018-2019 ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2018 เวลา 10.30 น. คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง พร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเปโตร โนนแฝก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา

เยาวชนแบร์โทนีหนองห่าง (ชุมนุมเยาวชนเขตชัยภูมิ) 30 มิ.. 2018

Credit:  ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 18.30 . ประชุมบีอีซีกลุ่มสถานที่ บ้านนายสมัย ประทุมตรี      ที่ประชุมเลือกคำว่า "เด็กคนนี้อยู่ในพระหัตถ์พระเจ้า" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมิถุนายน Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันนี้ เวลา 17.30 สมาชิก BEC กลุ่มร่วมประชุมแบ่งปันประจำเดีอนนื้ ที่บ้านคุณศกุนตลา (คุณนกที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต "พระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า"

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 07.45 . ประชุมบีอีซีกลุ่ม 4 (ครูคาทอลิก) สถานที่ อาคารแมรี่โดม ที่ประชุมเลือกคำว่า "ทันใดนั้นเศคาริยาห์กลับพูดได้" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมิถุนายน

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 . ประชุมบีอีซีกลุ่ม 3 สถานที่ บ้านนางจีรนัส และ นายครองศักดิ์ นิติไชยโรจน์ ที่ประชุมเลือกคำว่า "จิตใจของเขาเข้มแข็งขึ้น" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมิถุนายน 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

"ฝึกงานอภิบาลเด็กและเยาวชน" สามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา รุ่นที่ 44 กลุ่มที่ 1 จำนวน 6 คน ฝึกงานอภิบาลที่วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่างพัฒนา .บัวลาย .นครราชสีมา เมื่อวันที่    17 มิถุนายน .. 2018.  Credit:  ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

 อภิบาล

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2018 เวลา 10.30 น. คณะสงฆ์ สังฆมณฑลนครราชสีมาพร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง  ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง  อำเภอหนองบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีมิสซา

ฆราวาส

วันพุธที่ 18 เมษายน 2018 เวลา 8.30 น. แผนกที่ดินและทรัพย์สินสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียน

การศึกษา

พิธีเปิด มหกรรมวันวิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ตามรอยคำสอนพระราชบิดา สังฆมณฑลนครราชสีมา น้อมวันทาสดุดี

สังคมพัฒนา

เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา เดินทางลงไปเยี่ยมยายฟั่น ศรีคราม สัตบุรุษวัดปากช่อง  ซึ่งประสบอัคคีภัยทำให้ที่อยู่อาศัยไหม้วอดไปทั้งหลัง

 คำสอนและแพร่ธรรม

พิธีสมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ และพิธีโปรดศีลกำลัง ศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็กในค่ายคำสอนของสังฆมณฑลนครราชสีมา ณ โบสถ์แม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี

ผู้สูงอายุ

พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาได้มอบวีลแชร์แก่ผู้พิการไม่สามารถเดินได้  โดยผ่านทางสมาคมวินเซน เดอ ปอล

 ครอบครัว

ทีมงานส่งเสริมชีวิตครอบครัวนครราชสีมา เข้าเยี่ยมกลุ่ม ส่งเสริมชีวิตครอบครัวบุรีรัมย์ Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

 ศาสนสัมพันธ์

วันนี้เวลา 09.00 น. คุณพ่อสุรชัย เจริญพงษ์ เจ้าอาวาสวัด ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตัวแทนครูและสัตบุรุษวัดบุรีรัมย์ ร่วมส่งสาส์น แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ที่จะมาถึงในปีนี้ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติต้อนรับ หลังจากนั้นคุณพ่อสุรชัยได้อ่านสาน์สแสดงความยินดี และร่วมสนทนาธรรมแก่คณะพี่น้องคาทอลิก อย่างกันเอง และมีโครงการที่จะทำงานร่วมกันต่อไป. Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

 สตรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2018 แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดสัมมนาสตรีระดับสังฆมณฑล “ย้อนประวัติศาสตร์ ในพระศาสนจักรไทย เพื่อการก้าวไปข้างหน้าในการดำรงชีวิตและความเชื่อ” โดยมีคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธาน

เยาวชน

"ประชุมผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา" คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา ประชุมผู้นำเยาวชนประจำปี เพื่อรับปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี ค.ศ. 2018. Credit:  ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

คาทอลิกไทย

วิถีชุมชนวัด

เยี่ยมยามมิสซังเสี่ยว 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมาจำนวน 17 องค์ เดินทางไปเยี่ยมยามพระสังฆราช พระสงฆ์มิสซังเสี่ยว สังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันจันทร์ที่ 21-23 พฤษภาคม 2561

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 . ประชุมบีอีซีกลุ่ม 5 สถานที่ บ้านนาง นัยณา และ นายประยูร แก้วบ้านดู่ ที่ประชุมเลือกคำว่า "เข้มแข็งด้านจิตวิญญาณ" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมิถุนายน Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

VDO บทเทศน์   พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ลิงค์คาทอลิก

ข่าวย้อนหลัง

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268