ข่าวประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เข้าชม

สื่อคาทอลิกนครราชสีมา

สื่อคาทอลิกนครราชสีมา

New update


เมื่อวันอังคารที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564  ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ภาคทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ให้กับกลุ่มผู้พิการเขตวัดพระคริสตราชา บ้านเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมทั้งคนพิการ ผู้ดูแล และอาสาสมัคร กว่า 30 คนโดยมีวิทยากรจาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) จ.นครราชสีมา สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครราชสีมาสนง.พัฒนาชุมชน อำเภอคงสนง.ปศุสัตว์ อำเภอคง  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดอบรมครั้งนี้ ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา 

วันที่ 10 ..  กิจกรรมจาริกกางเขน "เพื่อนคู่คริสต์"   เยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา    บ้านโคกปราสาท  ปราสาทพร  เวลา 19.00 .  สวดเทเซ่  สงบ  พบพระผ่านบทเพลง...

ภาพข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา

9 กันยายน เวลา 20:39 . ภารกิจรักและแบ่งปันที่หนองไม้งาม...

     ในห้อง 3*5 เมตร..ที่เป็นทั้งห้องอาหาร ห้องทีวี ห้องกิจกรรมทุกอย่าง รวมทั้งห้องนอนที่นอนรวมกัน 6 คน ตายายและหลานอีก 4 คน.น้องสองคนหน้าตาน่ารักจริงๆ .พ่อแม่อยู่อีกที่แสนไกล และลูกสาวสุดท้องของตาอายุ 14 กำลังตั้งครรภ์ 7 เดือน อีกไม่นานคงคลอดสามีอายุ18 ไปหางานทำ  มียายคนเดียวที่ทำงานทุกอย่างมาเลี้ยงดูครอบครัว  

     ชีวิตที่ต้องอยู่ให้ได้ เด็กๆ จะเติบโตมาอย่างไรหนอ นึกไม่ออกจริงๆ ชีวิตแต่ละชีวิต ต่างมีเรื่องราวของมัน..

     การแบ่งปันค่อยๆ ดำเนินไปเรื่อย ในภาวะเศษรฐกิจแบบนี้  เราทำในสิ่งที่เราพอจะทำได้  เด็กๆ ผู้ยากไร้ คนแก่ ผู้พิการ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด  เป็นสื่อกลางจากผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคสิ่งของต่าง  

     เราคุยกันว่าเราจะช่วยดูแลเด็กๆ ที่เราพบอย่างไรดี ให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น

     ความเมตตาสงสาร มันเร่งเร้าออกมาจากภายในใจจริงๆ พระคงรู้สึกเช่นเราเมื่อพระองค์พบคนตาบอด มือลีบ หญิงหม้าย ลูกกำพร้า....

    ขอบคุณทุกคนที่ร่วมใจกับเรา...และภาวนาและทำบุญกับเรา...

ภาพข่าว :ซิสเตอร์ Jai Khotaphat .

วันที่ 8-9 กันยายน 64 บาดหลวงพัฒนชัย อินธิรถ บาดหลวงเกรียงไกร ยิ่งยง บาดหลวง มนัสชัย ประทุมปี  ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย ความรู้ แนวปฏิบัติ ข้อคำสอนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 นครราชสีมา

รัก และ แบ่งปัน ออกเยี่ยมชุมชนสองข้างทางรถไฟ ซอยไบเรย์ มอบข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้จำเป็น 20ครอบครัว 11/9/21 แนะนำการดูแลตนเอง ความสะอาดของตัวเอง ที่พัก เพราะ ชุมชนนี้เก็บขยะขายเลี้ยงชีพ

ภาพข่าว มูลนิธิแบ่งปันชีวิตนครราชสีมา

9 กันยายน 64  ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาพร้อมกับตัวแทนเยาวชนของสังฆมณฑลรับมอบกางเขนเพื่อนคู่คริสต์ต่อจากสังฆมณฑลอุดรธานี   อาสนวิหารแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด นครราชสีมา เพื่อจัดกิจกรรมการจาริกในสังฆมณฑลต่อไป….

ภาพข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าว ย้อนหลัง


กิจกรรมอื่นๆ

ปฏิสังขรณ์ วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว

แนะนำวัดในสังฆมณฑลนครราชสีมา

ซีรี่ย์ สอนใจ

องค์กรภายใน

ติดต่อเรา 


สำนักพระสังฆราชคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา เลขที่ 387 ถนนสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 274 535044 256 268 โทรสาร : 044 241 840 Email : koratmission@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.diokorat.in.th

สถาปนาเป็นสังมมณฑล วันที่ 18 ธันวาคม .. 1965 (.. 2508)

พื้นที่ 44,326 ตารางกิโลเมตร

ประกอบด้วย 3 จังหวัด

คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

จำนวนประชากร 5,382,031 คน

จำนวนคาทอลิก 6,649 คน

พระสังฆราช 1 องค์

พระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา 23 องค์

พระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี 4 องค์

พระสงฆ์คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ 3 องค์

พระสงฆ์ฝรั่งเศส (MEP) 1 องค์

พระสงฆ์ฟิลิปปินส์ (MSP) 2 องค์

พระสงฆ์คามิลเลียน 3 องค์

ภราดาเซนต์คาเบรียล 4 คน

ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ 6 คน

ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี 4 คน

เซอร์คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 10 คน

ซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซู 3 คน

คณะฆราวาสโอเบลตมิลชันนารีแห่งมารีย์นิรมล 2 คน

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย 2 คน

คณะนักพรตหญิงมหาไถ่แห่งประเทศไทย 5 คน