เขต จังหวัดนครราชสีมา

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา เป็นอาสนวิหารประจำเขตมิสซังนครราชสีมา สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่แม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางกลุ่มคริสตชนคาทอลิกในเมืองนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

    •    ปี ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) บาทหลวงประยูร นามวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการโบสถ์แทน เนื่องจากโบสถ์เก่ามีสภาพเสื่อมโทรม ทางมิสซังมีดำริสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่

    •    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) งานสร้างตัวโบสถ์ใหม่เริ่มขึ้น มีพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยพระคุณเจ้ายออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ มุขนายกมิสซังนครราชสีมาในขณะนั้นเป็นประธาน มีบุคคลสำคัญฝ่ายศาสนาและฝ่ายบ้านเมือง เช่น พระคุณเจ้าอาแลง วัง กาแวร์ (มุขนายกกิตติคุณมิสซังนครราชสีมา) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (สมัยนั้น) มาร่วมพิธีกันมากมาย งานก่อสร้างดำเนินอยู่เป็นเวลา 2 ปี จึงแล้วเสร็จ

    •    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) ประธานในพิธีเสกโบสถ์หลังใหม่นี้ คือพระคุณเจ้ายออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ โดยเอกอัครสมณทูตแห่งวาติกันประจำประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมพิธีด้วย และถือเป็นวันเฉลิมฉลองครบรอบ 85 ปี การเริ่มต้นของคริสชนในโคราชอีกด้วย[1]


ที่อยู่: 386/1 ถนน มุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 252 253 เมือง: อำเภอเมือง, นครราชสีมา

https://web.facebook.com อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น.

วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน

ที่อยู่ เลขที่ 321/1 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 30140    โทร 0-4498-7097 โทรสาร 0-4498-7096        เจ้าอาวาส บาดหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา 07.30 น.

วัดมารีย์สมภพ วัดน้อย โรงพยาบาลเซนต์แมรี่
ที่อยู่ เลขที่ 307 ถนนมิตภาพ-หนองคาย .เมือง . นครราชสีมา 30000 โทร 0-4426-1261 ต่อ700,0-4427-2619               จิตตาภิบาล บาดหลวงเฉลียว วาปีกัง

https://www.facebook.com

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง


ที่อยู่ เลขที่ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 2 ถนนเทศบาล 20 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130                เจ้าอาวาส  บาดหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ

Tel. 044311212, 044313224Fax. 044315873

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น.

วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (วัดคาทอลิกกลางดง)
ที่อยู่ เลขที่ 164 13 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                     เจ้าอาวาส บาดหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ

https://www.facebook.com

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น.

วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง

 ที่อยู่ เลขที่ 118 5 ตำบลหนองพวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  โทร 04498-0437                                                                  เจ้าอาวาส บาดหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา 07.30 น.

วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองไม้ตาย 

ติดต่อศูนย์คาทอลิกหนองพลวง 118 หมู่5 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180                                เจ้าอาวาส บาดหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา...... น.

วัดพระคริสตกษัตริย์ เมืองคง ศูนย์คาทอลิกเมืองคง 

ที่อยู่ เลขที่ 27 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 โทร 081-270-7561,081-618-3563                     เจ้าอาวาส บาดหลวงประเวช เตชะพิทักษ์ธรรม

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา  08.30 น.

วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว

เลขที่ 61 หมู่4 ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240  โทร 044-391 433 ,044-391 1092 โทรสาร 044-391-203                        เจ้าอาวาส บาดหลวงสุรชัย เจริญพงษ์ 

https://www.facebook.com

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.

วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนแฝก 

เลขที่ 113 หมู่ 5 บ้านโนนแฝก ตำบลตะโก  อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240   โทร  0817465878.                            เจ้าอาวาส บาดหลวงรชตะ ประทุมตรี

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว 

ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 โทร 044-391433 044391092 โทรสาร 044391203                 เจ้าอาวาส บาดหลวงเฟอร์ดินัน อโปริลโล

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา 08.15 น.

วัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า (วัดคาทอลิกพุทไธสง)

ติดต่อศูนย์คาทอลิกหนองพลวง 118 หมู่5 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180.                                                 เจ้าอาวาส บาดหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา ....... น.

วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองห่าง (หนองบัวลาย

หมู่ 10 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120.  โทร 0897773979                                                         เจ้าอาวาส บาดหลวงชำนาญ กล้าหาญ

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น.

วัดนักบุญอิสิดอร์บุไทย

เลขที่ 27 หมู่3 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 โทร 081270-7561,0816183563                                    เจ้าอาวาส บาดหลวงสมคิด เจริญนารถ

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา 18.00 น.

วัดพระมารดามารีอา โคกสี  

บ้านโคกสี ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120   โทร 089-777-3979                                                                                เจ้าอาวาส บาดหลวงสมคิด เจริญนารถ

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา 19.00 น.

วัดแม่พระฟาติมา บ้านบุญนิมิตร

บ้านบุญนิมิตร ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 30000  โทร 044-258-165                                                                       เจ้าอาวาส บาดหลวงสมชาย หมอกครบุรี

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา 07.30 น.

วัดนักบุญยออากิมและอันนา (ไร่ 74 วนานุรักษ์)

วัดนักบุญยออากิมและอันนา (ไร่ 74 วนานุรักษ์)  26 หมู่ 10 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370                               เจ้าอาวาส  บาดหลวงเปรมปรี วาปีโส

โทร044-228-256,044-228-319  โทรสาร 044-228-256

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา ....... น.

วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่

โรงแรมเคนซิงตัน เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทร 061-643-2302.                                                    จิตตาภิบาล บาดหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ


https://www.facebook.com

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น.

วัดมารดาที่น่ารัก (วัดน้อย กม7)

ถนนมหาลัย ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 (ติดต่อโรงบาลเซ็นต์เมรี่)

 เจ้าอาวาส บาดหลวงประยูร นามวงศ์ 

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา 10.30 น.