เขต จังหวัดนครราชสีมา

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา เป็นอาสนวิหารประจำเขตมิสซังนครราชสีมา สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่แม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางกลุ่มคริสตชนคาทอลิกในเมืองนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

    •    ปี ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) บาทหลวงประยูร นามวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการโบสถ์แทน เนื่องจากโบสถ์เก่ามีสภาพเสื่อมโทรม ทางมิสซังมีดำริสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่

    •    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) งานสร้างตัวโบสถ์ใหม่เริ่มขึ้น มีพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยพระคุณเจ้ายออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ มุขนายกมิสซังนครราชสีมาในขณะนั้นเป็นประธาน มีบุคคลสำคัญฝ่ายศาสนาและฝ่ายบ้านเมือง เช่น พระคุณเจ้าอาแลง วัง กาแวร์ (มุขนายกกิตติคุณมิสซังนครราชสีมา) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (สมัยนั้น) มาร่วมพิธีกันมากมาย งานก่อสร้างดำเนินอยู่เป็นเวลา 2 ปี จึงแล้วเสร็จ

    •    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) ประธานในพิธีเสกโบสถ์หลังใหม่นี้ คือพระคุณเจ้ายออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ โดยเอกอัครสมณทูตแห่งวาติกันประจำประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมพิธีด้วย และถือเป็นวันเฉลิมฉลองครบรอบ 85 ปี การเริ่มต้นของคริสชนในโคราชอีกด้วย[1]


ที่อยู่: 386/1 ถนน มุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 252 253 เมือง: อำเภอเมือง, นครราชสีมา

วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน

ที่อยู่ เลขที่ 321/1 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 30140

โทร 0-4498-7097 โทรสาร 0-4498-7096 

เจ้าอาวาส บาดหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ

 วัดมารีย์สมภพ วัดน้อย โรงพยาบาลเซนต์แมรี่


ที่อยู่ เลขที่ 307 ถนนมิตภาพ-หนองคาย .เมือง . นครราชสีมา 30000

โทร 0-4426-1261 ต่อ700,0-4427-2619

จิตตาภิบาล บาดหลวงเฉลียว วาปีกัง

https://www.facebook.com

4.  วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง

ที่อยู่ เลขที่ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 2 ถนนเทศบาล 20 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130  

Tel. 044311212, 044313224Fax. 044315873

เจ้าอาวาส  บาดหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ

5. วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (วัดคาทอลิกกลางดง)

ที่อยู่ เลขที่ 164 13 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าอาวาส บาดหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ

https://www.facebook.com

6. วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง

ที่อยู่ เลขที่ 118 5 ตำบลหนองพวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  

โทร 04498-0437 

เจ้าอาวาส บาดหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ

7. วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองไม้ตาย 

ติดต่อศูนย์คาทอลิกหนองพลวง 

118 หมู่5 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180 

เจ้าอาวาส บาดหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ

8. วัดพระคริสตกษัตริย์ เมืองคง ศูนย์คาทอลิกเมืองคง 

ที่อยู่ เลขที่ 27 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

 โทร 081-270-7561,081-618-3563 

เจ้าอาวาส บาดหลวงประเวช เตชะพิทักษ์ธรรม

9. วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว

 เลขที่ 61 หมู่4 ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

 โทร 044-391 433 ,044-391 1092 โทรสาร 044-391-203 

เจ้าอาวาส บาดหลวงสุรชัย เจริญพงษ์ 

https://www.facebook.com

10. วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนแฝก 

เลขที่ 113 หมู่ 5 บ้านโนนแฝก ตำบลตะโก  อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240  

โทร  0817465878

เจ้าอาวาส บาดหลวงรชตะ ประทุมตรี

11. วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว 

ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 

 โทร 044-391433 044391092 โทรสาร 044391203

 เจ้าอาวาส บาดหลวงเฟอร์ดินัน อโปริลโล

12. วัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า (วัดคาทอลิกพุทไธสง)

ติดต่อศูนย์คาทอลิกหนองพลวง 118 หมู่5 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180

เจ้าอาวาส บาดหลวงปราโมท ชินโคตร

13. วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองห่าง (หนองบัวลาย

หมู่ 10 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120

 โทร 0897773979  

เจ้าอาวาส บาดหลวงชำนาญ กล้าหาญ

14. วัดนักบุญอิสิดอร์บุไทย

เลขที่ 27 หมู่3 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 

โทร 081270-7561,0816183563 

เจ้าอาวาส บาดหลวงสมคิด เจริญนารถ

15. วัดพระมารดามารีอา โคกสี  

บ้านโคกสี ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 

โทร 089-777-3979

เจ้าอาวาส บาดหลวงสมคิด เจริญนารถ

16. วัดแม่พระฟาติมา บ้านบุญนิมิตร

บ้านบุญนิมิตร ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร 044-258-165

 เจ้าอาวาส บาดหลวงสมชาย หมอกครบุรี

17. วัดนักบุญยออากิมและอันนา (ไร่ 74 วนานุรักษ์)

26 หมู่ 10 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 

โทร044-228-256,044-228-319  โทรสาร 044-228-256

เจ้าอาวาส  บาดหลวงเปรมปรี วาปีโส

18. วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่

โรงแรมเคนซิงตัน เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

โทร 061-643-2302. 

จิตตาภิบาล บาดหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ

https://www.facebook.com

19. วัดมารดาที่น่ารัก (วัดน้อย กม7)

ถนนมหาลัย ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

เจ้าอาวาส บาดหลวงประยูร นามวงศ์ (ติดต่อโรงบาลเซ็นต์เมรี่)