โรงเรียนเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา

โรงเรียนมารีย์วิทยา

386 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

Tel : 044-255667-9  Fax : 044-242313

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 

ที่อยู่: ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30130

โทรศัพท์: 044 311 202

โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา  

321/1 หมู่ 8   ตำบลบ้านหัน  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 

เบอร์โทรศัพท์ 044-987096

โรงเรียนมารีย์รักษ์

68 หมู่ 3 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Tel : 0-4426-6584-5  Fax : 0-4426-6586

Email : marierak@hotmail.com

วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ (MBAC)

ที่อยู่: ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์: 044 205 316

โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 

.ตะโก .ห้วยแถลง .นครราชสีมา โทร 044-391092

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 

283/8 หมู่ 5 ตำบลไทยเจริญ  อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  31220 โทรศัพท์ : 044-654081 โทรสาร : 044-654337

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK