โรงเรียนเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา

โรงเรียนมารีย์วิทยา

386 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

Tel : 044-255667-9  Fax : 044-242313

โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา  

321/1 หมู่ 8 ตำบลบ้านหัน  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 

เบอร์โทรศัพท์ 044-987096

วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ (MBAC)

ที่อยู่: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์: 044 205 316

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 

ที่อยู่: ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

โทรศัพท์: 044 311 202

โรงเรียนมารีย์รักษ์

68 หมู่ 3 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา Tel : 0-4426-6584-5  Fax : 0-4426-6586

Email : marierak@hotmail.com

โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 

ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โทร 044-391092

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 

283/8 หมู่ 5 ตำบลไทยเจริญ  อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  31220 โทรศัพท์ : 044-654081 โทรสาร : 044-654337

OK