วันที่  17 พฤศจิกายน   2023 พระคาร์ดินัล มิเกล อังเกิล อายูโซ กีโซต์ ประธานสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา พร้อมด้วย บิชอปชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยและคณะ เข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ณ  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร โอกาสที่พระคาร์ดินัล มิเกล อังเกิล อายูโซ กีโซต์ เดินทางมาจัดเสวนาเชิงวิชาการ ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ครั้งที่ ๗ (7th Buddhist – Christian Colloquium)ในหัวข้อ ความเห็นอกเห็นใจและความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัวในการเสวนาเพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ (Karuna and Agape in dialogue for Healing a Wounded Humanity and the Earth) ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุม  มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา เสกสุสาน บรรดาซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธี เพื่อระลึกถึง ญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไป และเป็นการอุทิศแด่ดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้น ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2023 เวลา 14.00 สุสานคาทอลิกนครราชสีมา

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

พิธีมอบเกียรติบัตรครอบครัวที่เป็นประจักษ์พยานแห่งศีลสมรส ณ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ และ ส่งมอบธงภูมิภาคให้สังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 

กิจกรรมศาสนสัมพันธ์คริสต์ - พุทธ โดยบาทหลวงเปโตร สมบัติ  ประทุมปี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมด้วยครูประจำชั้นและนักเรียนคาทอลิก  

ขอบคุณภาพข่าว  โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 

ณ วัดน้อยเสิงสาง : 28 ตุลาคม 2023 / 2566 ร่วมบูชาขอบพระคุณ โปรดศีลล้างบาปเด็ก 6 คน ณ  โรงสวดอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  

ขอบคุณภาพข่าว  คุณพ่อ Ekachai Chinnakort

วัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่ ตั้งอยู่ในเนื้อที่กว่า 2ไร่ บนเนินเขาที่สวยที่สุดในโครงการ เคนซิงตั้น เขาใหญ่ รายล้อมด้วยธรรมชาติเขาใหญ่ โดยเปิดให้พี่น้องชาวคริสตชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆและกิจกรรมทางศาสนาด้วยความรักและความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า 

โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่ วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2023

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2023

คุณพ่อผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล และคุณพ่ออธิการสามเณราลัยเปาโล นำสัตบุรุษไปส่งศีลฯ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยในเขตปากช่อง-เขาใหญ่

ขอบคุณภาพข่าว  วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง

เยี่ยมคนป่วยและสอนคำสอนคนไข้ที่โรงพยาบาล : 28 ตุลาคม 2023 / 2566 ส่งมอบกำลังใจให้นายสุเมธ น้อยนาม ที่บ้านเทพพัฒนา นายคำสาง น้อยนาม ที่บ้านโคกปราสาท-ปราสาทพร เยี่ยมและสอนคำสอนนายคำพูน มีชัย ที่โรงพยาบาลนางรอง อำเภอนางรอง บุรีรัมย์

ขอบคุณภาพข่าว  คุณพ่อ Ekachai Chinnakort

เจ้าหน้าที่สำนักมิสซังนครราชสีมา เข้าร่วม การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำ ทะเบียนศีลศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชน เพื่อจะได้อำนวยประโยชน์สำหรับงานอภิบาล การแพร่ธรรม การวางแผนและโครงการต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล จากฐานข้อมูลที่ได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง ณ ศูนย์อภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2023

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม  2023  เวลา 10.30  ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีบิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์   เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะสงฆ์  นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เครียงร่วมพิธีครั้งนี้

ขอบคุณภาพข่าว วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ 

https://drive.google.com/.../1-19qkV-oRK1MgzxkVv61...

คุณพ่อยอห์นวิชญะ  ประทุมมา  จิตตาธิการ  ร่วมประชุม  มนตรีวินเซนเดอปอล สังฆมณฑล นครราชสีมา  เพื่อติดตามงาน และกำหนดแนวทาง ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 

ขอบคุณภาพข่าว วินเซนเดอปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ขอบคุณภาพข่าว  Danger Art

https://photos.app.goo.gl/5Z2oujuUCqgyFCPM6

8/10/23 รายงานข่าวจากหน่วยอภิบาลกระแสเรียก 

วันนี้ในช่วงเช้าเราได้ไปพบปะเด็กๆ เยาวชน และเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุตามบ้านที่วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท .บุรีรัมย์ ขอบคุณ คุณพ่อเจ้า คุณพ่อปลัด และพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านที่ต้อนรับและให้ความสนใจคณะของเรา

ภาพข่าว Camillian Sisters Thailand

พระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พร้อมด้วยคุณพ่อปราโมทย์ ชินโคตร ลงพื้นที่บ้านคลองไทร ตำบลหนองน้ำใส จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเยื่ยมเยียนให้กำลังใจสัตบุรุษในพื้นที่ ในพื้นที่มีสัตบุรุษ จำนวน 33 คน  ชึ่งห่างไกลจากวัดคาทอลิก และได้หาแนวทางในการสร้างวัดต่อไป

เจ้าที่กรมศาสนามาตรวจเยี่ยมวัด

    31 สค.2566 เจ้าหน้าที่กรมศาสนามาตรวจเยี่ยมวัด แก้งคร้อ,หนองหญ้าปล้อง,หนองไม้งาม เพื่อรับรองวัดให้ถูกต้องอย่างเป็นทางการ...โดยมี คพ.สมชาย หมอกครบุรี และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นผู้นำมา...

    โอกาสนี้ เจ้าที่และทีมงานได้มาเยี่ยมที่ศูนย์อภิบาลของเราด้วย..

ภาพข่าว SisterJai Khotaphat

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 . กลุ่มวิถีชุมชนวัดกลุ่มที่ 1 ร่วมประชุม สวดภาวนาและแบ่งปันพระวาจา ประจำเดือน สิงหาคม ที่บ้านแม่ทองสุข กลุ่มเลือกพระวาจาบนศิลานี้เป็นข้อเตือนใจ จนกว่าจะถึงการประชุมในครั้งต่อไป ขอบคุณสมาชิก บีอีซีกลุ่ม 1 วัดบุรีรัมย์ ที่ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมวิถีชุมชนวัด การแบ่งปันพระวาจา

ภาพข่าว วัดบุรีรัมย์


นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เดย์แคร์เพื่อผู้สูงอายุ วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว .ห้วยแถลง .นครราชสีมา โดยมีคุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนาฯ คุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา นายกอบต.ตะโก รพ.สต. ผู้ใหญ่บ้าน และคนในชุมชนเข้าร่วมกว่า 100 คน ในภาคบ่ายมีการจัดทีม อสม. ลงเยี่ยมผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ร่วมกับทาง จนท.รพ.สต. และ จนท.ศูนย์สังคมฯ เพื่อจัดทำข้อมูล และสรุปงาน

วันที่ 10 สิงหาคม ..2566 ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา โดยการนำของคุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี ผู้อำนวยการศูนย์สังคมฯ ได้สนับสนุนให้ชุมชนวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว และวัดนักบุญเปโตร บ้านโนนแฝก ร่วมกันจัดตั้งศูนย์เดย์แคร์ สำหรับดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวัน และเป็นจุดรวมกลุ่มเพื่อตรวจสุขภาพ ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในทุกเดือน โดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมจากภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโก ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครในชุมชน

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา

"สวดสายประคำตามบ้าน" เด็กๆเยาวชนและสัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์บ้านโคกไค ร่วมสวดสายประคำตามบ้านสัตบุรุษ ที่บ้านพ่อเชียรชัย เปลี่ยนผึ้ง และบ้านแม่บัวขำ สุขโข เมื่อวันที่ 8 ตุลาค .. 2023

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา 

สร้างเครือข่าย..ดูแลผู้สูงวัย..ชุมชนแก้งคร้อ-หนองไผ่

       เท้าความไปถึงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ออกไปเยี่ยมชุมชน พบยายหลั่น ซึ่งเป็นอัมพฤกต์ เบาหวานและมะเร็ง ยายป่วยติดเตียง เคลื่ยนไหวลำบากมาก โดยเฉพาะเวลาเข้าห้องน้ำ ยายอยากได้ส้วมเคลื่อนที่ จึงได้จัดซื้อจัดหามาให้ยาย....

      ( ขอบคุณน้องเนย น้องนิ้ง น้องน้ำ เจ๊ฝน..ลูกสาวเจ๊น้อยที่ช่วยบริจาคปัจจัยซื้อของเยี่ยมผู้ยากไร้..)

         เช้านี้พอจะมีเวลานิดหน่อย..คุณยายน้อยได้พาไปเยี่ยม บรรดา สว.ที่ขาดแคลนและเจ็บป่วย ได้มอบส้วมเคลื่อนที่ให้กับยายหลั่น ...ยายดีใจมากมาย...น้ำตาซึมเลยทีเดียว..

       รวมถึงได้พบเจอกับ คุณติ๋ม(วิรัตน์ บุญเยี่ยม) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลแก้งคร้อ ที่ดูแลเรื่องผู้สูงอายุ เขตแก้งคร้อ-หนองไผ่...คุณติ๋มขอบคุณที่เราได้ร่วมดูแล สว.ที่เจ็บป่วย-ยากไร้ ...เพื่อเราจะได้ร่วมมือกันในการทำงานต่อไป

     ไปเจอยายอีกหลายคน ที่เราคงต้องไปให้กำลังใจเยี่ยมเยียนต่อไป...นำข้าวสาร ไข่ ปลากระป๋องให้ยายหนู รวมทั้งตัดผมให้...ด้วย

    ( ภายในพระศาสนจักร พระคริสตเจ้าทรงเรียก  ซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซู  ให้ติดตามพระองค์ โดยการอุทิศชีวิตของเรา  ด้วยการมอบตนเองโดยสิ้นเชิงเพื่อการประกาศข่าวดี  “โดยเฉพาะแก่คนสามัญและคนยากจน” 

....ธรรมนูญของคณะพระกุมารเยซู )

ภาพข่าว  Sister jai Khotaphat

วันอาทิตย์ที่ 27/8/66 บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ประธานสภาอภิบาลวัดฯ พร้อมด้วยสัตบุรุษ ได้ขอบคุณ ผอ.สภาอภิบาลวัดฯ คนเดิม(นายคำผง อาษาสุข) และยินดีกับตำแหน่ง ผอ.สภาอภิบาลวัดฯ คนใหม่ พร้อมด้วยรอง ผอ.สภาภิบาลวัดฯทั้ง 3 ท่าน สืบเนื่องจากการประชุมสภาอภิบาลวัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ..66 เรื่องการลงมติคัดเลือก ผอ.สภาอภิบาลวัดฯ คนใหม่ มติที่ประชุมได้ลงมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังนี้

1. นายชัยชาญ รอตภัย ตำแหน่ง ผอ.สภาอภิบาลวัดฯ

2.นายคำผง อาสาสุข ตำแหน่ง รอง ผอ.สภาอภิบาลวัดฯ

3.นายประเทือง โสนะชัย ตำแหน่ง รอง ผอ.สภาอภิบาลวัดฯ

4. นายสุรชาติ ตันติอลงการ ตำแหน่ง รอง ผอ.สภาอภิบาลวัดฯ

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 4 ท่าน ด้วยความยินดียิ่ง ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่าน ให้มีความรักเป็นหนึ่งเดียวกันในการดำเนินงานกิจการงานของวัดร่วมกับสัตบุรุษวัดฯ ทุกท่าน โดยเราจะก้าวไปด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อวัดฯของเรา

ภาพข่าว วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 คุณพ่อออกัสติน พัฒนะชัย อินทิรถ เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โปรดศีลล้างบาป .. สเตเฟน นันทิภาคย์ เชาว์ดีขอแสดงความยินดีกับครอบครัว และยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่

ภาพข่าว Aof Watchara

"ประชุมกลุ่ม Becs" เด็กๆและเยาวชนพร้อมกับสัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ โคกไค ร่วมประชุมกลุ่ม Becs ประจำเดือนสิงหาคม ที่บ้าน ยอห์นบัปติสตา โอภาส - เทเรซา รุ้งลาวัลย์ ธิราศักดิ์ เสกรูปแม่พระ และรับประทานอาหารด้วยกัน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม .. 2023

ออกเยี่ยมชุมชน ครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม  วันที่ 18 สิงหาคม 2566

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้รับสงเคราะห์ ชุมชนหนองไข่น้ำ และชุมชนบ้าน จำนวนผู้รับสงเคราะห์ 6 คน  ในวันนี้มีจิตอาสาชาวอิตาลี 2 ท่าน

 Mr.Max & Mrs.Alex ได้บริจาคเสื้อผ้า และเงินสนับสนุนมูลนิธิ จำนวน 10,000 บาท และร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้กับเรา

"จิตใจเมตตา" เป็นคำวลีที่มีความหมายว่าการมีความเมตตาสำหรับผู้อื่น หรือการแสดงความใส่ใจและเห็นใจต่อลำบากของผู้อื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของการมีสัมพันธภาพที่ดี

การมีจิตใจเมตตาส่วนใหญ่จะแสดงออกในรูปแบบการช่วยเหลือผู้อื่น และพยายามที่จะมีส่วนช่วยให้คนรอบข้างมีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งการสนับสนุนทางอารมณ์และจิตวิญญาณในเวลาที่เจ็บป่วยหรือตกอยู่ในปัญหา. การมีจิตใจเมตตาส่วนใหญ่จะส่งผลดีกับทั้งผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือและผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากได้สร้างบรรยากาศของความเข้าใจและความเอื้อเฟื้อที่สร้างสรรค์ให้กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสอง. มูลนิธิแบ่งปันชีวิต นครราชสีมา  ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน  ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้ที่ 

🏠มูลนิธิแบ่งปันชีวิต นครราชสีมา 

ที่อยู่ 892 .เดชอุดม .ในเมือง .เมือง .นครราชสีมา 30000 

เปิด จันทร์-เสาร์ 08.30-16.30 .

🏦ธานาคารกรุงศรีอยุธยา   ชื่อบัญชี มูลนิธิแบ่งปันชีวิต

เลขที่ 144-1-73431-8

☎️โทรศัพท์ 086-4612900 (อนัญญา

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10.00 . มุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ได้รับรางวัล"เพชรสาธร Sathorn Award"ประเภทผู้นำศาสนา ประเภทบุคคล : ผู้นำศาสนาด้านสงเคราะห์ ประชาชนและชุมชน เชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ ๕๕๕ ปี โดยบาทหลวงเฉลียว วาปีกัง รองประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ เป็นผู้รับมอบแทนจาก นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า เทอร์มินอล21 โคราช

ภาพข่าว  โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน ..2023..แผนกเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมาจัดกิจกรรมเยาวชนโคราชสัมพันธ์ โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ สังฆมณฑลนครราชสีมา Rise Up,Now and Stand on your Feet. "พระแม่มารีย์ทรงรีบออกเดินทางไปในเมืองหนึ่งในแคว้นยูเดีย"(ลก1:39)..เยาวชนสังฆมณฑลได้มีโอกาสร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณขอพระพระสำหรับเยาวชน รับข้อคิดจากกระแบ่งปัน 1. คำสอนพระสันตะปาปากับเยาวชนโดย คพ.สมชาย หมอกครบุรี... 2. วิถีชุมชนวัดกับเยาวชน โดย คพ.เฉลียว วาปีกัง.. 3.การอภิบาลผู้สูงอายุ โดย บ้านผู้สูงอายุราชสีมา..และ 4.กลุ่มยุวธรรมฑูต โดย คพ.พรสิทธิ์ ประทุมปี พร้อมกิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์จากนักเรียนโรงเรียนมารีย์วิทยาและกีฬาสร้างความสัมพันธ์ของเยาวชน ...ขอบคุณภาพถ่าย s_srisura …Ep.1

https://www.facebook.com/diokoratyouth

ชีวิตบ้าน ..บีอีซี หนองหญ้าปล้อง 10/9/2566

     วันนี้เรามีนัดพบกันที่บ้านของ แม่นา พ่อรงค์ น้องเหนือ...ในกิจกรรมบีอีซี ประจำเดือน กย. สวดภาวนา แบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อ และให้กำลังใจกัน ..เสริมสร้างความเชื่อให้มั่นคงในจิตใจ

     ในทุกประสบการณ์ความเชื่อที่ได้แบ่งปันกัน ทุกคนบอกว่า เมื่อมีพระอยู่เคียงข้าง เราจะได้พบกับแสงสว่างเสมอ ได้รับความบรรเทาใจ และมีแรงในการดำเนินชีวิตต่อไป....    ขอพระได้อวยพรทุกท่านเสมอ...ไปเทอญ

( การภาวนานี้ผูกพันเราเข้าด้วยกันในพระคริสตเจ้า และให้พลังหนุนเราในงานแพร่ธรรม เราช่วยเหลือกันและกันเพื่อค้นหาการประทับอยู่ของพระเป็นเจ้าในชีวิตของเรา...ธรรมนูญของคณะพระกุมารเยซู ข้อ 16)

ภาพข่าว SisterJai Khotaphat

จัดประชุมฟื้นฟูจิตใจคณะทำงานส่งเสริมชีวิตครอบครัว มีผู้เข้าร่วมประชุม 17 คน ผลของการประชุม ทุกคนมีความกระตือรือร้น และตกลงร่วมกันเพื่อจัดการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุ่นที่ 85 ขึ้นอีกครั้ง 

ที่วัดโคกปราสาท-ปราสาทพร  ในวันที่ 22 - 24 กันยายน 2023 

(คู่สามีภรรยาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวนี้ สามารถติดต่อได้ที่คุณพ่อเจ้าวัดของท่าน หรือ โทรมาที่เบอร์ 088-594-2737 คุณกุ้ง) กรุณาสำรองที่นั่งอย่างช้าภายในวันที่ 15 กันยายน 2023 นี้ (อาหารและเครื่องดื่มฟรี

ภาพข่าว แผนกครอบครัว สังฆมณฑลนครราชสีมา

26 สิงหาคม 66 กลุ่มเยาวชนและยุวชนและวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน ร่วมกิจกรรมกิจเมตตาประจำเดือนสิงหาคม "เยาวชนcg"ที่บ้านผู้สูงอายุ นางหวัน วาปีเท 

มีกิจกรรมอาทิ -ตรวจคัดกรองสุขภาพ -มอบสิ่งของ

-เก็บขยะ,ทำความสะอาดรอบบ้าน -ทำความสะอาดในตัวบ้าน,ถูพื้น,ล้างห้องน้ำเป็นต้น ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมสร้างผลักดันสิ่งดีๆต่อชุมชนเรา

ภาพข่าว วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท-ปราสาทพร

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 สัตบุรุษวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง ร่วมกันแสดงความยินดี โอกาสฉลองศาสนนาม 

คุณพ่อออกัสติน พัฒนะชัย อินทิรถ คุณพ่อเจ้าอาวาสวัด

และในโอกาสนี้คุณพ่อได้มอบสิ่งของใช้จำเป็นให้กับเด็กด้อยโอกาส ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์พระมารดานิจจานุเคราะห์ เขกน้อย จังหวัดเพชรบูร์

ภาพข่าว Aof Watchara

พบปะกลุ่มเพื่อนพระกุมารเยซู ประจำเดือน .

ศูนย์อภิบาลแก้งคร้อ เย็นวันนี้ เราได้นำอาหารมาทานร่วมกัน...ไตร่ตรองข้อคิดและงานแพร่ธรรมของ บุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บาร์เร ผู้ตั้งคณะพระกุมารเยซู  เราได้ดูภาพกิจกรรมงานต่างๆ  ที่ได้ทำร่วมกันมา การออกไปเยี่ยมผู้คนมากมาย ทั้งคนเจ็บป่วย ผู้พิการ คนชราภาพ รวมทั้งกิจกรรมงานต่างๆ ที่ได้ร่วมกันจัดให้ผู้สูงอายุ...และงาน บีอีซี ในหมู่บ้าน เราได้ไตร่ตรองข้อคิดจากการดำเนินชีวิตของ คพ.บาร์เร ผู้ตั้งคณะพระกุมารเยซู เพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจ ให้เราได้อุทิศตน รับใช้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เหมือน คพ.บาร์เร ได้ทำมาก่อนแล้ว

และเตรียมตัวเพื่อรื้อฟื้นคำสัญญาเป็นผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิดคณะพระกุมารเยซู ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ ที่ 21 ..นี้....

     ขอท่าน บุญราศี คพ.นิโคลาส บาร์เร ได้วิงวอนพระเป็นเจ้า เพื่อลูก ของพ่อจะได้มีจิตตารมณ์ที่ร้อนรนและเข้มข้น ในการอภิบาล รับใช้พี่น้องเหมือนดั่ง คพ.ด้วยเทอญ

สมโภชแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ กลุ่มคริสตชนหนองไม้งาม ร่วมกันฉลองสมโภชแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เราได้ร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณอย่างดี และหลังพิธีได้มอบดอกไม้กุหลาบใบเตย ที่ทำโดย คุณสาว....หอมกรุ่นไปทั้งวัด และถ่ายภาพร่วมกัน

    ขอแม่พระวิงวอนพระเป็นเจ้าเพื่อเราทุกคนด้วยเทอญ

ภาพข่าว วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองไม้งามชัยภูมิ

🚌เยาวชนสัญจร🚌 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม .. 2023 ทางแผนกเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมาได้เยี่ยมเยียนเยาวชนในโครงการ "เยาวชนสัญจร"  ซึ่งในครั้งนี้ทางแผนกได้เยี่ยมเยี่ยนน้องๆเยาชน "บ้านโนนแฝก" .ห้วยแถลง .นครราชสีมา โดยได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จากคุณพ่อเจ้าอาวาสวัด คุณพ่อรชตะ ประทุมตรี และสัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร บ้านโนนแฝก ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  ในช่วงแรกเป็นกิจกรรมพบปะกับน้องๆ เยาวชนบ้านโนนแฝก มีกิจกรรมทำความรู้จัก พูดคุยแบ่งปันกันและกัน หลังจากนั้นทางผู้ประสานงานแผนกเยาวชนและน้องๆเยาวชนบ้านโนนแฝกได้ออกเยี่ยมเพื่อนๆ ที่ห่างไกลจากการเข้าวัดในหมู่บ้าน ไปเยี่ยมและชักชวนเพื่อนๆเข้าวัดในวันอาทิตย์ด้วยกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ☺️

ภาพข่าว  ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา

ประชุมวิถีชุมชนวัด BEC กลุ่มครอบครัวศักดิ์สิทธ์-วัดน้อยมารดาที่น่ารัก วันที่ 8 .. 2566 เวลา 19.00

พระวาจาทรงชีวิตพระเจ้าข้า ช่วยข้าพเจ้าด้วย”  กิจเมตตาปราณี  ร่วมกิจกรรม สชค.

ภาพข่าว Antony House

"กีฬายาวิเศษ" หลังมิสซาวันอาทิตย์ เด็กๆเยาวชนแบร์โทนี บ้านโคกไค ร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างเด็กๆเยาวชนด้วยกัน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม .. 2023 ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา

ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา  ได้รับการสนับสนุนรถเข็นคนพิการจากกลุ่ม Order of Malta Thailand จำนวน 12 คัน และได้ทำการกระจายส่งมอบให้คนพิการในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

.สีคิ้ว .นครราชสีมา 5 คัน

.ด่านขุนทด .นครราชสีมา 2 คัน

.เมือง .นครราชสีมา 1 คัน

.ปะคำ .บุรีรัมย์ 2 คัน

.แก้งคร้อ .ชัยภูมิ 2 คัน

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา


ติดตามลูกแกะที่เสิงสาง  : 1 ตุลาคม 2023 / 2566 บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร เจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ หัวหน้าเขตบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ บ้านเช่าในอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สัตบุรุษที่นี่ส่วนมากมาจากที่อื่นด้วยเหตุของการทำมาหาเลี้ยงชีพ ขอบคุณบาทหลวง รชต ประทุมตรี ผู้บุกเบิกการติดตามลูกแกะในเขตนี้ (ข้าพเจ้าได้รับการจุดไฟแห่งการเป็นพระสงฆ์ผู้อภิบาลและแพร่ธรรมขึ้นอีกครั้ง ใจฟู มีพลังและภูมิใจในพระสงฆ์ผู้ทุ่มเทในพันธกิจนี้อย่างจริงจัง)

ภาพข่าว  Ekachai Chinnakort

วันเเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 สัตบุรุษวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง ร่วมกันรับฟังการแบ่งปันจิตตารมณ์การแพร่ธรรม

จากคุณพ่อ รชตะ ประทุมตรี

ภาพข่าว คุณnoi Joseph Saengsuree

ประชุมวิถีชุมชนวัด BEC  กลุ่ม 3 โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

วันที่ 1 .. 2566 เวลา 15.00 .  ที่ ไร่วนานุรักษ์  พระวาจาทรงชีวิต  มัทธิว 16:21-27 “พระองค์จะประทานรางวัลแก่ทุกคน

กิจเมตตาปราณี

1. เตรียม-จัดงานฉลองวัดมารีย์สมภพ รพ.เซนต์เมรี่ 9 .. 2566 

2. เยี่ยมคำนับ คพ.ประยูร นามวงษ์ ที่วัดมารดาที่น่ารัก 10 .. 2566

ภาพข่าว คุณติ๊ก วิลาวัณย์ ลาคำ

"เพลงแม่พระ" เด็กๆเยาวชนและสัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ บ้านโคกไค ซ้อมขับร้องบทเพลงแม่พระ เพื่อร่วมกิจกรรมฝ่ายส่งเสริมชีวิตครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมาในโครงการครอบครัวร้องเพลง เมื่อวันที่ 10 กันยายน .. 2023.

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา

วันที่ 1 กันยายน 2566

ผู้แทนกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  ตรวจเยี่ยมวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ นำโดย คพ.สมชาย หมอกครบุรี และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สังฆมณฑลนครราชสีมา 

คพ. ดร.จักรี  พันธุ์สมบัติ พร้อมด้วยสัตบุรุษรอต้อนรับ

ภาพข่าว วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์

ออกเยี่ยมชุมชน ครั้งที่ 6 เดือนสิงหาคม  วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้รับสงเคราะห์ ชุมชนกิ่งสวายเรียง  ผู้รับสงเคราะห์จำนวน 8 คน "การให้โอกาส"  เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการเติบโตทางสังคมและส่วนบุคคล ซึ่งไม่เพียงแต่สนับสนุนความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม แต่ยังกระตุ้นบุคคลให้พัฒนาศักยภาพของตนเต็มที่ เมื่อเราให้โอกาสแก่ผู้อื่น เราต้องยอมรับว่าทุกคนมีทักษะที่เป็นเอกลักษณ์ พรสวรรค์ และประสบการณ์ที่สามารถช่วยทำให้สังคมดียิ่งขึ้นได้ โดยการให้โอกาส เราสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความหลากหลายและความยอมรับ ที่ให้โอกาสแก่บุคคลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใคร ให้แสดงศักยภาพและสร้างผลกระทบที่มีความหมาย  อย่างไรก็ตาม โอกาสเหล่านี้ช่วยให้บุคคลเติบโตและพัฒนาตนเองทั้งในด้านบุคลากรและวิชาชีพ โดยการเผชิญหน้ากับประสบการณ์ใหม่ เช่น ความท้าทายและความรับผิดชอบ รวมถึงช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ให้แรงบันดาลใจ และมอบความสุข ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้ที่ 

🏠มูลนิธิแบ่งปันชีวิต นครราชสีมา  ที่อยู่ 892 .เดชอุดม .ในเมือง .เมือง .นครราชสีมา 30000  เปิด จันทร์-เสาร์ 08.30-16.30 . 🏦ธานาคารกรุงศรีอยุธยา 

ชื่อบัญชี มูลนิธิแบ่งปันชีวิต เลขที่ 144-1-73431-8 ☎️โทรศัพท์ 086-4612900 (อนัญญา

แถลงจัดคอนเสิร์ต "แด่..ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม" รายการ 9 ข่าวค่ำ วันที่ 19 .. 66 ช่อง 9 MCOT HD

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 แผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมอบรมแกนนำคุณครูผู้ประสานงานโครงการรณงค์รักการพระคัมภีร์หนังสือเลวีนิติ   ห้องประชุมสำนักมิสซังนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 3 ท่านได้แก่  .มนต์สิงห์ ไกรสมสุข จากแผนกพระคัมภีร์กรุงเทพฯ    .สมบัติ  งามวงค์ และ .กฤตภาส  อาจหาญ จากแผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ  มาแบ่งปันเนื้อหาข้อมูลองค์ความรู้ จากพระคัมภีร์หนังสือเลวีนิติ เพื่อให้คุณครูผู้เข้าอบรมนำไปใช้สอนต่อให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 418 คนจาก 10โรงเรียนในสังฆมณฑลนครราชสีมา 

ภาพข่าว แผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลนครราชสีมา

บาทหลวงสมบัติ  ประทุมปี ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ และซิสเตอร์วัชราภรณ์  นักพรรษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดาวนารักษ์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2566 ของ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52 ในหัวข้อ "ก้าวไปด้วยกันเพื่อนาคตการศึกษาคาทอลิกไทยที่ดีกว่าเดิม" ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2566 โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี ภาพข่าว โรงเรียนมารดาวนารักษ์

กิจกรรม รวมกลุ่ม ผู้สูงวัย เขตแก้งคร้อ วันนี้ร่วมกับกลุ่มเพื่อนพระกุมารเยซู คุณสายใจ จำปี กองหนุน และ สัตบุรุษวัดแก้งคร้อ ร่วมกันจัดกิจกรรม รวมกลุ่มผู้สูงวัย เขตแก้งคร้อ...ที่บ้าน คุณยายบง คุณรุ่งนภา จันทร์สำราญ...ให้เป็นสถานที่ให้เราได้จัดกิจกรรม....เริ่มด้วยการ ทำสมาธิและออกกำลังกายใจ โดยคุณสายใจ และเรียนรู้เกี่ยวกับการพับกุหลาบใบเตย เพื่อนำไปไหว้พระในวันพรุ่งนี้ และวางไว้ที่บ้านให้มีกลิ่นหอม ทุกคนขมักเขม้นเรียนรู้แม้จะยากมากแต่ก็พยายาม หลังจากนั้นก็เป็นกิจกรรมเกมสนุกสนาน ได้หัวเราะกันอย่างเต็มที่ จนน้ำตาแทบเล็ด...และทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ความสุขของ สว.คือสิ่งที่เราปรารถนา อยากให้ท่านมาทำกิจกรรมรวมกัน ได้คุยกัน ได้ทานอาหารร่วมกัน ...( ในชีวิตกลุ่มเพื่องานแพร่ธรรม ความรู้สึกนี้แสดงให้เห็นโดยการรับผิดชอบร่วมกัน และสนับสนุนกันและกันในงานแพร่ธรรม...ธรรมนูญของคณะพระกุมารเยซู ข้อ 45 )

ข่าว SisterJai Khotaphat

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมาจัดให้มีการลงนาม "สัตยาบันสัญญาใจ" จะไม่บูลลี่กันและกัน จะเคารพและให้เกียรติกันและกัน เมื่อวันที่ 13 กค.2023 โดยมี คพ.สมชาย หมอกครบุรี เป็นวิทยากรสอนคำสอนเรื่องศักดิ์ศรีของมนุษย์ผู้เป็นพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม 4-5

เมื่อวันที่ 27-30 มิถุนายน 2566 คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้คนพิการและผู้ดูแล ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย มาตรา 35 วัดนักบุญยอแซฟบ้านหัน .สีคิ้ว .นครราชสีมา 

เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน ให้ความรู้โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีคิ้ว  

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน  ให้ความรู้โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน .นครราชสีมา

เรื่อง สิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการ  ให้ความรู้โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  .นครราชสีมา

เรื่อง พันธุ์ไก่ไข่ / อุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่   / โรงเรือนในการเลี้ยงไก่ไข่ / วิธีเริ่มต้นเลี้ยงไก่ไข่ / การเลี้ยงดูไก่ไข่ / อาหารและการให้อาหารไก่ไข่ / ระบบคุ้มกันโรค การสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการป้องกันโรคที่สำคัญๆ / การผลิตสูตรอาหารสำหรับไก่ไข่แบบอินทรีย์ ให้ความรู้โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีคิ้ว

เรื่อง จัดการไก่ไข่ระยะต่างๆ การเตรียมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ / การให้อาหารไก่ไข่ / การสาธิตวิธีทำอาหารไก่ไข่ ให้ความรู้โดย บ้านชัยชนะฟาร์มไก่ไข่  

ในปี 2566 มีคนพิการได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 10 คน  จาก 5 หมู่บ้าน และมีผู้พิการพร้อมผู้ดูแลเข้ารับการอบรม 24 คน ตลอดระยะเวลา 4 วัน

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา

พระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พร้อมด้วยคุณพ่อสมบัติ ประทุมปี และคุณพ่อรชตะ ปทุมตรี ลงพื้นที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดูพื้นที่ก่อสร้างวัดคาทอลิก ในพื้นที่มีสัตบุรุษ จำนวน 5 ครอบครัว ซึ่งแต่เดิมทุกวันอาทิตย์ จะมาร่วมพิธีมิสซาที่วัดโคกปราสาท ซึ่งห่างไกลจากที่อยู่อาศัยประมาณ 23 กิโลเมตร  พร้อมเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง

ออกเยี่ยมชุมชน ครั้งที่ 3 เดือนกรกฎาคม วันที่ 22 กรกฎาคม 2566

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้รับสงเคราะห์ ชุมชนโคกกรวดจำนวนผู้รับสงเคราะห์ 12 คนโดยเปิดรับเคสใหม่ 2 คน เคสใหม่ที่เรารับเข้าโครงการในวันนี้ เป็นเคสที่น่าตกใจมาก เพราะพวกเขาต้องเป็นหนี้สินจากการขาดการจ่ายค่าน้ำประปา ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีอาชีพเก็บของเก่าและขยะขาย รวมถึงมีผู้พิการทางการมองเห็นที่ต้องดูแลอีกด้วย โดยคุณยายเล่าให้เราฟังว่า ตนทำงานรับจ้างพับกล่องกระดาษที่โรงขายขยะในชุมชนได้รับค่าจ้างวันละ 150 บาท ซึ่งสมาชิกในบ้านทุกคนไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีเพียงบัตรผู้สูงอายุ และบัตรผู้พิการ สภาพความเป็นอยู่ลำบากมาก และไม่เหมาะสำหรับเป็นที่พักอาศัยของผู้สูงอายุที่พิการ ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ทางเรายินดีที่จะช่วยเหลือในดารเยียวยา และมองสิ่งของที่จำเป็นต่างๆให้กับคุณยายและครอบครัวในวันนี้ขอบคุณ คุณสามและครอบครัว สำหรับขนมที่ร่วมสนับสนุนให้กับผู้รับสงเคราะห์มูลนิธิแบ่งปันชีวิต นครราชสีมา 

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนค่ะร่วมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้ที่ 🏠มูลนิธิแบ่งปันชีวิต นครราชสีมา 

ที่อยู่ 892 .เดชอุดม .ในเมือง .เมือง .นครราชสีมา 30000 

เปิด จันทร์-เสาร์ 08.30-16.30 .🏦ธานาคารกรุงศรีอยุธยา 

ชื่อบัญชี มูลนิธิแบ่งปันชีวิต เลขที่ 144-1-73431-8

☎️โทรศัพท์ 086-4612900 (อนัญญา

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ เจ้าอาวาส และคณะกรรมการสภาภิบาลวัด นักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้วต้อนรับเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว เพื่อการรับรองวัดคาทอลิก เป็นวัดตามกฎหมาย

ภาพข่าว Theresa Upatham

13 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 . ประชุมเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา นัด แรกปีวาระ 2023-2024 โดยคุณชบาทิพย์ วัฒนาประสิทธิ์ ประธานกลุ่มเซอร์ร่า ที่ห้องประชุมอาสนวิหารฯ เวลา 10.00. มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 ท่าน 

คุณพ่อเฟอร์ดินัน อโปริลโล เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว เยี่ยมเยียน พบปะ ให้กำลังใจสัตบุรุษบ้านโนนงิ้วและบ้านไทรทม จังหวัดนครราชสีมา

ภาพข่าว คุณพ่อเฟอร์ดินัน อโปริลโล

อบรมแพทย์และพนักงานโรงพยาบาลเซนต์เมรี่: บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้จัดให้มีการอบรมแพทย์และพนักงานทั้งหมดในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 โดยจัดแบ่งเป็นรุ่นๆละประมาณ 110-120 คน จำนวน 6 รุ่นๆละ 2 วัน ที่ไร่วนานุรักษ์ .วังน้ำเขียว โดยมีคุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและเป็นวิทยากร เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้ามั่นคง ด้วยการสื่อสารแบบก้าวเดินไปด้วยกันตามแนวทางของพระศาสนจักร ในเรื่อง ก้าวเดินไปด้วยกัน (Synodality: journeying together) ในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือเอกภาพ (Communion) การมีส่วนร่วม (Participation) และการทำพันธกิจ (Mission)

ขอบคุณภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร

งานอภิบาล หนองไม้งาม...ตากุ้ย ไม่ได้แต่งงาน อยู่คนเดียวมาจนแก่เฒ่า   เป็นเบาหวาน ถูกตัดขาข้างหนึ่ง ใช้ไม้เท้า ...เดินไปมาลำบากมาก...ตากุ้ยรับศีลล้างบาปเมื่อสองปีที่แล้ว...เราก็พยายามดูแลแกเท่าที่ทำได้ จนเห็นแกล้มเพราะเดินลำบาก...วันนี้ได้ซื้อรถพยุงการเดินมาให้  แกดีใจมาก...แกบอกว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้รถอย่างนี้ ต่อไปคงไม่ล้มแล้ว เดินไปเหนื่อยก็นั่งพักได้...

ดีใจอย่างน้อยแกจะได้สุขใจ ในเวลาบั้นปลายของชีวิตบ้าง...

ขอบคุณผู้ร่วมทำบุญ..ทั้งฝ่ายสนับสนุนด้านงบประมาณและคำภาวนา...ขอพระอวยพรทุกท่านเสมอค่ะ.

ภาพข่าว SisterJai Khotaphat

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม วัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง และวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ กลางดง เพื่อรับรองวัดคาทอลิก วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ขอบคุณภาพข่าว Aof watchara

ความสุขของ สว.คืองานของเรา...เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสได้ไปจัดงาน รวมกลุ่มผู้สูงอายุที่ รร.พระกุมารเยซูบ้านโนนสมบูรณ์ .บ้านแฮด .ขอนแก่น โดมทีมงานแก้งคร้อ...ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรก ...ของคณะซิสเตอร์พระกุมารเยซู ที่ทำงานที่ รร.ที่นั่น ผู้เฒ่าที่มา ก็คง งงๆ  ว่าจะให้มาทำอะไร  พอได้เริ่มงานเท่านั้นล่ะ สนุกสนาน หัวเราะกันงอหงาย จนน้ำตาเล็ด ...แถมด้วย คุณครูวรณีย์ ได้มาให้ความรู้และข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตคริสตชน แม้จะมีพี่น้อง สว.ต่างความเชื่อมาร่วมด้วย ก็ไม่มีปัญหาอะไร สนุกสนานจนลืมวัย  เรียกร้องให้มาจัดทุกเดือน  ...ได้ต่ออายุ...ไม่ได้หัวเราะอย่างนี้มานานแล้ว เสียดายคนไม่ได้มาจริง ว่าซั่น

เลยบอกว่า เดี๋ยวคริสต์มาส จะมาหาใหม่นะคะ....ขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะ ที่ช่วยสร้างความสุขให้ สว. ....เท่านี้แหละที่ท่านต้องการ...ตอนเย็นกลับมา ทำงานต่อวิ่งเข้าหนองไม้งาม ไปซ้อมขับร้องเพลงให้ กลุ่มนักขับร้องวัดชัยภูมิ ตอนเช้าวันอาทิตย์ สอนคำสอน...บ่ายๆ กลับมาแก้งคร้อ สลบเหมือด.....เย็นนี้มี กิจกรรม BECs ที่หนองหญ้าปล้องต่อ...ขอบคุณพระสำหรับงานแพร่ธรรม ที่ยังมีแรงทำอยู่ต่อไป....

( พระคริสตเจ้า ทรงรวมผู้ที่พระองค์ทรงเรียกเข้าด้วยกัน และทรงส่งเขาไปประกาศข่าวดี... ธรรมนูญของคณะข้อ 41 ) ภาพข่าว SisterJai Khotaphat

"ประชุมกลุ่ม Becs" เด็กๆ และเยาวชนบ้านโคกไค รับมอบขนมโดยการสนับสนุนจากโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา .ปากช่อง  สัตบุรุษร่วมตกแต่งประดับธงโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 และประชุมกลุ่ม Becs ประจำเดือนกรกฎาคม ที่บ้านแม่สั้น หลังจากประชุมเด็กๆและสัตบุรุษร่วมร้บประทานอาหารด้วยกัน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม .. 2023

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00 . กลุ่มวิถีชุมชนวัดกลุ่มที่ 3 ร่วมประชุม สวดภาวนาและแบ่งปันพระวาจา ประจำเดือน กรกฏาคม ที่บ้านแม่อนงค์ ไกรษี กลุ่มเลือกพระวาจาพระองค์ตรัสเป็นอุปมาเป็นข้อเตือนใจ จนกว่าจะถึงการประชุมในครั้งต่อไป ขอบคุณสมาชิกบีอีซีกลุ่ม 3 วัดบุรีรัมย์ ที่ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมวิถีชุมชนวัด การแบ่งปันพระวาจา

ภาพข่าว วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์

จิตตารมณ์คณะซิสเตอร์พระมหาไถ่ เป็นคณะซิสเตอร์ที่อุทิศชีวิตอยู่ในอาราม เพื่อพลีกรรมและสวดภาวนา  เพื่อเป็นพยานรักที่มีชีวิตขององค์พระเยซูเจ้า ชีวิตทั้งครบของบรรดาซิสเตอร์ได้อุทิศเพื่อ เป็นการระลึกถึงการไถ่บาปมวลมนุษย์ ที่องค์พระเยซูคริสตเจ้าได้ทรงกระทำเมื่อครั้งยังทรงพระชนม์อยู่ในโลก เป็นพยานรักที่มีชีวิต ถือเป็นหัวใจของคณะ  พิธีมิสซาฉลองอารามคณะนักพรตหญิงพระมหาไถ่  ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีฯ

https://drive.google.com/.../16CqWUOn5qbK4Riby7SNF2fsBB6B...

วันนี้เวลา 10.00 . คุณพ่อรชตะ ประทุมตรี เจ้าอาวาสวัดโนนแฝก รับผิดชอบงานแพร่ธรรม เดินทางมาให้ความรู้ ด้านจิตตารมณ์ การทำงานด้านแพร่ธรรมของวัด และประชาสัมพันธ์งานแพร่ธรรมสากล ที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้ ที่วัดโนนแฝก .ห้วยแถลงโดยมีคุณพ่อจักรี เจ้าอาวาสวัด และสัตบุรุษวัด ให้การต้อนรับ  ภาพข่าว วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์

มูลนิธิแบ่งปันชีวิต นครราชสีมามูลนิธิแบ่งปันชีวิต นครราชสีมาขอขอบคุณ บริษัทปันฝันเอ้าท์สอร์ซ สำหรับกิจกรรมระดมทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในโครงการเยี่ยมชุมชน ในเมืองนครราชสีมา ทางบริษัทได้จัดทำโครงการ "ปันฝัน ปั้นบ้าน" เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามโครงการต่างๆ รวมถึงมูลนิธิฯเรา ซึ่งได้ช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านไปแล้ว 1 เคส ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้ที่  มูลนิธิแบ่งปันชีวิต นครราชสีมา  ที่อยู่ 892 .เดชอุดม .ในเมือง .เมือง .นครราชสีมา 30000 เปิด จันทร์-เสาร์ 08.30-16.30 . ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี มูลนิธิแบ่งปันชีวิตเลขที่ 144-1-73431-8 โทรศัพท์ 086-4612900 (อนัญญา

คริสตชนบ้านโนนแฝก มีกำเนิดสายเดียวกับบ้านโนนแก้ว เป็นการกลับใจของคนบ้านนาดูน นาเชือก .มหาสารคาม หลังมีการเบียดเบียนเกิดความไม่สงบในการนับถือศาสนา จึงอพยบย้ายไปอยู่บ้านสองพี่น้อง เพื่อความสะดวกของคุณพ่อในการเดินทางจากสถานีรถไฟห้วยแถลง และความเป็นหมู่บ้านคริสตชนโดยเฉพาะ  จึงย้ายมาตั้งคริสตชนที่บ้านโนนแก้ว และที่ทำกินเริ่มคับแคบประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงขยับขยายมาตั้งห่างจากเดิมหนึ่งกิโลเมตร ที่แถวนี้เป็นป่าแฝก เลยตั้งชื่อบ้านโนนแฝกขึ้น

วันที่ 24 มิถุนายน .. 2566 ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนแฝกโดยมีบิชอปชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ

ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือของเก่าไม่เล่ามันก็ลืม

การอบรม แบ่งปัน เทศน์เข้าเงียบสำหรับสามเณรเล็ก มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในบ้านเณร เพื่อสามเณรจะได้ฝึกฝน อบรม พัฒนาตนเองให้คิด ให้ไตร่ตรอง มีเวลาที่ดี มีความชัดเจน มีความเข้าใจอย่างดีในเส้นทางของกระแสเรียกสู่อนาคตของการเป็นพระสงฆ์ผู้อภิบาล และผู้แพร่ธรรม และเวลาแห่งการไตร่ตรองจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากสามเณรได้ทบทวนตนเอง เติมเต็มความตั้งใจ แสวงหาพระพรแห่งความรักจากพระเป็นเจ้า ผ่านทางพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจะได้พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นพระสงฆ์ของพระองค์”  เข้าเงียบประจำเดือนกรกฎาคม ๒๐๒๓ สามเณรเล็กเปาโล นครราชสีมานำการเข้าเงียบโดย คพ.อุดม ดีเลิศประดิษฐ์  วันที่ - กรกฎาคม ๒๐๒๓

ภาพข่าว คุณพ่อKriengkrai Yingyong

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระนิจจานุเคราะห์ วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2023 อารามนักพรตหญิงมหาไถ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส ประธานในพิธีฯ

ภาพบรรยากาศ พิธีแห่ศีลมหาสนิทโอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ในเขตวัดสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

โดยมีบาดหลวงสมบัติ  ประทุมปี ผู้จัดการโรงเรียนมารดาวนารักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และพบปะผู้ปกครองถึงแนวปฏิบัติต่าง ของโรงเรียน พร้อมด้วยบาดหลวงชาญชัย  ประทุมปี  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  ซิสเตอร์วัชราภรณ์  นักพรรษา  ผู้อำนวยการ  ซิสเตอร์นันทิดา  ศรีหาบุญยัง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  และคณะครู  ผู้ปกครอง  เข้าร่วมกิจกรรม  ในการนี้ ซิสเตอร์วัชราภรณ์  นักพรรษา ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง แนะนำบุคลากร มอบนโยบายทางการศึกษา ตามด้วยการรับฟังนโยบายของฝ่ายวิชาการ โดย นางสาวศิรินุช  ฝ่ายพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  และรับฟังนโยบายฝ่ายกิจการนักเรียน โดยนางสิมาพร  นามนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  หลังจากนั้นครูประจำชั้นพบปะผู้ปกครอง 

คุณครูผู้รับผิดชอบ นางสาววิภา  วาปีโส  

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

ภาพข่าววัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์

วันนี้เวลา 10.30 . บาดหลวงจักรี ซิสเตอร์ และตัวแทนสัตบุรุษเดินทางไปยังวัดทุ่งโพธิ์ เพื่อเข้าพบ พระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัด และอ่านสาส์น เนื่องในโอกาส วันวิสาขบูชา และเป็นการแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ ในการมารับตำแหน่งผู้นำศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก ที่จังหวัดบุรีรัมย์  หลังจากนั้นเวลา 11.30 . เดินทางเข้าพบ ดร.สำรวย  สมศิริวัฒน์ ผู้นำคริสตจักรเมืองบุรีรัมย์ และพบปะพูดคุย  สานสัมพันธ์  ระหว่าง 2 ศาสนา ในโอกาสข้างหน้าที่จะได้ทำงานศาสนาสัมพันธ์ร่วมกันต่อไป

ภาพข่าว วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 4 มิถุนายน บาดหลวง ดร.จักรี  พันธ์สมบัติ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566   วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์

ภาพข่าว วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์

ทีมงานดูแลผู้สูงอายุ...วัดแก้งคร้อ ออกเยี่ยมผู้เฒ่าผู้แก่พิการและยากไร้เมื่อเวลาตรงกัน เราก็ออกเดินทางได้...ยายจำปีและยายหนุน..ยายก้อม ตาบอดทั้งสองข้าง คงจะเป็นต้อหิน...ดีใจที่ได้ยินเสียงเรา ยายพร ตาเหลือข้างเดียว มองเห็นเพียงเลือนลาง...ยายอยู่บ้านคนเดียว..เอายาเหลือง .ปีเตอร์ไปให้ ดีใจมากจะได้เอาไว้ใช้เวลาวิงเวียนตอนบ่ายเดินไปไปตัดเล็บให้ ทั้งเล็บมือเล็บเท้า ยายเล็บยาวมาก  ยายบอกว่ามีคนมาตัดเล็บให้เหมือนได้เกิดใหม่....ซาบซึ้งใจถึงกับน้ำตาไหลอวยพรให้หลายกระบุง .....การให้บันดาลให้เกิดความสุข มากกว่าการรับ...ก็เป็นความจริงทุกประการฉะนี้แล...ขอบคุณทุกคนที่เอาใจช่วยเรา ให้เราเป็นตัวแทนนำพระพรไปสู่ผู้คนที่ต้องการ...

ภาพข่าว SisterJai Khotaphat 

"เยาวชนแบร์โทนี โคกไค" เด็กๆ เยาวชนคาทอลิกและพุทธ ร่วมกิจกรรมศูนย์เยาวชนแบร์โทนี โคกไค โดยการนำของมาสเตอร์เณรจากบ้านเณรเล็กเปาโล นครราชสีมา สมาชิกเด็กๆเยาวชนร่วมกิจกรรม สันทนาการและกีฬาทั้งหมด 27 คน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน .. 2023.

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา 

มูลนิธิแบ่งปันชีวิต นครราชสีมา-Sharing for life Korat 3 วัน  ·  ออกเยี่ยมชุมชน ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน วันที่ 8 มิถุนายน 2566มูลนิธิฯได้ลงพื้นที่นำถุงยังชีพและสิ่งของไปมอบให้กับผู้ยากไร้ที่ .จักราช จำนวน 5 ท่านค่ะ ผู้รับสงเคราะห์ที่เราไปเยี่ยมในวันนี้จะเป็นผู้สูงอายุที่ยากไร้และไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจากสมรรถภาพของร่างกายที่ไม่แข็งแรง บางท่านสามารถประกอบอาชีพได้ โดยการเก็บผักป๋าไปขาย ทำให้มีรายได้เพิ่มวันละ 40-60 บาท ทุกคนอาศัยอยู่อย่างเรียบง่าย มีเพื่อนบ้านหรือลูกหลานแวะเวียนมาเยี่ยม นำอาหารมาให้บ้างค่ะ จากการสังเกตชาวบ้านตามชนบทส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ช่วยเหลือเกื้อกูล และแบ่งปันกัน และประกอบอาชีพอย่างเรียบง่ายขอขอบคุณคุณสองและคุณสาม สำหรับขนมมอบให้ผู้ยากไร้ค่ะ 😊ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้ที่ 

🏠มูลนิธิแบ่งปันชีวิต นครราชสีมา ที่อยู่ 892 .เดชอุดม .ในเมือง .เมือง .นครราชสีมา 30000 เปิด จันทร์-เสาร์ 08.30-16.30 . 🏦ธานาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี มูลนิธิแบ่งปันชีวิต

เลขที่ 144-1-73431-8☎️โทรศัพท์ 086-4612900 (อนัญญา

2 มิถุนายน 2566 เวชบุคคลคาทอลิก และพยาบาลโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ออกหน่วยให้ความรู้การดูสุขภาพผู้สูงอายุและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ที่ศูนย์เดแคร์ ผู้สูงอายุ วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านปราสาทพร .บุรีรัมย์  

คุณพ่อสมบัติ ประทุมปี เจ้าอาวาส - ทีมผู้ให้บริการ 4 คน- ผู้รับบริการ 47 คน  เยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน 5 คน

ขอบคุณภาพข่าว Akata Ko

ฉลองบ้านสามเณราลัยเปาโล(St. Paul Seminary)อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 โดยมีบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ https://drive.google.com/...1Ty9I9KRTGgSugKP4jBVAJ68I4Oe...

ออกเยี่ยมชุมชน ครั้งที่ 5 เดือนมิถุนายน วันที่ 21 มิถุนายน 2566ในวันนี้คุณพ่อสัมพันธ์ วาปีโส(ผู้อำนวยการบ้านผู้สูงอายุราชสีมา) คุณกาญจนา นพแก้ว(หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลบ้านผู้สูงอายุราชสีมา) และคุณป๋อง (ประธานชุมชนกิ่งสวายเรียง) ได้ร่วมลงพื้นที่ชุมชนกิ่งสวายเรียง นำถุงยังชีพ น้ำดื่มและเสื้อผ้า ไปมอบให้กับผู้รับสงเคราะห์ จำนวน 15 คน นอกจากจะมอบสิ่งอุปโภคบริโภค ทั้ง3ท่านยังมอบความรักและความเมตตาให้กับผู้รับสงเคราะห์ พูดคุยสอบถามให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ ให้กำลังใจ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเล็กน้อยที่ทำให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ คุณป๋องได้แจ้งให้เราพิจารณาเคสใหม่ 1 เคส เป็นผู้ยากไร้ที่พิการทางการเคลื่อนไหวค่ะ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อยู่กับภรรยา มีเพียงรายได้จากบัตรผู้พิการ และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมูลนิธธิฯยินดีช่วยเหลือ และรับเคสนี้เข้าโครงการเยี่ยมชุมชน ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้ที่  มูลนิธิแบ่งปันชีวิต นครราชสีมา  ที่อยู่ 892 .เดชอุดม .ในเมือง .เมือง .นครราชสีมา 30000  เปิด จันทร์-เสาร์ 08.30-16.30 . ธานาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี มูลนิธิแบ่งปันชีวิต เลขที่ 144-1-73431-8 โทรศัพท์ 086-4612900 (อนัญญา

ภาพข่าว  มูลนิธิแบ่งปันชีวิต นครราชสีมา-Sharing for life Korat 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 . นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้แทนองค์กรทางศาสนาจากทั้ง 5 ศาสนาไปเฝ้าถวายสักการะและถวายพระพรที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พร้อมกับนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ในการเฝ้าถวายสักการะและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีผู้แทนองค์การทางศาสนาทั้ง 5 ศาสนา จำนวน 15 องค์การ เข้าร่วมเฝ้าถวายสักการะและถวายพระพร  โดยมุขนายกยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ผู้แทนศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิก ร่วมเฝ้าถวายสักการะและถวายพระพร ทั้งหมดนี้ได้รับพระอนุญาตจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยทุกคนมีความปลื้มปีติยินดีอย่างยิ่ง เนื่องจากได้มีโอกาสแสดงความสำนึกในพระกรุณาคุณที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์ต่อพระศาสนา ประเทศชาติ และปวงชนชาวไทยเป็นอเนกประการ  

ภาพข่าว กรมการศาสนา

รื้อฟื้นคำสอนคริสตชน โดยผ่านทางกิจกรรม บีอีซี 

     ค่ำคืนของวันที่ 11 มิย.2566 เรากลุ่มคริสตชนหนองหญ้าปล้อง-แก้งคร้อ ได้มารวมตัวกันเพื่อสวดภาวนา รื้อฟื้นคำสอนและแบ่งปันพระวาจา ประสบการณ์ความเชื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ที่บ้านผู้ใหญ่บรรจง-คุณครูสมควร.....

    เราตั้งเป้าหมายในปีนี้ไว้ว่า เราจะรื้อฟื้นคำสอนให้กลุ่มคริสตชน และแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อร่วมด้วย

ซึ่งเมื่อคืนนี้  เราได้ทบทวนคำสอนเกี่ยวกับความสำคัญของศีลมหาสนิท  ซึ่งทำให้คริสตชนเข้าใจมากขึ้นในด้านคำสอนเรื่องศีลมหาสนิทว่าสำคัญต่อชีวิตคริสตชนมากแค่ไหน...

     ขอบคุณคุณแม่ไล - คุณครูต่าย ที่อนุเคราะห์ ลอดช่องแสนอร่อยจากชัยภูมิ ขอพระอวยพรท่านเสมอนะคะ

     ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น 

     และที่สุด ขอพระประทานพระพรที่จำเป็นทุกประการแด่พี่น้องทุกคนค่ะ

ภาพข่าว ซิสเตอร์ SisterJai Khotaphat