คณะสงฆ์ สังฆมณฑลนครราชสีมา

คุณพ่อยอแซฟ สมชัย พงศ์ศิริพัฒน์

บิชอปยอเซฟ ซูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 

ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

คุณพ่อโรแบร์ มัลแซร์ (MEP)

คุณพ่อเปโตร ประยูร นามวงศ์

คุณพ่อยอแซฟ สุข ศรจันทร์

คุณพ่อฟรังซิส สมคิด เจริญนารถ

คุณพ่อคามิแอล เฉลียว วาปีกัง

คุณพ่อเปาโล ประเวช เตชะพิทักษ์ธรรม

คุณพ่อเปาโล สมเดช พันธ์สมบัติ

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ เอกชัย ชิณโคตร

คุณพ่อกาสิมีร์ ประสาท ใหม่เพียรวงศ์

คุณพ่อออกัสติน เปรมปรี วาปีโส

คุณพ่อซิลเวสเตอร์ ประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์

คุณพ่อยอแซฟ-ยากอบ สุเทพ วนพงศ์ทิพากร

คุณพ่อเปโตร ปราโมทย์ ชินโคตร (C.S.S)

คุณพ่อฟิลิป พรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม (C.S.S)

คุณพ่อมาระโก วีระศักดิ์  จันทรังษี (C.S.S)

คุณพ่อทิโมธี อัมรินทร์ พันธ์วิไล (C.S.S)

คุณพ่ออเล็กซานเดอร์ ชำนาญ กล้าหาญ

คุณพ่อเอากุสติน อนุสรณ์ สุรียัพ

คุณพ่อเปโตร สมบัติ ประทุมปี

คุณพ่อเปโตร สุรชัย เจริญพงษ์

คุณพ่อเปโต จักรี พันธ์สมบัติ

คุณพ่อฟรังซิสโก สมดุล วาปีทะ

คุณพ่อยอแซฟ เกรียงไกร ยิ่งยง

คุณพ่อออกัสติน พัฒนะชัย อินทิรถ

คุณพ่อโทมัส อาไควนัส สมชาย หมอกครบุรี

คุณพ่อยอห์น วิชญะ ประทุมมา

คุณพ่อนิโคลัส มนัสชัย  ประทุมปี

คุณพ่อมัทธิว ชาญชัย  ประทุมปี

คุณพ่อนิโคลัส พรสิทธิ์ ประทุมปี

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK