ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การบริจาคเงินให้วัดวาอาราม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงเงินทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เราสามารถลดหย่อนภาษีได้เท่ากับจำนวนเงินบริจาคที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ทั้งนี้ ต้องเป็นการทำบุญ หรือบริจาคเงินให้กับวัด โบสถ์ทางคริสต์ศาสนา หรือมัสยิดของศาสนาอิสลามที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (การบริจาคเงินให้วัดที่ก่อตั้งขึ้นในต่างประเทศไม่สามารถลดหย่อนได้) สำหรับสถานสาธารณกุศล หรือมูลนิธิ ต้องอยู่ในรายชื่อที่กรมสรรพากรกำหนด สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา

ตัวอย่าง

ใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

สัตบุรุษบ้านหนองห่างพร้อมคุณพ่อเจ้าวัดส่งศีลมหาสนิทให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ผูกแขนรับขวัญ และโปรยเถ้าให้กับสัตบุรุษโอกาสเข้าสู่เทศกาลมหาพรตด้วย เมื่อ 18 กพ. 2018.

Credit: คุณพ่ออัมรินทร์

สภาภิบาลวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ นำโดย คุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ รองประธานสภาภิบาลวัด ให้การต้อนรับคณะผู้แสวงบุญจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี จำนวน 10  คน ณ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2561

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

    วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10.30 น. ณ วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ โดยมีคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร มีคุณพ่อปราโมท ชินโคตร เป็นเจ้าอาวาส และ มีสัตบุรุษจำนวนประมาณ 150 คน มิสชาทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.

      วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10.30 น. ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด นครราชสีมา ประจำปี 2018 โดย พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี ช่วงท้ายของงาน สมาคมนักบุญวินเซนเดอปอล มนตรีสังฆมณฑล นครราชสีมา ได้มอบรางวัลประกวดพระแท่นแม่พระสวยงามโอกาส ๑๐๐ ปีแม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา

ข่าวทุนการศึกษาเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อนำเงินทุนการศึกษาไปมอบให้เด็กทุนมูลนิธิลุ่มแม่น้ำโขง (ENFANTS du MEKONG : EDM) เป็นทุนมาจากองค์กรของชาวฝรั่งเศส เป็นองค์กรของเอกชน ปัจจุบันเด็กจะได้รับเงินทุน 22 ยูโรต่อเดือน และเด็กทุนอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 1. อ.เมืองนครราชสีมา  2. หนองบัวโคก  3. โคกไค  4. โป่งนคร Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

เยี่ยมกลุ่มฌาปนกิจเมืองคง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  งานออมทรัพย์และฌาปนกิจเครือข่ายศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา ได้เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มฌาปนกิจบ้านคงถาวร ณ วัดคริสตราชาเมืองคง  อ.คง จ.นครราชสีมา  ซึ่งมีสมาชิกฌาปนกิจจำนวน 170 ครอบครัว  มีผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน ในครั้งนี้เป็นการออกพบปะสมาชิกเพื่อพูดคุยและตอบข้อสงสัยต่างๆ ของงานฌาปนกิจ  จากนั้นได้เดินทางไปส่งมอบเงินฌาปนกิจให้ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตด้วย Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

เตรียมเทศกาลมหาพรตปี 2018

วันที่ 30-31 มกราคม 2018   งานมหาพรต ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา ได้เดินทางไปสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เตรียมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในเทศกาลประจำปี 2561/2018  สำหรับประเด็นในปีนี้คือ  “ เพราะความอธรรมจะเพิ่มมากขึ้น ความรักของคนจำนวนมากจะเย็นลง ” (มธ 24 :12)    จัดโดยแผนกพัฒนาในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน  ลาดกระบัง กรุงเทพฯ Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

  พิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2018 พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานใน  พิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อครั้งนี้มี คณะสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก สำหรับวัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อ  มีคุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง เป็นเจ้าอาวาส มีมิสซาวันธรรมดา  เวลา 6.15 น. วันพุธ เวลา 19.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 7.30 น.

ประชุมโครงการคนสู้ชีวิต

ประชุมคณะทำงานโครงการคนสู้ชีวิต (CPVP) ครั้งที่1/2561  ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2561  ณ ห้องประชุมสำนักมิสซังนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

การประชุมครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการคนสู้ชีวิต เข้าร่วม 23  คน จากพื้นที่การดำเนินงานโครงการฯ  ทั้งสิ้น 10 พื้นที่ของ 9 สังฆมณฑลในประเทศไทยและพื้นที่ คารีตัส   ท่าแขกประเทศลาว   จุดประสงค์ของการประชุมเพื่อร่วมทำความเข้าใจถึงเนื้อหาและรายละเอียดของ " โครงการคนสู้ชีวิตปี 2017 – 2020 "  ตลอดจนแผนงานและแนวทางการดำเนินงานในปี 2018 Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

   วันที่ 23 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑล ที่สำนักมิสซังนครราชสีมา  1. เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวกิจกรรมผู้สูงอายุแต่ละวัด 2. โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ (เงินออมวันละบาท) 3. แจ้งความคืบหน้าของการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 13/2561 ที่สังฆมณฑลราชบุรี 4.โครงการประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง 5. การทำทะเบียนผู้สูงอายุแต่ละวัด 6.แผนอภิบาลงานผู้สูงอายุที่จะทำในปี 2561 Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

   วันที่ 17 มกราคม 2561 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2561 ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อรับทราบการดำเนินงานผู้สูงอายุของทั้ง 10 สังฆมณฑลที่ผ่านมา และนำส่งเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ (เงินออมวันละบาท) งวดที่ 1/2561 จำนวนเงิน 11,070 บาท และติดตามเรื่องสืบเนื่องต่างๆ

1. ความคืบหน้าของการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 13/2561 ที่สังฆมณฑลราชบุรี

2. การนำเสนอรายชื่อผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญูต่อบุพการี ประจำปี 2561 เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณ

3.โครงการประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

คุณพ่อประสาท ใหม่เพียรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว ร่วมประชุมกับคณะกรรมการวัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างศาลาพักศพในบริเวณวัดนักบุญเปโตรบ้านโน้นแฝก ในการก่อสร้างครั้งนี้ นายกชวลิต วาปีเตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก นายอุดม วาปีเตาผู้ใหญ่บ้านโนนแฝก ได้สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องทุ่นแรงในการก่อสร้างช่วยให้งานก่อสร้างศาลาพักศพ ได้รับความสะดวกมากขึ้น Credit: ฝ่ายแพร่ธรรม

วันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 18.30 น. ประชุม  บีอีซี กลุ่ม 1 บ้านคุณสาวิตรี และ อ.ชัยชาญ รอตภัย ที่ประชุมเลือกคำว่า " ประหลาดใจ/ปีศาจ " เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมกราคม

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

   วันที่ 19 มกราคม 2561 ลงเยี่ยมผู้สูงอายุวัดมารดาพระศาสนจักร หนองพวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ จากการเยี่ยมครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าผู้สูงอายุที่วัดนี้ ล้วนแล้วแต่มีทักษะในการประกอบอาชีพ เพราะทุกคนจะมีอาชีพมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เช่น สานสุ่มไก่ สานกระติ๊บข้าว ถักเปล หรือแม้แต่ไปรับจ้างตัดอ้อยเป็นต้น Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

อภิบาล

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร อดีตมุขนายกสังฆมณฑลอุดรธานี

  เยาวชน

   ค่ายสัมผัสชีวิตเณรบ้านเณรเปาโล นครราชสีมา

การศึกษา

สังคมพัฒนา

ครอบครัว

พิธีเปิด มหกรรมวันวิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ตามรอยคำสอนพระราชบิดา สังฆมณฑลนครราชสีมา น้อมวันทาสดุดี

นายวิเชียร สุขตาม ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านสังคมระดับวัด จัดโดยกรรมาธิการฝ่ายสังคม (Caritas Thailand) ณ โรงแรมรีเจนท์พาเลช อุบลราชธานี

ทีมงานส่งเสริมชีวิตครอบครัวนครราชสีมา เข้าเยี่ยมกลุ่ม ส่งเสริมชีวิตครอบครัวบุรีรัมย์  

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

คำสอนและแพร่ธรรม

ผู้สูงอายุ

สตรี

วจนพิธีกรรมเปิดชุมนุมครูคำสอนภาคอีสาน ที่วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2017

พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาได้มอบวีลแชร์แก่ผู้พิการไม่สามารถเดินได้ โดยผ่านทางสมาคมวินเซน เดอ ปอล

ออกเยี่ยมลาซารัสบ้านหนองพลวง .หนองพลวง .ประทาย .นครราชสีมา

วิถีชุมชนวัด

  ศาสนสัมพันธ์

คาทอลิกไทย

ประชุมบีอีซี สถานที่บ้านคุณวัชรินทร์ และคุณอัจฉรา จิตรครบุรี ในที่ประชุมเลือกคำว่า " แสงสว่าง และอธิษฐานภาวนา " เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมกราคม Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

ท่านอิหม่ามนิวัฒน์ และกรรมการมัสยิดกลางอันวารุสสลาม จ.บุรีรัมย์ เดินทางเข้าเยี่ยมคุณพ่อเอกชัย และคุณพ่อสุรชัย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองศาสนา Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

    กลุ่มคาทอลิกแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของพระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เข้าชมพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง 16 .. 2017

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเริ่มพระภารกิจวันที่สองของพระองค์ด้วยการเสด็จถวายมิสซา สนามกีฬากลางกรุงย่างกุ้ง