ติดต่อเรา

สำนักพระสังฆราชคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา

387 .สุรนารี .เมือง 

นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 274 535  044 256 268 โทรสาร : 044 241 840

Email : koratmission@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.diokorat.in.th

 สถาปนาเป็นสังฆมณฑล 18 ธันวาคม 1965 พื้นที่ 41,148 ตร.กม.   

เขตปกครอง 3 จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

Facebook

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK