ติดต่อเรา

Facebook

สำนักพระสังฆราชคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา เลขที่ 387 ถนนสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

โทรศัพท์ 044 274 535  044 256 268 โทรสาร : 044 241 840 Email : koratmission@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.diokorat.in.th

 สถาปนาเป็นสังฆมณฑล 18 ธันวาคม 1965 พื้นที่ 41,148 ตร.กม.   เขตปกครอง 3 จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

OK