ติดต่อเรา

สำนักพระสังฆราชคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา

387 .สุรนารี .เมือง 

นครราชสีมา 30000

​

โทรศัพท์ 044 274 535  044 256 268 โทรสาร : 044 241 840

Email : koratmission@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.diokorat.in.th 

​

สถาปนาเป็นสังฆมณฑล 18 ธันวาคม 1965. พื้นที่. 41,148 ตร.กม.   เขตปกครอง 3 จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

หน่วยงานภายใน

​

- ศูนย์มิสซังเขตนครราชสีมา.                                     - ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา                - ศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัว.             - ศูนย์เยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

- ศูนย์คำสอน สังฆมณฑลนครราชสีมา.          - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                  - ศูนย์คาทอลิกบุรีรัมย์                      - ศูนย์คาทอลิกหนองบัวแดง

- ศูนย์คาทอลิกหนองบัวโคก                       - ห้องสมุดสังฆมณฑลนครราชสีมา                           - สักการสถานบุญราศี                      - ค่ายลูกเสือวนานุรักษ์

- ค่ายลูกเสือมารีย์นุสรณ์                           - มูลนิธิ/บริษัท/ที่ดิน

องค์กรต่างๆ

​

- คณะพลมารีย์                                  - สมาคมนักบุญวินเซนเดอปอล           - สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย.    - สำนักงานคณะกรรมการสังคมพัฒนา

- สำนักงานคณะกรรมการเพื่อครอบครัว     - คณะกรรมการเยาวชน                   - คณะกรรมการการศึกษา                - สื่อมวลชนคาทอลิก

- คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์                 - คณะกรรมการพิธีกรรม                  - คณะกรรมการพระคัมภีร์                - คณะกรรมการเพื่อการอบรมความเชื่อ     

- คณะกรรมการงานธรรมทูต                  - คณะกรรมการสามเณราลัย             - คณะกรรมการหน่วยงานชีวิตสงฆ์      - สภาฆราวาส

- คณะกรรมการเพื่อชนเผ่าพื้นเมือง.          - คณะกรรมการเพื่อสุขอนามัย.          - คณะกรรมการแพร่ธรรม                - คณะกรรมการวัฒนธรรมสัมพันธ์

- ศาสนสัมพันธ์                                  - คณะเซอร์ร่า                              - คณะกรรมการยุติธรรมและสันติ        - คณะกรรมการสตรีคาทอลิก

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK