อภิบาล

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชาวบ้านโนนแก้ว ตำบลตะโก จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชุมผู้นำชุมชนและชาวบ้านพร้อมหาแนวทางในพัฒนาชุมชน วัดคาทอลิก โรงเรียน  โดยมี คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร คุณพ่อสมดุล วาปีทะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ โนนแก้ว และชาวบ้านโนนแก้ว ให้การต้อนรับ

พิธีเปิดโครงการอบรมและเสวนา จุดยืนคำสอนคาทอลิก สำหรับผู้ทำงานด้านการดูแลสุขภาพและอนามัย

 เวทีเสวนาระหว่างศาสนา คำสอนในเรื่องการเคารพ คุณค่าศักดิ์ศรีชีวิตมนุษย์ และการละเมิดชีวิต และประเด็นการทำแท้ง โดยมีบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เป็นประธาน

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวังน้ำเขียว บ้านผู้สูงอายุราชสีมา

วันที่ 26 ธันวาคม 2563   งาน X’mas แบ่งปันความรัก พบเพื่อนพระเยซู โดย บิชอป ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานในพิธี ณ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา พร้อมกันนี้ บิชอป ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ได้เสกรูปปั้นนักบุญฟรังซิส อัสซีซี  หอศิลป์ และวางพวงมาลัย รูปแม่พระ โดยมีคุณพ่อยอห์น กล่าวรายงาน และคุณกาญจนา นพแก้ว อ่านรายงาน ความเป็นมา “สวนสุขภาพ เลาดาโตซี”

คณะสงฆ์ สัตบุรุษ สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วม พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองโอกาส 100 ปี มรณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิก

- พระสังฆราชกองส์ตัง ยอห์น บัปติสต์ โปรดม

- คุณพ่อฟรังซัวส์ มารีย์ ซาเวียร์ เกโก 

รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม เวลา 8:30 . คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาส วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว ประกอบวจนพิธีกรรม เสกและอวยพรสถานที่และภาวนาขอพรพระเพื่อการเริ่มงานบูรณะวัดนักบุญเทเรซา(หลังเดิม) “พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงขอให้เราประกาศข่าวดี และพระองค์ทรงรับรองข่าวดีของบรรดาอัครสาวกด้วยอัศจรรย์ต่างๆ ข่าวดี คือ ประสบการณ์การดำเนินชีวิตในความเชื่อที่มีต่อพระเจ้า เราทุกคนพบข่าวดีของพระเจ้าได้ทุกวัน และในทุกสถานการณ์ของชีวิต ข่าวดีทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

วันนี้เราจะเริ่มงานบูรณะวัดหลังเก่าหลังจากที่รอคอยมาหลายสิบปี ในปีหน้าตัววัดมีอายุครบ 70 ปี (1952-2022) เป็นข่าวดีที่เราจะได้บูรณะวัด และบูรณะความเชื่อของเราไปพร้อมๆกัน นักบุญเปาโลท่านเป็นผู้ประกาศข่าวดี เพราะท่านถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตแห่งความชื่นชมยินดีของท่านที่มีต่อความจริง มีต่อพระเจ้าให้แก่คริสตชนได้ฟัง ท่านเองได้ก่อตั้งกลุ่มคริสตชนแห่งข่าวดีขึ้นหลายแห่ง สำหรับบ้านโนนแก้ว โนนแฝกและโนนงิ้วบรรพบุรุษของเราได้แสวงหาพระเจ้าและมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ครบ 90 ปี (1931-2021) ในปีนี้ ให้เราร่วมใจกันภาวนา ขอพระอวยพรงานบูรณะในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระ ขอทรงคุ้มครองทุกคนที่มาทำงาน และตอบแทนทุกท่านที่ช่วยเหลือและภาวนาให้งานนี้ตลอดมา อาเมน

ภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร

OK