อภิบาล

วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์พิธีระลึกถึงการเลี้ยงอาหารคำ่ครั้งสุดท้าย ( ตั้งศีลฯ )โดย คุณพ่อ มนัสชัย ประทุมปี  วันที่ 1 เมษายน 2021 เวลา  19.30  . อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ และพิธีรื้อฟื้นคำปฏิญาณ ของพระสงฆ์และนักบวช ในวันพุธที่ 31 มีนาคม .. 2021 อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน .. 2021 เวลา 19.30 .    พิธีระลึกถึงพระมหาทรมานและนมัสการไม้กางเขน   อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ วันเสาร์ที่ 3 เมษายน ..2021 เวลา 19.30 . พิธีเสกไฟ, แห่เทียนปัสกา, เสกน้ำ โดย คุณพ่อยอแซฟ สมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ประธานพิธี อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

พิธีบูชาขอบพระคุณ สัปดาห์มหาทรมาน (อาทิตย์ใบลาน) สังฆมณฑลนครราชสีมา

ฉลองวัดนักบุญยอแซฟบ้านหัน (ฉลองภายใน) อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 

โดยคุณพ่อยอแซฟ เกรียงไกร ยิ่งยง เป็นประธานในพิธีมิสซาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีนักบุญยอแซฟ มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีจำนวนมาก  โดยเน้นมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกัน Covid19

พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ (ฉลองภายใน)  สามเณราลัย พระวิสุทธิวงศ์ (บ้านเณรกลาง ) นครราชสีมา โดยพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน ในพิธี วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2021 เวลา 10.30 .

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชาวบ้านโนนแก้ว ตำบลตะโก จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชุมผู้นำชุมชนและชาวบ้านพร้อมหาแนวทางในพัฒนาชุมชน วัดคาทอลิก โรงเรียน  โดยมี คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร คุณพ่อสมดุล วาปีทะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ โนนแก้ว และชาวบ้านโนนแก้ว ให้การต้อนรับ

วันที่ 26 ธันวาคม 2563   งาน X’mas แบ่งปันความรัก พบเพื่อนพระเยซู โดย บิชอป ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานในพิธี ณ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา พร้อมกันนี้ บิชอป ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ได้เสกรูปปั้นนักบุญฟรังซิส อัสซีซี  หอศิลป์ และวางพวงมาลัย รูปแม่พระ โดยมีคุณพ่อยอห์น กล่าวรายงาน และคุณกาญจนา นพแก้ว อ่านรายงาน ความเป็นมา “สวนสุขภาพ เลาดาโตซี”

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม เวลา 8:30 . คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาส วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว ประกอบวจนพิธีกรรม เสกและอวยพรสถานที่และภาวนาขอพรพระเพื่อการเริ่มงานบูรณะวัดนักบุญเทเรซา(หลังเดิม) “พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงขอให้เราประกาศข่าวดี และพระองค์ทรงรับรองข่าวดีของบรรดาอัครสาวกด้วยอัศจรรย์ต่างๆ ข่าวดี คือ ประสบการณ์การดำเนินชีวิตในความเชื่อที่มีต่อพระเจ้า เราทุกคนพบข่าวดีของพระเจ้าได้ทุกวัน และในทุกสถานการณ์ของชีวิต ข่าวดีทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

วันนี้เราจะเริ่มงานบูรณะวัดหลังเก่าหลังจากที่รอคอยมาหลายสิบปี ในปีหน้าตัววัดมีอายุครบ 70 ปี (1952-2022) เป็นข่าวดีที่เราจะได้บูรณะวัด และบูรณะความเชื่อของเราไปพร้อมๆกัน นักบุญเปาโลท่านเป็นผู้ประกาศข่าวดี เพราะท่านถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตแห่งความชื่นชมยินดีของท่านที่มีต่อความจริง มีต่อพระเจ้าให้แก่คริสตชนได้ฟัง ท่านเองได้ก่อตั้งกลุ่มคริสตชนแห่งข่าวดีขึ้นหลายแห่ง สำหรับบ้านโนนแก้ว โนนแฝกและโนนงิ้วบรรพบุรุษของเราได้แสวงหาพระเจ้าและมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ครบ 90 ปี (1931-2021) ในปีนี้ ให้เราร่วมใจกันภาวนา ขอพระอวยพรงานบูรณะในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระ ขอทรงคุ้มครองทุกคนที่มาทำงาน และตอบแทนทุกท่านที่ช่วยเหลือและภาวนาให้งานนี้ตลอดมา อาเมน

ภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร

พิธีเปิดโครงการอบรมและเสวนา จุดยืนคำสอนคาทอลิก สำหรับผู้ทำงานด้านการดูแลสุขภาพและอนามัย

 เวทีเสวนาระหว่างศาสนา คำสอนในเรื่องการเคารพ คุณค่าศักดิ์ศรีชีวิตมนุษย์ และการละเมิดชีวิต และประเด็นการทำแท้ง โดยมีบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เป็นประธาน

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวังน้ำเขียว บ้านผู้สูงอายุราชสีมา

คณะสงฆ์ สัตบุรุษ สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วม พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองโอกาส 100 ปี มรณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิก

- พระสังฆราชกองส์ตัง ยอห์น บัปติสต์ โปรดม

- คุณพ่อฟรังซัวส์ มารีย์ ซาเวียร์ เกโก 

รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม

OK