วิถีชุมชนวัด(BEC)

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 64 สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมาลงพื้นที่วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้วเป็นครั้งแรกเพื่อถ่ายภาพการบูรณะวัดหลังเก่า เพื่อทำสกู๊ปข่าว ถ่ายวิดีทัศน์เก็บไว้เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สัมภาษณ์ผู้อาวุโส ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน ความคิดเห็นของชาวบ้านในชุมชน ของกรรมการสภาภิบาลฯ ที่เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของวัด ซึ่งจะได้ใช้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในงานของสังฆมณฑลนครราชสีมาในโอกาสต่อไป

ขอบคุณ คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาส วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน ทุกท่าน

14 กุมภาพันธุ์ 2564 เวลา 17.30 น.ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 1 สถานที่บ้าน อ.สันติ ชนวัฒน์ รับเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่า “ระวัง" และ “เปิดเผย” เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้าในเดือนนี้ กลุ่ม 1 ได้เลือกหัวหน้ากลุ่มที่จะมาทำหน้าที่นำกลุ่มคนใหม่ ได้แก่ คุณไพศาล แสงงิ้ว โดยมีวาระ 4 ปี

ภาพข่าว วัดบุรีรัมย์

31 มกราคม 2564 เวลา 11.30 .ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 2  โดยมีครอบครัวหงสูง (คุณสำนวน) รับเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าท่านเป็นใคร" และเชื่อฟังเป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมในครั้งหน้า กิจกรรมที่ทางกลุ่ม 2 ตกลงจะทำร่วมกันในอาทิตย์หน้า คือ ไปลงคะแนนเลือกตั้งสภาภิบาลชุดใหม่

ภาพข่าว วัดบุรีรัมย์

สมโภชพระคริสตสมภพปีนี้ท่ามกลางข่าวการติดเชื้อโควิต เรารวมสัตตบุรุษ 2  วัดคือบุไทยและโคกสี มาร่วมฉลองกันที่วัดบุไทย เป็นการภายใน หลังมิสซาก็ทานอาหารร่วมกัน แลกเปลี่ยนของขวัญ โดยไม่ละเลยกับการเฝ้าระวังโควิต ตอนเช้าได้น้ำของที่เตรียมไว้ใส่รถเข็นไปเยี่ยมและแบ่งปันกับชาวบ้านบุไทยอย่างทั่วถืงทุกครัวเรือน(85หลัง เป็นคาทอลิก 7  หลัง)ด้วยรอยยิ้ม มิตรภาพ ความรัก และพระพรพระคริสตสมภพ กันทั่วหน้า

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน ..2020 เวลา 14.00 . พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญทั้งหลาย โดย คุณพ่อยอแซฟ สมชัย พงศ์ศิริพัฒน์   สุสานคาทอลิก  อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

จุดเทียนและสวดภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับ วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม ..2020 เวลา 19.00 . สวดสายประคำอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ โดย คุณพ่อยอแซฟ สมชัย พงศ์ศิริพัฒน์   สุสานคาทอลิก  อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

กิจกรรมวันลอยกระทงชุมชนวัดคาทอลิกโนนแก้วประจำปี63..  กิจกรรมเริ่มด้วยกิจกรรมขอบคุณผู้สูงอายุ. มีการมอบสิ่งของ. การประกวดกระทงประจำคุ้ม. ทานอาหารด้วยกันแบบพี่น้อง ...ขอบคุณพระเจ้าที่อวยพรชุมชนให้มีอ่างน้ำ. มีน้ำ. มีกิจกรรมดีๆสำหรับชุมชนผ่านทางผู้นำชุมชนและทุกท่าน...ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดไป..สุขกันเถอะเรา..

ภาพข่าว Theresa Upatham

บรรยากาศการสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ...ของวัดหนองหญ้าปล้อง...ด้วยบรรยากาศของความเชื่อ และความรักต่อแม่พระและภาวนาวอนขอพระเป็นเจ้าโดยผ่านทางแม่พระ...วันนี้สวดบ้านแม่เพ็ง-พ่อคำ...ขอพระอวยพรครอบครัวแม่เพ็ง-พ่อคำเสมอไป...

ภาพข่าว ซิสเตอร์Jai Khotaphat

วจนพิธีสวดสายประคำเดือนแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์   สำนักมิสซังนครราชสีมา  โดยมี คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง พร้อมด้วย พนักงานมิสซัง และสัตบุรุษมาร่วมพิธี เพื่อเสริมสร้างความเชื่อ ความศรัทธา ความสามัคคีในชุมชน วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563  เวลา 19.30 .

สวดสายประคำตามบ้าน หนองหญ้าปล้องโอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์วันนี้สวดที่บ้านของคุณการุณ-พัชรินทร์ ผิวงาม(นก-จุ่น) ขอพระเป็นเจ้าโดยผ่านทางแม่พระ ได้ประทานพระทุกประการแด่ครอบครัวของ คุณการุณ-พัชรินทร์ ผิวงาม(นก-จุ่น) บรรดาคริสตชน ชาวบ้านและบรรดาลูกหลานให้ได้รับพระพรของพระเป็นเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมด้วยเทอญ....

ภาพข่าว ซิสเตอร์Jai Khotaphat

บาดหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลปากช่อง และบาดหลวงสมบัติ ประทุมปี อธิการบ้านเณรเล็กเปาโลนครราชสีมา ออกเยี่ยมเยี่ยนคริสตชน.ในเขตปากช่องที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา พร้อมมอบสิ่งของและให้กำลังใจพี่น้อง วันที่ 13 ตุลาคม 2563

ภาพข่าว คุณวัชระ สอนจันทึก

"แม่พระแห่งสายประคำ" โอกาสสวดเปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำเยาวชนวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมาพร้อมสัตบุรุษและสามเณรกลาง พระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา กลุ่มที่ 3 ร่วมส่งศีลผู้สูงอายุ สวดสายประคำ ถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ และรับประทานอาหารด้วยกัน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม . 2020.

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา

OK