วิถีชุมชนวัด(BEC)

แม้จะเป็นวัดและกลุ่มคริสตชนน้อยๆแต่ธารพระพรก็มีมามิได้ขาด. เมื่อวันอาทิตย์นี้ได้มีพิธีโปรดศีลล้างให้กับวัยรุ่นที่ได้สมัครและเตรียมตัวมาหลายปีแล้ว  ขอคำภาวนาให้เขาได้ก้าวหน้าและเจริญชีวิตความเชื่อตลอดชีวิตของเขาด้วยครับ

ภาพข่าว พ่อสมคิด เจริญนารถ

สภาภิบาลวัด : แบ่งปันเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสภาภิบาลวัด วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โอกาสสภาภิบาลวัดชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ : 21-03-2564

ภาพข่าว วัดบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 64 สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมาลงพื้นที่วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้วเป็นครั้งแรกเพื่อถ่ายภาพการบูรณะวัดหลังเก่า เพื่อทำสกู๊ปข่าว ถ่ายวิดีทัศน์เก็บไว้เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สัมภาษณ์ผู้อาวุโส ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน ความคิดเห็นของชาวบ้านในชุมชน ของกรรมการสภาภิบาลฯ ที่เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของวัด ซึ่งจะได้ใช้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในงานของสังฆมณฑลนครราชสีมาในโอกาสต่อไป

ขอบคุณ คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาส วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน ทุกท่าน

ช่วงเวลาของความเจ็บป่วยและยากลำบากในชีวิต...มีเพียงกำลังใจ..จากลูกหลานและคนรอบข้าง..ทำให้ต่อชีวิตออกไปได้....

( เยี่ยมคุณยายลิ้มคุณแม่คุณกองหนุนที่กำลังเจ็บป่วยค่ะ..ขอให้ท่านได้มีกำลังใจเข้มแข็งในเวลานี้ค่ะ)

ภาพข่าว Jai Khotaphat

14 กุมภาพันธุ์ 2564 เวลา 17.30 น.ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 1 สถานที่บ้าน อ.สันติ ชนวัฒน์ รับเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่า “ระวัง" และ “เปิดเผย” เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้าในเดือนนี้ กลุ่ม 1 ได้เลือกหัวหน้ากลุ่มที่จะมาทำหน้าที่นำกลุ่มคนใหม่ ได้แก่ คุณไพศาล แสงงิ้ว โดยมีวาระ 4 ปี

ภาพข่าว วัดบุรีรัมย์

21 มีนาคม 2564 พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า มีนักเรียนเข้าพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก จำนวน 8คน และรับศีลกำลัง จำนวน 23 คน รวม 31 คน โดยพระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมแสดงความยินดี ฉลองศาสนนามนักบุญยอแซฟHAPPY FEASTDAY.แด่พระคุณเจ้ายอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ และคุณพ่อยอแซฟสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์

ภาพข่าว Noi Chabathip

2 พ.ค. 64  :วัดบุรีรัมย์: พิธีมิสซาอาทิตย์นี้ มีพิธีล้างบาปเด็ก จำนวนทั้งหมด 7 คน ชาย 3 คน หญิง 4 คน โดยคุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ เจ้าอาวาสวัด ขอคำภาวนาเพื่อเยาวชนทั้ง 7 คนด้วยครับ สรุป ปีนี้วัดบุรีรัมย์ล้างบาปทั้งหมด 10 คน แบ่งเป็น เยาวชนที่เรียนคำสอน 3 คน และเด็ก 7 คน

ภาพข่าว วัดบุรีรัมย์

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดนักบุญเทเรซาโนนแก้ว: โอกาสครบรอบ 90 ปี (..1931-2021) ของชุมชุมแห่งความเชื่อพร้อมด้วย คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาส คุณพ่อสมดุล วาปีทะ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และคุณพ่อเฟอร์ดินัล เจ้าอาวาสวัดโนนงิ้ว  นับตั้งแต่ปี ..1931 (..2474) ภายใต้การนำของครูแหยม ขุนศักดา คริสตชนกลุ่มแรก 5 ครอบครัวจากบ้านนาเชือกได้เดินทางมาซื้อที่ดินที่เป็นป่าและได้ช่วยกันถางป่าและตั้งบ้านชื่อว่าบ้านใหม่ตะโกสถานที่นี้เคยมีคนตั้งบ้านอยู่แล้ว แต่ต้องย้ายออกไปจนปล่อยเป็นที่รกร้างเพราะเชื่อกันว่าผีดุต่อมาเมื่อมีญาติพี่น้องจากบ้านนาเชือกและจากบ้านสองพี่น้อง อพยพมารวมกันเป็นชุมชนใหญ่จึงเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านโนนแก้วตามตำนานที่คนบุกเบิกตั้งหมู่บ้านเล่าว่าตอนกลางคืนเห็นดวงไฟลอยอยู่เหนือบริเวณแห่งนี้จากวันนั้นถึงวันนี้ 90 ปีต้นกำเนิดของชุมชนแห่งความเชื่อแห่งนี้ได้เจริญเติบโตขยับขยายก่อตั้งชุมชนขึ้นใหม่อีกหลายแห่ง เช่น  วัดโนนแฝก วัดโนนงิ้ว วัดโคกปราสาท และวัดเขาขาด นอกจากนั้นในปีนี้ยังครบ 85 ปีของการเปิดโรงเรียนที่โนนแก้ว (..1936-2021) ซึ่งเป็นโรงเรียนคาทอลิกแห่งแรกในสังฆมณฑลนครราชสีมาของเรา และครบ 80 ปี ที่บุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อดีตเจ้าอาวาสถูกจับ(วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม ..1941)   พระคุณเจ้าได้เทศน์เตือนใจถึงจิตตารมณ์ที่แท้จริงของการพลีกรรมทำทาน จำศีลอดอาหารและการภาวนา นอกจากนั้นทำพิธีโรยเถ้าให้กับพี่น้องสัตบุรุษทั้งสามวัดคือ โนนแก้ว โนนแฝกและโนนงิ้วที่มีแหล่งกำเนิดและบรรพบุรุษชุมชนแห่งความเชื่อร่วมกันด้วย และในโอกาสดีที่พระคุณเจ้ามาเยี่ยมสัตบุรุษในวันนี้ คุณพิเชษฐ์ พวกแสน ผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดนักบุญเทเรซา ในฐานะตัวแทนของชุมชนทั้งสามวัดได้กล่าวแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าในโอกาสครบ 14 ปีการอภิเษกเป็นพระสังฆราช (เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา) และจะมีอายุครบ 65 ปี (ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้)

ภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร

31 มกราคม 2564 เวลา 11.30 .ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 2  โดยมีครอบครัวหงสูง (คุณสำนวน) รับเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าท่านเป็นใคร" และเชื่อฟังเป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมในครั้งหน้า กิจกรรมที่ทางกลุ่ม 2 ตกลงจะทำร่วมกันในอาทิตย์หน้า คือ ไปลงคะแนนเลือกตั้งสภาภิบาลชุดใหม่

ภาพข่าว วัดบุรีรัมย์

สมโภชพระคริสตสมภพปีนี้ท่ามกลางข่าวการติดเชื้อโควิต เรารวมสัตตบุรุษ 2  วัดคือบุไทยและโคกสี มาร่วมฉลองกันที่วัดบุไทย เป็นการภายใน หลังมิสซาก็ทานอาหารร่วมกัน แลกเปลี่ยนของขวัญ โดยไม่ละเลยกับการเฝ้าระวังโควิต ตอนเช้าได้น้ำของที่เตรียมไว้ใส่รถเข็นไปเยี่ยมและแบ่งปันกับชาวบ้านบุไทยอย่างทั่วถืงทุกครัวเรือน(85หลัง เป็นคาทอลิก 7  หลัง)ด้วยรอยยิ้ม มิตรภาพ ความรัก และพระพรพระคริสตสมภพ กันทั่วหน้า

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน ..2020 เวลา 14.00 . พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญทั้งหลาย โดย คุณพ่อยอแซฟ สมชัย พงศ์ศิริพัฒน์   สุสานคาทอลิก  อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

จุดเทียนและสวดภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับ วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม ..2020 เวลา 19.00 . สวดสายประคำอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ โดย คุณพ่อยอแซฟ สมชัย พงศ์ศิริพัฒน์   สุสานคาทอลิก  อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

กิจกรรมวันลอยกระทงชุมชนวัดคาทอลิกโนนแก้วประจำปี63..  กิจกรรมเริ่มด้วยกิจกรรมขอบคุณผู้สูงอายุ. มีการมอบสิ่งของ. การประกวดกระทงประจำคุ้ม. ทานอาหารด้วยกันแบบพี่น้อง ...ขอบคุณพระเจ้าที่อวยพรชุมชนให้มีอ่างน้ำ. มีน้ำ. มีกิจกรรมดีๆสำหรับชุมชนผ่านทางผู้นำชุมชนและทุกท่าน...ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดไป..สุขกันเถอะเรา..

ภาพข่าว Theresa Upatham

วจนพิธีสวดสายประคำเดือนแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์   สำนักมิสซังนครราชสีมา  โดยมี คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง พร้อมด้วย พนักงานมิสซัง และสัตบุรุษมาร่วมพิธี เพื่อเสริมสร้างความเชื่อ ความศรัทธา ความสามัคคีในชุมชน วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563  เวลา 19.30 .

บาดหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลปากช่อง และบาดหลวงสมบัติ ประทุมปี อธิการบ้านเณรเล็กเปาโลนครราชสีมา ออกเยี่ยมเยี่ยนคริสตชน.ในเขตปากช่องที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา พร้อมมอบสิ่งของและให้กำลังใจพี่น้อง วันที่ 13 ตุลาคม 2563

ภาพข่าว คุณวัชระ สอนจันทึก

บรรยากาศการสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ...ของวัดหนองหญ้าปล้อง...ด้วยบรรยากาศของความเชื่อ และความรักต่อแม่พระและภาวนาวอนขอพระเป็นเจ้าโดยผ่านทางแม่พระ...วันนี้สวดบ้านแม่เพ็ง-พ่อคำ...ขอพระอวยพรครอบครัวแม่เพ็ง-พ่อคำเสมอไป...

ภาพข่าว ซิสเตอร์Jai Khotaphat

สวดสายประคำตามบ้าน หนองหญ้าปล้องโอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์วันนี้สวดที่บ้านของคุณการุณ-พัชรินทร์ ผิวงาม(นก-จุ่น) ขอพระเป็นเจ้าโดยผ่านทางแม่พระ ได้ประทานพระทุกประการแด่ครอบครัวของ คุณการุณ-พัชรินทร์ ผิวงาม(นก-จุ่น) บรรดาคริสตชน ชาวบ้านและบรรดาลูกหลานให้ได้รับพระพรของพระเป็นเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมด้วยเทอญ....

ภาพข่าว ซิสเตอร์Jai Khotaphat

"แม่พระแห่งสายประคำ" โอกาสสวดเปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำเยาวชนวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมาพร้อมสัตบุรุษและสามเณรกลาง พระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา กลุ่มที่ 3 ร่วมส่งศีลผู้สูงอายุ สวดสายประคำ ถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ และรับประทานอาหารด้วยกัน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม . 2020.

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา

OK