วินเซนเดอปอล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 กลุ่มวินเซน เดอ ปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดงานฟื้นฟูจิตใจคณะสมาชิก ที่วัดพระคริสตราชา เมืองคง ช่วงเช้ามีคุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เป็นประธานทำพิธีมิสซา ช่วงบ่ายคุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา" (มธ.25:40)  ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักมิสซังฝ่ายครอบครัว และฝ่ายแพร่ธรรม  มาเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมนันทนาการสอดแทรกข้อคิด รวมถึงมีพยาบาลอาสาจากโรงพยาบาลเซนแมรี่ มาคอบตรวจวัดความดันให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว กลุ่มวินเซน เดอ ปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2562 กลุ่มวินเซน เดอ ปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา  นำโดย คุณสุเทพ หมายมี และคณะเข้าร่วมงานสัมมนาประธาน/รองประธาน วินเซน เดอ ปอล ทั่วประเทศ บ้านผู้หว่าน .สามพราน .นครปฐม  เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการช่วยเหลือพี่น้อง ( ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ) ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา พร้อมแผนงานที่จะดำเนินการช่วยเหลือต่อในอนาคต ผ่านทาง Presentation และการแสดงบทบาทสมมติให้เห็นภาพการทำงานจากกลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว วินเซน เดอ ปอล 

ภาพข่าว กลุ่มวินเซน เดอ ปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562  กลุ่มวินเซน เดอ ปอล นครราชสีมา ได้มีการเข้าฟื้นฟูจิตใจประจำปี ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา บ้านหัน .สีคิ้ว .นครราชสีมา พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และนำพากลุ่มเยาวชน (ยุววินเซนฯ) ลงพื้นที่ออกเยี่ยมชุมชนครอบครัวผู้พิการ และผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตตารมณ์ แห่งความรัก และการแบ่งปัน ตระหนักรู้ถึงคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเพื่อนพี่น้องทุกคน

ภาพข่าว กลุ่มวินเซน เดอ ปอล นครราชสีมา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 กลุ่มนักบุญวินเซนเดอปอล อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ทั้งคาทอลิคและพี่น้องต่างความเชื่อ จำนวน 11 ทุน โดยมีบาดหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ จิตตาธิการคณะ เป็นผู้มอบ

ภาพข่าว กลุ่มนักบุญวินเซนเดอปอล ฯนครราชสีมา

OK