วินเซนเดอปอล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 กลุ่มวินเซน เดอ ปอล นครราชสีมา ได้รับมอบเตียงนอนผู้ป่วยแบบพับได้ และอุปกรณ์ช่วยพยุงตัว จากบ้านผู้สูงอายุราชสีมา คามิลเลียน พร้อมกับได้ส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้

ภาพข่าว กลุ่มวินเซน เดอ ปอล นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2562 กลุ่มวินเซน เดอ ปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา  นำโดย คุณสุเทพ หมายมี และคณะเข้าร่วมงานสัมมนาประธาน/รองประธาน วินเซน เดอ ปอล ทั่วประเทศ บ้านผู้หว่าน .สามพราน .นครปฐม  เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการช่วยเหลือพี่น้อง ( ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ) ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา พร้อมแผนงานที่จะดำเนินการช่วยเหลือต่อในอนาคต ผ่านทาง Presentation และการแสดงบทบาทสมมติให้เห็นภาพการทำงานจากกลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว วินเซน เดอ ปอล 

ภาพข่าว กลุ่มวินเซน เดอ ปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562  กลุ่มวินเซน เดอ ปอล นครราชสีมา ได้มีการเข้าฟื้นฟูจิตใจประจำปี ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา บ้านหัน .สีคิ้ว .นครราชสีมา พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และนำพากลุ่มเยาวชน (ยุววินเซนฯ) ลงพื้นที่ออกเยี่ยมชุมชนครอบครัวผู้พิการ และผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตตารมณ์ แห่งความรัก และการแบ่งปัน ตระหนักรู้ถึงคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเพื่อนพี่น้องทุกคน

ภาพข่าว กลุ่มวินเซน เดอ ปอล นครราชสีมา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 กลุ่มนักบุญวินเซนเดอปอล อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ทั้งคาทอลิคและพี่น้องต่างความเชื่อ จำนวน 11 ทุน โดยมีบาดหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ จิตตาธิการคณะ เป็นผู้มอบ

ภาพข่าว กลุ่มนักบุญวินเซนเดอปอล ฯนครราชสีมา

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK