วินเซนเดอปอล

วันที่ 7 มีนาคม 2564 กลุ่มวินเซน เดอ ปอล คณะแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด นครราชสีมา  ลงพื้นที่คารวะเยี่ยมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมก่อตั้งพัฒนาวินเซน เดอ ปอล เขตนครราชสีมาในอดีต  เพื่อขอคำแนะนำรับฟังโอวาทในการดำเนินงาน และศึกษาประวัติศาสตร์กลุ่มวินเซนเดอ ปอล ยุคเริ่มแรก

ภาพข่าว กลุ่มวินเซนฯ

ช่วงปีใหม่กลุ่มวินเซน เดอ ปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา แจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียน อาสนวิหารแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว จำนวน 20 ทุน ทุนละ 500 บาท วัดพระคริสราชา เมืองคง จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท  ภาพข่าว กลุ่มวินเซน เดอ ปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2562 กลุ่มวินเซน เดอ ปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา  นำโดย คุณสุเทพ หมายมี และคณะเข้าร่วมงานสัมมนาประธาน/รองประธาน วินเซน เดอ ปอล ทั่วประเทศ บ้านผู้หว่าน .สามพราน .นครปฐม  เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการช่วยเหลือพี่น้อง ( ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ) ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา พร้อมแผนงานที่จะดำเนินการช่วยเหลือต่อในอนาคต ผ่านทาง Presentation และการแสดงบทบาทสมมติให้เห็นภาพการทำงานจากกลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว วินเซน เดอ ปอล 

ภาพข่าว กลุ่มวินเซน เดอ ปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 กลุ่มวินเซน เดอ ปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดงานฟื้นฟูจิตใจคณะสมาชิก ที่วัดพระคริสตราชา เมืองคง ช่วงเช้ามีคุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เป็นประธานทำพิธีมิสซา ช่วงบ่ายคุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา" (มธ.25:40)  ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักมิสซังฝ่ายครอบครัว และฝ่ายแพร่ธรรม  มาเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมนันทนาการสอดแทรกข้อคิด รวมถึงมีพยาบาลอาสาจากโรงพยาบาลเซนแมรี่ มาคอบตรวจวัดความดันให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว กลุ่มวินเซน เดอ ปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562  กลุ่มวินเซน เดอ ปอล นครราชสีมา ได้มีการเข้าฟื้นฟูจิตใจประจำปี ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา บ้านหัน .สีคิ้ว .นครราชสีมา พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และนำพากลุ่มเยาวชน (ยุววินเซนฯ) ลงพื้นที่ออกเยี่ยมชุมชนครอบครัวผู้พิการ และผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตตารมณ์ แห่งความรัก และการแบ่งปัน ตระหนักรู้ถึงคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเพื่อนพี่น้องทุกคน

ภาพข่าว กลุ่มวินเซน เดอ ปอล นครราชสีมา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 กลุ่มนักบุญวินเซนเดอปอล อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ทั้งคาทอลิคและพี่น้องต่างความเชื่อ จำนวน 11 ทุน โดยมีบาดหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ จิตตาธิการคณะ เป็นผู้มอบ

ภาพข่าว กลุ่มนักบุญวินเซนเดอปอล ฯนครราชสีมา

OK