สังคมพัฒนา

21 พฤษภาคม 2564  ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์  สังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่ร่วมกับซิสเตอร์แสงเดือน ในเขตวัดนักบุญยอแซฟหนองไม้งาม มอบของใช้จำเป็นให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้พิการ บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิดระลอก 3  พร้อมสัมภาษณ์ครอบครัวผู้พิการ เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมอาชีพ 

ภาพข่าว ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์  สังฆมณฑลนครราชสีมา

ฝ่ายสังคมพัฒนา นครราชสีมา แบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย เพื่อบรรเทาทุกข์ ช่วงโควิด 19 ระลอก 3

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564  ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา นำโดยคุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว อำเภอห้วยแถลง เพื่อจัดประชุมกลุ่มสตรี ชี้แจงเรื่อง 1.การรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชน 2.กลุ่มออมทรัพย์ 3.การส่งเสริมอาชีพ และประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเพื่อผู้สูงอายุ : ประเทศไทย

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับสมาชิกกลุ่มอัศวินมอลตา ลงพื้นที่มอบสิ่งของอาทิ รถเข็นผู้ป่วย ผ้าอ้อมสำรับผู้ใหญ่ เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ วัดนักบุญอิสิดอร์บุไทย และวัดมารดามารีอาโคกสี โดยมีบาดหลวงสมคิด เจริญนารถ เจ้าอาวาส ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 28 .. 64 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ เพื่อติดตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชน วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง .บัวใหญ่ .นครราชสีมา

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนา

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์ สังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย โดยมอบผ่านทาง นางวิภาพงษ์บุญ ปลัดอำเภอปักธงชัย นางซ่อนกลิ่น ไชยราช ปลัดอำเภอประจำตำบลโคกไทย เป็นตัวแทนรับมอบ เทศบาลเมือง เมืองปัก จากการสอบถามข้อมูลพบว่า ในเขตอำเภอปักธงชัยได้รับผลกระทบทั้งสิ้น  14 ตำบล  81 หมู่บ้าน  2,013 ครัวเรือน  6,338 คน แบ่งได้ดังนี้

ผลกระทบจากเขื่อนลำพระเพลิง (คลองธรรมชาติ) 8 ตำบล 1,493 ครัวเรือน 4,791 คน ผลกระทบจากน้ำลำเชียงสา 3 ตำบล 316 ครัวเรือน 952 คน

ผลกระทบจากน้ำลำสำลาย  3 ตำบล 204 ครัวเรือน 595 คน 

  ทั้งนี้ ทางปลัดอำเภอได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งของที่จะนำมาบริจาค ต้องการ ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อจัดเป็นชุดมอบให้ผู้ใหญ่บ้านนำไปส่งมอบต่อยังลูกบ้าน และทางเทศบาลเมือง เมืองปัก ได้ตั้งจุดรับมอบ / จุดแจกจ่าย / จุดรับแจ้งขอความช่วยเหลือ

ภาพข่าว ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์ สังฆมณฑลนครราชสีมา

  วันที่ 7 มีนาคม 2564 แผนกผู้สูงอายุ จัดโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุยากไร้ ในเขตวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา โอกาสนี้คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เจ้าอาวาสได้ให้เกียรติมอบแม่ไก่และอาหารเลี้ยงไก่ไข่เพื่อรับประทานในครัวเรือน

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  ศูนย์สังคมพัฒนาฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ  ติดตามงานกลุ่มสตรี เพื่อหาแนวทางจัดทำโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เขตวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว .งิ้ว  .ห้วยแถลง .นครราชสีมา

ภาพข่าว  ศูนย์สังคมพัฒนาฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์ สังฆมณฑลนครราชสีมา แผนกผู้ป่วยเอดส์และผู้พิการ  ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนติดตามงานส่งเสริมอาชีพด้านความเป็นอยู่หลังมอบเห็ดนางฟ้าให้ไปเพาะเมื่อปลายเดือนสิงหาคม กลุ่มผู้ติดเชื้อแจ้งว่า หลังเห็ดออกดอก ได้แบ่งไว้ทาน ส่วนที่เหลือได้นำไปแบ่งขายถุงละ 20 บาท  1 ถุง ใส่เห็ด 2 ขีด ขายดีมากในหมู่บ้าน มีความสนใจจะสั่งเห็ดเพิ่ม ทั้งนี้ในวันเดียวกันทางฝ่ายฟื้นฟูฯ ได้มอบไก่ไข่พร้อมหัวอาหาร อีก 25 ตัว อาหาร 10 กระสอบ

ภาพข่าว  ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์ สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่28-29กันยายน2020เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมาแผนกพัฒนาสังคมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทยเขตพื้นที่บ้านโนนสะอาดตำบลนาฝายและบ้านท่าหินโงมตำบลท่าหินโงมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิการลงพื้นที่ครั้งนี้นายสัตวแพทย์เจตเมธีสมัยกลางและทีมงานได้ติดตามผลการควบคุมโรคสัตว์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและให้คำแนะนำวิธีการเลี้ยงสุกรอย่างถูกวิธีตลอดจนวิธีการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันการระบาดโรคสุกรให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรเกิดความมั่นใจต่อไป...

  วันที่ 7 มีนาคม 2564 แผนกผู้สูงอายุ จัดโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุยากไร้ ในเขตวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา โอกาสนี้คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เจ้าอาวาสได้ให้เกียรติมอบแม่ไก่และอาหารเลี้ยงไก่ไข่เพื่อรับประทานในครัวเรือน

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 20-22 ตุลาคม 2020 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์-คาริตัส เข้าร่วมสัมมนาองค์กรเครือข่ายคาริตัสไทยแลนด์”Caritas Thailand” ประจำปี2020  หัวข้อ:โควิด-19 กับความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  การสัมมนาองค์กรเครือข่ายผู้ทำงานด้านสังคมคาริตัสไทยแลนด์ครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เรียนรู้เท่าทันสถานการณ์ของสังคมโลกและสังคมไทยในปัจจุบัน..เพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันในการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมและให้มีความยั่งยืนต่อไป...

ภาพข่าว เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 แผนกงานผู้สูงอายุ นายวีระ  ธาราสิงห์ ประธานชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา และผู้ประสานงาน  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2020  นำโดยบาดหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ และบาดหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลทั้ง 11 แห่ง และเตรียมจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2020/2563 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

ในโอกาสครบรอบ  5 ปี  พระสมณสาส์น   Laudato Si  ของสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส   คุณพ่อวีระศักดิ์  จันทรังษี  ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนาฯ / จิตตาภิบาลแผนกผู้สูงอายุ สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ให้ผู้สูงอายุปลูกต้นไม้ โดยได้นำพันธ์ไม้  เช่น มะม่วง,มะพร้าว,มะขามส้มโอ,ขนุน และผักสวนครัว เป็นต้น ไปมอบให้ผู้สูงอายุปลูกที่วัด ,บ้าน และพื้นที่ส่วนรวมของหมู่บ้าน และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งได้มีการบรรยายสรุป พระสมณสาส์น  Laudato Si  และให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่  แก่ผู้สูงอายุแต่ละวัด ดังนี้ 1. วันที่ 20 สิงหาคม 2563 / ชมรมผู้สูงอายุวัดโคกปราสาท 2. วันที่ 28 สิงหาคม 2563 / วัดหนองไม้งาม 3. วันที่ 2 กันยายน 2563 / ชมรมผู้สูงอายุวัดปากช่อง 4. วันที่ 4 กันยายน 2563 / วัดหนองพลว 5. วันที่ 10 กันยายน 2563 / วัดโนนงิ้ว 6. วันที่ 12 กันยายน 2563 / วัดโคกไค 7. วันที่ 16 กันยายน 2563 / วัดหนองห่าง

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

กลุ่มวินเซน เดอ ปอล นครราชสีมา คณะวัดพระคริสตราชาเมืองคง ลงพื้นที่จัดมอบผ้าห่มคลายหนาว จำนวน 21 ครอบครัว ในเขตพื้นที่เมืองคง

ภาพข่าว กลุ่มวินเซน เดอ ปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา

OK