คำสอนและแพร่ธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 28  มกราคม  64   ฝ่ายแพร่ธรรม และ ฝ่ายครอบครัว สังฆมณฑลนครราชสีมาลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคริสตชน ที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากชุมชนคาทอลิก บ้านท่าแก้ง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

เพื่อให้กำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวัน และร่วมกันภาวนา เพื่อเสริมจิตใจให้เข้มแข็ง ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าต่อไป

งานคริสต์มาสประกาศข่าวดีในชุมชนต่างความเชื่อ ที่บ้านแก้งยาว ภูแลนคา .ชัยภูมิ นำโดยคุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ ผู้อำนวยการแผนกแพร่ธรรม ร่วมกับซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซู พร้อมคณะครูโรงเรียนมารีย์ชัยภูมิและเจ้าหน้าที่จากสำนักมิสซังนครราชสีมา ส่งมอบความสุขโอกาสเทศกาลพระคริสต์สมภพ สร้างความสนุกสนานให้กับผู้สูงวัย พร้อมกันนี้ มีเจ้าหน้าที่ออกวัดความดัน และแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย วันที่ 16 ธันวาคม 2020

OK