เยาวชน

"ประชุมผู้นำเยาวชน" ผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมประชุมผู้นำเยาวชนประจำปี .. 2019 เพื่อทราบปฏิทินปฏิบัติงานแผนกเยาวชนสังฆมณฑลนครราชีมา แบ่งปันกิจกรรมกลุ่มเยาวชนตามวัดและองค์กร สำนักมิสซังนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม .. 2019.

ภาพ/ข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

"กิจกรรมเยาวชน" เด็กและเยาวชนบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมต้อนรับโนวิสและผู้ให้การอบรมคณะสติกมาตินจาก .ภูเก็ต สัมผัสชีวิตชาวบ้าน ที่บ้านหนองห่าง ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม .. 2019.  ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 15 ตค. 2018 เยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางร่วม ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35 มิสซาเปิดที่วัดพระหฤทัยศรีราชา

Credit: ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

เยาวชนแบร์โทนีหนองห่าง (ชุมนุมเยาวชนเขตชัยภูมิ) 30 มิ.. 2018

Credit:  ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

เตรียมผู้นำเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา โดยคุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาล ที่บ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ ร่วมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิก 4 สังฆมณฑลอีสาน บ้านนาบัว อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม คศ. 2018.  Credit:  ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

"ฝึกงานอภิบาลเด็กและเยาวชน" สามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา รุ่นที่ 44 กลุ่มที่ 1 จำนวน 6 คน ฝึกงานอภิบาลที่วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่างพัฒนา .บัวลาย .นครราชสีมา เมื่อวันที่    17 มิถุนายน .. 2018.  Credit:  ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติสังฆมณฑลนครราชสีมา วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง เมื่อวันเสาร์ที่ 16  กันยายน  .. 2017

"วันเยาวชนแห่งชาติ" คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราชสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเจ้า โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ช่วงเช้า คุณพ่อจาตุรงค์ สาระคุณ แบ่งปันงานอภิบาลเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงบ่าย เยาวชนร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างเยาวชนในสังฆมณฑล วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ ชัยภูมิ เยาวชนเข้าร่วม 182 คน เมื่อวันที่ 22 กันยายน คศ. 2018.

Credit: ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

ชุมนุมพลศีลทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 22 

หัวข้อพลศีล ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียกระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ปีนี้สังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพ มีเด็กพลศีลจาก 5 สังฆมณฑลมาร่วมงาน คือ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลอุบลฯ สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี และสังฆมณฑลนครราชสีมา ปีนี้มีจำนวนผู้มาร่วมงานทั้งหมดจำนวน 193 คน ซึ่งรวมสามเณรกลางและคณะครู คุณพ่อจิตตาภิบาลด้วย

"ประชุมผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา" คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา ประชุมผู้นำเยาวชนประจำปี เพื่อรับปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี .. 2018 แผนกเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา พบปะ พูดคุย แบ่งปัน กิจกรรมเยาวชนของแต่ละวัด สรุปกิจกรรมเยาวชนที่ทำร่วมกันตลอดปี .. 2017 ที่ผ่านมา ห้องประชุมสำนักมิสซังนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม .. 2018

Credit:  ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

ชุมนุมเยาวชนเขตนครราชสีมา บ้านเณรกลาง เมื่อ 28 กค. 2018.

Credit: ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2018 สามเณรเล็กบ้านเณรเปาโล และเด็กนักเรียนบ้านหลุยส์ เมรี่ โฮม เที่ยวพักผ่อนประจำปี หลังจากสอบเสร็จก่อนจะกลับบ้าน เสริมสร้างชีวิตกลุ่มและความเป็นหนึ่งเดียวกันของชุมชนศิษย์พระคริสต์

ตัวแทนสภาภิบาลวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ คุณครู และนักเรียน .3 จำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวทีลานไทร เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

"โครงการพี่ช่วยน้อง" กลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา จัดกิจกรรมรุ่นพี่ช่วยรุ่นน้อง วันเสาร์รุ่นพี่นำรุ่นน้องช่วยทำความสะอาดวัดและบริเวณ วันอาทิตย์หลังมิสซา ซ้อมเพลง สอนคำสอน สันทนาการ  เล่นกีฬา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องทุกอาทิตย์ เพื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนจะได้มีความมั่นคงเข้มแข็ง และเป็นหนึ่งเดียวกัน เริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่ 14 มกราคม .. 2018

Credit: ศูนย์ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK