สามเณราลัยเปาโล นครราชสีมา ทุกวันพุธสามเณรรวมกันสวดนพวารแม่พระ 

ภาพข่าว สามเณราลัยเปาโล นครราชสีมา