เยาวชน

วันที่ 15 ตค. 2018 เยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางร่วม ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35 มิสซาเปิดที่วัดพระหฤทัยศรีราชา

Credit: ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

"วันเยาวชนแห่งชาติ" คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราชสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเจ้า โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ช่วงเช้า คุณพ่อจาตุรงค์ สาระคุณ แบ่งปันงานอภิบาลเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงบ่าย เยาวชนร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างเยาวชนในสังฆมณฑล วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ ชัยภูมิ เยาวชนเข้าร่วม 182 คน เมื่อวันที่ 22 กันยายน คศ. 2018.

Credit: ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

ชุมนุมเยาวชนเขตนครราชสีมา บ้านเณรกลาง เมื่อ 28 กค. 2018.

Credit: ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

เยาวชนแบร์โทนีหนองห่าง (ชุมนุมเยาวชนเขตชัยภูมิ) 30 มิ.. 2018

Credit:  ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

"ฝึกงานอภิบาลเด็กและเยาวชน" สามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา รุ่นที่ 44 กลุ่มที่ 1 จำนวน 6 คน ฝึกงานอภิบาลที่วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่างพัฒนา .บัวลาย .นครราชสีมา เมื่อวันที่    17 มิถุนายน .. 2018.  Credit:  ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

"ประชุมผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา" คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา ประชุมผู้นำเยาวชนประจำปี เพื่อรับปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี .. 2018 แผนกเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา พบปะ พูดคุย แบ่งปัน กิจกรรมเยาวชนของแต่ละวัด สรุปกิจกรรมเยาวชนที่ทำร่วมกันตลอดปี .. 2017 ที่ผ่านมา ห้องประชุมสำนักมิสซังนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม .. 2018

Credit:  ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

เตรียมผู้นำเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา โดยคุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาล ที่บ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ ร่วมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิก 4 สังฆมณฑลอีสาน บ้านนาบัว อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม คศ. 2018.  Credit:  ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

ชุมนุมพลศีลทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 22 

หัวข้อพลศีล ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียกระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ปีนี้สังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพ มีเด็กพลศีลจาก 5 สังฆมณฑลมาร่วมงาน คือ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลอุบลฯ สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี และสังฆมณฑลนครราชสีมา ปีนี้มีจำนวนผู้มาร่วมงานทั้งหมดจำนวน 193 คน ซึ่งรวมสามเณรกลางและคณะครู คุณพ่อจิตตาภิบาลด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2018 สามเณรเล็กบ้านเณรเปาโล และเด็กนักเรียนบ้านหลุยส์ เมรี่ โฮม เที่ยวพักผ่อนประจำปี หลังจากสอบเสร็จก่อนจะกลับบ้าน เสริมสร้างชีวิตกลุ่มและความเป็นหนึ่งเดียวกันของชุมชนศิษย์พระคริสต์

ตัวแทนสภาภิบาลวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ คุณครู และนักเรียน .3 จำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวทีลานไทร เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

"โครงการพี่ช่วยน้อง" กลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา จัดกิจกรรมรุ่นพี่ช่วยรุ่นน้อง วันเสาร์รุ่นพี่นำรุ่นน้องช่วยทำความสะอาดวัดและบริเวณ วันอาทิตย์หลังมิสซา ซ้อมเพลง สอนคำสอน สันทนาการ  เล่นกีฬา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องทุกอาทิตย์ เพื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนจะได้มีความมั่นคงเข้มแข็ง และเป็นหนึ่งเดียวกัน เริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่ 14 มกราคม .. 2018

Credit: ศูนย์ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติสังฆมณฑลนครราชสีมา วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง เมื่อวันเสาร์ที่ 16  กันยายน  .. 2017

เมื่อวันอาทิตที่กันยายน  2017. คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วย สามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา ฝึกงานอภิบาลเด็กและเยาวชนบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา

ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี หนองห่าง นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ รุจิรา อุกาสี นักกีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กฤตพร สืบมงคลชัย สอนเทคนิควอลเลย์บอลให้กับเยาวชน เมื่อ 26 สิงหาคม .. 2017

ฝึกงานอภิบาลเด็กและเยาวชน สามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์    นครราชสีมา กลุ่มนำกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน สอนคำสอน นำสันทนาการ เล่นกีฬากับเด็กและเยาวชน บ้านหนองห่าง  ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่  20 สิงหาคม .. 2017

"เยี่ยมเด็กและเยาวชน" คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมาและทีมงานสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา ออกเยี่ยม ติดตาม กลุ่มเด็กและเยาวชนวัดนักบุญยอแซฟ โนนงิ้ว .ห้วยแถลง .นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม .. 2017.

"ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี เมืองคง" คุณพ่อวินัย เปลี่ยนบำรุง เจ้าคณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองคณะ และเปิดกิจกรรมศูนย์เยาวชนแบร์โทนี เมืองคง จ.นครราชสีมา ช่วงบ่าย นักกีฬาทีมชาติสังกัด ทีมเมืองทอง ยูไนเต็ด มงคล ทศไกร และทศวรรษ ลิ้มวรรณเสถียร ฝึกเทคนิคฟุตบอลให้กับเยาวชน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2017

ฝึกงานอภิบาลเด็กและเยาวชน สามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา ออกฝึกงานอภิบาลเด็กและเยาวชนตามวัดในเขตอ.ประทาย อ.บัวลาย และ อ.คง โดยรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนในแต่ละวัดทำกิจกรรมร่วมกัน ซ้อมขับร้องบทเพลงในมิสซา ฝึกเด็กช่วยมิสซา สอนคุณธรรม คำสอน นำสันทนาการและกีฬาให้กับเด็กๆและเยาวชน

ออกเยี่ยมติดตามกลุ่มเยาวชนวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง แผนกเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา ออกเยี่ยมติดตามกลุ่มเยาวชนบ้านเณรเล็กเปาโล นครราชสีมาและนักเรียนโครงการหลุยส์ แมรี่โฮม ปากช่อง เริ่มด้วยวจนะพิธีกรรมศีลอภัยบาปโดยคุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาล ติดตาม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กลุ่มเยาวชนได้รับทราบ ให้แต่ละกลุ่มสรุปกิจกรรมในปีที่ผ่านมา และนำสันทนาการโดยสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ.2017

ศูนย์ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้ออกเยี่ยมกลุ่มเยาวชนที่อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด โดยมี บร.เณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา นำกิจกรรมและสันทนาการ จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 54คน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ.2017

ประชุมผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา แผนกเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมาประชุมผู้นำเยาวชนเพื่อทราบปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี ค.ศ. 2017 และสรุปกิจกรรมที่ทำร่วมกันในปีที่ผ่านมา ที่สำนักมิสซังนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 ภาพและข่าวจากคุณเยาวภา จันขุนทด