"กิจกรรมวันเด็ก"หลังมิสซาวันอาทิตย์ เยาวชนรุ่นพี่นำกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กๆวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา ช่วงบ่ายคุณพ่อเจ้าวัดนำเด็ก เยาวชนชาย ซ้อมกีฬาฟุตบอลที่สเตเฟน สเตเดี้ยม โรงเรียนพระกุมารพยัคฆภูมิ .มหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 มกราคม .. 2023

ภาพข่าว  ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา 

"ฉลองภายในและเสกป่าศักดิ์สิทธิ์" เด็กๆเยาวชนพร้อมสัตบุรุษบ้านหนองห่างเดินทางไปร่วมฉลอง (ภายใน) ชุมชนแห่งความเชื่อและเสกป่าศักดิ์สิทธิ์วัดพระคริสตราชาเมืองคง คุณพ่อสมชาย หมอกครบุรี ประธานในพิธี ก่อนวันฉลองเด็กๆเยาวชนชายบ้านหนองห่างพร้อมกับพ่อบ้านร่วมจับปลาที่บ่อวัดเมืองคง ในวันฉลองเยาวชนบ้านหนองห่างช่วยพิธีกรรมและขับร้องบทเพลงในมิสซาฉลองวัดและเสกป่าศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม .. 2022

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา

เยาวชนโคราชสัมพันธ์ "โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ"วันเสาร์ที่ 17 กันยายน ..2022 สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์(บ้านเณรกลาง)และโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

ภาพข่าว  ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา https://www.facebook.com/diokoratyouth

ขอบคุณทุนการศึกษาจากมิสซังโคราช

        ขอบคุณทุนการศึกษาจากมูลนิธิมารีย์อุปถัมภ์ สังฆมณฑลนครราชสีมา ที่นำมามอบให้เด็กผู้ยากไร้ ที่บ้านหนองหญ้าปล้อง..โดยการเห็นชอบและคัดเลือกโดยผู้ใหญ่บ้านบรรจง ราษฎ์พิทักษ์

       เงินจำนวนนี้แม้จะไม่มากมายแต่ก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวและเด็กๆ ให้สามารถก้าวเดินต่อไปและช่วยด้านการศึกษาค่าขนมและอาหารได้จำนวนหนึ่ง...

ภาพข่าว ซิสเตอร์ Jai Khotaphat

"เยาวชนแบร์โทนี"สามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา กลุ่มชีวิตที่ 1 รุ่นที่ 48 นำกิจกรรมศูนย์เยาวชนแบร์โทนีบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา เริ่มด้วยกิจกรรมจิตอาสา กีฬา เตรียมพิธีกรรม คำสอนและสันทนาการ ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม .. 2022

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา 

ปิดค่ายคำสอนฤดูร้อน" เด็กและเยาวชนวัดนักบุญยอแซฟกรรมกรบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมค่ายคำสอนตลอด  1 สัปดาห์ เตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ในวันปัสกา ในวันที่ 12 เมษายน เป็นวันสุดท้ายของการเรียนคำสอน หลังจากนั้นเด็กและเยาวชนช่วยเตรียมงานช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์จนถึงวันอาทิตย์ปัสกาที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 17 เมษายน .. 2022

ภาพข่าว  ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา

"วันเยาวชนแห่งชาติ"เด็กๆและเยาวชนจากศูนย์เยาวชนแบร์โทนีบ้านหนองห่าง .บัวลาย และหนองไม้ตาย จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติสังฆมณทลนครราชสีมา บ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 กันยายน . 2022

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี


"รับทุนการศึกษา" เด็กและเยาวชนวัดนักบุญยอแซฟกรรมกรบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา ช่วงเช้าหลังมิสซาวันอาทิตย์ต้นเดือนพร้อมเจ้าอาวาส ร่วมส่งศีลให้กับผู้สูงอายุ และช่วงบ่ายเดินทางไปซื้ออุปกรณ์การเรียน ที่ .บัวใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิมารีย์อุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม .. 2022

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา  

"ค่ายคำสอน" เด็กๆและเยาวชนวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ร่วมค่ายคำสอนเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ในวันปัสกา นำโดยสามเณรใหญ่สังฆมณฑลนครราชสีมา บราเดอร์ สหรัฐ พัสดุ ครูคำสอน และพี่เลี้ยง จัดค่ายคำสอนหนึ่งสัปดาห์ที่วัด ระหว่างวันที่ 6-12 เมษายน ค.ศ. 2022

ภาพข่าว  ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา

15 มกราคม เวลา 20:18 . "จิตอาสา" ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา เยาวชนแบร์โทนีและสัตบุรุษบ้านหนองห่าง ร่วมแรงร่วมใจกัน พัฒนาถนนเข้าหมู่บ้าน สระน้ำ ปล่อยปลา จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆเยาวชน แข่งขันกีฬาเยาวชนกับสามเณรกลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม .. 2022.

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา 

ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมกับสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์และ(เยาวชน)สามเณร บ้านเณรเล็กนักบุญเปาโล สังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาและพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลอง 120 ปี แห่งการเข้ามาทำงานของ ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลในประเทศไทย 1901-2021

วันที่ 10 ..  กิจกรรมจาริกกางเขน "เพื่อนคู่คริสต์"   เยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา    บ้านโคกปราสาท  ปราสาทพร  เวลา 19.00 .  สวดเทเซ่  สงบ  พบพระผ่านบทเพลง...

ภาพข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา

"คริสต์มาส"เด็กๆเยาวชนและสัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟกรรมกรบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมฉลองคริสต์มาสประจำปี เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม .. 2022

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 มิสซาขอพรสำหรับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง สายชั้น .1 

โดย บาดหลวงสมบัติ ประทุมปี ผู้จัดการโรงเรียน

วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน

ภาพข่าว วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท-ปราสาทพร


ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาและสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ร่วมจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมจิตอาสาลูกเสืออาสา RST และสารวัตรนักเรียนจิตอาสา SST” ของโรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ค่ายลูกเสือไร่วนานุรักษ์ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ep.1

ภาพข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา

ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมส่งตัวแทนเยาวชนของสังฆมณฑลร่วมค่ายผู้นำเยาวชนสี่สังฆมณฑลอีสาน ครั้งที่ 11 “To dream together, to pray together and to work together!””ภายใต้พระวรสารลมย่อมพัดไปตามทิศทางท่ีลมต้องการ ท่านได้ยินเสียงลมพัด แต่ไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและจะพัดไปไหน” (ยน 3:8) สวนสัตว์ขอนแก่น สังฆมณฑลอุดรธานี

ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมกับสามเณรกลางสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรม “เยาวชนสัญจร” ณ วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายหรรษทาน โคกปราสาท-ปราสาทพร และร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกับวัดและชาวบ้าน

ภาพข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกฯ

 "วันเด็ก" เด็กๆ และเยาวชนแบร์โทนีบ้านหนองห่าง อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เปิดกิจกรรมโดยคุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 2022.

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา

"เยาวชนหนองห่าง" เด็กและเยาวชนบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมาร่วมสมโภชพระคริสตราชาและเสกสุสานวัดเมืองคง .คง .นครราชสีมา ช่วยขับร้องบทเพลงในพิธีบูชาขอบพระคุณและเสกสุสานประจำปี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน .. 2021.

สามเณราลัยเปาโล นครราชสีมา ทุกวันพุธสามเณรรวมกันสวดนพวารแม่พระ 

ภาพข่าว สามเณราลัยเปาโล นครราชสีมา 

28 พฤศจิกายน เวลา 13:59 . "กิจกรรมกลุ่ม" เด็กๆและเยาวชนบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา โดยการนำของเยาวชนรุ่นพี่ แบ่งเด็กๆและเยาวชนออกเป็น 4 กลุ่ม ระดมความคิดในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเยาวชน อาทิเช่น การปฏิบัติความเชื่อของเยาวชน ความรู้สึกของเยาวชนต่อผู้อภิบาล ชุมชนวัดในอนาคตตามจินตนาการของเยาวชน และสรุปกิจกรรมเยาวชนตลอดปี ระดับชาติ สี่สังฆมณฑลอีสาน ระดับสังฆมณฑลและระดับวัด  ที่เยาวชนได้ร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน .. 2021.

ภาพข่าว ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา

9 กันยายน 64  ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาพร้อมกับตัวแทนเยาวชนของสังฆมณฑลรับมอบกางเขนเพื่อนคู่คริสต์ต่อจากสังฆมณฑลอุดรธานี   อาสนวิหารแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด นครราชสีมา เพื่อจัดกิจกรรมการจาริกในสังฆมณฑลต่อไป….

ภาพข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา