อภิบาล

วันเสาร์ที่ 13 .. 2018 เวลา 10.30 . โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา ร่วมกับพระสังฆราชกิตติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา และสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2018 เวลา 09.30 . คณะสงฆ์ นักบวชและสัตบุรุษ ร่วมงาน วจนพิธีเปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ แห่ศีลมหาสนิท และช่วงบ่ายมีกิจกรรมรวมพล BECs เขตชัยภูมิ วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เปิดเดือนแม่พระ   เวลา 19.00 น สวดสายประคำ พร้อมกับขบวนแห่พระแม่มารีย์รอบบริเวณโรงเรียนมารีย์วิทยา โดยมี คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วย ครู  พนักงาน นักเรียน  และสัตบุรุษมา ร่วมพิธี Credit: อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 28 .. 2018 เวลา 10.30 . คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดมารดาพระศาสนจักร บ้านหนองพวง ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน .. 2018 เวลา 10.30 . ฉลองวัดมารีย์สมภพ (รพ.เซนต์แมรี่) จังหวัดนครราชสีมา 

ได้จัดพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี 

พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 เวลา 10.30 . พระสังฆราช 

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด วจนพิธีกรรมเสกหอประชุมยอแซฟ และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

   คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู พนักงาน 

ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนทอดผ้าป่าการศึกษาขึ้น เพื่อระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับโรงเรียนและหอประชุมยอแซฟ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนและชุมชน

วันเสาร์ที่ 25  สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 . วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวช พี่น้องสัตบุรุษ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2018 เวลา 10.30 . คณะสงฆ์ และสัตบุรุษ ร่วมงานฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัด

นักบุญยออากิม-อันนา และงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิก ครั้งที่ 4/2018 ไร่วนานุรักษ์ .วังน้ำเขียว .นครราชสีมา โดยมีพระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี และช่วงท้ายของงานได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แม่และลูกดีเด่นประจำปี 2018

วันเสาร์ที่ 21 .. 2018 เวลา 10.30 . คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง  ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีมิสซา

งานฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ อารามนักพรตหญิง คณะพระมหาไถ่ สังฆมณฑลนครราชสีมา วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2018 โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยพระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา คณะสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

เวลา 09.30 . คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วยสัตบุรุษ ครู นักเรียน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตร เปาโลอัครสาวก พิธีเปิดเสกวัดน้อยสามเณราลัยเปาโล และพิธีเสกอาคารเซนต์โจเซฟ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2018 เวลา 10.30 น. คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง พร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเปโตร โนนแฝก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา