วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม  2022 เวลา 10.30 . คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โดยมีบิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธานในพิธี

"ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน ผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์"

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2022 เวลา 10.30 . คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลหนองหญ้าปล้อง อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมกับได้ทำพิธีล้างบาปให้คริสตชนใหม่

 โดยมีคุณพ่อออกัสติน เปรมปรี วาปีโส เป็นประธานในพิธี

โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่ โดยมี บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวชชายหญิง และพี่น้องสัตบุรุษ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ โดยบิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีมิสซา  พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธี วันเสาร์ที่ 15  ตุลาคม 2022 เวลา 10.30 .   วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

คณะสงฆ์  และสัตบุรุษ  สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมงาน วจนพิธีกรรมปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคุณพ่อออกัสติน เปรมปรี วาปีโส เจ้าอาวาสวัดเป็นประธานในพิธีฯ

คณะสงฆ์ พร้อมด้วยสัตบุรุษ สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมพิธีมิสซาสมโภช ฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์องค์อุปถัมภ์ ศูนย์คาทอลิกบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

โดยมีคุณพ่อกาสิมีร์ ประสาท ใหม่เพียรวงศ์  เป็นประธานในพิธี

สื่อมวลชนคาทอลิก ประเทศไทย ร่วมกับ สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 56 ณ โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา บรรยายสาสน์วันสื่อโดยบาทหลวง เปรมปรี วาปีโส อุปสังฆราชสังฆมณฑลนครราชสีมา

กิจกรรมเสวนา หัวข้อ "ฟังสื่อคาทอลิก ท่ามกลางโลกดิจิตอล"โดย บาทหลวงอนุชา ไชยเดซ

ผศ.ดร. ประทีป ฉัตรสุภางค์ ดร. จิตรา ดุษฎีเมธากุล และคุณพิชิต สุขีวัฒน์ พิธีกร

https://drive.google.com/.../1d88eJosk7RxEIvz6LHfFz9kPu8E...

วันที่ 25 ตุลาคม .. 2565 มิสซาขอพรสำหรับคณะครู โรงเรียนมารดาวนารักษ์ ก่อนเข้ารับการอบรโดย บาดหลวงบัวทอง  บุญทอด วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน 

มูลนิธิแบ่งปัน ชีวิตนครราชสีมา ร่วมกับ สังฆมณฑลนครราชสีมา และบ้านพักผู้สูงอายุราชสีมา ได้จัดงาน "วันผู้ยากไร้สากล" วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 64 เพื่อสืบสานพันธกิจ ความรัก ความเมตตา ของพระเจ้า ต่อพี่น้องที่เจ็บป่วยและถูกทอดทิ้ง

จึงเกิดโครงการเยี่ยมชุมชน Home care project โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับ มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย โดยเน้นการกระทำเคียงข้าง พบปะให้กำลังใจและสนับสนุนความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันโดยปัจจุบันโครงการเยี่ยมชุมชน Home care project มีผู้รับสงเคราะห์ในโครงการทั้งหมด 147 คน จาก 5 อำเภอ 12 ชุมชน ในจังหวัดนครราชสีมา

ภาพข่าว บ้านพักผู้สูงอายุราชสีมา

เข้าเงียบประจำปี คณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 โรงแรมเคนซิงตัน เขาใหญ่ โดย พระคุณเจ้า หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

สวดสายประคำเดือนแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์   สำนักมิสซังนครราชสีมา  โดยมี คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง พร้อมด้วย พนักงานมิสซัง และสัตบุรุษมาร่วมพิธี เพื่อเสริมสร้างความเชื่อ ความศรัทธา ความสามัคคีในชุมชน วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2022  เวลา 19.30 .

พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ นักพรตหญิงคณะพระมหาไถ่ นครราชสีมา โดยบิชอป ยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ สัตบุรุษร่วมพิธีฯ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2022 เวลา 10.00 .

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน  2565  เวลา 10.30 . ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท-ปราสาทพร .ปะคำ .บุรีรัมย์  บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษจำนวนมาก

วันเสาร์ที่ 1 .. 2022 เวลา 10.30 . โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีมิสซา พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา และสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง

ภาพข่าว วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์

โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อฉลองวัดมารีย์สมภพ (รพ.เซนต์แมรี่) จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคุณพ่อมิคาแอลเฉลียว วาปีกัง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง วันเสาร์ที่ 10 กันยายน .. 2022  เวลา 10.30 .

https://drive.google.com/.../14QpKVTTuEbBhiBpavRJDmE1DFYM...

ภาพข่าว Pongchenko Soodsoi Vongola

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ กลางดง จังหวัดนครราชสีมา โดยบาทหลวงออกัสตินเปรมปรี วาปีโส เป็นประธานในพิธี

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2022 พิธีมิสชาโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญยออากิม-อันนา

โดยบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน  ณ ไร่วนานุรักษ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 

พร้อมมอบรางวัลผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง และลูกกตัญญู ปี2022

https://drive.google.com/.../1SrbPeXa7qcyGTMOyNNdkvuyuc5W...

วันนี้ เวลา 08.00 .  มีพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านคุณธรรม  บ้านโคกปราสาท  ปราสาทพร     จากนั้นมีพิธีบูชาขอบพระคุณและแห่ศีลมหาสนิทรอบหมู่บ้าน  โดยพระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  พร้อมด้วย  คุณพ่อสมบัติ  ประทุมปี  เจ้าอาวาสวัดฯ   คุณพ่อรชตะ  ประทุมตรี ปลัดวัดฯ  และคุณพ่อเอกชัย   ชิณโคตร  เจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์  นางรอง 

ภาพข่าว วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท-ปราสาทพร

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565  บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานมิสซาโอกาสวันขอบคุณพระเจ้า ที่วัดนักบุญเทเรซา โดยชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเทเรซาโนนแก้ว  อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีธรรมเนียมปฏิบัติในการขอบคุณพระเจ้าหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ด้วยการนำข้าวและผลผลิตทางการเกษตรมาถวายให้กับวัด ทั้งนี้ได้มีพิธีเสกพืชพันธุ์ธัญญาหาร อุปกรณ์ทางการเกษตรและเสกยานพาหนะเพื่อเป็นสิริมงคลในการใช้สำหรับฤดูกาลเพาะปลูกในปีใหม่นี้ด้วย  ภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว และ วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนแฝก

พิธีบูชาขอบพระคุณ และเปิดซีนอดระดับเขตศาสนปกครองนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021 เวลา 08.30 .โดย บิชอป ยอแซฟ ซูศักดิ์ สิริสุทธิ์   อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง 400 ปี ชาตกาล บุญราศรี นิโคลาส บาร์เร ผู้ก่อตั้งคณะพระกุมารเยซู  โอกาสฉลองการปฏิญาณตนในชีวิตนักบวชและโอกาสให้คำมั่นสัญญา ของเพื่อนพระกุมารเยซู ครั้งที่ 2 โดย บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานในพิธี   วัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2546 เวลา 10.30 .

รัก และ แบ่งปัน ออกเยี่ยมชุมชนสองข้างทางรถไฟ ซอยไบเรย์ มอบข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้จำเป็น 20ครอบครัว 11/9/21 แนะนำการดูแลตนเอง ความสะอาดของตัวเอง ที่พัก เพราะ ชุมชนนี้เก็บขยะขายเลี้ยงชีพ

ภาพข่าว มูลนิธิแบ่งปันชีวิตนครราชสีมา

พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระจิตเจ้า และรื้อฟื้นคำปฏิญาณตนครูคำสอนและคริสตชนใหม่ โดย บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ โทมัส บุญมี ชิณโคตร บิดาคุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร โดยบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีคณะสงฆ์ นักบวช ชาย-หญิง และสัตบุรุษ ร่วมไว้อาลัย  ณ วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์อภิบาลพระกุมารเยซู  แก้งคร้อ

    เมื่อวันที่ 23 ตค.2564 ที่ผ่านมา มุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ได้มาทำพิธีเปิดเสกศูนย์อภิบาลพระกุมารเยซู แก้งคร้อ อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ศูนย์ได้เป็นสถานที่ สำหรับการทำงานอภิบาลและแพร่ธรรม ในการให้บริการพี่น้องทางภาคอีสาน และเพื่อเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ของซิสเตอร์และพี่น้องสัตบุรุษ

     โดยศูนย์นี้ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณ จากสังฆมณฑลนครราชสีมา ทำการสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถเปิดเสกอย่างเป็นทางการได้ และในวันดังกล่าวที่คณะพระกุมารเยซูได้ฉลอง 400 ปีการเกิดของบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส  บาร์เรผู้ตั้งคณะ ฉลอง 60,50,25 ปีการเป็นนักบวชของซิสเตอร์ โดยมาจัดที่วัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อ  จึงเป็นโอกาสอันดี ที่จะได้เปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ

    ปัจจุบันศูนย์นี้ได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมในงานแพร่ธรรมด้านต่างๆ เช่นเข้าเงียบ ,อบรม , และงานอื่น ในปีนี้เนื่องสถานการณ์โควิดทำให้การจัดกิจกรรมต่าง ได้หยุดชะงักไป  หวังว่าในโอกาสต่อไปที่ทุกอย่างดีขึ้น ศูนย์นี้จะกลายเป็นศูนย์กลางงานแพร่ธรรมในการรับใช้พระศาสนจักรท้องถิ่นต่อไป

   เรายังมีห้องพักรับรองแขก 2 ห้องสำหรับบริการแขกผู้มาเยือนด้วยค่ะ

ภาพข่าว ซิสเตอร์ Jai Khotaphat

บาดหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ส่งตัวแทนไปมอบข้าวโพดต้ม มาม่า สบู่ของใช้ และผลงานนักเรียนที่ทำขึ้นเพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยโควิด และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนเทศบาล2(หนองกะจะ)

13 สิงหาคม 2564

ภาพข่าว Aof Watchara