อภิบาล

วันเสาร์ที่ 21 .. 2018 เวลา 10.30 . คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง  ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีมิสซา

งานฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ อารามนักพรตหญิง คณะพระมหาไถ่ สังฆมณฑลนครราชสีมา วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2018 โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยพระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา คณะสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

เวลา 09.30 . คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วยสัตบุรุษ ครู นักเรียน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตร เปาโลอัครสาวก พิธีเปิดเสกวัดน้อยสามเณราลัยเปาโล และพิธีเสกอาคารเซนต์โจเซฟ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2018 เวลา 10.30 น. คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง พร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเปโตร โนนแฝก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2018 เวลา 10.30 . คณะสงฆ์ สังฆมณฑลนครราชสีมาพร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง  ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง  อำเภอหนองบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีมิสซา

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2018 เวลา 10.00 . พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสพิธีบวชสังฆานุกร ของบราเดอร์ เปาโล ศุภกรณ์ ขันธรักษา สัตบุรุษอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา  วัดน้อยนักบุญคลารา บ้านผู้สูงอายุราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2018 เวลา 10.30 . คณะสงฆ์ สังฆมณฑลนครราชสีมาพร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพชัยภูมิ มีคุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ เป็นเจ้าอาวาสวัด

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม  2018  เวลา 10.30 .ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาโดย พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

          วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2018 ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง พระคุณเจ้าได้หยิบยกคำสอนของนักบุญยอห์น พูดถึงการให้ทาน การภาวนา การจำศีล การอดอาหาร มาเป็นข้อคิดและคำสอน ในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองชุมชนแห่งความเชื่อครั้งนี้ วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม มีคุณพ่อพัฒนะชัย อินทิรถ เป็นเจ้าอาวาสวัด และ มีสัตบุรุษจำนวน 17 ครอบครัว

          วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2018 เวลา 10.30 . วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว มีคุณพ่อประสาท ใหม่เพียรวงศ์ เป็นเจ้าอาวาสวัด และ มีสัตบุรุษจำนวน 150 คน

      วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10.30 . ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด นครราชสีมา ประจำปี 2018 โดย พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี ช่วงท้ายของงาน สมาคมนักบุญวินเซนเดอปอล มนตรีสังฆมณฑล นครราชสีมา ได้มอบรางวัลประกวดพระแท่นแม่พระสวยงามโอกาส ๑๐๐ ปีแม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา

    วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10.30 . วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ โดยมีคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร มีคุณพ่อปราโมท ชินโคตร เป็นเจ้าอาวาส และ มีสัตบุรุษจำนวนประมาณ 150 คน มิสชาทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.00 .

  พิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2018 พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานใน  พิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อครั้งนี้มี คณะสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก สำหรับวัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อ  มีคุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง เป็นเจ้าอาวาส มีมิสซาวันธรรมดา  เวลา 6.15 . วันพุธ เวลา 19.00 . วันอาทิตย์ เวลา 7.30 .

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2018 เวลา 10.30 . พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานพิธีในโอกาสฉลองสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ (บ้านเณรกลาง) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2018 เวลา 10.30 น. พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระมารดามารีอา บ้านโคกสี ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อครั้งนี้มี คณะสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก สำหรับวัดพระมารดามารีอา บ้านโคกสี  มีคุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เป็นเจ้าอาวาส มีสัตบุรุษ จำนวน 6 ครอบครัว

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร อดีตมุขนายกสังฆมณฑลอุดรธานี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี Credit:  คุณแป๊ก คอรัส ไลน์ สตูดิโอ

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017 ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล หนองหญ้าปล้อง

วันเสาร์ที่ 9  ธันวาคม 2017  พิธีบูชาขอบพระคุณชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทานโคกปราสาท ปราสาทพร   โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ วัดตั้งอยู่ที่บ้านโคกปราสาท -ปราสาทพร ตำบลปะคำ จังวัดบุรีรัมย์ โดยมีคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นเจ้าอาวาส มีสัตบุรุษ จำนวน 1200 คน

       วันเสาร์ที่ 25  .. 60 ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดและเสกวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ นางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง และคณะสงฆ์ นักบวช พี่น้องสัตบุรุษ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

  วันเสาร์ที่ 18 .. 60 ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวช พี่น้องสัตบุรุษ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

  โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อที่วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวชชายหญิง และพี่น้องสัตบุรุษ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ในบทเทศน์พระสังฆราช ได้กล่าวถึงพระวรสารนักบุญยอห์น สอนเกี่ยวกับเรื่องให้เราทุกคนรักซึ่งกันและกัน สำหรับพระเยซูเจ้า สิ่งเดียวที่พิสูจน์ความรักแท้คือความนบนอบเชื่อฟังเพราะรักพระบิดา พระองค์จึงทรงนบนอบเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาจนกระทั่งยอมสิ้นพระชนม์ แม้เป็นการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เช่นเดียวกัน เราจะแสดงความรักต่อพระเยซูเจ้าได้ก็โดยการนบนอบเชื่อฟังและปฏิบัติตามบัญญัติของพระองค์ ดังที่ทรงตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา” (ยน 14:15)

    วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 2017 เวลา 9.00 น. พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นักบวช ชาย - หญิง ได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   ณ บริเวณสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง  ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมกับแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

   วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2017 เวลา 10.30 . วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ โดยมีคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมิสซา พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง และช่วงท้ายพิธีได้รับประทานอาหารร่วมกัน

        พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดมารดาพระศาสนจักร วัดคาทอลิกหนองพวง บ้านหนองพวง ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017 เวลา 10.30 . โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง  “ถ้าผู้ใดอยากตามเรา ก็จงเลิกคิดถึงตนเองจงแบกไม้กางเขนของตนและติดตามเรามัทธิว 24:16

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน .. 2017  เวลา 10.30 . ฉลองวัดมารีย์สมภพ (รพ.เซนต์แมรี่) จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง  ในบทเทศน์ ได้กล่าวถึงแบบฉบับของแม่พระ ที่ยึดถือความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์และเห็นแก่ผู้อื่นเสมอ แม่พระได้รับเกียรติในการพ้นจากบาป เป็นผู้บริสุทธิ์ จิตใจดีงาม เต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน (full of grace)    เป็นแบบอย่างให้กับพวกเรา ในการเพิ่มพูนคุณความดีให้มากขึ้นในทุกๆวัน โดยยึดแบบอย่างจากแม่พระในการใช้ชีวิต ทำความดีเพื่อผู้อื่น  และสังคมโดยไม่ต้องเรียกร้อง "จงเป็นผู้เมตตากรุณา ดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเทอญอย่าตัดสินเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่าน อย่ากล่าวโทษเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน จงให้อภัยเขา แล้วพระเจ้าจะอภัยให้แก่ท่าน จงให้ แล้วพระเจ้าจะประทานให้แก่ท่าน" (.ลูกา บทที่ 6 ,36-38)

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 2017 เวลา 09.30 น. คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง ผู้รับผิดชอบหน่วยงานคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์ พร้อมด้วย คุณพ่อ กฤษฎา สุขพัฒน์  สังฆมณฑลจันทบุรี และคณะ ได้เดินทางมาประชุมประเมินผลการสัมมนาพระสงฆ์ทั่วถิ่นไทยครั้งที่ผ่านมา และนอกจากนี้ได้ไปเยี่ยมอารามคณะนักพรตหญิงพระมหาไถ่ จังหวัดนครราชสีมา  และต่อจากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมบ้านผู้สูงอายุราชสีมา โดยมีพ่อสมบัติ ประทุมปี และพ่อชาญชัย ประทุมปี เป็นผู้นำคณะในการเยี่ยมชมในครั้งนี้

วันเสาร์ที่ 19  สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 . วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวช พี่น้องสัตบุรุษ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

"มิสซาขอพรพระโอกาสวันแม่" สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง ลูกหลาน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระสำหรับแม่และผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ลูกหลานมอบดอกมะลิ กราบขอพรจากแม่และผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม .. 2017

      วันเสาร์ที่ 5  สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ วัดนักบุญยอกิม-อันนา ไร่วนานุรักษ์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวช พี่น้องสัตบุรุษ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก และช่วงท้ายของงานได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่แม่และลูกดีเด่น ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

     วันพฤหัสบดีที่สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 . พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  พร้อมด้วยคณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา   ร่วมงานพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพคุณแม่ อังเจลา ชม  กล้าหาญ มารดาของคุณพ่อชำนาญ กล้าหาญ วัดพระคริสตราชา  อำเภอเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยญาติมิตรมาร่วมแสดงความอาลัย และพร้อมใจกันส่งดวงวิญญาณของคุณแม่อังเจลา ชม  กล้าหาญ ที่พระเป็นเจ้าได้เรียกกลับไปหาพระองค์

     วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมิสซาฉลองวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ครบรอบ 50 ปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะภราดา คณะครู  ผู้ปกครอง คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ  และนักเรียน  ณ หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4  อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา และได้มี   พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่อาจารย์โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ที่ได้ทำงานเป็นระยะเวลานาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป