วันนี้ เวลา 08.00 .  มีพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านคุณธรรม  บ้านโคกปราสาท  ปราสาทพร     จากนั้นมีพิธีบูชาขอบพระคุณและแห่ศีลมหาสนิทรอบหมู่บ้าน  โดยพระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  พร้อมด้วย  คุณพ่อสมบัติ  ประทุมปี  เจ้าอาวาสวัดฯ   คุณพ่อรชตะ  ประทุมตรี ปลัดวัดฯ  และคุณพ่อเอกชัย   ชิณโคตร  เจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์  นางรอง 

ภาพข่าว วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท-ปราสาทพร

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565  บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานมิสซาโอกาสวันขอบคุณพระเจ้า ที่วัดนักบุญเทเรซา โดยชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเทเรซาโนนแก้ว  อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีธรรมเนียมปฏิบัติในการขอบคุณพระเจ้าหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ด้วยการนำข้าวและผลผลิตทางการเกษตรมาถวายให้กับวัด ทั้งนี้ได้มีพิธีเสกพืชพันธุ์ธัญญาหาร อุปกรณ์ทางการเกษตรและเสกยานพาหนะเพื่อเป็นสิริมงคลในการใช้สำหรับฤดูกาลเพาะปลูกในปีใหม่นี้ด้วย  ภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว และ วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนแฝก

พิธีบูชาขอบพระคุณ และเปิดซีนอดระดับเขตศาสนปกครองนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021 เวลา 08.30 .โดย บิชอป ยอแซฟ ซูศักดิ์ สิริสุทธิ์   อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ นักพรตหญิงคณะพระมหาไถ่ นครราชสีมา โดยบิชอป ยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ สัตบุรุษร่วมพิธีฯ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2022 เวลา 10.00 .

มูลนิธิแบ่งปัน ชีวิตนครราชสีมา ร่วมกับ สังฆมณฑลนครราชสีมา และบ้านพักผู้สูงอายุราชสีมา ได้จัดงาน "วันผู้ยากไร้สากล" วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 64 เพื่อสืบสานพันธกิจ ความรัก ความเมตตา ของพระเจ้า ต่อพี่น้องที่เจ็บป่วยและถูกทอดทิ้ง

จึงเกิดโครงการเยี่ยมชุมชน Home care project โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับ มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย โดยเน้นการกระทำเคียงข้าง พบปะให้กำลังใจและสนับสนุนความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันโดยปัจจุบันโครงการเยี่ยมชุมชน Home care project มีผู้รับสงเคราะห์ในโครงการทั้งหมด 147 คน จาก 5 อำเภอ 12 ชุมชน ในจังหวัดนครราชสีมา

ภาพข่าว บ้านพักผู้สูงอายุราชสีมา

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง 400 ปี ชาตกาล บุญราศรี นิโคลาส บาร์เร ผู้ก่อตั้งคณะพระกุมารเยซู  โอกาสฉลองการปฏิญาณตนในชีวิตนักบวชและโอกาสให้คำมั่นสัญญา ของเพื่อนพระกุมารเยซู ครั้งที่ 2 โดย บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานในพิธี   วัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2546 เวลา 10.30 .

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ โทมัส บุญมี ชิณโคตร บิดาคุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร โดยบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีคณะสงฆ์ นักบวช ชาย-หญิง และสัตบุรุษ ร่วมไว้อาลัย  ณ วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์อภิบาลพระกุมารเยซู  แก้งคร้อ

    เมื่อวันที่ 23 ตค.2564 ที่ผ่านมา มุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ได้มาทำพิธีเปิดเสกศูนย์อภิบาลพระกุมารเยซู แก้งคร้อ อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ศูนย์ได้เป็นสถานที่ สำหรับการทำงานอภิบาลและแพร่ธรรม ในการให้บริการพี่น้องทางภาคอีสาน และเพื่อเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ของซิสเตอร์และพี่น้องสัตบุรุษ

     โดยศูนย์นี้ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณ จากสังฆมณฑลนครราชสีมา ทำการสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถเปิดเสกอย่างเป็นทางการได้ และในวันดังกล่าวที่คณะพระกุมารเยซูได้ฉลอง 400 ปีการเกิดของบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส  บาร์เรผู้ตั้งคณะ ฉลอง 60,50,25 ปีการเป็นนักบวชของซิสเตอร์ โดยมาจัดที่วัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อ  จึงเป็นโอกาสอันดี ที่จะได้เปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ

    ปัจจุบันศูนย์นี้ได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมในงานแพร่ธรรมด้านต่างๆ เช่นเข้าเงียบ ,อบรม , และงานอื่น ในปีนี้เนื่องสถานการณ์โควิดทำให้การจัดกิจกรรมต่าง ได้หยุดชะงักไป  หวังว่าในโอกาสต่อไปที่ทุกอย่างดีขึ้น ศูนย์นี้จะกลายเป็นศูนย์กลางงานแพร่ธรรมในการรับใช้พระศาสนจักรท้องถิ่นต่อไป

   เรายังมีห้องพักรับรองแขก 2 ห้องสำหรับบริการแขกผู้มาเยือนด้วยค่ะ

ภาพข่าว ซิสเตอร์ Jai Khotaphat

รัก และ แบ่งปัน ออกเยี่ยมชุมชนสองข้างทางรถไฟ ซอยไบเรย์ มอบข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้จำเป็น 20ครอบครัว 11/9/21 แนะนำการดูแลตนเอง ความสะอาดของตัวเอง ที่พัก เพราะ ชุมชนนี้เก็บขยะขายเลี้ยงชีพ

ภาพข่าว มูลนิธิแบ่งปันชีวิตนครราชสีมา

พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระจิตเจ้า และรื้อฟื้นคำปฏิญาณตนครูคำสอนและคริสตชนใหม่ โดย บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา