สมาชิกใหม่ของพระศาสนจักร...วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองไม้งาม น่ายินดีมากมายวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองไม้งามของเรา ได้ต้อนรับคริสตชนใหม่มาเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร คือ น้องเฟส มาร์ธา ศิวภรณ์ ปัตตะเขสูง  และน้องแก้ม มอนิกา สุกัลยา  อินธิแสง รับศีลล้างบาปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วและอาทิตย์นี้ทั้งสองคน รวมทั้งน้องเซฟ ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก....ขณะที่คุณปู่ของน้องแก้ม พ่อใหญ่แก้ว กำลังเรียนคำสอน.. ส่วนคณย่าของน้องแก้ม รับศีลล้างบาปเมื่อสามปีที่แล้ว.... พระศาสนจักรน้อย กำลังดำเนินไปอย่างเงียบ   แต่ก็มีชีวิตชีวา ขอพระเป็นเจ้าได้นำทางและประทานพระพรพระศาสนจักรน้อยๆ นี้ ให้เติบโตและนำพระพรความรักไปสู่ผู้คนอีกรอบข้างมากมาย...ขอพระนามของพระองค์ได้รับการสรรเสริญตลอดนิรันดรเทอญ....

ภาพข่าว SisterJai Khotaphat

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 10.30 . สมาชิกวิถีชุมชนกลุ่มที่ 2 วัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุม  สวดภาวนาและแบ่งปันพระวาจา ประจำเดือน มกราคม กลุ่มเลือกพระวาจาทรงชีวิตพี่น้องเป็นข้อเตือนใจ ขอบคุณสำหรับกิจกรรมบีอีซี วัดบุรีรัมย์ ที่จะได้ขับเคลื่อนต่อไป

ภาพข่าว วัดบุรีรัมย์

ผู้บริหารและคณะครู ร่วมกันสวดสายประคำโอกาส

เดือนแม่พระ  และโอกาสเริ่มต้นการทำงานในภาคเรียนที่ 2  เพื่อขอพระพร  พระหรรษทาน  เป็นพลังเริ่มต้นทำงานในการดูแลอภิบาลนักเรียน  และรับใช้ผู้อื่น  

ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม

ภาพข่าว อนาสตาเซีย กอร์ดอน

กิจกรรม บีอีซี หนองไม้งาม..

     ค่ำคืนนี้ 25 กย.2565 เรามีกิจกรรม บีอีซี ที่บ้านหนองไม้งาม โดยมีแม่แตน จงกลณีเป็นเจ้าภาพ...มีกลุ่มเพื่อนพระกุมารแก้งคร้อ มาร่วมด้วย..

....เราได้สวดให้กับญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ  ได้ฟังเทศน์และรับการอวยพรจากคุณพ่อสมชัย...เจ้าอาวาส..และรับประทานอาหารร่วมกัน..

.....เป็นการเยี่ยมเยียนวัดพี่วัดน้อง และกิจกรรมงานแพร่ธรรมของกลุ่มเพื่อนพระกุมารเยซูด้วย...

....กิจกรรมวันนี้มีหลายอย่าง  สอนคำสอนเด็ก   เสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมคนป่วยที่  รพ.ชัยภูมิและตกเย็นก็เป็นงาน บีอีซี 

     ความสุขจากการเป็นผู้ให้ ผู้รับก็มีกำลังใจ ผู้ให้ก็สุขใจ..

    ขอบคุณกลุ่มเพื่อนจากแก้งคร้อที่มาแบ่งปันความรัก ความห่วงใยให้วัดน้องหนองไม้งาม...ซิสเตอร์และกลุ่มฆราวาส เราเดินไปด้วยกัน...

ภาพข่าว ซิสเตอร์Jai Khotaphat 

11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 . ประชุมเซอร์ร่า กลุ่มนครราชสีมา ประจำเดือนสิงหาคม ที่ห้องประชุมใต้อาสนวิหารฯ มีสมาชิก เข้าร่วมประชุมจำนวน 6  ท่าน ปิดประชุมเวลา 12.00

ภาพข่าว  เซอร์ร่า กลุ่มนครราชสีมา 

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08 .00 . สมาชิกวิถีชุมชนกลุ่มที่ 4 (กลุ่มครูคาทอลิก มารีย์อนุสรณ์) บุรีรัมย์ ร่วมประชุม สวดภาวนาและแบ่งปันพระวาจา ประจำเดือนมิถุนายน โดยเลือกพระวาจาทรงชีวิตให้อภัยเป็นข้อเตือนใจจนกว่าจะถึงการประชุมครั้งต่อไป ขอบคุณ กิจกรรมบีอีซี โครงงานคุณธรรมครูดี เข้าวัดปฏิบัติศาสนกิจ ที่จะได้ขับเคลื่อนต่อไป

ภาพข่าว  วัดบุรีรัมย์

ที่บ้านโนนแก้ว

วันพุธที่ 15 มิถุนายน เวลา 11.00 น. บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีเสกศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวต้นแบบโคกหนองนาโมเดล แปลงของเปโตร พิเชษฐ์ พวกแสน ผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว  โดยมีนายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานเปิดป้าย และมีการปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องสัตบุรุษจิตอาสามาร่วมแสดงพลังความเป็นหนึ่งเดียวตลอดจนซิสเตอร์และคณะครูโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้อย่างพร้อมเพียง

"ผู้นำเยาวชน" เด็กๆและเยาวชนศูนย์เยาวชนแบร์โทนีบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมหลังมิสซาวันอาทิตย์ช่วงเช้าเรียนคำสอน ช่วงบ่ายสันทนาการ โดยการนำของผู้นำเยาวชนรุ่นพี่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม .. 2022

พบปะ กลุ่ม.. ผู้เฒ่าผู้แก่  เขตแก้งคร้อ

หลังจาก 3 ปีที่เราไม่ได้พบกัน วันนี้เรามาพบปะกัน...สว.ทุกท่านตื่นเต้นที่จะได้พบกัน..มากันแต่เช้า

กิจกรรมเนื้อหา หลักธรรม นำไปใช้ในชีวิต...

ตามด้วยกิจกรรมสนุกสนาน..หัวเราะกันงอหงาย คุณยายบางท่านพึ่งหายป่วย ขอลำหมอลำหน่อย..

เห็นทุกท่านมีความสุข เราก็สุขใจ 

ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกท่านที่เอาใจช่วย และมาช่วยงาน..ผู้เฒ่าบอกว่าช่วยยืดอายุไปอีกหลายปี..เมื่อไหร่จะจัดกิจกรรมอีก ..อยากพบเพื่อน... ภาพข่าว ซิสเตอร์ SisterJai Khotaphat 

19 สิงหาคม 2565 เวลา 18.30 น. สมาชิกวิถีชุมชนกลุ่มที่ 1 วัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุม  สวดภาวนาและแบ่งปันพระวาจา ประจำเดือน สิงหาคม สถานที่ บ้าน อ.ชัยชาญ รับเป็นเจ้าภาพ กลุ่มเลือกพระวาจาทรงชีวิต”มารดา” เป็นข้อเตือนใจ ขอบคุณสำหรับกิจกรรมบีอีซี วัดบุรีรัมย์ ที่จะได้ขับเคลื่อนต่อไป

ภาพข่าว วัดบุรีรัมย์ 

11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.30 . สมาชิกวิถีชุมชนกลุ่มที่ 5 วัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุม  สวดภาวนาและแบ่งปันพระวาจา ประจำเดือน สิงหาคม สถานที่ บ้านพนักงาน โดยมีน้าทิพ+น้าเปเป็นเจ้าภาพ กลุ่มเลือกพระวาจาทรงชีวิตสันติสุขเป็นข้อเตือนใจ ขอบคุณสำหรับกิจกรรมบีอีซี วัดบุรีรัมย์ ที่จะได้ขับเคลื่อนต่อไป 

สมโภชปัสกา HAPPY EASTER 2022

พิธีล้างบาปและพิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์

วัดมารีย์สมภพ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

https://drive.google.com/.../1KknbVoZLAMr...

ภาพข่าว Pongchenko Soodsoi Vongola

31 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 . สมาชิกวิถีชุมชนกลุ่มที่ 1 วัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุม สถานที่บ้าน .สันติ ชนวัฒน์ สวดภาวนาและแบ่งปันพระวาจา ประจำเดือนพฤษภาคม โดยเลือกพระวาจาทรงชีวิตปลา 2 ตัวเป็นข้อเตือนใจจนกว่าจะถึงการประชุมครั้งต่อไป ขอบคุณ กิจกรรมบีอีซี วัดบุรีรัมย์ ที่จะได้ขับเคลื่อนต่อไป

"สมโภชปัสกา"เด็กนักเรียนคำสอนวัดนักบุญยอแซฟกรรมกรบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา รับศีลศักดิ์สิทธิ์ในวันอาทิตย์ปัสกาจำนวน 7 คน โดยคุณพ่อเจ้าอาวาสประธานในพิธี เมื่อวันที่ 17 เมษายน .. 2022

ภาพข่าว  ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา

24 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 . สมาชิกวิถีชุมชนกลุ่มที่ 2 วัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุม  สวดภาวนาและแบ่งปันพระวาจา ประจำเดือน มิถุนายนสถานที่ ร้านสำนวนการช่างโดยเลือกพระวาจาทรงฉันจะทำอย่างไรดีเป็นข้อเตือนใจ ขอบคุณสำหรับกิจกรรมบีอีซี วัดบุรีรัมย์ ที่จะได้ขับเคลื่อนต่อไป

ภาพข่าว วัดบุรีรัมย์

 บีอีซีนางรอง  : การประชุมบีอีซีของสัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ นางรอง บุรีรัมย์ ได้เลือกคำว่า "ใจ" เป็นพระวาจาทรงชีวิต เพื่อนำไปปฏิบัติใน 3 แนวทางดังนี้ 1. "ใส่ใจ"ในการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี เช่น ตั้งใจสวดภาวนา ตั้งใจไม่กระทำบาป ตั้งใจทำแต่ความดี  2. มีความ "ยับยั้งชั่งใจ" ในการพูดและการกระทำที่ไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและผู้อื่น 3. ให้พัฒนาและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์จากความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอิจฉาริษยา เพราะความสุขหรือความทุกข์นั้นอยู่ที่ "ใจ"  29-01-2566  ภาพข่าว วัดบุรีรัมย์

สวดสายประคำเดือนแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์   

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ  โดยมี 

คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะครู และสัตบุรุษมาร่วมพิธี  วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

ภาพข่าว วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 .  สมาชิกวิถีชุมชนวัด กลุ่มที่ 4  (กลุ่มครูคาทอลิก มารีย์อนุสรณ์) บุรีรัมย์ ร่วม ประชุม สวดภาวนาและแบ่งปันพระวาจา ประจำเดือน ตุลาคม โดยเลือกพระวาจาทรงชีวิตความเชื่อทำให้ท่านรอดเป็นข้อเตือนใจจนกว่าจะถึงการประชุมครั้งต่อไป ขอบคุณ กิจกรรมบีอีซี โครงงานคุณธรรมครูดี เข้าวัดปฏิบัติศาสนกิจ ที่จะได้ขับเคลื่อนต่อไป 

ภาพข่าว วัดบุรีรัมย์

บีอีซี..หนองหญ้าปล้อง-แก้งคร้อ...

      ....หลังจากเสร็จภารกิจจากหนองไม้งามภาคเช้า   ภาคบ่ายและค่ำก็มาต่อกิจกรรมบีอีซี ที่หนองหญ้าปล้อง เย็นวันนี้ที่บ้านของแม่นา โดยมีสมาชิกกลุ่มเพื่อนพระกุมารเยซูแก้งคร้อ มาร่วมด้วย..

     .....เรานำพระวาจาที่เกี่ยวกับแม่พระและฤทธิ์กุศลของแม่พระที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตได้....โอกาสวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณในวันนี้  โดยผ่านทางละครที่มีนักแสดงมืออาชีพ..ทำให้เราหัวเราะและสนุกกับพระวาจาในวันนี้ ...(ขอบคุณแม่เพ็ง ซ.ซาและน้องมล)

    .....เราได้แบ่งปันพระวาจาที่ประทับใจ โดยมีพี่น้องต่างความเชื่อหลายคนเข้ามาร่วมแบ่งปันความประท้บใจในแม่พระกับเราด้วย...

    .....และปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน....

    .....ขอบคุณครอบครัวพ่อรงค์-แม่นา ที่รับเป็นเจ้าภาพในวันนี้ค่ะ

   ......ขอแม่พระได้วิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าเพื่อเราทุกคนด้วยเทอญ...

ภาพข่าว ซิสเตอร์Jai Khotaphat 

1 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 . สมาชิกวิถีชุมชนกลุ่มที่ 2 วัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุม  สวดภาวนาและแบ่งปันพระวาจา ประจำเดือน พฤษภาคม   สถานที่ ร้านสำนวนการช่างโดยเลือกพระวาจาทรงแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเป็นข้อเตือนใจ ขอบคุณสำหรับกิจกรรมบีอีซี วัดบุรีรัมย์ ที่จะได้ขับเคลื่อนต่อไป

ภาพข่าว วัดบุรีรัมย์

พิธีต้อนรับสามเณรใหม่ และพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2565   พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณรับสามเณรใหม่และเปิดปีการศึกษา 2565 สามเณราลัยเปาโล วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 หลังมิสซาพระสังฆราชได้พบปะ พูดคุยกับสามเณรและผู้ปกครองด้วยบรรยากาศของครอบครัว และกลุ่มเซอร์ร่านครราชสีมาได้มาให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมในวันนี้ขอพระเจ้า โดยผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์ และนักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์ของพวกเรา โปรดประทานพระพรแก่สามเณร ให้สามารถตอบสนองต่อเสียงเรียกและการดลใจขององค์พระจิตเจ้าเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูเจ้าในฐานะสามเณรได้อย่างดีตลอดไป

ภาพข่าว สามเณราลัยเปาโล นครราชสีมา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2022 เวลา 18.00 น. ที่วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 

ประมุขเขตศาสนปกครองนครราชสีมา และประธานสภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย 

คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสฯ คุณพ่อสมดุล วาปีทะ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และคณะซิสเตอร์ฯ ตัวแทนครู 

และนักเรียน นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉายนายอำเภอห้วยแถลง ตลอดจนผู้นำชุมชน ชาวบ้านคริสตชนคาทอลิกร่วมให้การ

ต้อนรับ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ  เยี่ยมเยียนชุมชนและเข้าชม

การบูรณะวัดเดิม (ปี 1952) หอระฆัง บ้านพระธาตุ ณ วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว อำเภอห้วยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมาและร่วมรับประทานอาหารที่ห้องรับรองโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ โอกาสเตรียมฉลอง 90ปี

ชุมชุนแห่งความเชื่อ  85 ปีโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์(เทเรเซีย/ผดุงศิลป์) 

และการบูรณะวัดหลังเดิมที่มีอายุ 70 ปี (ค.ศ. 1952-2022)

ภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสฯ 

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 19.30 . สมาชิกวิถีชุมชนกลุ่มที่ 1 วัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุม  สวดภาวนาและแบ่งปันพระวาจา ประจำเดือน มกราคม กลุ่มเลือกพระวาจาทรงชีวิตเพราะอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้วเป็นข้อเตือนใจ จนกว่าจะถึงการประชุมในเดือนต่อไป ขอบคุณสำหรับกิจกรรมวิถีชุมชนวัด การแบ่งปันพระวาจาของวัดบุรีรัมย์ ที่จะได้ดำเนินต่อไป ภาพข่าว วัดบุรีรัมย์

วันนี้เวลา 14.00 .  พี่น้องชาวบ้านโคกปราสาท-ปราสาทพร  ร่วมกันประชุม BECs  (วิถีชุมชนวัด) บ้านคุณครูสุเนตร  สมาชิกเลือกพระวาจา "จงเตรียมพร้อม"  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตลอดเดือน  ถือเป็นโอกาสอันดีในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านคุณธรรม ภาพข่าว อนาสตาเซีย กอร์ดอน