วิถีชุมชนวัด(BEC)

วันนี้ เวลา 09.00 .  มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชน์นักบุญทั้งหลายและเสกสุสานประจำปี  โดยคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส  พร้อมด้วย คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต   หลังมิสซามีอาหาร  ขนม   โดยพี่น้องได้จัดทำโรงทานมาแบ่งปันกัน  แม้สภาพอากาศจะไม่อำนวย  แต่ก็มีพี่น้องมาร่วมพิธีอย่างอบอุ่น

ภาพข่าว วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท-ปราสาทพร

23 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 .ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 2  ร่วมกับพี่น้องต่างความเชื่อทั้งผู้ใหญ่และเด็กรวม 7 ท่าน โดยมีครอบครัวถาดจังหรีด คุณเสน่ห์+คุณสำเภา (ป้าป๊อบ) รับเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าประทานรางวัล" เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมในเดือนหน้า กิจกรรมที่ทางกลุ่มทำที่ผ่านมา ส่งตัวแทนร่วมงานอภิเษกสังฆราชใหม่ที่ .สกลนคร

ภาพข่าว ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

28 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 .ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 7 มิสแมรี่แอน โมโคลิตา รับเป็นเจ้าภาพ ก่อนการประชุมบีอีซี คุณพ่อเฟอร์ดินัน อโปริลโล พระสงฆ์คณะ (MSP) ได้เสกบ้านเช่าหลังใหม่ ให้แก่มิสแมรี่แอน งานที่ทางบีอีซีตัวแทนกลุ่ม 7 ได้ทำในเดือนนี้ คือการออกเยี่ยมพี่น้องชาวฟิลิปปินส์ ที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ หลังมีการผ่อนปรนระยะที่ 4

ภาพข่าว ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิถีชุมชนวัด เขตโคราช บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ได้ประกาศแผนอภิบาลสังฆมณฑล .. 2018-2022 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2018 มุ่งมั้นให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับมีส่วนร่วมในการอภิบาลและประกาศข่าวดี ให้เกิดผล โดยเน้นย้ำให้วิถีชุมชนวัด เป็นกระบวนการหนึ่ง ที่มีส่วนในการแพร่ธรรม จึงได้มีการาจัดอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในกระบวนการวิถีชุมชนวัดให้มีส่วนในการส่งเสริมงานแพร่ธรรมของสังฆมณฑล   ห้องประชุม ชั้น 10  โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ วันจันทร์ที่ 28  กันยายน 2020

กิจกรรม บีอีซี วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านหนองหญ้าปล้อง...เมื่อวัน พฤ.สัปดาห์ที่ผ่านมา..

....หัวข้อ" ผู้หว่าน" "ทุกคนปรารถนาอยากเป็นดินดี"...

.....และกิจกรรมที่เราจะทำร่วมกันคือมาช่วยกันทำความสะอาดสุสาน...ในวันอาทิตย์ต่อมา...

..ช่วยกันดีมากๆ ...ขอพระอวยพรและนำทางเราทุกคนค่ะ

ภาพข่าว ซิสเตอร์ Jai Khotaphat

..19 สค.2563 กิจกรรมบีอีซี ทานอาหารร่วมกันเดือนละครั้ง...เดือนนี้บ้านคุณโอ๋-น้องมีนา-เมษา..เป็นเจ้าภาพ(กำลังเรียนคำสอน เพื่อเตรียมเป็นคริสตชน)...

...คพ.ได้อ่านพระวาจา..เทศน์แบ่งปันข้อคิด..อวยพรครอบครัวและสวดให้ดวงวิญญาณคุณแม่สนิท สากุล...

...เจ้าภาพปลื้มปิติ...ทุกคนมีความสุขและได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยม..

ภาพข่าว วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองไม้งามชัยภูมิ

ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง ประธานโดย บาดหลวงเปโตร สมบัติ ประทุมปี ได้จัดพิธี

1. พิธีกล่าวคำสัญญาแรก ของสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครของพระเจ้า (Volunteers of God) จำนวน 3 ท่าน คือ 1. มารีอา ธนัฏฐ์อร ธัญญ์สุทัตตา 2. เทเรซา จินต์ลดา แก้วศรี 3. เปาลา วิภาพร ซอมเมอร์คัมพ์

2. พิธีรื้อฟื้นคำสัญญาของสมาชิกอาสาสมัครของพระเจ้า (Volunteers of God) จำนวน 11 คน ประกอบด้วย 1. มารีอา มาณี การดี 2. แบร์นาแดท รวิวรรณ มีศิลป์ 3. ลูซีอา รำพัน ปุณขันธุ์ 4. มัทธิว ธีรพันธ์ ปุณขันธุ์ 5. มารีอามักดาเลนา สุดสงวน บุตราวงศ์ 6. เซราปีอา อัจจิมา เศรษฐสิงห์ 7. มารีอา พิมพ์ณดา ศิริพันธ์โนน 8. มารีอา ธิดา ชุ่มศรี 9. ฟรังซิสกา สงวน เอี่ยวสกุล 10. มารีอา บรรจง วัชรภิญโญ 11. อันนา สุดาบุญกร จำพันดุง
3. สมาชิกคณะฆราวาสโอเบลตมิชชันนารี่แห่งแม่พระนิรมล ได้รื้อฟื้นคำปฏิญาณตนประจำปี 2020 ประกอบด้วย 1. .เทเรซา เสงี่ยม สมรักษ์ 2. มารีอา เนตรนาลิด ว้ามป้อง 3. มารีอา สุธรรมา สุภาษิต
ภาพข่าว คุณวัชระ สอนจันทึก

วันแห่งความยินดีของวัดนักบุญยอแซฟหนองไม้งาม...

...เพราะมีพิธีโปรดศีลล้างบาปคริสตชนใหม่จำนวน 4 ท่าน...ในวันที่ 25 กค.2563 โดย คพ.ประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์...เนื่องจาก คพ.สมเดช พันธุ์สมยัติ เจ้าอาวาส ไม่สบาย..จึงให้ คพ.ประสิทธิ์ มาประกอบพิธีแทน...ขอบคุณสัตบุรุษ-คริสตชนวัดทุกคนที่เป็นกำลังใจและช่วยดูแล ใส่ใจ คริสตชนใหม่ จนมาถึงวันนี้ที่เขารอคอย.เรายังมีเด็กๆ จากหมู่บ้านมาเรียนคำสอนและเรียนเสริมวิชาการ...มี ซิสเตอร์ของเรามาอยู่ประจำ...เพื่องานแพร่ธรรมในเขตนี้...

ภาพข่าว ซิสเตอร์ Jai Khotaphat

เมื่อวานนี้ เวลา 09:19 . ·อาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020

พิธีมิสซา อาทิตย์สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา และโอกาสพิเศษ พิธีรับศีลล้างบาป พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และ พิธีศีลสมรส

ประธานในพิธีโดย คุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์

.......ในนามสัตบุรุษวัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อ ขอแสดงความยินดี อย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ เป็นคริสตชนใหม่เจริญชีวิตใหม่ในพระคริสต์ ขอพระอวยพรทุกท่านให้อยู่ในสันติสุข และความรักของพระเจ้าตลอดไป.....

ภาพข่าว วัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ

วันที่ 2 กันยายน 2562 ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 6 (บีอีซีเด็กโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์) ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่า “ผู้ชอบธรรม" เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้า

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 18.30 .ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 1 โดยมีครอบครัว .สันติ ชนวัฒน์ รับเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าพยายามเป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้า

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันนี้ 11 กรกฎาคม 2562 แผนกสตรีร่วมกับแผนกครอบครัว นำโดย นางอัจฉรา สุขีวัฒน์ นายกฤตชัย ทาชัย นายพิชิต สุขีวัฒน์ และ น.ส.ดวงกมล ชนวัฒน์ ได้ร่วมประชุมเตรียมการจัดตั้งกลุ่มสตรีของวัดร่วมกับแกนนำสตรีวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ขอบพระคุณพระที่ได้ประทับอยู่ท่ามกลางเราและเปิดจิตใจเราตลอดการพูดคุย ทำให้เห็นพลังของผอ.สภาภิบาล อาจารย์ชัยชาญ รอตภัยและแกนนำสตรีอีก 4 ท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาร่วมพูดคุยกันในแนวทางที่เราจะร่วมมือกันทำงานพัฒนาและอภิบาลสตรีและเด็กในเขตวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ นี้ นับเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จที่รออยู่

Credit: แผนกสตรีฯ นครราชสีมา

กิจกรรมบีอีซี กลุ่มคริสตชนวัด นักบุญยอแซฟ บ้านหนองไม้งาม ร่วมสวดและทานอาหารด้วยกัน ตามโครงการทานข้าวเดือนละบ้าน คืนนี้ครอบครัว คุณไก่ คุณสาวและคุณยายแดง รับเป็นเจ้าภาพ เรายังได้ระลึกถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับด้วย...คุณพ่อเจ้าอาวาส ได้อ่านพระวาจา ให้ข้อคิด และพรมน้ำเสกอวยพรแก่ทุกคน และเราได้ทานอาหารร่วมกัน ได้คุยกัน หัวเราะกัน มีพี่น้องรอบข้างที่เป็นพี่น้องต่างความเชื่อ ได้มาร่วมสวดกับเราหลายคน.... เป็นครอบครัวแห่งความรักแบบบ้าน ที่เรียบง่ายและมีความสุขมากจริง ...

...อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นพระพรของพระ ได้มีผู้สนใจเป็นคริสตชนอีก 1 ครอบครัว

ภาพข่าว Jai Khotaphat

วันที่  17 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 .ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 5 บ้านพักพนักงาน โดยมีนายอุทยาน ปั้นทอง รับเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าได้รับพระพรมากเป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้า

ภาพข่าว วัดบุรีรัมย์

โอกาสปีแห่งการแพร่ธรรม..ทีมงานแพร่ธรรมของวัดแก้งคร้อ ออกเยี่ยมพี่น้องคริสตชนที่อยู่ห่างไกล เยี่ยมลุงเชี่ยน ที่เป็นคริสตชนเก่าแก่ของวัดแก้งคร้อ ที่อยู่บ้านภูดิน .ภูเขียว ท่านเคยเป็นถึงครูคำสอนสมัยแรกเริ่มของวัดแก้งคร้อ ปัจจุบันท่านอายุ 70 กว่าปีแล้ว ไปแต่งงานอยู่ท่ามกลางพี่น้องต่างความเชื่อ แต่ท่านก็ไม่เคยลืมพระ รำลึกถึงความเป็นคริสตชนอยู่เสมอ หูของท่านไม่ค่อยได้ยินต้องใส่เครื่องช่วยฟัง ท่านดีใจมากเมื่อเห็นพวกเรา ท่านอยากมาวัดมาก แต่มาลำบาก ไม่มีใครพามา พวกเราบอกท่านว่า ให้มาเดือนละครั้งก็ได้ โดยคุณอิสรางจะไปรับท่านมาวัดเอง...ขอพระได้นำทางและอวยพรลุงเชี่ยนเสมอไปเทอญ....

 กลับมาแก้งคร้อ เราได้ไปเยี่ยม คุณไหม ที่ทำสวนผัก...คุณไหมเป็นสามีของคริสตชนวัดเรา แต่ท่านยังไม่ได้เป็นคริสตชน สวนผักร่มรื่นมาก เยี่ยมเยียนให้กำลังใจกันและกัน มีความสุขกันทั่วหน้า

Credit: ซิสเตอร์Jai Khotaphat

23 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น.ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 5 บ้านพักพนักงาน โดยมีนายอุทยาน ปั้นทอง (ลุงโต่ย) รับเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้า“เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้า

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 19.00 .ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 2 บ้าน คุณสำนวน หงสูง ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าสดชื่น" เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้า Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่ โอกาสรับศีลล้างบาปของ ราฟาแอล ภัทรดนัย บุญเที่ยง ลูกหลานบ้านโนนแก้ว ขออัครเทวดาราฟาแอล โปรดวิงวอนพระเป็นเจ้า เพื่อการดำเนินชีวิตคริสตชน เพื่อประกาศพระอาณาจักรและเทิดพระเกียรติของพระองค์ 

Credit:  Simon Ronnakorn

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 6 (บีอีซีเด็กโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์) ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่า “สันติสุข" เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้า

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

สามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา ฝึกงานอภิบาลเด็กและเยาวชน ที่วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ( เดือนมิถุนายน-กันยายน 2019 ) 

ภาพ/ข่าว วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 6 (กลุ่มเด็กโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์) ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าท่านอย่าหวั่นไหว" เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้า

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า วันนี้มีมิสซาสมโภช เวลา 08.30 . โดยคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส พร้อมด้วย คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร และคุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ มีพี่น้องจากวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ และวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์นางรอง มาร่วมแห่ศีบมหาสนิทรอบวัดอย่างสง่าด้วย

ภาพ/ข่าว วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท-ปราสาทพร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 4 (ครูโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์) ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าพระผู้ช่วยเหลือ คือพระจิตเจ้า" เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้า

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 19.00 . ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 2 บ้านคุณสำนวน หงสูง รับเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา" เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้า

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

20 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น. ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 5 บ้านคุณสุภชัย วาปีทะ  (บ้านพักพนักงานโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์)  รับเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่า “สันติสุข" เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้า

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

สัตบุรุษวัดหนองห่าง ร่วมประชุมกลุ่ม Becs ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ที่บ้านแม่ดำ นิลาราช เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ .. 2019. Credit: วัดหนองห่าง

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น. ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 3 บ้านคุณมุกดาวัลย์ ตันติอลงการ รับเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่า “ช่วยเหลือ" เป็นข้อเตือนใจ จนถึงการประชุมครั้งหน้า

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 . ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 2 บ้านคุณสำนวน หงสูง ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าจงให้แล้วท่านจะได้รับ" เป็นข้อเตือนใจ ตลอดเดือน

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

"ประชุมกลุ่ม Becs" สัตบุรุษวัดนักบุญยอเซฟกรรมกรหนองห่าง ร่วมประชุมกลุ่ม Becs ประจำเดือนเมษายน ที่บ้านแม่บัวลี  ปุราสะเก เมื่อวันที่ 29 เมษายน .. 2019. 

ภาพข่าว วัดหนองห่าง

คุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี ผอ.ศูนย์สังคมพัฒนา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา (นักสังคมสงเคราะห์) ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนกลุ่มต่าง อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น บ้านโนนงิ้ว .12 .งิ้ว .ห้วยแถลง .นครราชสีมา  เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชน รับฟังสภาพปัญหา และแนวทางในการแก้ไข เพื่องานพัฒนาชุมชนเป็นลำดับต่อไป Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 29 มกราคม 2019 เวลา 19.00 .  ผู้นำกลุ่มวิถีชุมชนวัดบุรีรัมย์ 4 ท่าน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ในหัวข้อทำอย่างไรให้กลุ่มวิถีชุมชนวัด มีความมั่นคง ยั่งยืนโดยมีกลุ่มผู้นำวิถีชุมชนวัดโนนแก้ว โนนแฝก และโนนงิ้ว จำนวน 50 ท่านร่วมรับฟังการแบ่งปัน

22 มกราคม 2562 เวลา 18.00 . ประชุมวิถีชุมชุนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 1 เดือนกุมภาพันธ์ บ้านคุณศกุนตลา บ่อมณี  เป็นเจ้าภาพ  ที่ประชุมเลือกพระวาจาทรงชีวิต คำว่าจงอธิษฐานภาวนาเป็นข้อเตือนใจ ตลอดเดือน. Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

บีอีซีบุรีรัมย์ : 24 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ประชุมบีอีซีกลุ่ม 6 (นักเรียนคาทอลิก) สถานที่ ห้องคำสอนวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชุมเลือกคำว่า "ความเชื่อ" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมกราคม

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 . ประชุมบีอีซี กลุ่ม 5 (พนักงาน) สถานที่ บ้านพัก ป้าทิพและลุงเป ที่ประชุมเลือกคำว่า " รอคอย " เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนธันวาคม Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่ 10 . 2561 เวลา 17.30 . ผู้นำวิถีชุมชนวัดอัครสังฆมลฑลกรุงเทพ จำนวน 50 ท่าน นำโดยคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ เดินทางมาร่วมแบ่งปันและศึกษาดูงาน วิถีชุมชนวัด ที่วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ และเข้าร่วมประชุมตามกลุ่มต่างๆ โดยมีพี่น้องบีอีซีวัดบุรีรัมย์ทั้ง 5 กลุ่ม เป็นเจ้าภาพต้อนรับ ทำให้ทุกท่านได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยม จากการแบ่งปันพระวาจา ในครั้งนี้   Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดให้มีการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 รุ่นที่ 80 ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม .. 2561 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ .บุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 7 คู่ 2 ฝา โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ ให้การช่วยเหลือทีมงานจากจังหวัดจันทบุรี   และทีมงานรุ่นพี่สังฆมณฑลนครราชสีมาที่ผู้ที่เคยผ่านการเข้าอบรมมาร่วมด้วย

เมื่อวันที่17-19 ตุลาคม 2561ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์-คารีตัส แผนกพัฒนาสังคมมนุษย์  ร่วมสัมมนา Caritas Thailand ประจำปี 2561/208  หัวข้อ “ จงชื่นชมยินดีเถิด - เสียงรียกร้องสู่ความศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตเมตตา” ณ ศูนย์อภิบาลคามเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 1 ต.ค. เวลา 10.00 น.ไปสวดสายประคำ ที่ โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา ครบุรี  อ.บุษบา วาปีทะ เจ้าภาพ  มาเซอร์ และพี่น้องสัตบุรุษ 40 กว่าคน เจ้าภาพให้กล้วย ข้าวโพด แตงกวา ถั่วฟักยาว ฟัก พริก .... เป็นของฝากติดมือกลับบ้านทุกคน ขอพระแม่ตอบแทนน้ำใจดีอย่างล้นพ้นด้วยเทอญ 

Credit: ทีมข่าววัดนครราชสีมา

วันนี้กลุ่มคริสตชนวัดมารดาพระศาสนจักร บ้านหนองพวง ประชุมบีอีซี พร้อมสวดสายประคำพระวาจา มก 10:46-52 เลือกวลี “ไปเรียกเขามาซิ” เป็นข้อเตือนใจ พร้อม การบ้านของแต่ละคน จะเรียก เพื่อนๆ มาวัด วันนี้ต้อนรับพี่น้องคนหนึ่งที่ไม่มาวัดแล้วสี่ปี กลับมา ร่วม สวดบีอีซีด้วยวันนี้งานกิจเมตตาเดือนนี้ทุกคนจะมาเตรียมทำความสะอาดป่าศักดิ์สิทธิ์ 

Credit: ทีมข่าววัดชัยภูมิ

 คุณพ่อสุเทพ  วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดโนนแก้ว โนนแฝก และ โนนงิ้ว ถวายมิสซา และร่วมสวดสายประคำ ที่บ้านหนองเคียซู้ด ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยซิสเตอร์และกลุ่มฆราวาสทั้งสามหมู่บ้าน จำนวน 34 ท่าน นำโดยฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา มีพี่น้องต่างความเชื่อเข้าร่วมในพิธีด้วยประมาณ 30 คนด้วยกัน Credit: งานแพร่ธรรม

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. 

สวดสายประคำ สถานที่ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ เจ้าภาพ คุณนัชชา จุนถิรพงษ์ และครอบครัว มีสัตบุรุษมาร่วมสวดและภาวนาขอพรแม่พระอย่างอบอุ่น   Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

OK