วันธรรมดา

วันเสาร์

วันอาทิตย์

นพวาร(วันพุธ)

ภาษาอังกฤษ/ภาษาเวียดนาม

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

6.30 น.

8.30 น./16.00 น./18.30 น.

18.30 น.

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง

6.15 น.

8.30 น.

19.00 น.

วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์​ กลางดง

วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์​ กลางดง

11.00 น.

วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว

วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว

6.00 น.

7.00 น.

วัดนักบุญเปโตร โนนแฝก

วัดนักบุญเปโตร โนนแฝก

7.00 น.

วัดนักบุญยอแซฟ โนนงิ้ว

วัดนักบุญยอแซฟ โนนงิ้ว

8.30 น.

วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์

9.00 น.

วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท

วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท

วัดแม่พระฟาติมา บุญนิมิต

วัดแม่พระฟาติมา บุญนิมิต

7.30 น.

บ้านเณรเล็ก เปาโล

บ้านเณรเล็ก เปาโล

6.00 น.

วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ นางรอง

วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ นางรอง

6.20 น.

18.00 น.

วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม

วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม

7.00 น.

วัดมารีย์สมภพ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

วัดมารีย์สมภพ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

6.15 น. (บ้านเซอร์)

7.00 น.

15.30 น. (ศุกร์ต้นเดือน)

วัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ปากช่อง

11.00 น.

วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน

วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ ชัยภูมิ

วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า หนองบัวแดง

17.00 น.

วัดมารดาพระศาสนจักร หนองพวง

7.00 น.

วัดหนองห่าง

วัดโคกสี

วัดพระคริสตราชา เมืองคง

วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง

วัดหนองไม้ตาย

วัดพุทไธสง

วัดนักบุญยออากิม อันนา ไร่ 74 วนานุรักษ์

วัดท่าหินโงม

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ

6.15 น.

7.30 น.

19.00 น.

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล หนองหญ้าปล้อง

18.00 น.

วัดโป่งนคร

วัดภักดีชุมพล

วัดนักบุญยอแซฟ หนองไม้งาม