อภิบาล

        พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดมารดาพระศาสนจักร วัดคาทอลิกหนองพวง บ้านหนองพวง ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017 เวลา 10.30 . โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง  “ถ้าผู้ใดอยากตามเรา ก็จงเลิกคิดถึงตนเองจงแบกไม้กางเขนของตนและติดตามเรามัทธิว 24:16

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน .. 2017  เวลา 10.30 . ฉลองวัดมารีย์สมภพ (รพ.เซนต์แมรี่) จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง  ในบทเทศน์ ได้กล่าวถึงแบบฉบับของแม่พระ ที่ยึดถือความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์และเห็นแก่ผู้อื่นเสมอ แม่พระได้รับเกียรติในการพ้นจากบาป เป็นผู้บริสุทธิ์ จิตใจดีงาม เต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน (full of grace)                       เป็นแบบอย่างให้กับพวกเรา ในการเพิ่มพูนคุณความดีให้มากขึ้นในทุกๆวัน โดยยึดแบบอย่างจากแม่พระในการใช้ชีวิต ทำความดีเพื่อผู้อื่น  และสังคมโดยไม่ต้องเรียกร้อง "จงเป็นผู้เมตตากรุณา ดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเทอญอย่าตัดสินเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่าน อย่ากล่าวโทษเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน จงให้อภัยเขา แล้วพระเจ้าจะอภัยให้แก่ท่าน จงให้ แล้วพระเจ้าจะประทานให้แก่ท่าน" (.ลูกา บทที่ 6 ,36-38)

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 2017 เวลา 09.30 น. คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง ผู้รับผิดชอบหน่วยงานคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์ พร้อมด้วย คุณพ่อ กฤษฎา สุขพัฒน์  สังฆมณฑลจันทบุรี และคณะ ได้เดินทางมาประชุมประเมินผลการสัมมนาพระสงฆ์ทั่วถิ่นไทยครั้งที่ผ่านมา และนอกจากนี้ได้ไปเยี่ยมอารามคณะนักพรตหญิงพระมหาไถ่ จังหวัดนครราชสีมา  และต่อจากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมบ้านผู้สูงอายุราชสีมา โดยมีพ่อสมบัติ ประทุมปี และพ่อชาญชัย ประทุมปี เป็นผู้นำคณะในการเยี่ยมชมในครั้งนี้

วันเสาร์ที่ 19  สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 . วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวช พี่น้องสัตบุรุษ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

"มิสซาขอพรพระโอกาสวันแม่" สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง ลูกหลาน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระสำหรับแม่และผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ลูกหลานมอบดอกมะลิ กราบขอพรจากแม่และผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม .. 2017

      วันเสาร์ที่ 5  สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 . วัดนักบุญยอกิม-อันนา ไร่วนานุรักษ์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวช พี่น้องสัตบุรุษ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก และช่วงท้ายของงานได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่แม่และลูกดีเด่น ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

     วันพฤหัสบดีที่ 3  สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 . พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  พร้อมด้วยคณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา   ร่วมงานพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพคุณแม่ อังเจลา ชม  กล้าหาญ มารดาของคุณพ่อชำนาญ กล้าหาญ วัดพระคริสตราชา  อำเภอเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยญาติมิตรมาร่วมแสดงความอาลัย และพร้อมใจกันส่งดวงวิญญาณของคุณแม่อังเจลา ชม  กล้าหาญ ที่พระเป็นเจ้าได้เรียกกลับไปหาพระองค์

     วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมิสซาฉลองวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ครบรอบ 50 ปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะภราดา คณะครู  ผู้ปกครอง คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ  และนักเรียน  ณ หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4  อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา และได้มี   พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่อาจารย์โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ที่ได้ทำงานเป็นระยะเวลานาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

วันศุกร์ตันเดือน 2 มิถุนายน 2007  กลุ่มพลมารี ผู้สูงอายุ และบีอีซีไปร่วมส่งศีลมหาสนิทให้ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยตามบ้านร่วมกับคุณพ่อสุเทพ ประทุมตรี มีทั้งหมด 6 บ้าน รับศีลมหาสนิท 7 ท่าน คุณป้าทิก. ผู้พันประสิทธิ์ คุณดรุณี คุณมยุรี คุณยายบุตร คุณยายชะอุ่ม และคุณยายมาย ภาพและข่าวจากคุณยุพวรรณ​ธาราสิงห์

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2017 กลุ่มผู้สูงอายุ บีอีซี พลมารีและเซอร์ร่าร่วมติดตาม คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระประจักษณ์ที่เมืองลูร์ด ไปส่งศีลผู้ป่วยตามบ้าน วันนี้มีทั้งหมด 7 บ้านและมีผู้รับศีลมหาสนิทจำนวน 9 ท่าน ขอบคุณภาพข่าวจากคุณวีรนาถ แซ่เจา

วันนี้ (ศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2017) โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซู ได้ร่วมพิธีบูชามิสซาทุกวันศุกร์ต้นเดือนที่ วัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อ โดยคุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อ เป็นประธานในพิธี ภาพข่าวจากคุณอภิญญา พันโยดี

เช้าวันที่ 1 มิถุนายน 2017 คุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ โปรดศีลอภัยบาปให้กับ นักเรียน และคณะครูคาทอลิก ณ​ บริเวณหน้าวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์และในเช้าวันที่ 2 มิถุนายน 2017 เวลา 07.45 น. มีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 ร่วมด้วย นักเรียน ครู คาทอลิก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ ที่วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ โดย คพ.สุรชัย เจริญพงศ์ ครับผม ขอบคุณภาพข่าวจากคุณกฤษวรพัทธ์

หลังมิสซาวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ.​2017 คุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ ได้สอนคำสอนผู้ใหญ่ 3 ท่าน ด้านล่างโบสถ์วัดบุรีรัมย์ และหลังจากนั้นก็ได้นำตัวแทนสัตบุรุษวัด (บีอีซี กลุ่ม 1 และ 4) ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และส่งศีล คุณสุกานดา โกรัมย์ ที่บ้าน ขอบคุณภาพข่าวจากคุณชัยชาญ รอตภัย

หลังมิสซาบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017 ที่ผ่านมานี้ สัตบุรุษวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ร่วมกันตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพภายในและภายนอก (swot) ของวัดแม่พระแห่งสายประคำศัาศักดิ์สิทธิ์ ทุกคนตอบคำถามด้วยความตั้งอกตั้งใจเพื่อความก้าวหน้าของวัด ภาพและข่าวจากคุณชัยชาญ​ รอตภัย

คุณพ่อพัฒนะชัย อินทิรถ พร้อมกับบรรดาสภาภิบาล กลุ่มบีอีซีและผู้สูงอายุออกเยี่ยมเยียมและส่งศีล คนป่วย คุณมัทธิว ชรินทร์  ดรุณศิลป์ร่วมกับกลุ่ม BEC กับ กลุ่มผู้สูงอายุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ.​2017

หลังจากมิสซาวันอาทิตย์ที่วัดมารีย์สมภพ คุณพ่อเฉลียว วาปีกัง และฝ่ายอภิบาลโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ เดินทางไปส่งศีลให้กับบรรดาผู้สูงอายุที่จอหอ

คุณพ่อเฉลียว วาปีกัง จิตตาภิบาลโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นำสมาชิกฝ่ายอภิบาลและเวชบุคคลออกเยี่ยมเยียนและส่งศีลมหาสนิทให้กับบรรดาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมหาราช เป็นที่น่าชื่นชมและยินดีสำหรับผู้ป่วย

ก่อนมิสซาวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม .. 2017 ที่วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ มีพิธีล้างบาปเด็ก คือ เทเรซาสุพรรษา อยู่จีน โดยคุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร และหลังมิสซามีพิธีการต้อนรับคุณพ่อปลัด คุณพ่อเปโตร สุรชัย  เจริญพงศ์ และซิสเตอร์ราฟาแอล มะลิวัลย์  ประทุมมี มาประจำที่วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ อยู่ร่วมกับพี่น้องสัตบุรุษเรา หลังจากนั้นรับประทานอาหารร่วมกันอย่างเอร็ดอร่อยด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นแบบฉันท์พี่น้อง รายงานมาจากบุรีรัมย์

โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน (5 พฤษภาคม) คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นำสัตบุรุษไปส่งศีลมหาสนิท เยี่ยมคนชราและคนป่วยในเขตอาสนวิหาร วันนี้เดินทางไป 7 บ้าน และมี 9 ท่านทีรับศีลมหาสนิท ขอบคุณภาพข่าวจากคุณวีรนาถ แซ่เจาครับ

เช่นเดียวกันโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน (5 พฤษภาคม) คุณพ่อสุเทพ ประทุมตรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นำสัตบุรุษไปส่งศีลมหาสนิท เยี่ยมคนชราและคนป่วยในเขตอาสนวิหาร ขอบคุณภาพข่าวจากคุณครูยุพวรรณ ธาราสิงห์

หลังมิสซาวันนี้ (อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017) คุณพ่อสุรชัย เจริญพงษ์ ร่วมด้วย ผอ.สภาภิบาลวัด และสัตบุรุษ เดินทางไปส่งศีลผู้ป่วย สัตบุรุษ วัดไทรทม ที่โรงพยาบาล และส่งศีลคุณสุกานดา โกรัมย์ ที่บ้าน