อภิบาล

วันเสาร์ที่ 19  สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 . วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวช พี่น้องสัตบุรุษ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

"มิสซาขอพรพระโอกาสวันแม่" สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง ลูกหลาน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระสำหรับแม่และผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ลูกหลานมอบดอกมะลิ กราบขอพรจากแม่และผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม .. 2017

      วันเสาร์ที่ 5  สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 . วัดนักบุญยอกิม-อันนา ไร่วนานุรักษ์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีมิสซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวช พี่น้องสัตบุรุษ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก และช่วงท้ายของงานได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่แม่และลูกดีเด่น ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

     วันพฤหัสบดีที่ 3  สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 . พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  พร้อมด้วยคณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา   ร่วมงานพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพคุณแม่ อังเจลา ชม  กล้าหาญ มารดาของคุณพ่อชำนาญ กล้าหาญ วัดพระคริสตราชา  อำเภอเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยญาติมิตรมาร่วมแสดงความอาลัย และพร้อมใจกันส่งดวงวิญญาณของคุณแม่อังเจลา ชม  กล้าหาญ ที่พระเป็นเจ้าได้เรียกกลับไปหาพระองค์

     วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมิสซาฉลองวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ครบรอบ 50 ปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะภราดา คณะครู  ผู้ปกครอง คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ  และนักเรียน  ณ หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4  อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา และได้มี   พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่อาจารย์โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ที่ได้ทำงานเป็นระยะเวลานาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

วันศุกร์ตันเดือน 2 มิถุนายน 2007  กลุ่มพลมารี ผู้สูงอายุ และบีอีซีไปร่วมส่งศีลมหาสนิทให้ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยตามบ้านร่วมกับคุณพ่อสุเทพ ประทุมตรี มีทั้งหมด 6 บ้าน รับศีลมหาสนิท 7 ท่าน คุณป้าทิก. ผู้พันประสิทธิ์ คุณดรุณี คุณมยุรี คุณยายบุตร คุณยายชะอุ่ม และคุณยายมาย ภาพและข่าวจากคุณยุพวรรณ​ธาราสิงห์

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2017 กลุ่มผู้สูงอายุ บีอีซี พลมารีและเซอร์ร่าร่วมติดตาม คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระประจักษณ์ที่เมืองลูร์ด ไปส่งศีลผู้ป่วยตามบ้าน วันนี้มีทั้งหมด 7 บ้านและมีผู้รับศีลมหาสนิทจำนวน 9 ท่าน ขอบคุณภาพข่าวจากคุณวีรนาถ แซ่เจา

วันนี้ (ศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2017) โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซู ได้ร่วมพิธีบูชามิสซาทุกวันศุกร์ต้นเดือนที่ วัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อ โดยคุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อ เป็นประธานในพิธี ภาพข่าวจากคุณอภิญญา พันโยดี

เช้าวันที่ 1 มิถุนายน 2017 คุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ โปรดศีลอภัยบาปให้กับ นักเรียน และคณะครูคาทอลิก ณ​ บริเวณหน้าวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์และในเช้าวันที่ 2 มิถุนายน 2017 เวลา 07.45 น. มีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 ร่วมด้วย นักเรียน ครู คาทอลิก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ ที่วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ โดย คพ.สุรชัย เจริญพงศ์ ครับผม ขอบคุณภาพข่าวจากคุณกฤษวรพัทธ์

หลังมิสซาวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ.​2017 คุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ ได้สอนคำสอนผู้ใหญ่ 3 ท่าน ด้านล่างโบสถ์วัดบุรีรัมย์ และหลังจากนั้นก็ได้นำตัวแทนสัตบุรุษวัด (บีอีซี กลุ่ม 1 และ 4) ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และส่งศีล คุณสุกานดา โกรัมย์ ที่บ้าน ขอบคุณภาพข่าวจากคุณชัยชาญ รอตภัย

หลังมิสซาบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017 ที่ผ่านมานี้ สัตบุรุษวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ร่วมกันตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพภายในและภายนอก (swot) ของวัดแม่พระแห่งสายประคำศัาศักดิ์สิทธิ์ ทุกคนตอบคำถามด้วยความตั้งอกตั้งใจเพื่อความก้าวหน้าของวัด ภาพและข่าวจากคุณชัยชาญ​ รอตภัย

คุณพ่อพัฒนะชัย อินทิรถ พร้อมกับบรรดาสภาภิบาล กลุ่มบีอีซีและผู้สูงอายุออกเยี่ยมเยียมและส่งศีล คนป่วย คุณมัทธิว ชรินทร์  ดรุณศิลป์ร่วมกับกลุ่ม BEC กับ กลุ่มผู้สูงอายุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ.​2017

หลังจากมิสซาวันอาทิตย์ที่วัดมารีย์สมภพ คุณพ่อเฉลียว วาปีกัง และฝ่ายอภิบาลโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ เดินทางไปส่งศีลให้กับบรรดาผู้สูงอายุที่จอหอ

คุณพ่อเฉลียว วาปีกัง จิตตาภิบาลโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นำสมาชิกฝ่ายอภิบาลและเวชบุคคลออกเยี่ยมเยียนและส่งศีลมหาสนิทให้กับบรรดาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมหาราช เป็นที่น่าชื่นชมและยินดีสำหรับผู้ป่วย

ก่อนมิสซาวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม .. 2017 ที่วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ มีพิธีล้างบาปเด็ก คือ เทเรซาสุพรรษา อยู่จีน โดยคุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร และหลังมิสซามีพิธีการต้อนรับคุณพ่อปลัด คุณพ่อเปโตร สุรชัย  เจริญพงศ์ และซิสเตอร์ราฟาแอล มะลิวัลย์  ประทุมมี มาประจำที่วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ อยู่ร่วมกับพี่น้องสัตบุรุษเรา หลังจากนั้นรับประทานอาหารร่วมกันอย่างเอร็ดอร่อยด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นแบบฉันท์พี่น้อง รายงานมาจากบุรีรัมย์

โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน (5 พฤษภาคม) คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นำสัตบุรุษไปส่งศีลมหาสนิท เยี่ยมคนชราและคนป่วยในเขตอาสนวิหาร วันนี้เดินทางไป 7 บ้าน และมี 9 ท่านทีรับศีลมหาสนิท ขอบคุณภาพข่าวจากคุณวีรนาถ แซ่เจาครับ

เช่นเดียวกันโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน (5 พฤษภาคม) คุณพ่อสุเทพ ประทุมตรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นำสัตบุรุษไปส่งศีลมหาสนิท เยี่ยมคนชราและคนป่วยในเขตอาสนวิหาร ขอบคุณภาพข่าวจากคุณครูยุพวรรณ ธาราสิงห์

หลังมิสซาวันนี้ (อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017) คุณพ่อสุรชัย เจริญพงษ์ ร่วมด้วย ผอ.สภาภิบาลวัด และสัตบุรุษ เดินทางไปส่งศีลผู้ป่วย สัตบุรุษ วัดไทรทม ที่โรงพยาบาล และส่งศีลคุณสุกานดา โกรัมย์ ที่บ้าน