ต้นยาง(อินเดีย)ใหญ่ที่เราปลูกและมีมาพร้อมกับโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง กำลังจะถูกโค่นลงเพื่อปรับภูมิทัศน์ขึ้นมาใหม่และเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้ร่มเงา

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2017 สภาภิบาล กลุ่มบีอีซีและกลุ่มผู้สูงอายุบ้านไทรทม ร่วมกันเยี่ยมเยียนมัทธิว ชรินทร์และสวดพระเมตตาในช่วงบ่ายสามโมง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วย

พระสังฆราช คณะสงฆ์และบรรดาสัตบุรุษร่วมฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร หนองไม้ตาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2017

วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 คณะเซอร์ร่าสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามข่าวคราวและประชาสัมพันธ์ข่าวคราวกิจกรรมเซอร์ร่าให้สมาชิกได้รับทราบ พร้อมนัดหมายประชุมครั้งต่อไป การประชุมครั้งนี้จัดที่ห้องใต้บันใดอาสนวิหารฯ ขอบคุณภาพจากคุณชบาทิพย์​ วัฒนาประสิทธิ์และคุณวีรนาถ แซ่เจา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2017 มีการประชุมพลมารีย์คูเรียแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด นครราชสีมาที่อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด มีพลมารีเปรสิเดียมต่างๆ เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เป็นกิจกรรมฆราวาสอีกองค์กรหนึ่งซึ่งหยั่งรากลึกมานานในสังฆมณฑล แต่ขณะเดียวกันก็ยังเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าเป็นสมาชิก ขอบคุณภาพข่าวจากคุณวีระ ธาราสิงห์

    สังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพการจัดงานวันครอบครัวเซอร์ร่าประเทศไทย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน ค.ศ. 2017 โดยในวันแรกได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิด ณ​ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษ

    จากนั้นคณะเดินทางสู่อำเภอพิมาย เยี่ยมชมความงามของไทรงามและรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศไทรงามอันเลื่องชื่อของอำเภอพิมาย หลังอาหารกลางวันเดินทางสู่ปราสาทหินพิมาย โชคดีที่ส่วนใหญ่อายุเกิน 60 ปี จึงไม่ต้องจ่ายค่าเข้าชม

    จากนั้นคณะเดินทางสู่วัดนักบุญเปโตรโนนแฝก สวดภาวนาและถ่ายรูปร่วมกัน ก่อนที่จะเดินทางสู่วัดนักบุญเทเรซาโนนแก้ว ซึ่งมีคุณพ่อประสาท ใหม่เพียรวงศ์ เจ้าอาวาสกล่าวต้อนรับ และฟังบรรยายโดยอ.พิเชษฐ์ พวกแสน ผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดฯ ด่านเกวียน จับจ่ายของที่ระลึก แล้วเดินทางกลับมารับประทานอาหารเย็นที่โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา

กลุ่มพลมารีอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จัดประชุมเปรสิเดียมประจำสัปดาห์ ณ​ ห้องประชุมพลมารี บริเวณใต้บันไดอาสนวิหาร หลังจากนั้นก็เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย นับเป็นกลุ่มศรัทธาอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังเหนียวแน่น และแน่นอนที่สุดทางกลุ่มประกาศรับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับ พี่น้องชาวอาสนวิหารท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกับกลุ่มกิจกรรมใดๆ แนวทางการอภิบาลตามกฤษฎีกาฉบับใหม่นี้ เรียกร้องให้พวกเราเข้ากลุ่มเพื่อการติดตามและให้การอภิบาลจะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ

บรรดาพี่น้องสัตบุรุษทั้งใกล้ไกลเดินทางมาร่วมฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร หนองห่าง อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 โดยมีสัตบุรุษลูกวัดและคุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษีเจ้าอาวาสให้การต้อนรับ พิธีเริ่มเวลา 10.30 น. พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานในพิธี ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณครูยุพวรรณ ธาราสิงห์ครับ