สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน สีคิ้ว

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุวัดนักบุญเปโตร บ้านโนนแฝก

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุวัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ ชัยภูมิ

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร หนองห่าง

แห่ใบลานที่อาสนวิหาร

วันผู้สูงอายุรดน้ำขอพร 16 เมษายน 2017

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารหนองพลวง

วันผู้สูงอายุและเทศกาลปัสกาที่แก้งคร้อ

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ที่เซนต์เมรี่