แต่ละวันเราจะนำพาสเวิร์ดหรือพระวาจาประจำวันที่เคียร่า ลูบิค ผู้ก่อตั้งคณะโฟโคลาเรเลือกสรรมาแบ่งปัน เพื่อให้ท่านได้รำพึงพิจารณาเพื่อการดำเนินชีวิตตามแนวพระวรสาร ขอขอบคุณคุณ Paviss ไว้ ณ​ ที่นี้ด้วย สำหรับข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รหัสผ่านวันนี้ "ร่วมแบ่งปันความเจ็บปวด ของผู้อยู่รอบข้าง"

    พฤติกรรมที่เป็นการแสดงออกดีที่สุดของคำว่า"รัก" คือ "การทำตนเป็นหนึ่งเดียว" การออกไปพบเพื่อนบ้านในที่ที่เขาอยู่ ไปพบเห็นความลำบากของเขา เข้าร่วมแบกภาระช่วยเขาในสิ่งที่เขาต้องการ รับเอาความเจ็บปวดของเขา จากนั้นจงให้อาหารแก่ผู้หิวโหยให้น้ำแก่ผู้กระหาย การให้คำแนะนำจึงเป็นสิ่งมีความหมาย

 

เคียร่า  ลูบิค

รหัสผ่านวันนี้ "จงดำรงอยู่ในความรัก ทุกขณะ"

    ฉะนั้นดิฉันจึงกล่าวว่า หากองค์พระเจ้าจะต้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเรา เราต้องทุ่มเทตนเองลงในการรัก รักและรักทุกขณะ ด้วยวิธีนี้เราจะไม่คิดถึงแต่ตนเอง เราจะทำให้ตัวเองว่างเปล่า ไม่ติดอยู่กับสิ่งใดใด เพราะเราได้ให้ออกไป เราจึงไม่ยึดติดอยู่กับใครหรืออารมณ์ความคิดใดๆ เราละทิ้ง ปล่อยวางทุกสิ่ง เพราะเห็นแก่ความรักต่อองค์พระเยซูผู้ถูกทอดทิ้ง เราจึงต้องรัก รัก และรัก หากจะมีสิ่งใดที่เราพบว่า ไม่ใช่พระเจ้าแท้ให้เรา ปล่อยมันไป

 

เคียร่า  ลูบิค

รหัสผ่านวันนี้ "จงเป็นผู้แผ่ขยายความสุข ความยินดี"

    "มีเคล็ดลับที่จะคงอยู่ใน ความยินดีอยู่เสมอ นั่นคือ....ปักสายตาของเราไว้ที่ องค์พระเยซูเจ้า

แล้วทำทุกอย่างจนกระทั่งว่าพระองค์ทรงส่องสว่างในเรา เราทราบดีว่า หากเรานำพระวาจามาปฏิบัติในชีวิต องค์พระเยซูเจ้าจะประทับในเรา โดยเฉพาะ เมื่อเรารักพระองค์ในพี่น้องเพื่อนมนุษย์ และพร้อมที่สละแม้ชีวิตเพื่อพวกเขา ดังเช่นที่พระองค์ทรง กระทำ"

 

เคียร่า  ลูบิค

Chiara Lubich

รหัสผ่านวันนี้ มองเพื่อนพี่น้องทุกคน เป็นดั่งเช่นของขวัญ

    ทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกสร้างมาเป็นดั่งเช่นของขวัญแห่ง ความรักสำหรับเรา และตัวเราเองก็ถูกสร้างมา เพื่อเป็นของขวัญสำหรับผู้อื่นเช่นกัน

 

เคียร่า  ลูบิค

Chiara Lubich

รหัสผ่านวันนี้ "เจริญชีวิตความรักในเวลา ปัจจุบัน"

    "โปรดทรงสอนพวกลูกให้ รู้จักรักพระองค์พระเจ้าข้า ไม่ใช่แค่เพียงรักพระองค์ เพิ่มขึ้นทุกวัน เพราะลูกอาจเหลือเวลา อยู่เพียงไม่กี่วัน แต่โปรดสอนพวกลูกให้ รักพระองค์ทุกเวลาในขณะปัจจุบันด้วยสิ้นสุดจิตใจ สิ้นสุดวิญญาณ และสิ้นสุดกำลัง ในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจากพวกลูกในแต่ละอึดใจ ในเวลาปัจจุบัน

 

เคียร่า  ลูบิค

Chiara Lubich

รหัสผ่านวันนี้ ค้นพบข้อดีในความยาก ลำบาก

    บ่อยครั้งเราถูกทรมานด้วย ความคิดว่าอนาคตจะเป็น อย่างไร...แต่ว่าทุกวันก็มีความทุกข์ ยากของมันอยู่แล้ว (มธ6:23)

    พรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่ง ที่เราจะต้องผจญกับปัญหา ของพรุ่งนี้ เราไม่จำเป็นต้องห่วงกังวล เพราะทุกอย่างอยู่ใน พระหัตถ์ของพระเจ้า พระองค์จะทรงอนุญาต ให้ทุกสิ่ง เป็นไปตาม พระประสงค์ของพระองค์ และทั้งหมดก็เป็นไป เพื่อความดีของเรา

 

เคียร่า  ลูบิค

Chiara Lubich

รหัสผ่านวันนี้ มองทุกคนด้วยสายตา"ใหม่"

    เราได้ทำคำมั่นสัญญาชนิดหนึ่ง: นั่นคือมองทุกคนด้วยสายตาใหม่ทุกวัน เหมือนดั่งว่าเราเพิ่งพบกันเป็นครั้งแรก โดยไม่รู้จักข้อบกพร่องของกันเลย

เราเรียกคำมั่นสัญญานี้ว่า "คำสัญญาแห่งความเมตตากรุณา"

    ก่อนเข้านอนทุกคืนเราจะลบล้างความทรงจำเกี่ยวกับความผิดพลาด การพิพากษาที่เราได้เห็นในผู้คนที่เราพบในชีวิตประจำวันของเรา และเช้าวันใหม่เมื่อตื่นขึ้น เราจะมองผู้อื่นด้วยสายตาใหม่ จะไม่มีข้อผิดพลาดใดหลงเหลืออยู่เลย

 

เคียร่า  ลูบิค

Chiara Lubich

รหัสผ่านวันนี้  ดูแลรักษาสิ่งสร้างของ พระเจ้า

    องค์กรของเรานำมาซึ่งสันติภาพ ไม่เพียงแต่เฉพาะ สันติภาพระหว่างเรากับพระเป็นเจ้า แต่รวมถึงสันติภาพกับเพื่อนพี่น้อง และสิ่งสร้างทั้งมวลด้วยความตระหนักว่าพวกเราทุกคนต่างเป็นที่รักของพระเจ้าองค์พระบิดา เรายังตระหนักอีกว่าพระองค์ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน ต้นไม้ใบหญ้ารอบตัวเรา ฉะนั้น เราจึงสัมผัสกับความสัมพันธ์ ต่อสิ่งแวดล้อม ดั่งเช่นนักบุญฟรานซิส เราไม่ปรารถนาที่จะขัดแย้ง กับธรรมชาติ แต่ต้องการ ที่จะรัก ธรรมชาตินั้น

 

เคียร่า  ลูบิค

Chiara Lubich

(Like a Rainbow-  the natural world and physical life  pp98-99)

รหัสผ่าน 22.05.2017 เราจะถูกพิพากษา ตามขนาดความรักที่เรากระทำ

    จงเริ่มรัก ทุกคน ที่เราพบไปทีละคน ในขณะที่รักทุกคนไปทีละคนนั้น เราได้เติมเต็มดวงใจของเราด้วยสิ่งที่เป็นของพระองค์ ขณะที่ทรงเจริญพระชนม์ ชีพอยู่บนโลกนี้ ความทุกข์ช่างมีมากมายเหลือเกิน จงเปิดดวงใจของพวกเรา เปิดมือของเราเพื่อเยียวยารักษาบาดแผล แบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย ให้คำปรึกษา เยี่ยมเยือน และให้การอบรม ในการทำเช่นนี้จะทำให้เราละม้ายคล้ายคลึงกับพระองค์ แล้วเราจะถูกพิพากษาตามขนาดความรักของเรา

 

เคียร่า  ลูบิค

Chiara Lubich

รหัสผ่านสำหรับวันนี้ เพิ่มพูนความสนิทสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น อาทิตย์ 21 พฤษภาคม

    เราต่างรู้สึกว่าเรามีส่วนร่วม ในการเสวนาอันไม่มีสิ้นสุด เราถูกเรียกมาให้สานเสริม การเสวนา อย่างไร ? โดยการเปิดใจต่อเพื่อน พี่น้อง โดยการฟัง การทำตัวให้ว่างเปล่า ทำในสิ่งที่เขาต้องการ ฟังในสิ่งที่เขาพูดในสิ่ง ที่เป็นภาระของเขา ในสิ่งที่เขาปรารถนา ครั้นเมื่อได้ทำสิ่งนี้แล้ว เราได้ให้สิ่งอันเป็นที่ ต้องการ สิ่งให้โอกาสเราขณะนั้น และหากยังมีเวลาสำหรับ ตนเอง (การกิน การพักผ่อน การแต่งตัวและอื่นๆ) เราต้องพยายามทำทุกอย่างโดยคิดถึงเพื่อนพี่น้อง ใส่ใจเสมอสำหรับผู้ที รอคอยความรักจากเรา"

เคียร่า  ลูบิค

Chiara Lubich

รหัสผ่าน จงเป็น"ครอบครัว"เสมอ เสาร์ 20 พฤษภาคม

ก่อนอื่นใด จิตวิญญาณต้องจ้องมอง ตรงไปยังพระบิดาผู้มี บุตรธิดาหลายคน จากนั้นก็ต้องเห็นว่า ลูกๆเหล่านั้นมีพระบิดา องค์เดียวกัน ทั้งในความคิดและจิตใจ เราต้องก้าวไปเหนือโพ้น ความสัมพันธ์ตามประสา มนุษย์ และต้องสร้างนิสัย อย่างต่อเนื่องในการเปิด ตนออกสู่ความเป็นจริงว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของ ครอบครัวมนุษย์ที่มีพระบิดาองค์เดียวกันคือ..พระเจ้า

เคียร่า  ลูบิค

รหัสผ่าน รักโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ศุกร์ 19 พฤษภาคม

"เมื่อได้ทำทุกสิ่งตามคำสั่ง แล้ว  จงพูดว่า: "เราเป็นแค่คนรับใช้; ไม่ได้ทำอะไรมากเกิน กว่าหน้าที่เลย (ลก 17:10) เราจะนำพระวาจาตอนนี้ มาปฏิบัติในชีวิตจริง ได้อย่างไร? โดยการรักอย่างบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ไม่ใช่คิดว่าได้ทำอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องมีสิทธิ์ในบางอย่างบ้าง ไม่ใช่เช่นนั้น โดยการรักเสมอ ไม่เห็นแก่สิ่งใดนอกจากองค์พระเจ้าผู้ที่ เรารัก พระเจ้าในตัวเรา และพระเจ้าในตัวผู้อื่น โดยการรักพระองค์ รักโดยไม่หวังรางวัล ตอบแทนใดๆ ไม่ใช่รัก เพื่อจะได้เพียงสวรรค์เท่านั้น แต่รักเพื่อจะได้เป็น เหมือนพระองค์ ผู้ทรงเป็นความรักเท่านั้น"

เคียร่า  ลูบิค

Chiara Lubich

รหัสผ่าน  

จงหว่านความสามัคคี รอบตัวเรา

สำหรับเราไม่มีพรมแดน ไม่มีความแตกต่างระหว่าง ชนชั้น หรือสีผิว ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเราเป็น หนึ่งเดียวกัน

เคียร่า  ลูบิค

Chiara Lubich Titbits  Bombay 2000 p12

รหัสผ่าน "จุดไฟแห่งความรักรอบ ตัวเรา"

    รักคือไฟที่แผ่ขยายออกจากใจของเรา ก่อเกิดปฏิกิริยา สมบรูณ์แบบ..แล้วเราจะไม่พบตัวตนของเรา ในเราอีกต่อไป หรือแม้แต่เพื่อนพี่น้องในเรา เราจะพบองค์ความรัก พระเจ้าผู้ทรงชีวิตในเรา

เคียร่า  ลูบิค

รหัสผ่าน 15 พฤษภาคม 2017

โยนทุกการตัดสินเชิงลบของเพื่อนบ้านออกไปจากใจของเรา (ออกห่างจากความคิดตัดสินเพื่อนพี่น้อง)

 

    พระเยซูตรัสว่า "ท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าปล่อยให้ฉันเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิด' ขณะที่มีท่อนซุงอยู่ในดวงตาของท่าน (มธ 7:4)" พระเยซูทรงรู้จักเราคนบาปดีกว่าที่เราอาจคิดได้และพระองค์ทรงเห็นชัดว่าเรามักจะแก้ตัวและประณามคนอื่นๆ ถ้าพระองค์ทรงให้เราเข้าใจเพียงเล็กน้อยว่า "เราเป็นใคร" เราจะเห็นว่าคำพูดของพระองค์สะท้อนถึงตัวเราเอง พระองค์เตือนให้เราเริ่มต้นโดยการเอาท่อนซุงออกจากตาของเราเองเพื่อที่เราจะสามารถเอาเศษฟางออกจากตาเพื่อนบ้านได้"

เคียรา ลูบิค

Chiara Lubich

รหัสผ่าน (14/5/2017)

อย่าเก็บความขุ่นข้องหมองใจใดใดไว้เลย

ให้เราพยายามรักกันและกันโดยเฉพาะเราคริสตชน พระเยซูมิได้ทรงเตือนเรารึว่าแม้กระทั่งจะถวายเครื่องบูชา หากระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องของเรายังมีเรื่องบาดหมางกับเราอยู่ให้เรากลับไปคืนดีเสียก่อนแล้วค่อยกลับมาถวายของบูชานั้น...เราต้องคืนดีกับเพื่อนพี่น้อง เป็นอันดับแรก ในคริสตศาสนาความรักซึ่งกันและกันคือทุกสิ่งทุกอย่าง

เคียร่า  ลูบิค

รหัสผ่าน 

(12/5/2017 ) Monday

ออกแรงพยายามสร้างความกลมเกลียว 

Make an effort to build harmony

สิ่งที่จำเป็นมากที่สุดคือการที่เราเปลี่ยนแปลงทุกความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้อง บิดามารดา ญาติ เพื่อนสนิท มิตรสหาย คนรู้จักคุ้นเคย..ทั้งหมดทั้งมวล เข้าสู่มิตรภาพแบบคริสต์ มิตรภาพแห่งความรัก

เคียร่า  ลูบิค

รหัสผ่าน Today's Password ( 09.05.2017 ) Tuesday

เสวนากับทุกคน 

Dialogare con tutti

Dialogue with everyone

 

    พระนางมารีทรงเตรียมตน ตลอดชีวิตเพื่ออยู่ตามลำพัง กลับกลายเป็นมารดาของเราทุกคนในโลก โดยการมองดูพระนางผู้เป็น รูปแบบของกฎอันลึกซึ้งที่สุดของพระวรสาร การสละ ละวางตนเอง ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสื่อสารถ่ายทอด บรรลุถึงกระแสเรียกของตน หากเราต้องการที่จะได้รับการตอบรับจากผู้คนและจากเหตุการณ์ เราต้องพร้อมที่จะยอมสูญเสียเสมอเหมือนพระนางมารีย์ผู้ประทับแทบเชิงกางเขน เราต้องทำตนให้ว่างเปล่าต่อหน้าทุกสิ่ง ต่อหน้าทุกคน เจริญชีวิตในความว่างเปล่า จึงจะสามารถต้อนรับทุกสิ่ง ดั่งเช่นพระนางมารีผู้เดียวดาย พระนางจะทรงหนุนนำใจเรา เป็นแบบอย่างแก่เราในการทำตนเป็นท่อธาร ผู้ถ่ายทอดอันบริสุทธิ์ และผู้สื่อสารที่แท้จริง

 

เคียร่า  ลูบิค

Chiara Lubich

รหัสผ่าน Today's Password ( 11/4/2017 ) Wednesday

Go beyond difficulties by being docile

 

แบบอย่างของพระเยซู ต้องส่องสว่างชีวิตของเรา  ทุกอย่างที่เข้ามาสู่เรา ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ทุกอย่างที่ล้อมรอบตัวเรา

ที่ทำให้เราต้องเป็นทุกข์ต้องเป็นเรื่องที่ทำให้เราเข้าใจพระประสงค์ ของพระเจ้าผู้ทรงรักเรา หรือทำให้เราเข้าใจว่าทรง อนุญาตให้เกิดขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความหมายใหม่ ทุกสิ่งทุกอย่างมีเป้าหมาย ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิด ประโยชน์สูงสุด ให้เรามีใจเข้มแข็ง ชีวิตของเราอยู่ตรงหน้า เรากำลังเดินทางอยู่ ชีวิตยังคงเปลี่ยนแปลงสู่การเดินทางศักดิ์สิทธิ์ โครงการที่พระเจ้าทรงประสงค์สำหรับเรายังคงสามารถทำให้สำเร็จสมบรูณ์ได้ เพียงรักต่อไป เปิดตามองตรงไปยังพระประสงค์อันวิเศษ ของพระองค์เสมอ

เคียร่า  ลูบิค

Chiara Lubich

รหัสผ่าน Today's Password ( 27.03.2017 ) Monday

แสวงหาความดีของทุกคนเสมอ

Cercare sempre il bene di tutti

Always seek the good of all

 

รักเพื่อนพี่น้องหมายถึงไวต่อความต้องการของผู้อื่น เอาใจใส่ความต้องการของเขา ให้การช่วยเหลือ ที่เป็นรูปธรรม หมายถึงความสามัคคีปรองดองและการแบ่งปัน เหนืออื่นใด รักเพื่อนพี่น้องเท่ากับเปิดใจให้ผู้อื่น ช่วยเหลือด้านวัตถุมีความหมายน้อย หากไม่ใช่ การแสดงออกถึงความรักที่จริงใจและเปิดกว้าง จนสามารถรับความยากลำบากของผู้อื่น กลับกลายมาเป็นของตน

เคียร่า  ลูบิค

Chiara Lubich