ผู้สูงอายุ

เมื่อวันอาทิตที่ 3  กันยายน  2017 คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้เดินทางไปส่งศีลผู้สูงอายุที่มาวัดไม่ได้ บ้านหนองห่าง .นครราชสีมา

ข่าวงานผู้สูงอายุ 

    แผนกงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา ซึ่งมีคุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี เป็นจิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ ได้จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2017 ในวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2017 ที่วัดนักบุญยออากิมและอันนา ไร่วนานุรักษ์ .วังน้ำเขียว .นคราชสีมา ทั้งนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ จำนวน 131 คน ดังนี้

1.วัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อ จำนวน 9 คน

2. วัดแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล หนองหญ้าปล้อง จำนวน 5 คน

3. วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ ชัยภูมิ จำนวน 12 คน

4. วัดแม่พระถวายพระกุมารในวิหาร หนองพลวง จำนวน 5 คน

5. วัดพระคริสตราชา เมืองคง จำนวน 6 คน

6. วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง จำนวน 14 คน

7. อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จำนวน 10 คน

8. วัดนักบุญยอแซฟบ้านหัน จำนวน 3 คน

9. วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว จำนวน 9 คน

10. วัดนักบุญยอแซฟ โนนงิ้ว จำนวน 3 คน

11. วัดนักบุญเปโตร โนนแฝก จำนวน 7 คน

12. วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง จำนวน 7 คน

13. วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ จำนวน 10 คน

14. วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท/ปราสาทพร จำนวน 15 คน

15. วัดนักบุญยอแซฟไทรทม จำนวน 7 คน

16. วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า หนองบัวแดง จำนวน 5 คน

17. วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ กลางดง จำนวน 4 คน

ภาคเช้า คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ได้ทำวจนพิธีกรรมเปิดงานผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา และคุณประภาพร โพธิชิต ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุ และ หู คอ จมูก จากโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ได้แนะนำวิธีดูแลรักษาตาและหูของผู้สูงอายุอีกทั้งยังมีทีมงานจากโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ได้พาผู้สูงอายุฝึกบริหารสมอง และได้บริการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย

ภาคบ่าย คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ได้พูดข้อคิดสะกิดใจ " ตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็น หูของท่านเป็นสุขที่ได้ฟัง" มธ. 13; 16 - 17 ต่อจากนั้น สามเณรพระวิสุทธิวงศ์ ได้พาผู้สูงอายุทำกิจกรรมสันทนาการ 5 ฐาน ซึ่งผู้สูงอายุให้ความร่วมมือและสนุกสนานไปกับกิจกรรมฐานต่างๆ ช่วงเย็นคุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี และคุณพ่อชำนาญ กล้าหาญ ได้ทำวนจพิธีกรรมและรับศีลอภัยบาป และพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนภาคค่ำ เป็นการแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุจากวัดต่างๆ การแสดงเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้สูงอายุทั่วทั้งงาน

    พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างของสังฆมณฑลนครราชสีมา จำนวน 14 คน และ ลูกกตัญญู จำนวน 14 คน