วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ กลางดง

โรงเรียนทำให้เกิดคริสตชนกลางดง

    ปี 2504/1961 ประชาชนกลางดงมีความประสงค์จะให้ชาวกลางดงและหมู่บ้านใกล้เคียงมีโรงเรียนดีๆ ชาวกลางดงนำโดยมหานิยมและนางอนงค์ บุญสิริ (ภรรยา) ได้ปรึกษาหารือกับพลตำรวจโทชัช ชวางกูร ซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลในขณะนั้น (ภรรยาเป็นคริสตชนสามเสน) ท่านผู้บัญชาการฯ จึงได้นำชาวกลางดงไปขอความช่วยเหลือจากเซอร์คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และเนื่องจากกลางดงขึ้นกับสังฆมณฑลโคราชจึงได้ไปติดต่อคุณพ่อเบรย์ซึ่งเป็นเจ้าวัดอยู่ที่โคราช     มหานิยมได้ยกที่ 12 ไร่ให้ทำโรงเรียน คุณพ่อเบรย์ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นชื่อ "มารดาดรุณีรักษ์" มีใบมอบอำนาจให้มูลนิธิเซนต์ปอลดูแล แต่ที่สุดก็เปลี่ยนเป็นชื่อมิสซังดูแล เปิดสอนวิชาสามัญ ป. 1-4 แรกๆ ได้ครูจากบ้านโนนแก้วมาสอน ต่อมามีการขยายถึงชั้น ป.7

สมัยคุณพ่อลามูเรอ

    ท่านเข้ามาทำงานปี 2514/1970 ต่อมามหานิยมต้องการที่ดินคืนพร้อมกิจการ โรงเรียน หรีอทางมิสซังต้องซื้อ 800,000 บาท แต่ทางมิสซังไม่ต้องการดำเนินการต่อ ช่วงนั้นอาจมีปัญหาเรื่องโรงพยาบาลและด้านการเงิน (คุณพ่อเบรย์ได้แยกชื้อไว้ 8 ไร่)

    5 ม.ค. 2516/1972 ครูบุญศรีได้ขอชื้อกิจการโรงเรียนเพื่อดำเนินการต่อ ทางมิสซังได้ตกลงโดยขาย 120,000 บาท โรงเรียนจึงดำเนินการโดยครูบุญศรีโดยตรง แต่ด้านวัดวาก็มีพระสงฆ์มาถวายมิสซาอาทิตย์ละครั้ง ใช้ห้องเรียนห้องหนึ่งเป็นที่ถวายมิสซา

สมัยคุณพ่อประยูร นามวงศ์

    ได้มาทำงานอภิบาลต่อจากคุณพ่อลามูเรอ

สมัยคุณพ่อเบรย์

    ท่านมาทำงานอภิบาลต่อจากคุณพ่อประยูร นามวงศ์

Mass Times 

Sunday 11.00 a.m.

สมัยคุณพ่อสุรินทร์ ประสมผล

    ได้มีการติดต่อขอซื้อกิจการโรงเรียนมารดาฯ คืน แต่ที่สุดด้วยความผูกพันครูบุญศรีจึงยังคงดำเนินการโรงเรียนต่อ แต่ได้ย้ายสถานที่จากของมิสซังโดยมิสซังได้ช่วยค่ารื้อถอน เหลือเพียงบ้านไว้หนึ่งหลังเพี่อเป็นวัดน้อย บ้านดังกล่าวได้มอบให้ซิสเตอร์คณะโอเบลตเป็นผู้ดูแล ได้จัดทำเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก (เนอสเซอรี่)

    ด้านอภิบาล ท่านเป็นผู้มีความเป็นกันเอง คริสตชนเข้าวัดมาก และที่สำคัญมีการฉลองวัดในสมัยนี้เอง ทำให้เกิดความภูมิใจในบ้านตนเองมาก

สมัยคุณพ่อพิพัฒน์ ทนุพันธ์

    มาทำงานต่อจากคุณพ่อประยูร ได้ทำการขออนุญาตเปิดกิจการรับเลี้ยงเด็กอย่างเป็นทางการ (เนอสเซอรี่) ต่อมาคุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ เป็นผู้รับผิดชอบ

เรื่องเล่าถึงกลุ่มคริสตชน

    ครอบครัวแรกๆ มีสองครอบครัวจากตระกูล "ว่อง รักสัตว์" จากบ้านล่าง/บ้านแพน จ.อยุธยา อาจเกิดจากความเคร่งด้านกฎหมาย พ่อแม่ตายขอเข้าป่าศักดิ์สิทธิ์ แต่เจ้าวัดไม่อนุญาตจึงเลิกสนใจศาสนาและย้ายมาที่นี่

    หรืออีกนัยหนึ่งคริสตชนมีเพราะเมึ่อมี ร.ร.ก็มีคริสตชนและมีครอบครัว ปกติจะใช้ห้องหนึ่งเป็นวัดน้อย มีมิสซาทุกวันอาทิตย์ คุณพ่อจากปากช่องจะเป็นผู้รับผิดชอบมาถวายมิสซาให้กับกลุ่มคริสตชนที่นี่