ติดต่อเรา

เมื่อครั้งคุณพ่อเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมาในปี 2006 ขณะนั้นสังฆมณฑลตัดสินใจที่จะเปิดแผนกไอทีของสังฆมณฑลขึ้น คุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยงได้รับการแต่งตั้งจากพระสังฆราชให้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการ โดยคุณพ่อได้รับผิดชอบหน้าที่นี้มาเป็นเวลากว่า 8 ปี อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ส่วนใหญ่จัดซื้อในสมัยของคุณพ่อ อาจกล่าวได้ว่าคุณพ่อเป็นผู้วางรากฐานงานไอทีและเว็บไซต์ของสังฆมณฑล

ประมาณเดือนกันยายน 2016, มีการหมุนเวียนหน้าที่รับผิดชอบของคณะสงฆ์ คุณพ่อโทมัส อาไควนัส สมชาย หมอกครบุรี ซึ่งเป็นสงฆ์หนุ่มที่ร้อนรน กระตือรือร้นได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการแผนกไอทีของสังฆมณฑล ทำให้วาระอันยาวนานของคุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยงได้สิ้นสุดลง การประชุมสั้นๆ ระหว่างพระสงฆ์สององค์และเจ้าหน้าที่หนึ่งท่านที่ศาลาทรงไทยหน้าอาคารมิสซังเขตนครราชสีมา นโยบายแรกของผู้อำนวยการคนใหม่สั้นๆ ก็คือ เราจะทำเว็บไซต์สองภาษานะครับ

นายพิชิต สุขีวัฒน์ อดีตครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา เข้ามาทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ไอทีของสังฆมณฑลเต็มตัว แรกเริ่มที่ออกจากโรงเรียนมาทำงานในสังฆมณฑลนครราชสีมาเพื่อจะทำงานด้านพัฒนาสังคม แต่คุณพ่อเกรียงไกร ชักชวนให้เข้ามาทำงานในแผนกไอทีก่อน จึงได้เริ่มทำงานตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา จากความเบื่อหน่ายที่จะต้องฆ่าไวรัสคอมพิวเตอร์ในเครื่อง และลงโปรแกรมใหม่อยู่เป็นประจำ จึงได้หันมาใช้เครื่องแมคอินทอช จากนั้นก็ได้แนะนำเชิญชวนคณะสงฆ์ให้มาใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากความคงทนและเสถียร

ติดต่อเรา

Email : phichitsukeewat@gmail.com

387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000

Mobile: +668 8594 2737

บรรยากาศเมื่อครั้งคุณพ่อทั้งสองได้ประชุมเพื่อส่งมอบงาน