ตารางมิสซา

วันธรรมดา             วันเสาร์               วันอาทิตย์              นพวาร(วันพุธ)             ภาษาอังกฤษ/ภาษาเวียดนาม

​

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา   ธรรมดา  6.30 วันพุธ 18.30 . อาทิตย์ 8.30 .,18.30 อังกฤษ/เวียดนาม 16.00

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง                           ธรรมดา  6.15 . วันพุธ 19.00 . อาทิตย์ 8.30 .

วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ กลางดง                                                                อาทิตย์ 11.00 .

วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว                                    ธรรมดา  6.00 .                       อาทิตย์ 7.00 .

วัดนักบุญเปโตร โนนแฝก                                                                                    อาทิตย์ 7.00 .

วัดนักบุญยอแซฟ โนนงิ้ว                                                                                     อาทิตย์ 8.30 .

วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์                                                              อาทิตย์ 9.00 .

วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท

วัดแม่พระฟาติมา บุญนิมิต                                                                                  อาทิตย์ 7.30 .

บ้านเณรเล็ก เปาโล                                             ธรรมดา  6.00 .                           

วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ นางรอง                           ธรรมดา  6.20 .                        อาทิตย์ 18.00 .

วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม                                                                                    อาทิตย์ 7.00 .

วัดมารีย์สมภพ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่                      ธรรมดา  7.00 (บ้านเซอร์)         อาทิตย์ 7.00 .      ธรรมดา  15.30 . (ศุกร์ต้นเดือน)

วัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ปากช่อง                                                      อาทิตย์ 11.00 .

วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน

วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ ชัยภูมิ

วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า หนองบัวแดง                                                       เสาร์ 17.00 .

วัดมารดาพระศาสนจักร หนองพวง                                                                         อาทิตย์ 7.00 .

วัดหนองห่าง

วัดโคกสี

วัดพระคริสตราชา เมืองคง

วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง

วัดหนองไม้ตาย

วัดพุทไธสง

วัดนักบุญยออากิม อันนา ไร่ 74 วนานุรักษ์

วัดท่าหินโงม

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ                            ธรรมดา  6.15 .      วันพุธ 19.00 .    อาทิตย์ 7.30

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล หนองหญ้าปล้อง                                                               เสาร์ 18.00 .

วัดโป่งนคร

วัดภักดีชุมพล

วัดนักบุญยอแซฟ หนองไม้งาม

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK