สตรี

ข่าวกิจกรรม กลุ่มสตรี สังฆมณฑลนครราชสีมา Credit: แผนกสตรีฯ นครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม กลุ่มสตรี สังฆมณฑลนครราชสีมา Credit: แผนกสตรีฯ นครราชสีมา

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2019 เวลา 09.30 คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสตรีประจำปี หัวข้อแนวทางการป้องกัน : การค้ามนุษย์ และปัญหาความรุนแรง”   ห้องประชุม ชั้น 8 โรงแรมศรีพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดการสัมมนา ครั้งนี้ขึ้น เพื่อรับทราบถึงปัญหาการค้ามนุษย์  และปัญหาความรุนแรง ที่เกิดขึ้นในสังคม และหาแนวทางป้องกันร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 80 คน

วันที่ 20 มิถุนายน ..2561  ไปรวมกลุ่มสตรีวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน .ปะคำ .บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่แผนกสตรีได้ลงพื้นที่บ้านโคกปราสาท-ปราสาทพร เพื่อประชุมกับกลุ่มสตรีวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน สวดภาวนาร่วมกัน และพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของเราในฐานะสตรี เรามีส่วนร่วมกับวัดอย่างไรในการอภิบาลสตรี  และเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องรวมกลุ่มกัน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 16 กรกฎาคม ..2561   ติดตามกลุ่มสตรีอาสนวิหารฯ .นครราชสีมา  ในการทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เป็นอีกหนึ่งความสนใจของกลุ่มที่เคยเสนอไว้ ที่ประชุม การทำกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่มสมาชิก และหารายได้เข้ากลุ่ม

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

แผนกสตรี ลงติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มสตรีปลูกผักบ้านโนนแฝก  พบว่า กลุ่มยังคงปลูกผักตามบ้านกันอยู่ ปลูกพอกิน สมาชิกบางคนปลูกเป็นจำนวนมากก็มีคนมารับไปขาย และเรื่องการกู้ยืม สำหรับบ้านโนนแฝกก่อตั้งภายหลังบ้านโนนแก้ว กำหนดชำระจึงอยู่ที่เดือนเมษายน ช่วงหลังสงกานณ์ มีดอกเบี้ย 1,000 ละ 50 บาท และตกลงกันว่าในเดือนหน้าทางเจ้าหน้าที่จะลงเยี่ยมแปลงผักของสมาชิกตามบ้าน เนื่องจากหมู่บ้านโนนแฝกไม่มีพื้นที่ส่วนรวมเช่นบ้านโนนแก้ว จึงเป็นการรวมกลุ่มโดยที่แต่ละคนปลูกในพื้นที่ของตัวเอง 

Credit: แผนกสตรี ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 23 กรกฎาคม ..2561 ติดตามกลุ่มสตรีวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท .บุรีรัมย์  ในการทำน้ำยาล้างจาน เพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 19 มิถุนายน ..2561 เข้าไปเยี่ยมเยียนสตรีบ้านหนองพลวง .ประทาย .นครราชสีมา ทางแผนกสตรี ไม่ได้ลงติดตามงาน ของกลุ่มสตรีหนองพลวงเป็นเวลานาน ในปัจจุบันมีปัญหาเกิดขึ้นภายในกลุ่มเพราะไม่มีกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน นอกจากนี้ยังพูดคุยกันเรื่อง การทอผ้าห่มและเสื่อ ซึ่งเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่น ที่สตรีหนองพลวงทำกันอยู่เป็นประจำ แต่ต้องประสบปัญหากับเรื่องตลาด ซึ่งในตรงนี้ก็จะนำไปประชาสัมพันธ์ที่ คคส.สังฆมณฑลอื่นๆ และระดับชาติด้วย

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม  ..2561 เจ้าหน้าที่ของแผนกสตรีนครราชสีมา 2 คน เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่องานต่อต้านการค้ามนุษย์ ศูนย์อภิบาลคามิลเลี่ยน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 24 กรกฎาคม ..2561 จัดการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสิทธิ์ในการได้รับความคุ้มครองจากอุบัติภัย  ให้กับกลุ่มสตรีและผู้ที่สนใจในชุมชน วัดหนองหญ้าปล้อง .แก้งคร้อ .ชัยภูมิ

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 16 มกราคม .. 2562 แผนกสตรี ฝ่ายสังคมพัฒนาฯลงพื้นที่ เพื่อติดตามและเยี่ยมเยียนกลุ่มสตรีปลูกผักปลอดสารพิษบ้านโนนแก้ว และบ้านโนนแฝก ในช่วงเช้าทางเจ้าหน้าที่แผนกสตรีเข้าพบกับกลุ่มสตรีปลูกผักปลอดสารพิษบ้านโนนแก้ว พบว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่พืชผักให้ผลผลิตดี เนื่องจากมีอากาศเย็นเหมาะสมสำหรับการปลูกผัก แต่อย่างไรก็ตามยังประสบกับปัญหาตัวหนอนลงดิน ทำให้ช่วงที่ผ่านมาในบางแปลง ผักตายยกแปลงก็มีเช่นกัน Credit: แผนกสตรี ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 26 กรกฎาคม ..2561 จัดประชุมสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561 ที่สำนักพระสังฆราชเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในงานสตรีที่แต่ละวัดได้ทำนั้น และเพื่อปรึกษาหารือกันในการทำกิจกรรมตามโครงการที่ทางมิสซังอนุมัติให้ 

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2018 แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดสัมมนาสตรีระดับสังฆมณฑลย้อนประวัติศาสตร์ ในพระศาสนจักรไทย เพื่อการก้าวไปข้างหน้าในการดำรงชีวิตและความเชื่อโดยมีคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธาน ในการสัมมนาครั้งนี้ มีสตรีในเขตสังฆมณฑลฯ เข้าร่วมจำนวน 80 ท่าน และคุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา โรงแรมศรีพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK