วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการแผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมาประจำปีครั้งที่ 1/2562 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินงาน  และเพื่อทราบความคืบหน้า ติดตามงานของกลุ่มสตรีในแต่ละวัดเป็นอย่าไรบ้าง  โดยมีตัวแทนสมาชิกในเขตวัดต่างๆเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จำนวน 35 ท่าน

ภาพข่าว แผนกสตรี ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ข่าวกิจกรรม กลุ่มสตรี สังฆมณฑลนครราชสีมา

Credit: แผนกสตรีฯ นครราชสีมา

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2019 เวลา 09.30 คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสตรีประจำปี หัวข้อแนวทางการป้องกัน : การค้ามนุษย์ และปัญหาความรุนแรง”   ห้องประชุม ชั้น 8 โรงแรมศรีพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดการสัมมนา ครั้งนี้ขึ้น เพื่อรับทราบถึงปัญหาการค้ามนุษย์  และปัญหาความรุนแรง ที่เกิดขึ้นในสังคม และหาแนวทางป้องกันร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 80 คน

แผนกสตรี ลงติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มสตรีปลูกผักบ้านโนนแฝก  พบว่า กลุ่มยังคงปลูกผักตามบ้านกันอยู่ ปลูกพอกิน สมาชิกบางคนปลูกเป็นจำนวนมากก็มีคนมารับไปขาย และเรื่องการกู้ยืม สำหรับบ้านโนนแฝกก่อตั้งภายหลังบ้านโนนแก้ว กำหนดชำระจึงอยู่ที่เดือนเมษายน ช่วงหลังสงกานณ์ มีดอกเบี้ย 1,000 ละ 50 บาท และตกลงกันว่าในเดือนหน้าทางเจ้าหน้าที่จะลงเยี่ยมแปลงผักของสมาชิกตามบ้าน เนื่องจากหมู่บ้านโนนแฝกไม่มีพื้นที่ส่วนรวมเช่นบ้านโนนแก้ว จึงเป็นการรวมกลุ่มโดยที่แต่ละคนปลูกในพื้นที่ของตัวเอง 

Credit: แผนกสตรี ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 16 กรกฎาคม ..2561   ติดตามกลุ่มสตรีอาสนวิหารฯ .นครราชสีมา  ในการทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เป็นอีกหนึ่งความสนใจของกลุ่มที่เคยเสนอไว้ ที่ประชุม การทำกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่มสมาชิก และหารายได้เข้ากลุ่ม

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 20 มิถุนายน ..2561  ไปรวมกลุ่มสตรีวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน .ปะคำ .บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่แผนกสตรีได้ลงพื้นที่บ้านโคกปราสาท-ปราสาทพร เพื่อประชุมกับกลุ่มสตรีวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน สวดภาวนาร่วมกัน และพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของเราในฐานะสตรี เรามีส่วนร่วมกับวัดอย่างไรในการอภิบาลสตรี  และเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องรวมกลุ่มกัน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 26 กรกฎาคม ..2561 จัดประชุมสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561 ที่สำนักพระสังฆราชเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในงานสตรีที่แต่ละวัดได้ทำนั้น และเพื่อปรึกษาหารือกันในการทำกิจกรรมตามโครงการที่ทางมิสซังอนุมัติให้ 

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2019 แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมาจัดการอบรมโครงการปกป้องชีวิตและป้องกันการค้ามนุษย์ จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่อยู่ในวัยเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นหญิงและชาย ของตนเอง ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เข้าใจถึงความรักของพ่อแม่ที่ต้องดูแลลูกแม้นมีความยากลำบาก ทางแผนกสตรีได้เสริมสร้างคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมให้กับเยาวชนเหล่านี้  อีกทั้งได้เชิญชวนแกนนำสตรีวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์มาร่วมในกระบวนการอบรมเยาวชนนี้ด้วย ในการอบรมครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 120 คนและได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจและคณะครูเป็นอย่างดี

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 แผนกสตรีฯ นครราชสีมา ออกเดินทางมาวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองไม้งาม .ชัยภูมิ เพื่อเตรียมผักปลอดสารพิษ และแปรรูปน้ำสมุนไพร เพื่อขายในวันงานแม่ของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ชัยภูมิ ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นี้ การจำหน่ายผักปลอดสารพิษนี้ได้รับความร่วมมือจากคุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ และซิสเตอร์ณัฐพร โคตะพัฒน์ ผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจซื้อผักและน้ำสมุนไพร สินค้าได้รับการอุดหนุนจนหมดทุกอย่าง และทางโรงเรียนขอให้ทางกลุ่มสตรีมาจำหน่ายอีกครั้งในโอกาสวันวิชาการ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน

Credit: แผนกสตรีฯ นครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม กลุ่มสตรี สังฆมณฑลนครราชสีมา Credit: แผนกสตรีฯ นครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม กลุ่มสตรี สังฆมณฑลนครราชสีมา Credit: แผนกสตรีฯ นครราชสีมา

วันที่ 19 มิถุนายน ..2561 เข้าไปเยี่ยมเยียนสตรีบ้านหนองพลวง .ประทาย .นครราชสีมา ทางแผนกสตรี ไม่ได้ลงติดตามงาน ของกลุ่มสตรีหนองพลวงเป็นเวลานาน ในปัจจุบันมีปัญหาเกิดขึ้นภายในกลุ่มเพราะไม่มีกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน นอกจากนี้ยังพูดคุยกันเรื่อง การทอผ้าห่มและเสื่อ ซึ่งเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่น ที่สตรีหนองพลวงทำกันอยู่เป็นประจำ แต่ต้องประสบปัญหากับเรื่องตลาด ซึ่งในตรงนี้ก็จะนำไปประชาสัมพันธ์ที่ คคส.สังฆมณฑลอื่นๆ และระดับชาติด้วย

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 23 กรกฎาคม ..2561 ติดตามกลุ่มสตรีวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท .บุรีรัมย์  ในการทำน้ำยาล้างจาน เพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ปีการศึกษา 2562 โดย บาดหลวงเกรียงไกร ยิ่งยง ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนปฐมวัย ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2562 ปีการศึกษา 2562 ตามโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนปฐมวัยเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทย ดังนั้นปัญหาทางเพศจึงเป็นเรื่องที่ไม่พูดกันอย่างเปิดเผย และ ให้ความรู้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถอบรมสั่งสอนเด็กได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ ลงเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและร่วมทำกิจกรรมกับโรงเรียนผู้สูงอายุวัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว

Credit: แผนกสตรีฯ นครราชสีมา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่แผนกสตรี และแผนกครอบครัว ลงพื้นที่เพื่อประชุมและเยี่ยมเยียนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองไม้งาม .ชัยภูมิ โอกาสนี้ได้พูดคุยกันถึงเรื่องความยั่งยืนของกลุ่ม การขยายแนวคิดเรื่องของการปลูกและกินอาหารที่ปลอดภัย รวมทั้งการหาจุดแข็งของกลุ่ม ซึ่งพบว่า 

1. ผักที่ปลูกเป็นผักปลอดสารพิษ 100% 

2. ผลผลิตที่ปลูกทำให้เกิดรายได้ทุกวัน

3. มีแม่ค้าเข้ามารับซื้อผักเป็นประจำจากกลุ่ม

4. มีการทำบัญชีรับเงินเปอร์เซ็นต์จากการขายสมทบเข้าเป็นกองทุนของกลุ่ม

5. กลุ่มมีการวางแผนการปลูกผัก เพื่อให้ได้ผักออกมาขายทันความต้องการของตลาดโดยเฉพาะช่วงที่ผักมีราคาสูง

Credit: แผนกสตรีฯ นครราชสีมา

วันที่ 16 มกราคม .. 2562 แผนกสตรี ฝ่ายสังคมพัฒนาฯลงพื้นที่ เพื่อติดตามและเยี่ยมเยียนกลุ่มสตรีปลูกผักปลอดสารพิษบ้านโนนแก้ว และบ้านโนนแฝก ในช่วงเช้าทางเจ้าหน้าที่แผนกสตรีเข้าพบกับกลุ่มสตรีปลูกผักปลอดสารพิษบ้านโนนแก้ว พบว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่พืชผักให้ผลผลิตดี เนื่องจากมีอากาศเย็นเหมาะสมสำหรับการปลูกผัก แต่อย่างไรก็ตามยังประสบกับปัญหาตัวหนอนลงดิน ทำให้ช่วงที่ผ่านมาในบางแปลง ผักตายยกแปลงก็มีเช่นกัน Credit: แผนกสตรี ศูนย์สังคมพัฒนาฯ

วันที่ 24 กรกฎาคม ..2561 จัดการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสิทธิ์ในการได้รับความคุ้มครองจากอุบัติภัย  ให้กับกลุ่มสตรีและผู้ที่สนใจในชุมชน วัดหนองหญ้าปล้อง .แก้งคร้อ .ชัยภูมิ

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม  ..2561 เจ้าหน้าที่ของแผนกสตรีนครราชสีมา 2 คน เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่องานต่อต้านการค้ามนุษย์ ศูนย์อภิบาลคามิลเลี่ยน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2018 แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดสัมมนาสตรีระดับสังฆมณฑลย้อนประวัติศาสตร์ ในพระศาสนจักรไทย เพื่อการก้าวไปข้างหน้าในการดำรงชีวิตและความเชื่อโดยมีคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธาน ในการสัมมนาครั้งนี้ มีสตรีในเขตสังฆมณฑลฯ เข้าร่วมจำนวน 80 ท่าน และคุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา โรงแรมศรีพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

OK