วันศุกร์ที่ 17 กันยายน .. 2021 เวลา 09.00 . คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส อุปสังฆราชและเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นำคณะซึ่งประกอบด้วย คุณพ่อมนัสชัย ประทุมปี คุณพ่อชาญชัย ประทุมปี พร้อมคริสตศาสนิกชนจำนวน 5 ท่าน เข้าเยี่ยมคำนับพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา วัดบึง พระอารามหลวง เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมารีย์วิทยา การเข้าเยี่ยมคำนับครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแนะนำตัวแล้ว ยังเป็นโอกาสได้สนทนาธรรมระหว่างสองศาสนาอีกด้วย ทางคณะได้นำกระเช้าผลไม้ประเคนให้พระเทพสีมาภรณ์ และท่านก็ได้กรุณามอบหนังสือที่ระลึกและปี่เซียะให้กับคณะสงฆ์และคณะผู้มาคารวะด้วย

ภาพข่าว คุณพิชิต สุขีวัฒน์ ผู้อำนวยการสภาภิบาลอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด