นายสายัณห์ โกลาตี นายกสมาคมศิษย์เก่า .. พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล 4 ศาสนาให้แก่ผู้ล่วงลับ โอกาสโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ครบรอบ 55 ปี และโอกาสสมาคมศิษย์เก่า ... ครบรอบ 35 ปี โดยมี พล..สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส หลวงพ่อกัญหา สุขกาโม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ บิชอป ยอแชฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภามุขนายกบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยและประมุขเขตศาสนปกครองนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายคริสต์ ผู้แทนศาสนาอิสลามและศาสนาซิกข์ ผลัดกันขึ้นประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (...) ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

ภาพข่าว ศูนย์คำสอนนครราชสีมา

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมาเข้าคำนับและขอพร บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2023

พระครูพัชรปัญญากร เจ้าอาวาสวัดพิมพาราม ปากช่อง

มาแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อ.ปากช่อง 

จ.นครราชสีมา  วันที่ 21 ตุลาคม 2565

ภาพข่าว Aof Watchara

พระศาสนจักรที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในการให้การต้อนรับและจัดเสวนาระหว่างพี่น้องคาทอลิกและพี่น้องคริสเตียนที่เป็นแกนนำในกปจ.นครราชสีมา (กรรมการประสานงานโปรเตสแตนท์จังหวัด) โดยมีตัวแทนที่เป็นทั้งผู้ปกครองคริสตจักร ศิษยาภิบาลจำนวน 6 ท่านประกอบด้วย ผู้ปกครอง เสกสรร พงศ์พีรภัทร์ ประธาน ผู้ปกครองสุภรณ์ พงศ์พีรภัทร ศจ. สุนันท์ อันไขหน้า ผู้ช่วย ศจ. มะปราง เมธีอัครกุล ศจ. ธีรศักดิ์ เมธีอัครกุล และ ศจ.กัณหา ชุมตรีนอก ทางฝ่ายคาทอลิกก็ได้รับเกียรติจากคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส รองมุขนายกฯ บาทหลวงเฉลียว วาปีกัง บาทหลวงรัชนัย อ้อมนอก และบรรดาสัตบุรุษ ครูคำสอน สามเณรกลาง รวมทั้งสิ้น 20 ท่าน การเสวนาครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากซีนอด 2021-2023 ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ทรงมีพระดำริให้มีการพูดคุยและรับฟังทุกเสียง รวมถึงเสียงของผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปเดียวกัน การเสวนาครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน วิสัยทัศน์ และเป็นการเปิดประตูสู่กันและกันด้วยไมตรีจิต จากการประชุมครั้งนี้ทางคาทอลิกก็รับคำเชิญที่จะเข้าร่วม

“ค่ายโคราชหนึ่งเดียว” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 2 มีนาคมศกนี้ อีกด้วย นับเป็นก้าวแรกที่เปิดประตูสู่กันและกันที่พระจิตเจ้าได้ทรงกระทำงานของพระองค์ในพระอาณาจักรของพระเจ้าบนโลกนี้

คาทอลิกถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช  วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2022 เวลา 15.00 น.เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับบิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ สังฆมณฑลราชบุรี และคณะจำนวน 8 ท่าน เฝ้าถวายพระพร เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2022

วันศุกร์ที่ 20  พฤษภาคม .. 2565 บิชอปยอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ให้การต้อนรับ ภราดาวิทยา   เทพกอม  ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์  ลังบุปผา  ผู้จัดการ  ภราดาคมสันต์  หมูนคำ  รองผู้อำนวยการ พร้อมผู้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และผู้แทนครู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

วันที่ 3 .. .. 2022 คณะคุณพ่อ ร่วมกันแบ่งปันความรู้เรื่องศาสนาคริสต์ ตามหลักสูตรอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3

บาทหลวงชาญชัย ประทุมปี พร้อมด้วยสัตบุรุษผู้แทนศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิก ร่วมพิธีทางศาสนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามหลักของแต่ละศาสนาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 ธันวาคม 2022 เวลา 09.00 .

เมื่อวาน 9.10.2022 หลังมิสซาแต่งตั้งนักบุญใหม่ พระสันตะปาปาฟรังซิสได้นำสวดเทวฑูตแจ้งสารและกล่าวถึงเหตุการณ์อันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นที่ .หนองบัวลำภู ว่า "เราจะภาวนาให้กับดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเมืองสามวันก่อนอย่างแน่นอน มอบพวกเขาไว้ในอ้อมพระหัตถ์ของพระบิดาเจ้าผู้ทรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

บรรดาเด็กๆและร่วมเป็นหนึ่งเดียวอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วย"

Proposal of the text from Secretary of State under embargo, up to Angelus:

“Assicuro la mia preghiera per le vittime del folle atto di violenza avvenuto tre giorni fa in Tailandia. Con commozione affido al Padre della vita, in particolare, i piccoli bambini e le loro famiglie”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 บาดหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ บาดหลวงเกรียงไกร ยิ่งยง และบาดหลวงมนัสชัย ประทุมปี ได้รับเชิญไปแบ่งปันความรู้เรื่องศาสนาคริสต์ เสริมหลักสูตรว่าด้วยการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนนายสิบตำรวจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน .. 2021 เวลา 09.00 . คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส อุปสังฆราชและเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นำคณะซึ่งประกอบด้วย คุณพ่อมนัสชัย ประทุมปี คุณพ่อชาญชัย ประทุมปี พร้อมคริสตศาสนิกชนจำนวน 5 ท่าน เข้าเยี่ยมคำนับพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา วัดบึง พระอารามหลวง เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมารีย์วิทยา การเข้าเยี่ยมคำนับครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแนะนำตัวแล้ว ยังเป็นโอกาสได้สนทนาธรรมระหว่างสองศาสนาอีกด้วย ทางคณะได้นำกระเช้าผลไม้ประเคนให้พระเทพสีมาภรณ์ และท่านก็ได้กรุณามอบหนังสือที่ระลึกและปี่เซียะให้กับคณะสงฆ์และคณะผู้มาคารวะด้วย

ภาพข่าว คุณพิชิต สุขีวัฒน์ ผู้อำนวยการสภาภิบาลอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด