ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์และคาริตัสนครราชสีมา จัดชุดข้าวสารอาหารแห้ง หน้ากากอนามัย  น้ำดื่ม เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19 ระลอกสาม ตามวัดต่างๆ ในสังฆมณฑล

ภาพข่าว ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์และคาริตัสนครราชสีมา