วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ประสานมูลนิธิกู้ภัยฮุก 31 นำเรือลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบอาหาร ข้าวสาร น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน ถุงยังชีพ ณ วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา

เมื่อวันอังคารที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564  ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ภาคทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ให้กับกลุ่มผู้พิการเขตวัดพระคริสตราชา บ้านเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมทั้งคนพิการ ผู้ดูแล และอาสาสมัคร กว่า 30 คนโดยมีวิทยากรจาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) จ.นครราชสีมา สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครราชสีมาสนง.พัฒนาชุมชน อำเภอคงสนง.ปศุสัตว์ อำเภอคง  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดอบรมครั้งนี้ ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา 

ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ให้กับนักเรียนโรงเรียนมารดาวนารักษ์ ชั้น ม.2-3 จำนวน 80 คน ภายใต้หัวข้อ ยุติความเลื่อมล้ำ ยุติเอดส์ โดยในการจัดกิจกรรมได้อ้างอิงพระวารสารนักบุญยอห์น บทที่ 8 : 1-11 เรื่องหญิงผิดประเวณี  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ร่วมแบ่งปันความรู้และข้อคิดให้กับน้องๆนักเรียน

วันที่ 27 กันยายน 2564 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดมอบเช็ทกระเป๋าเครื่องมือแพทย์ ไว้ประจำวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว , วัดพระคริสตราชา เมืองคง , วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง เพื่อให้ทีมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อสผ.) ได้ใช้ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุขภาพผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการเพื่อผู้สูงอายุ

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย (.35) ประจำปี 2564 วัดพระคริสตราชาเมืองคง โดยมีคุณพ่อเปโตร ปราโมทย์ ชินโคตร เป็นผู้มอบใบประกาศ และตัวแทนจากมูลนิธิหอการค้ามูลนิธิโคเออร์ เป็นผู้มอบปัจจัยในการฝึกปฏิบัติงาน พร้อมลงตรวจเยี่ยมเล้าหมูของผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการ

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2564 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ลงพื้นที่ประสานหน่วยงานภาครัฐ และมูลนิธิขอนำเรือลงพื้นที่แจกอาหาร เครื่องดื่ม ให้ความช่วยเหลือพี่น้องสัตบุรุษผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยหลังสถานการณ์ดีขึ้นจะมีการรวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่เยียวยาอีกครั้ง  ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา และแจ้งข้อมูลที่ท่านทราบเกี่ยวกับพี่น้องคาทอลิกที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกับทางศูนย์สังคมพัฒนาฯ เพื่อลงพื้นที่ให้การเยียวยาหลังน้ำลด สามารถแจ้งเรื่องได้ที่ ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา โทร 089 777 39979 , 094 439 4555

วันที่ 28 กันยายน 2564 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องกลุ่มเครือข่ายงาน ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่อำเภอด่านขุนทด

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา