วันนี้วันอาทิตย์ที่22กรกฏาคม2561 กลุ่มคริสตชนชุมชนแห่งความเชื่อวัดน.เปาโลกลับใจแก้งคร้อได้ร่วมแบ่งปันพระวาจางานบีอีซีวิถีชุมชนวัดร่วมแบ่งปัน...ในหัวข้อความเป็นหนึ่งเดียวกัน...จากนั้น ร่วมใจไปสวดภาวนาให้ขอพระผู้เจ็บป่วยโดยมีคพ.เกรียงไกร ยิ่งยงพ่อเจ้าวัดได้นำศีลเจิมคนไข้ให้กับพ่อใหญ่มี  ขอพระอวยพรทุกท่านด้วยพระเมตตาแห่งพระพรด้วยเทอญ Credit:  คุณแอมดา

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018  โอกาสวันฉลองพระเมตตา คุณพ่อสมคิด เจริญนารถ นำกลุ่มคริสตชนวัดหนองบัวแดง นำพระพรพระเมตตาไปเยี่ยมเยี่ยนให้ผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชุนหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และ ร่วมสวดสายประคำที่คลองเจริญ แทนมิสซาวันอาทิตย์ (ขอพระทรงเมตตาผู้ป่วยและผู้อภิบาลครับ)

เมื่อเวลา 14.00 . วันที่ 29 มกราคม 2562 สมาชิกกลุ่มวินเซนเดอปอลคณะพระคริสตราชา เมืองคง นำโดย .ขวัญเรือน ประธานคณะฯ ได้ลงพื้นที่ ต.คูขาด .คง .นครราชสีมา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสวดภาวนาให้กำลังใจแก่ครอบครัว นายอ่อน นางบัวพา แน่นอก ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายนอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และมีอาการหลงลืม

พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาได้มอบวีลแชร์แก่ผู้พิการไม่สามารถเดินได้ โดยผ่านทางสมาคมวินเซน เดอ ปอล สำหรับผู้ที่ได้รับวีลแชร์ได้แก่ นายนาก ผ่านงูเหลือม นางสาวคำคูณ ผ่านงูเหลือม นายสมพิษ ผ่านงูเหลือม ซึ่งเป็นพี่น้องกัน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 11/10 บ้านทองหลาง อำเภอจักราช และนายชูศรี รอสันเทียะ อาศัยอยู่บ้านพันดุง ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 4 คน นับถือศาสนาพุทธ ทำให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิม

ข่าวงานผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม  2561

ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะเกลือใหม่

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คุณพ่อวีระศักดิ์  จันทรังษี จิตตาธิการแผนกผู้สูงอายุ ได้นำทีมผู้สูงอายุจากวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โดยมีคุณพ่อเจ้าวัดคุณพ่อจักรี  พันธ์สมบัติ และที่ปรึกษาคุณพ่อสมบัติ  ประทุมปี ร่วมคณะด้วย อีกทั้งยังมีผู้สูงอายุจากวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท/ปราสาทพร เข้าร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะเกลือใหม่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ .สูงเนิน .นครราชสีมา 

 Credit: ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา

ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักมิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางลงพื้นที่ .คง .นครราชสีมา นำสิ่งของอุปโภค บริโภค และสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นให้การช่วยเหลือ นางจำรัส บุญภักดี อายุ 68 ปี ที่คอยเฝ้าดูแล นายสุพิน บุญภักดี อายุ 69 ปี สามีที่พิการมากว่า 10 ปี จากอุบัติเหตุ และลูกชายป่วยติดเตียง คือนาย เสงี่ยม บุญภักดี อายุ 42 ปี จากโรคมะเร็งที่ลิ้น ไม่สามารถพูดได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน วันฉลองพระเมตตา ฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลงิ้ว และฆราวาสแพร่ธรรมวัดนักบุญเปตรโนนแฝก นำพระพรแห่งพระเมตตา เยี่ยมเยียนคริสตชนที่จ็บป่วย และอาศัยอยู่ห่างไกลจากวัด เยี่ยมครอบครัวนายบุญเลิศ. ประราศี ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งในช่องปาก Credit: ฝ่ายแพร่ธรรม

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK