วันที่ 14 ตุลาคม 2564  ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดอบรมภายใต้โครงการเพื่อผู้สูงอายุ : ประเทศไทย ให้กับแกนนำทีมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ในเรื่อง  Activities of Daily Living (ADL) การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลผู้สูงอายุป่วยติดเตียง และการทำกายภาพบำบัด พร้อมศึกษาดูงานโดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ และทีมวิทยากรจาก บ้านผู้สูงอายุราชสีมา