ผู้สูงอายุ

คุณพ่อสมบัติ ประทุมปี  พร้อมทีมงาน  เดินทางไปมอบสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์สังคมพัฒนาและจากทางวัด  สำหรับคนป่วย คนชรา  คนพิการและผู้ยากไร้ในหมู่บ้าน  เพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน   ภาพข่าว วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท-ปราสาทพร

 ภารกิจแห่งรัก  หลังมิสซา  เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ  ส่งศีลให้กับคนป่วย คนชรา ที่มาวัดไม่ได้   เพราะกำลังใจคือพลังสำคัญ 

 ภาพข่าว วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท-ปราสาทพร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 แผนกงานผู้สูงอายุ สังฆมณฑลนครราชสีมา นำทีมโดยคุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลผู้สูงอายุสังฆมณฑล จัดโครงการ “พัฒนาฆราวาสคริสตชน ด้านจิตภาวนา” ที่อารามนักพรตหญิง คณะพระมหาไถ่ สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยได้เชิญวิทยากร คุณพ่อเอนก  นามวงษ์  มาอบรมหัวข้อ"การฝึกจิตภาวนาแบบคริสต์"ให้กับผู้สูงอายุ

ภาพข่าว แผนกผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมฯ ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์ แผนกผู้อพยพและผู้ถูกคุมขัง เข้าร่วมการฝึกอบรม MOT Basic Education Training ณ UD Greenview Hotel จ.อุดรธานี  เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรมป้องกันการค้ามนุษย์ในโรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ทั้งนี้ในการฝึกอบรมยังได้มีการแบ่งปันความรู้ ข้อมูลสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบัน

ภาพข่าว ศูนย์สังคมฯ ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์

วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2020/2563  แผนกผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา นำทีมโดย นายวีระ ธาราสิงห์  ประธานผู้สูงอายุสังฆมณฑล เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ค.ศ.2020 ครั้งที่ 17 หัวข้อ “ผู้สูงวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชน” จัดโดยคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุร่วม กับ คาริตัสไทยแลนด์ ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลี่ยน ลาดกระบัง

ภาพข่าว แผนกผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันนี้วันอาทิตย์ที่22กรกฏาคม2561 กลุ่มคริสตชนชุมชนแห่งความเชื่อวัดน.เปาโลกลับใจแก้งคร้อได้ร่วมแบ่งปันพระวาจางานบีอีซีวิถีชุมชนวัดร่วมแบ่งปัน...ในหัวข้อความเป็นหนึ่งเดียวกัน...จากนั้น ร่วมใจไปสวดภาวนาให้ขอพระผู้เจ็บป่วยโดยมีคพ.เกรียงไกร ยิ่งยงพ่อเจ้าวัดได้นำศีลเจิมคนไข้ให้กับพ่อใหญ่มี  ขอพระอวยพรทุกท่านด้วยพระเมตตาแห่งพระพรด้วยเทอญ Credit:  คุณแอมดา

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018  โอกาสวันฉลองพระเมตตา คุณพ่อสมคิด เจริญนารถ นำกลุ่มคริสตชนวัดหนองบัวแดง นำพระพรพระเมตตาไปเยี่ยมเยี่ยนให้ผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชุนหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และ ร่วมสวดสายประคำที่คลองเจริญ แทนมิสซาวันอาทิตย์ (ขอพระทรงเมตตาผู้ป่วยและผู้อภิบาลครับ)

เมื่อเวลา 14.00 . วันที่ 29 มกราคม 2562 สมาชิกกลุ่มวินเซนเดอปอลคณะพระคริสตราชา เมืองคง นำโดย .ขวัญเรือน ประธานคณะฯ ได้ลงพื้นที่ ต.คูขาด .คง .นครราชสีมา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสวดภาวนาให้กำลังใจแก่ครอบครัว นายอ่อน นางบัวพา แน่นอก ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายนอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และมีอาการหลงลืม

ข่าวงานผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม  2561

ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะเกลือใหม่

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คุณพ่อวีระศักดิ์  จันทรังษี จิตตาธิการแผนกผู้สูงอายุ ได้นำทีมผู้สูงอายุจากวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โดยมีคุณพ่อเจ้าวัดคุณพ่อจักรี  พันธ์สมบัติ และที่ปรึกษาคุณพ่อสมบัติ  ประทุมปี ร่วมคณะด้วย อีกทั้งยังมีผู้สูงอายุจากวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท/ปราสาทพร เข้าร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะเกลือใหม่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ .สูงเนิน .นครราชสีมา 

 Credit: ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา

ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักมิสซังสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางลงพื้นที่ .คง .นครราชสีมา นำสิ่งของอุปโภค บริโภค และสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นให้การช่วยเหลือ นางจำรัส บุญภักดี อายุ 68 ปี ที่คอยเฝ้าดูแล นายสุพิน บุญภักดี อายุ 69 ปี สามีที่พิการมากว่า 10 ปี จากอุบัติเหตุ และลูกชายป่วยติดเตียง คือนาย เสงี่ยม บุญภักดี อายุ 42 ปี จากโรคมะเร็งที่ลิ้น ไม่สามารถพูดได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน วันฉลองพระเมตตา ฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลงิ้ว และฆราวาสแพร่ธรรมวัดนักบุญเปตรโนนแฝก นำพระพรแห่งพระเมตตา เยี่ยมเยียนคริสตชนที่จ็บป่วย และอาศัยอยู่ห่างไกลจากวัด เยี่ยมครอบครัวนายบุญเลิศ. ประราศี ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งในช่องปาก Credit: ฝ่ายแพร่ธรรม

พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาได้มอบวีลแชร์แก่ผู้พิการไม่สามารถเดินได้ โดยผ่านทางสมาคมวินเซน เดอ ปอล สำหรับผู้ที่ได้รับวีลแชร์ได้แก่ นายนาก ผ่านงูเหลือม นางสาวคำคูณ ผ่านงูเหลือม นายสมพิษ ผ่านงูเหลือม ซึ่งเป็นพี่น้องกัน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 11/10 บ้านทองหลาง อำเภอจักราช และนายชูศรี รอสันเทียะ อาศัยอยู่บ้านพันดุง ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 4 คน นับถือศาสนาพุทธ ทำให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิม

OK