ภารกิจการเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ คนเจ็บไข้ได้ป่วย..และเสริมชีวิตจิต ด้วยการไตร่ตรองชีวิตร่วมกัน...ก็ยังดำเนินต่อไป...ขอสันติสุขจงมีแด่ทุกคนเสมอไป โดยเฉพาะโอกาสเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้านี้.

ภาพข่าว SisterJai Khotaphat

วันที่ 14 ตุลาคม 2564  ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดอบรมภายใต้โครงการเพื่อผู้สูงอายุ : ประเทศไทย ให้กับแกนนำทีมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ในเรื่อง  Activities of Daily Living (ADL) การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลผู้สูงอายุป่วยติดเตียง และการทำกายภาพบำบัด พร้อมศึกษาดูงานโดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ และทีมวิทยากรจาก บ้านผู้สูงอายุราชสีมา

เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ยากไร้-พิการ เขตแก้งคร้อ เช้าวันนี้ เราออกเยี่ยมเยียน ผู้ยากไร้ ผู้พิการในเขตแก้งคร้อ ไปได้แค่ 3 ครอบครัว  เป็นเคสที่หนักทั้งสามเคส  ตาลิ่ว ที่เราเอาไก่ไปให้เลี้ยง เราได้ซื้ออาหารไก่ไปให้ 1 กระสอบ ไก่ได้ออกไข่สำหรับรับประทาน ตาลิ่วใจดีเอาไข่ให้เราหลายฟองมารับประทานด้วย ตาอ้วนแม่ปุ๊  ตาอ้วนป่วยติดเตียง มีแม่ปุ๊ดูแลอย่างดี สะอาดสะอ้าน แต่แม่ปุ๊ก็ต้องทำขนมขายเพื่อจะมีเงินซื้อแพมเพิด ให้ตาอ้วนใช้เวลากลางคืนยายวาง เจ็บขา เดินไม่ได้ ต้องนั่งรถเข็น มีลูกสาวคอยดูแล ได้ให้ออกอัญชัญเรามาเพื่อทำขนมด้วย จริงๆ ตอนนี้ทุกคนต่างก็อยู่ในความลำบาก การออกเยี่ยมเยียนทำให้เรารู้สภาพความเป็นจริงของเขา และดูว่าเราจะช่วยเหลือให้กำลังใจด้านใดได้บ้าง อาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ก็ช่วยให้เขามีกำลังใจเดินต่อไป ขอพระประทานพละกำลังสำหรับเราในงานแพร่ธรรมและผู้ที่เราไปพบ ให้เขามีแรงในการเดินทางของชีวิตต่อไป 

ภาพข่าว ซิสเตอร์ Jai Khotaphat