พิธีมิสซารุ่งอรุณสมโภชพระคริสตสมภพ วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม .. 2022 เวลา 09.00 . โดย บิชอปยอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

"คริสต์มาส"เด็กๆเยาวชนและสัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟกรรมกรบ้านหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมฉลองคริสต์มาสประจำปี เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม .. 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองพระคริสตสมภพ วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม .. 2022 เวลา 19.30 . โดย บาดหลวงเปรมปรี วาปีโส เจ้าอาวาส อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

บาทหลวงชาญชัย ประทุมปี พร้อมด้วยสัตบุรุษผู้แทนศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิก ร่วมพิธีทางศาสนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามหลักของแต่ละศาสนาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 ธันวาคม 2022 เวลา 09.00 .

บีอีซีเยาวชนอุทิศตนเพื่อหมู่บ้านคุณธรรม : กลุ่มเยาวชนวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท-บ้านปราสาทพร ร่วมประชุมแบ่งปันพระวาจาและปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาหมู่บ้านคุณธรรม โดยเลือกคำว่า "รอคอย" เป็นพระวาจาทรงชีวิต โดยมีคุณพ่อสมบัติ ประทุมปี และคุณพ่อวิชยะ ประทุมมา เป็นที่ปรึกษา   ปราสาทแม่พระ วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน ไทยเจริญ  ปะคำ บุรีรัมย์ 11-12-2565

ภาพข่าว คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร

คณะนักบวชสังฆมณฑลนครราชสีมา เข้าอวยพรและขอพร บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2023

กองบุญข้าว..วัดคาทอลิคหนองหญ้าปล้อง..

     ทุกปีสัตบุรุษจะนำข้าวมารวมกัน มากน้อยแล้วแต่ใครจะได้ข้าวในปีนั้น ..เพื่อช่วยเพิ่มกองทุนกลางของวัด..นำมาเป็นกองทุนกู้ยืมของสัตบุรุษ บรรเทาความเดือดร้อน...

      กองทุนนี้ก่อตั้งมาเมื่อสิบปีที่แล้วและยังยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้...เป็นการพิสูจน์ความเป็นหนึ่งเดียวกันของสัตบุรุษจริงๆ 

     ขอบคุณพระสำหรับพระพรแห่งความรักที่มีต่อกลุ่มคริสตชนมากมาย...

ภาพข่าว SisterJai Khotaphat

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา  จัดพิธีปิดโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (.35)" ประจำปี 2565    ศาลาอเนกประสงค์วัดนักบุญยอแซฟ  บ้านหัน  .สีคิ้ว  .นครราชสีมา  โดยมีบาดหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ  เจ้าอาวาสวัดเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีปิดโครงการฯ และมอบเกรียติบัตร ซึ่งมีหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ พมจ. ,ผู้ใหญ่บ้าน, มูลนิธิหอการค้าไทย, ผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการฯครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม  2022 เวลา 10.30 . คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โดยมีบิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธานในพิธี

"ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน ผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์"