ครอบครัว

แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดให้มีงานสัมมนาเยาวชนกับทางเลือก ( Choice ) ครั้งที่ 6 จัดขึ้นระว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โตเกียวคันทรีอินน์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีจุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ทบทวนเหตุการณ์ครั้งในอดีต ทั้งดีและไม่ดี เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง เห็นถึงคุณค่าของตนเองและคนที่อยู่รอบข้าง เตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคตข้างหน้า ในงานสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 29 คน โดยมีวิทยากรช่วยเหลือ บาทหลวงบุญส่ง หงส์ทอง ทีมงานจากสังฆมณฑลนครราชสีมาและทีมงานจากสังฆมณฑลราชบุรี

 Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดให้มีการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 รุ่นที่ 79 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม .. 2561 โรงเรียนมารีย์รักษ์ .นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 9 คู่ โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ ให้การช่วยเหลือทีมงานจากจังหวัดจันทบุรี และจากทีมงานรุ่นพี่สังฆมณฑลนครราชสีมาที่เคยผ่านการเข้าอบรมมาร่วมด้วย

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 16 กันยายน .. 2561 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก .ราชบุรี ตัวแทนพี่น้องส...ร่วมให้กำลังใจ คุณนุ้ย ผู้ประสานงานครอบครัวระดับชาติ จากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก คุณแม่มารีอา ลู้ด ปิ่นนพเกล้า ขอพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับคุณแม่มารีอา ลู้ด ปิ่นนพเกล้า ตลอดนิรันดร

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกครอบครัว จัดให้มีงานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัว ขึ้นในวันที่ 14-16 กันยายน .. 2561 โดยสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากสังฆมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศไทย จำนวน 350 คน ตัวแทนผู้เข้าร่วมงานจากสังฆมณฑลนครราชสีมา จำนวน 35 คน นอกเหนือจากการเข้าอบรมสัมมนา มีคืนราตรีสัมพันธ์ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกผู้ทำงานอภิบาลจากทุกสังฆมณฑล ได้พบปะพูดคุย สร้างปฏิบัติสัมพันธ์กันระหว่างผู้ทำงานด้วยกัน

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 22 พฤษภาคม ..2561 ออกเยี่ยมและติดตามงานสงเคราะห์สตรี บ้านโนนงิ้วและบ้านโนนแฝก .ห้วยแถลง .นครราชสีมา ติดตามเยี่ยมเยียนสตรีที่ได้ให้การช่วยเหลือในเรื่องการเลี้ยงปลาดุกที่บ้านของ คุณวัลลิณี รุ่งโรจน์  เราพบปัญหาในการเลี้ยงปลาดุก ในเรื่องของชนิดอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาดุก และการดูแลความสะอาดของบ่อปลาดุก นอกจากนี้ยังพบว่าลูกชายที่พิการของคุณวัลลิณี นอนหลับและมีแมลงต่างๆ ตอม จึงได้ช่วยกันทำความสะอาดและจัดซื้อมุ้งครอบกันยุงและแมลงวันให้กับลูกชายของวัลลิณี  รุ่งโรจน์  แผนกสตรี ต้องหาเวลามาพูดคุยกับคนที่ดูแลครอบครัวนี้อีกครั้งหนึ่ง ในการช่วยเหลือ    คุณวัลลิณี และลูกชายต่อไป เพื่อให้เขาได้อยู่อย่างสมกับการเป็นลูกของพระ จากนั้นภาคบ่าย ประมาณ 13.30 . ก็ได้ไปเยี่ยมยายน้อย ครุตนอก   ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถเดินได้แล้ว

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561 พากลุ่มสตรีวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว เข้าพบคุณพ่อเจ้าวัดคนใหม่ เจ้าหน้าที่แผนกสตรีและแกนนำกลุ่มสตรีหมู่บ้านโนนแก้ว ได้เข้าพบ บาทหลวงสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เพื่อรายงานจุดประสงค์ และการดำเนินงานของกลุ่มสตรีปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านโนนแก้ว และพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียด อาทิเช่น จุดประสงค์ของโครงการนี้ การทำกิจกรรมของกลุ่มที่ผ่านมา และรายงานผลกำไรการค้าขายผักที่ผ่านมา และรวมไปถึงเรื่องที่อยากให้ช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่ม ได้แก่ เรื่องการเพิ่มที่ดินในการเพาะปลูก และเรื่องการตลาด

Credit: แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 60 เวลา 15.30 น. ทีมงานส่งเสริมชีวิตครอบครัวนครราชสีมา เข้าเยี่ยมกลุ่ม ส่งเสริมชีวิตครอบครัวบุรีรัมย์ โดยมีคุณชนเทพ สังข์ทองหลาง หัวหน้ากลุ่ม ส่งเสริมชีวิตครอบครัว และพี่น้อง ส่งเสริมชีวิตครอบครัวบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

       สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขนาดแผนกครอบครัวและชุมนุมผู้ปฏิบัติงานครอบครัว สังฆมณฑลและองค์กรครอบครัว ณ สังฆมณฑลเชียงใหม่ วันที่ 24 ถึง 26 พฤศจิกายน 2017

Credit: คุณชัยชาญ

    แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุ่นที่ 74 ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑลนครรราชสีมา ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม ค.ศ.​2017 มีคู่สมรสเข้าร่วมทั้งสิ้น 9 คู่ จากหนองหญ้าปล้อง 4 คู่ หนองบัวแดง 2 คู่ และจากบุรีรัมย์ 3 คู่ ทีมงานจากจันทบุรีนำโดยคุณลุงวันชัย ทรงพลอยจำนวน 7 ท่าน นอกจากนี้ยังมีบรรดารุ่นพี่กว่า 30 ชีวิต โดยประธานรุ่นนี้คือคุณการุณ ผิวงามและคุณพัชรินทร์ คำแพง จากหนองหญ้าปล้อง 

    คุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง ผู้อำนวยการได้เน้นย้ำถึงบทบาทการทำงานของรุ่นพี่ ทั้งในแง่กำลังใจ และการเข้าร่วมบริการรุ่นน้อง รุ่นที่ 75 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 นี้ สถานที่ยังคงกำหนดไว้ที่เดิม ขอบคุณภาพจากทีมงาน ส.ช.ค.ทุกท่าน

ตัวแทนพี่น้องสชค.สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมให้กำลังใจคุณพรเทพ บุญพิทักษ์ (ม.โอ๊ตแห่งมารีย์วิทยา) ที่สูญเสียคุณแม่บุญเพิ่ม บุญพิทักษ์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2017 จะมีการฌาปนกิจคุณแม่ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคมนี้เวลา 16:00 น. ขอเชิญพี่น้องที่สะดวกร่วมแสดงความไว้อาลัย