กิจกรรมแผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา เดือน กุมภาพันธ์ 66

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2022 ได้มีงาน "ชุมนุมผู้ปฏิบัติงานครอบครัวระดับชาติ" โรงแรมซีบรีส จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา โดยมีสังฆมณฑลจันทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้ แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมาและพี่น้องสมาชิกกลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้เข้าร่วมงานจำนวน 23 ท่าน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยกำลังใจและความอบอุ่นให้ซึ่งกันและกันของกลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัวทั่วประเทศ โดยเจ้าภาพในครั้งต่อไปคือ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ข่าว/ภาพ แผนกครอบครัว สังฆมณฑลนครราชสีมา

แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา ลงพื้นที่บ้านโนนงิ้ว บ้านโนนแก้ว อำเภอห้วยแถลง แนะนำโครงการ"ครอบครัวร้องเพลง" ให้ผู้ที่มีความสนใจ ร่วมสรรเสริญพระเจ้าผ่านเสียงเพลง เพื่อที่ทุกคนจะได้สรรเสริญพระเจ้าผ่านเสียงเพลงไปด้วยกัน

แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมาให้ความสำคัญ การภาวนาในครอบครัว การร่วมร้องพลงในพิธีกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเรียกกันติดปากว่าเพลงวัดเป็นสิ่งที่จรรโลงใจเราเสมอการประกวดร้องเพลงวัดผ่านสื่อเครือข่ายสังคม ทำให้สัตบุรุษทุกคนไม่ว่าเพศ วัยใดใด สามารถเข้ามาแสดงความสามารถ เพื่อที่ทุกคนจะได้สรรเสริญพระเจ้าผ่านเสียงเพลงไปด้วยกัน โดยเฉพาะในยามที่กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ จึงเกิดเป็นโครงการ "ครอบครัวร้องเพลง" ขึ้น

โดยมีเป้าหมายดังนี้ 

1. ทำให้ครอบครัวคริสตชนได้ให้ความสำคัญกับการร่วมร้องเพลงในพิธีกรรม 

2. ครอบครัวคริสตชนเกิดกำลังใจที่จะสรรเสริญพระเจ้าในทุกวันแห่งชีวิต

3. ทำให้ครอบครัวคริสตชนได้รับการหล่อเลี้ยงจิตใจ ผ่านทางบทเพลง และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระดับครอบครัว ระดับวัด ตลอดจนถึงระดับสังฆมณฑล

 ครั้งนี้ได้ลงพื้นที่บ้านโนนงิ้ว อำเภอห้วยแถลง แนะนำโครงการให้ผู้ที่มีความสนใจ ร่วมสรรเสริญพระเจ้าผ่านเสียงเพลงไปด้วยกัน

ประชุมครอบครัวเอเซีย

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2022 เวลา 19.30 - 23.00 น. โดยประมาณ นายพิชิต สุขีวัฒน์ ประธาน CFM ประเทศไทยและรองประธาน ACCFM ได้เข้าร่วมประชุมเสมือนจริงทาง Zoom เพื่อวางแผนการจัดงานชุมนุมครอบครัวเอเซียครั้งที่ 12 ที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รายงานการดำเนินงานครอบครัวภายในประเทศไทยและร่วมกันตอบคำถามซีนอดในนามของครอบครัวอีกด้วย การประชุมครั้งนี้ดำเนินการประชุมโดย คุณ Lukose และ Anita สองสามีภรรยาชาวอินเดียซึ่งเป็นประธานกลุ่ม CFM ภาคพื้นเอเซีย

ภาพข่าว นายพิชิต สุขีวัฒน์ ประธาน CFM ประเทศไทยและรองประธาน ACCFM