ฆราวาส

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2018 คณะเซอร์ร่าสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย สมัยที่ 18 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา บรรยายในหัวข้อศาสนสัมพันธ์กับการส่งเสริมกระแสเรียกพระสงฆ์และนักบวชเชิงรุกในประเทศไทยในฐานะสมาชิกเซอร์ร่า"ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่"

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018 เวลา 8.30 น. พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโลอัครสาวก และพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง ประธานสภาฯ ประธานเขตฯ ประธานกลุ่มฯ ของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2018-2019 ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 18 เมษายน 2018 เวลา 8.30 . แผนกที่ดินและทรัพย์สินสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียน ซึ่งมีหัวหน้าฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ครูฝ่ายอาคารสถานที่ทรัพย์สินของโรงเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียน จากสังฆมณฑลอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ 09.00 . มิสซาเช้าวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม สัปดาห์ 5 เทศกาลมหาพรต  คพ.สุรชัย เจริญพงศ์ ได้ทำ พิธี RCIA (พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนคาทอลิก) ขั้นตอนที่ระยะเวลาแห่งการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์  เป็นช่วงเวลาไตร่ตรองชีวิต  มีประกอบพิธีการพิจารณาความตั้งใจ คริสตังสำรอง ทั้ง 3 คน Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

คุณพ่อประสาท ใหม่เพียรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว ร่วมประชุมกับคณะกรรมการวัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างศาลาพักศพในบริเวณวัดนักบุญเปโตรบ้านโน้นแฝก ในการก่อสร้างครั้งนี้ นายกชวลิต วาปีเตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก นายอุดม วาปีเตาผู้ใหญ่บ้านโนนแฝก ได้สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องทุ่นแรงในการก่อสร้างช่วยให้งานก่อสร้างศาลาพักศพ ได้รับความสะดวกมากขึ้น Credit: ฝ่ายแพร่ธรรม

วันอังคารที่  5  ธ.ค. 2017  การเข้าเงียบประจำปี  2017 ของพลมารีย์ เวลา 09.00 น. -  15.00 น. ที่วัดน้อยมารดาที่น่ารัก กม. 7. ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

ต้นยาง(อินเดีย)ใหญ่ที่เราปลูกและมีมาพร้อมกับโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง กำลังจะถูกโค่นลงเพื่อปรับภูมิทัศน์ขึ้นมาใหม่และเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้ร่มเงา

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2017 สภาภิบาล กลุ่มบีอีซีและกลุ่มผู้สูงอายุบ้านไทรทม ร่วมกันเยี่ยมเยียนมัทธิว ชรินทร์และสวดพระเมตตาในช่วงบ่ายสามโมง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วย

พระสังฆราช คณะสงฆ์และบรรดาสัตบุรุษร่วมฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร หนองไม้ตาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2017

วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 คณะเซอร์ร่าสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามข่าวคราวและประชาสัมพันธ์ข่าวคราวกิจกรรมเซอร์ร่าให้สมาชิกได้รับทราบ พร้อมนัดหมายประชุมครั้งต่อไป การประชุมครั้งนี้จัดที่ห้องใต้บันใดอาสนวิหารฯ ขอบคุณภาพจากคุณชบาทิพย์​ วัฒนาประสิทธิ์และคุณวีรนาถ แซ่เจา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2017 มีการประชุมพลมารีย์คูเรียแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด นครราชสีมาที่อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด มีพลมารีเปรสิเดียมต่างๆ เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เป็นกิจกรรมฆราวาสอีกองค์กรหนึ่งซึ่งหยั่งรากลึกมานานในสังฆมณฑล แต่ขณะเดียวกันก็ยังเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าเป็นสมาชิก ขอบคุณภาพข่าวจากคุณวีระ ธาราสิงห์

    สังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพการจัดงานวันครอบครัวเซอร์ร่าประเทศไทย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน ค.ศ. 2017 โดยในวันแรกได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิด ณ​ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษ

    จากนั้นคณะเดินทางสู่อำเภอพิมาย เยี่ยมชมความงามของไทรงามและรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศไทรงามอันเลื่องชื่อของอำเภอพิมาย หลังอาหารกลางวันเดินทางสู่ปราสาทหินพิมาย โชคดีที่ส่วนใหญ่อายุเกิน 60 ปี จึงไม่ต้องจ่ายค่าเข้าชม

    จากนั้นคณะเดินทางสู่วัดนักบุญเปโตรโนนแฝก สวดภาวนาและถ่ายรูปร่วมกัน ก่อนที่จะเดินทางสู่วัดนักบุญเทเรซาโนนแก้ว ซึ่งมีคุณพ่อประสาท ใหม่เพียรวงศ์ เจ้าอาวาสกล่าวต้อนรับ และฟังบรรยายโดยอ.พิเชษฐ์ พวกแสน ผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดฯ ด่านเกวียน จับจ่ายของที่ระลึก แล้วเดินทางกลับมารับประทานอาหารเย็นที่โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา

กลุ่มพลมารีอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จัดประชุมเปรสิเดียมประจำสัปดาห์ ณ​ ห้องประชุมพลมารี บริเวณใต้บันไดอาสนวิหาร หลังจากนั้นก็เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย นับเป็นกลุ่มศรัทธาอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังเหนียวแน่น และแน่นอนที่สุดทางกลุ่มประกาศรับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับ พี่น้องชาวอาสนวิหารท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกับกลุ่มกิจกรรมใดๆ แนวทางการอภิบาลตามกฤษฎีกาฉบับใหม่นี้ เรียกร้องให้พวกเราเข้ากลุ่มเพื่อการติดตามและให้การอภิบาลจะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ

บรรดาพี่น้องสัตบุรุษทั้งใกล้ไกลเดินทางมาร่วมฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร หนองห่าง อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 โดยมีสัตบุรุษลูกวัดและคุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษีเจ้าอาวาสให้การต้อนรับ พิธีเริ่มเวลา 10.30 น. พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานในพิธี ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณครูยุพวรรณ ธาราสิงห์ครับ