ฆราวาส

กิจกรรมแห่ดาวคริสต์มาส ครั้งที่ 1" ปฐมบทแห่งดาวสีมานคร "เคลื่อนขบวนแห่เวลา 18.00 .จากลานนวมินทร์สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ถึง อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ดจำนวน 22ขบวน ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ สวดสายประคำ สถานที่ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ โดยมีอาจารย์ไพศาล แสงงิ้ว ม.กฤษ รับเป็นเจ้าภาพ มีซิสเตอร์ คุณพ่อ พร้อมด้วยสัตบุรุษมาร่วมสวดภาวนาขอพรแม่พระอย่างอบอุ่น   Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2018 คณะเซอร์ร่าสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย สมัยที่ 18 ห้องประชุมโรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา บรรยายในหัวข้อศาสนสัมพันธ์กับการส่งเสริมกระแสเรียกพระสงฆ์และนักบวชเชิงรุกในประเทศไทยในฐานะสมาชิกเซอร์ร่า"ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่"

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เปิดเดือนแม่พระ   เวลา 19.00 น สวดสายประคำ พร้อมกับขบวนแห่พระแม่มารีย์รอบบริเวณโรงเรียนมารย์อนุสรณ์  อย่างสมเกียรติ  โดยมีคณะครู  พนักงาน  และสัตบุรุษมา ร่วมเป็นจำนวนมาก  Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018 เวลา 8.30 น. พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโลอัครสาวก และพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง ประธานสภาฯ ประธานเขตฯ ประธานกลุ่มฯ ของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2018-2019 ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จังหวัดนครราชสีมา

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักการโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ และสัตบุรุษวัดนักบุญเทเรซาบ้านโนนแก้ว ร่วมฉลองนักบุญ เทเรซา องค์อุปถัมภ์ของ วัด และ โรงเรียน. วันที่ 1 ตุลาคม .. 2561

Credit: ทีมข่าววัดโนนแก้ว

วันพุธที่ 18 เมษายน 2018 เวลา 8.30 . แผนกที่ดินและทรัพย์สินสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียน ซึ่งมีหัวหน้าฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ครูฝ่ายอาคารสถานที่ทรัพย์สินของโรงเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียน จากสังฆมณฑลอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้