ที่วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน ..2022 ได้จัดให้มีพิธีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และวันผู้สูงอายุ โดยมีบิชอป ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี และท่านนายอำเภอห้วยแถลง นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉายและคณะร่วมในพิธี โดยเวลา 09:00 . มีการแห่กัณฑ์หลอนแผ่บุญในหมู่บ้าน ขบวนไปจบที่สวนยอแซฟเวลา 10:00   ก่อนเริ่มพิธีสรงน้ำนักบุญเทเรซาองค์อุปถัมภ์ของหมู่บ้าน  

ภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัด

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา เข้าอวยพรและขอพร บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2022