คาทอลิกไทย

วันนี้เวลา 09.00 น. คุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ เจ้าอาวาสวัดบุรีรัมย์ และสัตบุรุษวัด เดินทางเข้าพบปะพูดคุยและอวยพรปีใหม่ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

เข้าเงียบประจำปี คณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา โดย อาร์คบิชอป อันตน วีระเดช ใจเสรี ผู้เทศน์ วันที่ 2-6 พฤศจิกายน ..2020 โรงเเรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม เวลา 18:30 . พิธีแห่พระรูปท่านนักบุญเทเรซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว การภาวนาและจุดเทียนอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ (ฉลองภายใน) และสมโภชนักบุญทั้งหลาย (เสกสุสานประจำปี 2020) ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม เวลา 8:30 โดยมีคุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาส เป็นประธาน ร่วมกับคุณพ่อสมดุล วาปีทะ คุณพ่อผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร

คำนับขอพร บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ 2021

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ พร้อมด้วย นายแพทย์สุนทร ชินประสาทศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้เข้าอวยพรปีใหม่   นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564

พระสังฆราชเเละคณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา เข้าเงียบประจำปี ระหว่าง วันที่ 4-8 พฤศจิกายน ..2019 โดย พระสังฆราชยอเเซฟ วุฒิเลิศ เเห่ล้อม ผู้เทศน์ ด้วยบรรยากาศครอบครัวพี่น้องสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมใจภาวนาเพื่อพระสังฆราชเเละคณะสงฆ์ของเรา

เวลา 10.00 . บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา พร้อมด้วย บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธานพิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของซิสเตอร์ มารี อารีวรรณ แห่งการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้า ตอบเสียงเรียกของพระ เข้าสู่การถวายตัวรับใช้พระเจ้า ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของผู้มาร่วมงาน อารามนักพรตหญิงคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา  วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2019

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018 เวลา 10.00 น. คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลนครราชสีมา ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอกทรงยุทธ เนติเจริญกุล รองผู้บังคับบัญชาการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 และคณะนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2561 จำนวน 690 นาย เดินทางมาเยี่ยมชมอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ในหลักสูตรการอบรมว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรมในหัวข้อ “ศาสนิกสัมพันธ์” เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติของแต่ละศาสนา ทั้งนี้ คุณพ่อสมชัย พงษ์ศิริพัฒน์ พร้อมด้วย คุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง และคุณพ่อพัฒนะชัย อินทิรถ ได้บรรยาย ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติและความเชื่อของคริสตศาสนาให้กับคณะนักเรียนนายสิบตำรวจ

"ประชุมสามัญประจำปี"สภาเยาวชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญประจำปี .. 2019 หอประชุมศูนย์การเรียนรู้การเกษตร บุ่งตาหลัว .เมือง .นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม .. 2019

ภาพข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

ชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อาทิตย์ ที่ 29 .. เวลา 09.00 . คพ.สุรชัย เจริญพงษ์  เจ้าอาวาสวัด นำสัตบุรุษวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (.10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา อย่างพร้อมเพรียงกัน 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันที่16-18 ตุลาคม 2019 ผู้อำนายการและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์ แผนกพัฒนาสังคม ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา เข้าร่วมสัมมนาองค์กรคารีตัสไทยแลนด์ “Caritas Thai Land” และองค์เครือข่ายสมาชิก ประจำปี2019  การสัมมนาครั้งนี้ ได้เลือกประเด็น:หัวข้อ“ 350ปี มิสซังสยามกับการประกาศข่าวดีด้วยงานกิจเมตตาโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้บุคคลากรผู้ทำงานด้านสังคมของพระศาสนจักรได้มีโอกาส ศึกษา เรียนรู้ ไตร่ตรองทำความเข้าใจประเด็นสำคัญของสถานการณ์สังคมในอดีตและปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางการทำงานต่อไป..

ภาพข่าว แผนกพัฒนาสังคม ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา

เยี่ยมยามมิสซังเสี่ยว 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมาจำนวน 17 องค์ เดินทางไปเยี่ยมยามพระสังฆราช พระสงฆ์มิสซังเสี่ยว สังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันจันทร์ที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 สืบเนื่องจากสังฆมณฑลนครราชสีมาได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งให้กับการก่อสร้างอาคารเรียน โดยผ่านทางพระสังฆราช ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ ปรีดา อินทิราช เมื่อครั้งท่านมาเทศน์เข้าเงียบประจำปี ให้กับพระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา 2 ปีที่แล้ว และบัดนี้การก่อสร้างอาคารเรียนได้แล้วเสร็จและได้เปิดการใช้งานในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตสังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน เป็นที่เรียนร้อย และได้ตั้งชื่ออาคารเรียนในชื่อว่า อาคารยอแซฟ ตามนามนักบุญของพระสังฆราชชูศักดิ์ ทางสังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วนเลยถือโอกาสเชิญพระสังฆราชและพระสงฆ์จากสังฆมณฑลนครราชสีมาไปเยี่ยมไปยามเพื่อถือโอกาสขอบคุณในมิตรไมตรีที่มีให้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้บรรดาพระสงฆ์ได้ไปเยี่ยมบ้านเณรใหญ่ของสังฆมณฑล ร่วมเล่นกีฬากับบรรดาพระสงฆ์ ทานอาหารร่วมกัน และร่วมในพิธีบายสีสู่ขวัญ ตามธรรมเนียมของสังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน ได้ร่วมมิสซาที่อาสนวิหารประจำสังฆมณฑล และเยี่ยมชมอาคารเรียนในบทเทศน์และคำกล่าวของพระคุณเจ้าทั้งสองได้บอกกับพวกเราว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความรักของพระที่เราสามารถสัมผัสได้ เราไม่ได้รักกันแค่ด้วยคำพูด แต่เรารักด้วยการกระทำโดยผ่านทางการช่วยเหลือมอบปัจจัยที่จำเป็นสำหรับสังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน บรรยากาศที่เกิดขึ้นของสองสังฆมณฑล ที่เรียกได้ว่าเป็นมิสซังเสี่ยว สังฆมณฑลนครราชสีมา และสังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน สัมผัสได้ถึงความชื่นชมยินดีทั้งผู้ให้และผู้รับ ทั้งผู้ไปเยี่ยมและผู้ต้อนรับ ภายใต้แบบอย่างความรักขององค์พระเยซูคริสตเจ้าของพวกเรา

    กลุ่มคาทอลิกแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของพระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เข้าชมพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง 16 .. 2017

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เดินทางไปยังนครรัฐวาติกัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อเข้าเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส Ad Limina)ซึ่งการเข้าเฝ้าจะมีขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ ในภาพเป็นการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองนักบุญโยเซฟกรรมกร มหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงเมือง พร้อมกับพระสงฆ์ นักบวช บางคนที่ศึกษาอยู่ที่กรุงโรม

(ขอบคุณภาพจากพระสงฆ์ไทยในโรม/วัชรี กิจสวัสดิ์ประสานงาน)

OK