วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2022 ฉลองภายในวัดนักบุญอิสิดอร์บ้านบุไทย อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยคุณพ่อประสิทธ์ ใหม่เพียรวงศ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ สัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสมทบทุนในการสร้างวัดใหม่วัดนักบุญอิสิดอร์บ้านบุไทย

สมโภชปัสกา HAPPY EASTER 2022

พิธีล้างบาปและพิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์

บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานพิธี

อาสนวิหารพระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด  นครราชสีมา

https://drive.google.com/.../1dfcIzUPaXioQfzJq0bJ1EBThhvC...

ภาพข่าว Pongchenko Soodsoi Vongola

พิธีบูชาขอบพระคุณ สัมมนาประจำปี 2022 โดย บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ณ คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

และเป็นวิทยากร พร้อมกับนายพิชิต สุขีวัฒน์ ผู้ประสานงานฝ่ายศาสนสัมพันธ์ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ พระอาณาจักรพระเจ้ากับงาน ศาสนสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2022

ที่วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน ..2022 ได้จัดให้มีพิธีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และวันผู้สูงอายุ โดยมีบิชอป ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี และท่านนายอำเภอห้วยแถลง นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉายและคณะร่วมในพิธี โดยเวลา 09:00 . มีการแห่กัณฑ์หลอนแผ่บุญในหมู่บ้าน ขบวนไปจบที่สวนยอแซฟเวลา 10:00   ก่อนเริ่มพิธีสรงน้ำนักบุญเทเรซาองค์อุปถัมภ์ของหมู่บ้าน  

ภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัด

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา เข้าอวยพรและขอพร บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2022