โอกาสฉลองวัดอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา สุวรรณสมโภช 1972-2022 คุณพ่อเปโตร ประยูร นามวงศ์ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ ประสมผล  หิรัญสมโภช 1997-2022 คุณพ่อออกัสติน เปรมปรี วาปีโส ขอบคุณภาพสวยๆจาก Pongchenko Soodsoi Vongola  https://drive.google.com/.../1x9iqkJ33BwEAKB3miL...  และ Danger Art  https://photos.app.goo.gl/raAyYgvw6jQQEi7g7

คริสตชนสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมภาวนาอุทิศแด่ ดวงวิญญาญของพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16  วันพุธที่ 4 มกราคม 2023 เวลา 16.00 . วัดน้อยสำนักมิสซังเขตนครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2022 เวลา 14.00 บิชอปยอแซฟ 

ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธานในพิธีมิสซาเสกสุสาน 

  สุสานคาทอลิกนครราชสีมา

https://drive.google.com/.../1Ry9sFRugLEz9VLV...

พิธีเปิดและเสกอาคาร เฉลิมพระเกียรติวอร์ดผู้สูงอายุคามิลลา และวอร์ดยอห์นบัปติส ณ บ้านผุ้สูงอายุราชสีมา วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ประธาน

โดยคุณพ่อออกัสติน เปรมปรี วาปีโส

ภาพข่าว บ้านผุ้สูงอายุราชสีมา

ระลึกถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับ สุสานคาทอลิกนครราชสีมา 

5 พฤศจิกายน 2565

เนื่องจากคริสตชนกลุ่มแรก ได้นับถือศาสนาคริสเตียนมาก่อน คุณพ่อมิเชลได้มาอยู่ประจำที่แก้งคร้อเป็นท่านแรก ได้เช่าบ้านที่อยู่ตลาดแก้งคร้อเพื่อเป็นที่พักและทำพิธีมิสซา ท่านได้ออกเยี่ยมชาวบ้านมีคนสนใจมากขึ้น ที่สุดได้ซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดในปี .. 1970 และให้ชื่อว่าวัดนักบุญเบาโลกลับใจ

 ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญเบาโลกลับใจ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งค้อ จังหวัดชัยภูมิ โดย บิชอปยอแซฟ 

ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ประธานในพิธีฯ

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลคุณธรรม : โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 2566-2568   โดยมีอาจารย์ เสาวณีย์ (.หนูดี) ขันโท อาจารย์ อันดาสิรี  แก้วจินดา บาทหลวงเอกชัย ชิณโคตร เป็นวิทยากร และ มีพระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ไร่วนานุรักษ์  อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 28-29 พฤศจิกายน 2565

ภาพข่าว คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร

ขอร่วมไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง แด่การสิ้นพระชนม์ของพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16  

จากลูกๆ คริสตชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา

ขอเชิญคริสตชนร่วมลงนามไว้อาลัย การสิ้นพระชนม์ของพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16  

ได้ที่ สำนักมิสซังนครราชสีมา และ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

พิธีเปิด - เสก อนุสาวรีย์พระแม่มารีย์ และ ถนนอนุสรณ์ 60 ปี และพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

ภาพข่าว โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

"วันนักบวชสากล" นักบวชที่ทำงานในมิสซังนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมโอกาสวันนักบวชสากล วัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่ โรงแรมเคนซิงตัน เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ คศ. 2023

พิธีมิสซารุ่งอรุณสมโภชพระคริสตสมภพ วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม .. 2022 เวลา 09.00 . โดย บิชอปยอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองพระคริสตสมภพ วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม .. 2022 เวลา 19.30 . โดย บาดหลวงเปรมปรี วาปีโส เจ้าอาวาส อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

ประชุมพระสังฆราช 4 สังฆมณฑลอีสานครั้งที่ 29 อาคาร 350ปี มิสชังสยาม ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี วันที่ 21-22 พฤศจิกายน .. 2022 

ภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร

"เยี่ยมศูนย์แบร์โทนี" คุณพ่อเคลาดิโอ ผู้แทนมหาอธิการคณะสติกมาติน จากกรุงโรม คุณพ่อวัฒนศักดิ์ ศรีวรกุล เจ้าคณะแขวงสติกมาตินประเทศไทย คุณพ่อกฤตภาส จูมจันทร์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ภูเก็ต เดินทางมาเยี่ยมงานอภิบาลและแพร่ธรรมของคณะเขต .บัวลาย .คง และ .หนองบัวโคก ร่วมถวายมิสซา ส่งศีลผู้สูงอายุ เยี่ยมชมกิจกรรมกีฬาศูนย์เยาวชนแบร์โทนีหนองห่าง .บัวลาย .นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม .. 2022

ภาพข่าว  ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี นครราชสีมา

คณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองครบรอบ 70 ปี 50 ปี 25 ปีแห่งการปฏิญาณตน และปฏิญาณตนตลอดชีพ  คณะภคินีรักกางเขน แห่งอุบลราชธานี โดยบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ สัมมนาประจำปี 2022 โดย บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ณ คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

และเป็นวิทยากร พร้อมกับนายพิชิต สุขีวัฒน์ ผู้ประสานงานฝ่ายศาสนสัมพันธ์ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ พระอาณาจักรพระเจ้ากับงาน ศาสนสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2022

7 .. 65  กิจกรรมเติมรักใหม่ใส่ใจผู้อื่น..  .. มารดาวนารักษ์ โดยคุณพ่อสมบัติ  ประทุมปี  ผู้จัดการ  . ทิพวรรณ  พรมกอง  . ภาพิมล  โยไล  และตัวแทนคณะครู  นำข้าวสาร อาหารแห้ง  น้ำดื่ม จำนวน 600   ชุด   มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ . อุบลราชธานี    เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวอุบล...  สถานีแรก  บ้านเณรคริสตประจักษ์...

ภาพข่าว  .. มารดาวนารักษ์ 

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2022 ฉลองภายในวัดนักบุญอิสิดอร์บ้านบุไทย อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยคุณพ่อประสิทธ์ ใหม่เพียรวงศ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ สัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสมทบทุนในการสร้างวัดใหม่วัดนักบุญอิสิดอร์บ้านบุไทย

ที่วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน ..2022 ได้จัดให้มีพิธีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และวันผู้สูงอายุ โดยมีบิชอป ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี และท่านนายอำเภอห้วยแถลง นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉายและคณะร่วมในพิธี โดยเวลา 09:00 . มีการแห่กัณฑ์หลอนแผ่บุญในหมู่บ้าน ขบวนไปจบที่สวนยอแซฟเวลา 10:00   ก่อนเริ่มพิธีสรงน้ำนักบุญเทเรซาองค์อุปถัมภ์ของหมู่บ้าน  

ภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัด

สมาชิกกลุ่มเพื่อนพระกุมารเยซู แก้งคร้อ รื้อฟื้นคำมั่นสัญญา เป็นผู้ร่วมงานแพร่ธรรมกับคณะซิสเตอร์พระกุมารเยซู เป็นเวลา 1 ปี อีกครั้ง โอกาสนี้คณะซิสเตอร์ที่ทำงานในภาคอีสาน , เพื่อนพระกุมารฯ ภาคสมทบและผู้ที่ยินดีจะร่วมเป็นเพื่อนพระกุมารเยซูในเขตบ้านไผ่ ได้มาร่วมพิธีด้วย โดยมี คุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และ คุณพ่อสมคิด เจริญนารถ มาร่วมในพิธีด้วย ณ ศูนย์อภิบาลพระกุมารเยซู แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

           บรรยากาศ เต็มไปด้วยความยินดี และเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักในพระพรของพระ  การปฏิญาณตนที่พร้อมจะออกจากตัวเองเพื่อทำงานของพระ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ตามจิตตารมณ์ของ บุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บาร์เร ผู้ตั้งคณะ...เป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยหัวใจ ความเสียสละ ออกจากตัวเอง และความรักต่อพระจริง ๆ  

          ขอพระประทานพระพรแด่กลุ่มฆราวาส เพื่อนของเรา จะได้มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานแห่งความรักต่อผู้คนรอบข้างและขอพระจิตเจ้าได้นำทางเราเสมอไปเทอญ..

สมโภชปัสกา HAPPY EASTER 2022

พิธีล้างบาปและพิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์

บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานพิธี

อาสนวิหารพระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด  นครราชสีมา

https://drive.google.com/.../1dfcIzUPaXioQfzJq0bJ1EBThhvC...

ภาพข่าว Pongchenko Soodsoi Vongola

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา เข้าอวยพรและขอพร บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2022