คาทอลิกไทย

เข้าเงียบประจำปี คณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา โดย อาร์คบิชอป อันตน วีระเดช ใจเสรี ผู้เทศน์ วันที่ 2-6 พฤศจิกายน ..2020 โรงเเรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม เวลา 18:30 . พิธีแห่พระรูปท่านนักบุญเทเรซา โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว การภาวนาและจุดเทียนอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ (ฉลองภายใน) และสมโภชนักบุญทั้งหลาย (เสกสุสานประจำปี 2020) ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม เวลา 8:30 โดยมีคุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาส เป็นประธาน ร่วมกับคุณพ่อสมดุล วาปีทะ คุณพ่อผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร

เวลา 10.00 . บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา พร้อมด้วย บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธานพิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของซิสเตอร์ มารี อารีวรรณ แห่งการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้า ตอบเสียงเรียกของพระ เข้าสู่การถวายตัวรับใช้พระเจ้า ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของผู้มาร่วมงาน อารามนักพรตหญิงคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา  วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2019

"ประชุมสามัญประจำปี"สภาเยาวชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญประจำปี .. 2019 หอประชุมศูนย์การเรียนรู้การเกษตร บุ่งตาหลัว .เมือง .นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม .. 2019

ภาพข่าว ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่16-18 ตุลาคม 2019 ผู้อำนายการและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์ แผนกพัฒนาสังคม ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา เข้าร่วมสัมมนาองค์กรคารีตัสไทยแลนด์ “Caritas Thai Land” และองค์เครือข่ายสมาชิก ประจำปี2019  การสัมมนาครั้งนี้ ได้เลือกประเด็น:หัวข้อ“ 350ปี มิสซังสยามกับการประกาศข่าวดีด้วยงานกิจเมตตาโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้บุคคลากรผู้ทำงานด้านสังคมของพระศาสนจักรได้มีโอกาส ศึกษา เรียนรู้ ไตร่ตรองทำความเข้าใจประเด็นสำคัญของสถานการณ์สังคมในอดีตและปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางการทำงานต่อไป..

ภาพข่าว แผนกพัฒนาสังคม ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา

พระสังฆราชเเละคณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา เข้าเงียบประจำปี ระหว่าง วันที่ 4-8 พฤศจิกายน ..2019 โดย พระสังฆราชยอเเซฟ วุฒิเลิศ เเห่ล้อม ผู้เทศน์ ด้วยบรรยากาศครอบครัวพี่น้องสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมใจภาวนาเพื่อพระสังฆราชเเละคณะสงฆ์ของเรา

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018 เวลา 10.00 น. คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลนครราชสีมา ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอกทรงยุทธ เนติเจริญกุล รองผู้บังคับบัญชาการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 และคณะนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2561 จำนวน 690 นาย เดินทางมาเยี่ยมชมอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ในหลักสูตรการอบรมว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรมในหัวข้อ “ศาสนิกสัมพันธ์” เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติของแต่ละศาสนา ทั้งนี้ คุณพ่อสมชัย พงษ์ศิริพัฒน์ พร้อมด้วย คุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง และคุณพ่อพัฒนะชัย อินทิรถ ได้บรรยาย ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติและความเชื่อของคริสตศาสนาให้กับคณะนักเรียนนายสิบตำรวจ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เดินทางไปยังนครรัฐวาติกัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อเข้าเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส Ad Limina)ซึ่งการเข้าเฝ้าจะมีขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ ในภาพเป็นการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองนักบุญโยเซฟกรรมกร มหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงเมือง พร้อมกับพระสงฆ์ นักบวช บางคนที่ศึกษาอยู่ที่กรุงโรม

(ขอบคุณภาพจากพระสงฆ์ไทยในโรม/วัชรี กิจสวัสดิ์ประสานงาน)

อาทิตย์ ที่ 29 .. เวลา 09.00 . คพ.สุรชัย เจริญพงษ์  เจ้าอาวาสวัด นำสัตบุรุษวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (.10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา อย่างพร้อมเพรียงกัน 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

ชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

    กลุ่มคาทอลิกแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของพระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เข้าชมพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง 16 .. 2017

เยี่ยมยามมิสซังเสี่ยว 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมาจำนวน 17 องค์ เดินทางไปเยี่ยมยามพระสังฆราช พระสงฆ์มิสซังเสี่ยว สังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันจันทร์ที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 สืบเนื่องจากสังฆมณฑลนครราชสีมาได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งให้กับการก่อสร้างอาคารเรียน โดยผ่านทางพระสังฆราช ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ ปรีดา อินทิราช เมื่อครั้งท่านมาเทศน์เข้าเงียบประจำปี ให้กับพระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา 2 ปีที่แล้ว และบัดนี้การก่อสร้างอาคารเรียนได้แล้วเสร็จและได้เปิดการใช้งานในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตสังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน เป็นที่เรียนร้อย และได้ตั้งชื่ออาคารเรียนในชื่อว่า อาคารยอแซฟ ตามนามนักบุญของพระสังฆราชชูศักดิ์ ทางสังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วนเลยถือโอกาสเชิญพระสังฆราชและพระสงฆ์จากสังฆมณฑลนครราชสีมาไปเยี่ยมไปยามเพื่อถือโอกาสขอบคุณในมิตรไมตรีที่มีให้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้บรรดาพระสงฆ์ได้ไปเยี่ยมบ้านเณรใหญ่ของสังฆมณฑล ร่วมเล่นกีฬากับบรรดาพระสงฆ์ ทานอาหารร่วมกัน และร่วมในพิธีบายสีสู่ขวัญ ตามธรรมเนียมของสังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน ได้ร่วมมิสซาที่อาสนวิหารประจำสังฆมณฑล และเยี่ยมชมอาคารเรียนในบทเทศน์และคำกล่าวของพระคุณเจ้าทั้งสองได้บอกกับพวกเราว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความรักของพระที่เราสามารถสัมผัสได้ เราไม่ได้รักกันแค่ด้วยคำพูด แต่เรารักด้วยการกระทำโดยผ่านทางการช่วยเหลือมอบปัจจัยที่จำเป็นสำหรับสังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน บรรยากาศที่เกิดขึ้นของสองสังฆมณฑล ที่เรียกได้ว่าเป็นมิสซังเสี่ยว สังฆมณฑลนครราชสีมา และสังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน สัมผัสได้ถึงความชื่นชมยินดีทั้งผู้ให้และผู้รับ ทั้งผู้ไปเยี่ยมและผู้ต้อนรับ ภายใต้แบบอย่างความรักขององค์พระเยซูคริสตเจ้าของพวกเรา

OK