วันที่ 29 กค 64 คุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอภิบาลและแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ร่วมใจภาวนา ส่งศิลมหาสนิท พี่น้องคริสตชนป่วยติดเตียง จำนวน8ท่านที่ชุมชนวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา