มิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภชปัสกา   เวลา 07.30 .  โดยคุณพ่อสมบัติ  ประทุมปี   พร้อมทั้งโปรดศีลล้างบาปผู้ใหญ่ 7 เด็กเล็ก 1  นักเรียนรับศีลกำลัง  14 คน   และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 12 คน

ภาพข่าว  วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท-ปราสาทพร

วันที่ 24 มกราคม 2023  เจ้าหน้าที่ศูนย์คำสอน ร่วมออกบูธงานสัปดาห์พระคัมภีร์ เป็นวันที่ 2   โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา

ภาพข่าว ศูนย์คำสอน นครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว ได้มีมิสซาภาวนาอุทิศแก่คุณพ่อเรเน ลามูเรอซ์ (René LAMOUREUX) พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) ท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ที่ นอร์ม็องดี (Normandy) ประเทศฝรั่งเศส สิริอายุ 96 ปี ท่านเคยทำงานในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมาและเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนแฝก และวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว ในช่วงปี ..2504-2510 ขอท่านได้พักผ่อนตลอดนิรันดรกับพระบิดาเจ้าสวรรค์ด้วยเทอญ

ภาพข่าว คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว และ วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนแฝก

ศูนย์คำสอนโคราช ได้มีการจัดการอบรมฟื้นฟูชีวิตจิตของครูคำสอนและอาสาสมัครแพร่ธรรมขึ้น ศูนย์สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยวันนี้บรรดาครูคำสอนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 34  ได้เข้าอบรมในหัวข้อต่าง โดยมีบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นวิทยากร

วันที่ 29 กค 64 คุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอภิบาลและแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ร่วมใจภาวนา ส่งศิลมหาสนิท พี่น้องคริสตชนป่วยติดเตียง จำนวน8ท่านที่ชุมชนวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา