วันที่ 8-9 กันยายน 64 บาดหลวงพัฒนชัย อินธิรถ บาดหลวงเกรียงไกร ยิ่งยง บาดหลวง มนัสชัย ประทุมปี  ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย ความรู้ แนวปฏิบัติ ข้อคำสอนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 นครราชสีมา