มิสซานักเรียนสายป.3 : มิสซาเปิดปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนสายประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพข่าว คุณพ่อเอกชัย

16 มกราคม เวลา 21:41 . อบรมโครงงานคุณธรรม : 15-16 มกราคม 2565 ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคุณธรรมแก่คณะสามเณรเล็กจำนวน 28 คน โดยมีคุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง อธิการ และ ดร.สุภาพร วาปีโส ให้การสนับสนุนตลอดการอบรม วัดน้อยสามเณราลัยนักบุญเปาโล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพข่าว คุณพ่อ Ekachai Chinnakort

วันที่ 8-9 กันยายน 64 บาดหลวงพัฒนชัย อินธิรถ บาดหลวงเกรียงไกร ยิ่งยง บาดหลวง มนัสชัย ประทุมปี  ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย ความรู้ แนวปฏิบัติ ข้อคำสอนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 นครราชสีมา