การศึกษา

ชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตตามกระแสเรียกวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2018 

โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา

Credit: Theresa Upatham

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม .. 2017 เวลา 09.00 . โรงเรียนมารีย์วิทยา พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิด มหกรรมวันวิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ตามรอยคำสอนพระราชบิดา สังฆมณฑลนครราชสีมา น้อมวันทาสดุดีโดยมี บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อบรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ในงาน ประธานได้มอบช่อดอกไม้แก่ซิสเตอร์ ผู้บริหาร ที่เข้าดำรงตำแหน่งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ และมีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และมอบโล่ครูดีศรีสังฆมณฑลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ช่วงท้ายของงาน ประธานและคณะกรรมการ ได้เดินเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนมารีย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK